pátek 15. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Znovu John Keane o Václavu Havlovi:
 • Aféra Sachergate Česká republika, Romové a Evropská unie:
 • Zeď, plot a policie (Ivan Hoffman)
 • O špatném vysvědčení z EU Co číst ze současné české literatury:
 • Česká polistopadová próza (Lubomír Machala, Univerzita Olomouc) Havarijní služby v ČR:
 • Proč nemá v ČR tísňové volání jediné, jednotné číslo? (Petr Novák) Zdraví a vojenství:
 • Za syndromem ze Zálivu je možná bakterie (Jan Charvát, Česká televize) Reakce:
 • Tak jak máme interpretovat Bibli? (Juliana)
 • Jiří Soler proti feminismu a pro elitní školství
 • Komunističtí policejní vyšetřovatelé (Ludvík Vavřina)
 • Připomínky k české ústavě (Vojtěch Běhunčík)
 • Fórum 2000 může být užitečné (čtenář)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Britské listy talks to decision makers in the Czech Republic.

 • Inzerujte v Britských listech!
 • Andrew Stroehlein rediguje kulturně politický týdeník Central Europe Review.

 • Tady je minulé vydání Britských listů.

 • Adresa Britských listů je zde.
 • Upozornění autorům: Prosím, posílejte pokud možno své příspěvky do BL uložené ve formátu html. Díky. JČ

  Aktualizace z pátku 20.15:

  Měl nebo neměl Václav Havel s Alexandrem Dubčekem dohodu, kterou posléze porušil?

  Na pražské konferenci k desátému výročí demokratické revoluce v Československu v listopadu 1989 vznikla docela živá diskuse ohledně tvrzení Johna Keana v jeho novém životopise Václava Havla, že se začal Václav Havel velmi brzo chovat jako pragmatický politik, že totiž už v roce 1989 přislíbil Dubčekovi, že ho bude podporovat pro druhou volbu prezidenta v roce 1990, pokud ho Dubček podpoří pro první volbu v prosinci 1989, svůj příslib pak prý ale Havel nesplnil, píše John Keane. Podrobnější informace o debatě přineseme v pondělním vydání Britských listů, zatím zveřejňujeme v podstatě jen odpověď Václava Havla na dotaz Jana Čulíka v této věci:

  Havel: Dohodu s Dubčekem jsem neměl

  Jan Čulík: Já bych měl velmi stručnou, krátkou otázku. Dopoledne jsme tady měli docela zajímavou diskusi o aspektech první volby československého prezidenta. Vyplynulo z ní, že Dubček byl nepříjemným a nepřijatelným kandidátem pro Občanské fórum. Ale o to nejde. V nové knize od Johna Keana, která možná je kontroverzní, se uvádí, že jste mu prý slíbil během tajných jednání, že ho budete podporovat v druhé volbě na funkci prezidenta, když bude on podporovat vás na tu první. Keane argumentuje, že jste tím jaksi vstoupil do praktické politiky. Mohl byste stručně vysvětlit, jestli je to pravda, z jakých důvodů jste to učinil?

  Václav Havel: Já tu knížku toho pana Keana nečetl a ani čísti nebudu, jako jiné knihy, které jsou o mně napsány, už jich je nejméně deset. Zdá se, že pan Keane má tentýž sklon co jiní autoři takovýchto knih, totiž domnívat se, že ty dějiny jsou tajemnější a napínavější než jsou ve skutečnosti. Ono, když se to potom rozkryje, ta všechna fakta, tak je to strašná nuda. Špatně se to prodává. Je třeba, samozřejmě lépe prodejné je vidět za tím vším jakousi skrytou detektivku. A že já jsem se tajně - že jsem si tajně s Dubčekem rozdělil moc ve státě, nebo něco takového. To jsou nesmysle, samozřejmě. Bylo to jednoduché. Souvisí to s tím, o čem jsem mluvil před chvílí. O specifičnosti těch změn demokratických u nás. Zdálo se tehdy, že prostě by měl v čele státu stanout někdo, kdo už není svázán s programem reformního komunismu, byť by to byl člověk tak čestný, sympatický a statečný, jako je Dubček. To bylo jaksi v atmosféře. Tak to bylo. Proto nejen Občanské fórum, ale ani Veřejnost proti násilí nekandidovaly nebo nepodpořily kandidaturu Dubčeka na funkci prezidenta, proto jsem nakonec rozmanitým apelům podlehl já a tu kandidaturu přijmul a byl jsem to já, kdo ale velmi intenzívně podporoval myšlenku, aby, bude-li prezidentem Čech, aby skládal slib do rukou Slováka v čele federálního shromáždění a tuto myšlenku jsem jaksi prosazoval a to se také uskutečnilo. S Dubčekem jsem měl několik rozhovorů a jednání, ale ta neměla v sobě pranic tajného. Jsou možná i nahraná anebo jsou o nich záznamy, některé z nich byly v pražské Laterně magice, jednou jsem ho navštívil v Bratislavě při cestě do Košic v revolučních dnech a ty alternativy jsme prostě věcně spolu probírali, a to je celé. Nic spikleneckého na tom nebylo. Je mi to líto, ale je to - -

  Vilém Prečan: Když dovolíte, tam šlo o údajnou nebo skutečnou dohodu o druhém - o tom termínu v létě 1990.

  Václav Havel: Ano, to je možné. Já to nevylučuju, že jsme v těch konverzacích o takové alternativě mluvili. To je možné. Něco takového se mi trošku vybavuje. Ale nebyl to rozhodně -

  Vilém Prečan: Aspoň to tvrdil tady Stanislav Milota, který tady v jednom rozhovoru - -

  Václav Havel: Ale nebyl to rozhodně žádný agreement, žádná domluva, žádný slib nebo ujednání. Že se o tom prostě mluvilo v hovoru jako o možné alternativě. Protože byl zvyk ten, že je-li, aby ty tři nejvyšší ústavní funkce byly vyváženy mezi Čechy a Slováky a mluvilo se o tom, že v případě - že po těch dvou letech by Dubček byl - to jest Slovák, prezidentem. Ne, já mám dojem, až po těch dvou letech?

  Vilém Prečan: Ne, to se právě mělo odehrávat někdy v prosinci, tady ty rozhovory.

  Václav Havel: A ty o tom něco, Stando, víš, jo, ano?

  Stanislav Milota: Nebyl bych to já, kdybych do toho nevstoupil. Já v té knize pana Keana hraju také nějakou neblahou roli, je paradox, že tohle teda zrovna se stalo na půdě této organizace, někde, která dělá historii, kde jsem s tím panem Keanem mluvil. A kde jsem samozřejmě řekl, tam vlastně jsme teďka s Vláďou (Hanzelem) mluvili o tom, jestli je to tajné nebo netajné. No, nebylo to veřejné a jestli někdo napíše, že to je tajné, to je jeho věc, jo. Já jsem mluvil o jedné z těch schůzek, já nevím, kolik jich bylo, jednu znám, že jsem bral taky telefon, kdy Dubček přislíbil, ještě v Laterně Magice, že "nebudem kandidovať" a odjel do Jihlavy a volal, "budem kandidovať". A mluvil jsem o jedné z těch, která byla v tom ateliéru (Josky Skalníka), kde vlastně ta dohoda o té druhé volbě, ta byla. Jak je to v té knize, já jsem to nečetl, protože umím akorát žižkovsky. Ale vím jednu základní věc, a to se váže i na literaturu. A to je o tom, co zná Eizenštejn, že když natočíš velký detail člověka, který se usmívá, a střihneš na to polívku, tak on je labužník. Když na tentýž obličej střihneš mrtvolu, tak je cynik. To je všechno, co k tomu chci dodat, protože ta debata tady dopoledne byla vlastně o pomlouvání vlastně této věci, a ona má trošku jiné teda ještě zázemí, než to je takhle. Děkuju.

  Václav Havel: Já tedy musím dodat pro pořádek a pro přesnost, že mám velmi špatnou paměť. A pakliže se o tom či o onom v té či oné fázi mluvilo a já jsem na to zapomněl, tak se omlouvám, ale rozhodně to není tak, že bych něco tajil a skrýval, nějakou odvrácenou tvář dějin. Já vám děkuji za pozornost, opakuji, že lituji, že tady nemohu sedět jako vnímavý posluchač toho, o čem se zde rozpráví, ale nepochybně o tom budou nějaké dokumenty, které mi budou zpřístupněny. Děkuji vám za pozornost.


  S Dubčekem jsem dohodu měl

  Záznam z jednání porady zástupců Koordinačního centra Občanského fóra a Koordinačního výboru Verejnosti proti násiliu z 22 prosince 1989, Praha, viz Jiří Suk, Občanské fórum, listopad - prosinec 1989, 2. díl, dokumenty, Doplněk, Brno, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998, str. 265:

  Václav Havel: Já jsem se chtěl jenom zeptat na jednu důležitou věc. V rámci lehce komplikovaného jednání s panem Dubčekem jsem mu v jakési fázi dal slib, kterým jsem samozřejmě vázán, pakliže on mezitím to nezměnil. A na to se chci zeptat. Jsem mu dal slib, že při nějaké příležitosti vhodné, co nejdřív, se vyjádřím v tom smyslu, že bych ho podporoval jako kandidáta na toho pětiletýho prezidenta po svobodných volbách a tak dále.


  Co je nového v České republice

 • V ČR se neodstupuje I. Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy Dušan Hendrych nehodlá odstoupit kvůli podvodům s testy pro červnové přijímací zkoušky na této fakultě. K rezignaci ho vyzval Akademický senát UK. "Vždy jsem řadil zájem obecný nad zájem osobní, a proto chápu své setrvání ve funkci jako závazek zasadit se, podpořen Akademickým senátem fakulty i její akademickou obcí, o důsledné vyšetření případu, jakkoli je toto období spojeno s trvalými útoky na pověst právnické fakulty i na mou osobní čest," řekl Hendrych.

 • V ČR se neodstupuje II. Podle některých poslanců měl vicepremiér Egon Lánský už dávno rezignovat. Václavu Klausovi je složení vlády Miloše Zemana lhostejné. "Mně je absolutně jedno, koho má pan Zeman ve svém kabinetu," řekl Klaus. Lánský má ve vládě na starost přizpůsobování českých zákonů normám Evropské unie, za jehož nedostatečnost byla Česká republika z Bruselu znovu vážně kritizována.

 • Evropská unie podle ministra zahraničí Jana Kavana neočekává , že se v ČR něco politicky změní, třebaže výroční zpráva Evropské komise (EK) označuje za jednu z příčin špatného stavu příprav České republiky na členství slabé postavení menšinové vlády a negativní vliv opoziční smlouvy mezi ČSSD a ODS.

 • Vláda má v pondělí projednat hodnotící zprávu Evropské komise o přípravách České republiky na vstup do Evropské unie. Ministr vnitra Václav Grulich novinářům řekl, že vláda bude jednat i o situaci v  Matiční ulici. Evropská komise včera českou vládu požádala, aby případ urychleně vyřešila.vropské komise, která dnes kabinet požádala, aby situaci urychleně vyřešila.

 • Premiér Miloš Zeman opět nedoložil své obvinění, že v době, kdy byl ve funkci bývalý ministr zahraničí Josef Zieleniec, uzavřelo ministerstvo 60 smluv s novináři a mediálními agenturami, které sloužily k Zieleniecově osobní prezentaci.

 • Akademický senát fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze bude volit děkana, informace na http://www.feld.cvut.cz/volba/.

 • Skupina asi 30 aktivistů protestovala v centru Prahy proti návštěvě Jeana-Marie Le Pena, který přijel na pět dní do České republiky na pozvání Sdružení pro republiku - Republikánské strany Československa.

 • Úspěch Demokratické unie. Dovoluji si upozornit, že na  http://www.deu.cz naleznete podrobnosti k včerejšímu úspěchu DEU u ústavního soudu," píše Petr Šafránek.

  Jan Čulík, Jak Češi myslí, Millenium Publishing, Chomutov, 480 stran

  V druhé polovině letošního listopadu vyjde k desátému výročí pádu komunismu první výbor z Britských listů, dokumentující vývoj českého myšlení o otázkách veřejného zájmu za poslední tři roky. K desátému výročí pádu komunismu usiluje tato kniha analyzovat české postoje, jak se za poslední desetiletí vyvinuly. Knihu vydává Millenium Publishing, nakladatelství, které dosud vydalo několik svazků Neffova Neviditelného psa.

  Druhý výbor je připraven a vyjde, doufáme, nedlouho poté.

  Tento první svazek výboru z Britských listů je výběr čtrnácti témat (každé cca 30 stran), jimiž se BL zabývaly v prvním roce své existence. Jim je předsazen aktuální asi padesátistránkový výběr článků z poslední doby . Témata svazku jsou aktuální, dokazují, že se od roku 1996 v ČR zastavila politika. Ukazují také, že Britské listy často otevíraly jako první témata, o nichž se hovoří dodnes, aniž by bylo nablízku řešení.

  Každé téma je traktováno v procesu, tj. je zdokumentováno nejdůležitějšími články, podle toho, jak se rozvíjelo.

  Aktuální stránky v první části knihy zahrnují článek Jana Čulíka "Sdělovací prostředky v České republice" z května 1999, asi pětadvacetistránkové shrnutí vývoje v České televizi a v Nově za předchozí rok (Kytka, Bobošíková, Železný), dále článek Jana Čulíka o českých postojích k válce o Kosovo na základě reakcí čtenářů z letošního června a pak Stroehleinovy aktuálnější politické analýzy, například argumentaci o tom, že by nějaká politická strana-síla měla využít potenciálu českého venkova, dále Stroehlein o české politice, o Unii svobody, o extremismu v ČR.

  Dalsi oddíly

 • Václav Klaus brojí proti internetu, proti globalizaci a proti vědě a jejím "přemrštěným požadavkům". Diskuse Ivan Kytka, Jan Zahradil, biolog Ladislav Nedbal, mj o roli české vědy.

 • Postup globalizace ve světě ("Národní stát odumírá") - podle seriálu BBC, se svolením autora, britského novináře Simona Hoggarta; Michael Woolf, britský teoretik: "Internet a nové vědomí".

 • Kritika Klausovy privatizace podle londýnského odborníka na kapitálové trhy Františka Nepila. Informace o chilské privatizační metodě, o níž vážně uvažovaly britské vlády, Tomáš Ježek ji charakterizoval jako "metodu lidového léčitele".

 • Začátky krize české ekonomiky. Martin Myant, britský odborník na českou ekonomiku (Paisley University), Václav Žák.

 • Sdělovací prostředky: všeobecná analýza (Jan Čulík, Andrew Stroehlein); vytunelování Mladé fronty Dnes, obhajoba Ondřeje Neffa, analýza privatizace MFD od odborníka na kapitálové trhy Františka Nepila.

 • Celá historie CME od chvíle, kdy se provalilo, že Železný kupuje od společníků CET 21 podíly pro firmu CME, CME posiluje vlastnictví ČNTS na 99 procent. Železný hájí Američany. Články Jana Čulíka. Průběžné analýzy a komentáře od Milana Šmída, jak Nova vznikla a vyvíjela se.

 • Cenzura ve Svobodné Evropě: výběr příspěvků Jana Čulíka, zcenzurovaných či potlačených českým vysíláním Svobodné Evropy poté, co přešla po r. 1994 do Prahy. Obsahuje i text o tom, že John Major a Bill Clinton nesmějí v době, kdy zastávají státní funkce, přijímat za vystoupení soukromé honoráře. Václav Klaus je totiž přijímal. Potlačovány i kritické články o ČR z britského tisku.

 • Time Out: několik Čulíkových fejetonů a volnějších úvah z Británie, z Francie i z ČR.

 • Kultura: Čulíkovy recenze: Kolja, Romeo a Julie s Leonardem di Capriem, diskuse o Jesus Christ Superstar - jsou tyto české verze západních muzikálů k něčemu? (Čulík, Pecina, Hausenblas) Je Kolja lepší film od té doby, co dostal Oskara?

 • Vztah většinové společnosti k homosexuálům jako zástupný problém - postoj české společnosti vůči menšinám. Otázka registrovaného partnerství. Drastické osobní svědectví Radovana Petříka, autora české vládní analýzy o situaci homosexuálů.

 • Jiná menšina: Češi v zahraničí: dlouho ignorované úsilí Čechoameričanů o dvojí občanství a restituce, Jiřina Fuchsová, další Češi v zahraničí v interakci s lidmi z ČR, protesty amerického Helsinského výboru české vládě v této věci, odpověď velvyslance Alexandra Vondry.

 • Andrew Stroehlein: politické komentáře: role Václava Havla jako snímatele českých hříchů, nacionalismus, Ladislav Holý, Čecháčci a velký český národ.

 • Školství a diletantský přístup ministerstva školství (Ondřej Hausenblas).

 • Morální a jiná zamyšlení nad povodněmi 1997 včetně situace Romů a rasismu (Ivan Kytka, Jan Čulík, Ondřej Hausenblas, čtenáři).

  Editor svazku a redaktor Britských listů Jan Čulík bude po 15. listopadu v Praze k dispozici sdělovacím prostředkům a k případné veřejné diskusi o této knížce a Britských listech.

 • Havel o sobě. Havel sám o sobě a svých úspěších, viz tuto adresu, upozorňuje Josef Schrabal. - Juliana k tomu dodává:

  Pompezni styl Havlova interview je uplne strasny. Kazdy politik asi casem ztraci soudnost.

 • Ožebračené české intelektuální elity. O ožebračení českých elit, včetně lékařů, píše v aktuálním vydání časopisu Central Europe Review anglicky Jan Čulík.

 • Česká literatura bez témat o čem psát. K desátému výročí pádu komunismu zveřejnila BBC na svých anglických stránkách feature o roli českých spisovatelů a literatury za komunismu a nyní. Anglické zpravodajské stránky BBC obsahují i odkazy na Britské listy a  Central Europe Review.

 • Demonstrace proti rasismu v ČR. Iniciativa proti rasismu plánuje demonstraci proti českým neonacistům. Další informace na adrese http://go.to/ipra.

 • Článek tohoto čtvrtletí. Byl na něj nominován tento text: Tvorba bohatství: Nová pravidla pro jednotlivce, společnosti a státy (L.C.Thurow, The Atlantic Monthly, přeložil Jiří Zlatuška)


 • Anglické shrnutí nejnovějšího vývoje aféry týkající se televize Nova od Jana Čulíka najdete od pondělí dopoledne v aktuálním čísle CER na  tomto místě.

 • O čem se mluví v ČR. Přehled toho, čím v těchto dnech žije Česká republika, (komunisté, major Zeman, banky a "sex na vysoké škole") shrnul anglicky v časopise Central Europe Review na  tomto místě Jan Čulík.

 • Souhrnná zpráva o vývoji České republiky. V aktuálním čísle časopisu Central Europe Review najdete v angličtině rozsáhlou zprávu o vývoji České republiky od roku 1992 do současnosti The Czech Republic 1992 - 1999 - From unintentional birth to prolonged political crisis (200kb). Napsal ji Andrew Stroehlein, pomáhali mu s tím Jan Čulík, Steven Saxonberg a Kazi Šťastnová.

 • Hudba a zvuk - Každé úterý: Týdenní přílohu věnovanou vážné hudbě (archív textů i zvukových ukázek) píše a rediguje v Neviditelném psu Lubomír Fendrych na adrese http://pes.eunet.cz/hudba/hudba.htm.

 • Na adrese http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_fr.html je ve zkusebnim provozu Mertlikem slibovany registr ekonomickych subjektu. Zde si muzete potencialniho obchodniho partnera proklepnout podstatne lepe, nez dosud na http://www.justice.cz. Mimo jine novy registr zahrnuje i podnikajici fyzicke osoby (=zivnostniky).

 • Případné sponsorování Britských listů. Ozvalo se několik čtenářů, že by chtěli finančně přispět na vydávání Britských listů. Máte-li zájem, můžete přispět na můj účet u České spořitelny, 2201638-018/0800, specifický symbol 5251663, variab. symbol 14. Prosím, dejte mi vědět e-mailem, že na to konto nějaké peníze posíláte. Nesejde-li se totiž realistická částka, s níž by se dalo něco podnikat, peníze všem dárcům vrátím. - Petr Paleta připomíná, že by čtenáři rádi věděli, na co ty peníze chci. Podrobně to v některém z příštích vydání BL vysvětlím.

 • Anglické shrnutí nejnovějšího vývoje ohledně televize Nova je v časopise Central Europe Review na  tomto místě.

 • Český superšpión a smrt princezny Diany. Případ podvodných dokumentů týkajících se údajné vraždy princezny Diany a svědectví českého zpravodajce za komunismu, Karla Koechera, že neměl s  případem nic společného, je k dispozici také v angličtině v časopise Central Europe Review. - V aktuálním vydání časopisu Central Europe Review shrnuje nejnovější vývoj ohledně TV Nova anglicky Jan Čulík na tomto místě. Na jiném místě je v aktuálním vydání CER anglické shrnutí dosavadní historie televize Nova od Jana Čulíka.

 • Impuls 99 kritizuje JČ v angličtině v  časopise Central Europe Review v článku nazvaném No Pulse 99.

 • Nepřípustná reklama v českém vysílání BBC. Napsala Juliana:

  Vazeny pane Culiku,

  domnivala jsem se, ze upozorneni o nepripustne reklame na BBC je v BL zbytecne dlouho, ale dnes (16. 8.) me tato stanice presvedcila o jeho stale aktualnosti. V glose o nezamestnanosti (redaktor rekl inflaci) byl Petr Holub uveden priblizne takto: "Zeptali jsme se na nazor P. H., sefredaktora Respektu, kteremu o teto problematice vychazi dnes v tomto casopise clanek."

  Respekt si nekoupim. Za prve je mi tento zpusob reklamy protivny, za druhe nerekl Petr Holub nic, co uz bych neslysela alespon padesatkrat.

  Neni mi zcela jasne, proc se o nezamestnanosti bavi novinar z BBC s novinarem z Respektu - proc se BBC radeji nezepta nejakeho sociologa nebo lidi z uradu prace.

 • Skrytá reklama v českém vysílání BBC. Přišel tento dopis:

  Vazeny pane Culiku,

  kdysi jste psal o nepripustné reklame. Ceske vysilani BBC nyni jiz nekolikrat uvedlo neco ve stylu: Ivan Kytka bude o teto problematice mluvit za dva tydny. Ale jiz tento tyden si muzete o problemu precist v jeho clanku, ktery vyjde v tydeniku Respekt. Je to skryta reklama nebo ne? Treba jim Respekt neco plati za to, ze ho inzeruji, anebo publikuje jejich vysilaci cas, nevim. Bylo by dobre, kdyby se alespon BBC drzela pravidel.

  V Producers' Guidelines BBC se mj praví:

  Výrobek nebo služba se nikdy nesmí vyskytovat v obraze ani ve zvuku oplátkou za peníze, služby či cokoliv jiného.

  Třeba české vysílání BBC vysvětlí, jaký postoj zaujímá vůči těmto předpisům.


 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://www.britskelisty.cz/prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britské listy.

 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).

 • Zde jsou užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku.

 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.


  Výběr textů z posledních dní:


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|