čtvrtek 9. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Rozbor problému:
 • Jak Britské listy policie asi moc nevyšetřuje (František Roček) Sdělovací prostředky:
 • Zneužívají americká média svobody projevu? Odpověď ředitelce TV Prima:
 • Soukromé regionální a lokální televizní vysílání do televize veřejné služby nepatří (Nikolaj Savický, ČT) České televize:
 • Zpravodajství televizí patřilo loni kriminalitě (InnoVatio.cz) Reakce:
 • K házení vajíček na Madeleine Albrightovou (Jiří Zlatuška, rektor Masarykovy univerzity) Skrytá reklama v českém tisku:
 • Šerlok v Právu chybí (Štěpán Kotrba)
 • Znovu cestovatelský reklama v Právu: Bundle věčného jara (Štěpán Kotrba)
 • Jak časopis Ekonomická revue Hospodářství nabízí podnikům skrytou placenou reklamu (Petr Paleta) Reakce:
 • O házení vajíček a o českém jazyce (Aleš Kastner)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jak Britské listy policie asi moc nevyšetřuje

  Několik poznámek k tiskové zprávě Romského národního kongresu

  František Roček

  Četl jsem nedávno v BL: ...zdá se, že Britské listy v České republice vyšetřuje policie. Podrobnosti nejsou známy. Ve čtvrtek 17. února zatelefonoval redaktorovi BL Janu Čulíkovi praporčík Vlček z policie ve Zbirohu, okres Rokycany, v západních Čechách. Praporčík Vlček vyšetřuje skutečnost, že 25. března 1999 přetiskly Britské listy v angličtině a v češtině oficiální provolání Romského národního kongresu, "střechové organizace hnutí evropských Romů za lidská práva", jehož ústředí je v Hamburku. Provolání protestovalo proti údajnému útlaku Romů v Rokycanech. Je datováno 24. března 1999 a apelovalo na lidi po celém světě, aby protestovali proti pronásledování Romů v České republice. V angličtině ho prostřednictvím internetu rozšířila 24. března 1999 tisková služba RomNews Network. Britské listy text převzaly 25. března 1999 s tím, že napsaly, že takovéto "informace šíří RomNews Network prostřednictvím e-mailu a internetu"...

  Bude to zajímavý precedens, který by do určité míry připomněl minulou praxi komunistického režimu, kdyby se české úřady pokusily zasáhnout proti internetovému periodiku za to, že seznamuje českou veřejnost - v češtině - s příklady mezinárodního diskursu ohledně toho, co se děje v České republice...

  Když jsem dočetl, předpokládal jsem, že asi policejní Vlček se ptal editorského Čulíka na některé náležitosti a asi si neporozuměli. Předpokládal jsem, že policejní Vlček má na starosti trestní oznámení na firmu zvanou Romský národní kongres, protože si někdo myslí, že tito kongresmani někoho na cti trhli. Zavolal jsem tedy na radnici v Rokycanech, protože jsem si byl takřka jist, že trestní oznámení pochází z tamních radničních kalamářů. Místostarostka Miluše Vykopalová potvrdila, že policie obdržela od radnice podnět sepsaný dne 2. 6. 1999.

  Zbývalo ještě zodpovědět otázku proč se ozýval někdo vyšetřovací ze Zbirohu, když k pokálení cti došlo v Rokycanech. Předpokládám, že věc vyšetřuje Vlček ve Zbirohu, protože se jednalo o případ, v němž byla haněna též rokycanská policie a proto dostal toto trestní oznámení na starost jako vyšetřovací úd mimorokycanský Vlček.

  Souvislosti, které existují i neexistují

  Jako typické nechtěné nedorozumění v tak citlivých věcech jako lidská práva a spol. se mi jevil dopis Petru Uhlovi následně uveřejněný v BL jako reakce na telefonát z policejní kanceláře, nazvaný Vyšetřování Ondřeje Gini a Jana Čulíka, kterým se rozvádí nedorozumění do neexistujících souvislostí. Je vysloveno znepokojení, že Špřed dvěma týdny kontaktoval policejní vyšetřovatel redaktora Britských listů, v Glasgow žijícího Jana Čulíka, a vyvíjel na něj nátlak v souvislosti s tím, že Britské listy vloni publikovaly tiskové prohlášení agentury RomNews Network.

  Já jsem neviděl v Čulíkově textu, že by psal o nátlaku. Vyrozumněl jsem jen, že vlastně Čulík neví o co se vyšetřovateli jednalo, co si má o tom myslet a naštvalo ho to.

  Též byla v dopisu Uhlovi připomenuta giňovská souvislost s tím, že si policie stěžovala Telenovákům v telenovinách, že Giňa nespolupracuje při vyšetřování trestního oznámení týkající se ptákoviny - prohlášení, že v ČR je apartheid:

  Celá věc budí podezření, že jde o koordinovanou snahu využít orgánů policie jednak k ostrakizaci aktivistů romského hnutí, jednak k zastrašení novinářů, kteří v minulosti přebírali materiály romských občanských iniciativ a přispívali k jejich rozšiřování do zahraničí.

  Romští hamburští kongresmani něco napsali (s Giňou) v březnu 1999, ptákovinu o apartheidu řekl Giňa na podzim 1999. Dávat obě věci do souvislosti je myslím zbytečné. Souvislost existuje, ale jen v tom smyslu, že v obou věcech zazářil pan Giňa. A v obou případech bylo po něm hozeno trestním oznámením či podnětem k prošetření. Hledat další souvislosti, je myslím si, mimo realitu.

  V dopisu se dále píše o apartheidní ptákovině: ... předpokládal bych, že vzhledem k povaze záležitosti bude takový podnět bez dalšího vyšetřování odložen...

  Jenže pokud je podáno trestní oznámení, musí se prošetřit. Tedy řádně doložit, i proč věc byla třeba odložena. A to musí být učiněno právně nenapadnutelným (a tím zdlouhavým) způsobem, tedy i výslechem svědků apod.

  Takže i taková pitomost, jako že je v ČR apartheid, což Giňa řekl v Ústí nad Labem, se musí uzavřít, tedy odložit, právně řádným způsobem. Aneb co je na první pohled jasné, nemusí být právně jednoduché(?!).

  Vše založeno na seriózní průzkumné práci?

  Co se týká důvěryhodnosti hamburských kongresmanů, poněkud jsem se podivil tomu, co sdělili Čulíkovi: ...Služba RomNews Network dodala, že její tiskové prohlášení z 24. března 1999 bylo "založeno na seriózní průzkumné práci."

  Již na první pohled jsem v jejich zprávě z roku 1999 objevil nesrovnalosti:

  Zmocněnec pro lidská práva v ČR P. Uhl informoval v roce 1999 zvláštního zpravodaje Komise OSN pro lidská práva na jeho konkrétní dotaz, že "jde o 11 úmrtí Romů, kde lze předpokládat rasovou motivaci" (viz Roček, Zeď, Ústí n. L. 1999, str. 250). Romskonárodní kongresmani ale našli přes padesát obětí...!

  Dále psali kongresmani, zakládající si na seriózní průzkumné práci, že při rozdělení ČSFR na dva ministáty přišlo o občanství ČR více než 50 000 Romů. Vládní Zpráva o situaci romské komunity v České republice z roku 1997 hovoří v bodě 3.1.3.: Nutno přiznat, že přes určitou snahu exekutivy i Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o nápravu nejmarkantněji se důsledky rozdělení státu dotkly právě romské komunity. Podle odhadů nevládních organizací se jedná o cca 1 500 osob. Příčinu lze spatřovat v celé řadě faktorů:

  občanství jednotlivých republik nemělo po dobu trvání federace žádný praktický význam,

  značně komplikovaný problém při určování konkrétního občanství,

  neporozumění problému ze strany těch, kteří se České republice narodili nebo zde žili desítky let,

  nedostatečná poradenská pomoc a zprostředkování potřebných informací ze strany státu, případně podávání nepřesných nebo dokonce mylných informací,

  nesplnění původně bezvýjimečné podmínky bezúhonnosti v posledních pěti letech, včetně mylného zaměňování podmínky beztrestnosti za podmínku, že žadatel nebyl v posledních pěti letech ve výkonu trestu,

  problémy s prokazováním trvalého pobytu v České republice,

  finanční problémy žadatelů s hrazením příslušných poplatků,

  chybnou administrací, v důsledku které bylo odebráno některým občanům již přiznané státní občanství,

  nezájem některých občanů uvést svůj pobyt na území České republiky do legálního stavu.

  Tyto skutečnosti i přes četné výklady Ministerstva vnitra poznamenaly situaci vyvolanou rozpadem federace.

  Pokud jsou údaje kongresmanů založené na seriózní průzkumné práci, tak vládní zpráva o 1 500 postižených lže, jako když tiskne?

  Některá tvrzení jsou spíše patafyzická nebo psychopatická (dle výběru) jako např.: "RNC zaznamenává se znepokojením, že se Česká republika otevřeně a ostudně dopouští útlaku a diskriminace od té doby, co se stala členem NATO." Tento myšlenkový výplod nedokážu pochopit. Znamená to, že zlí lidé typu starosty Kožíška, Tošovského a spol. dostali chuť kroutit romským obětem ušima, až když jsme vstoupili do NATO? Předtím bylo dobře a všeobjímajícně veselo?Má snad na nás členství v NATO zhoubný vliv? Nebo co?

  Pokud lze během několika chvil nalézt zásadní nesrovnalosti u informací, které mohly být ověřeny oficiální cestou, otázkou je, jakou kvalitu mají informace z Rokycan? Kongresmeni píší:

  V deset hodin dopoledne 23. března vstoupili policisté do domovů romských aktivistů za občanská práva v městě Rokycany. Prohledali je a "obvinili" aktivisty, že spolupodepsali protest proti starostovi města. Protest se týká rasistické politiky starosty Oldřicha Kožíška a nesnesitelných životních poměrů, s nimiž se musejí Romové vyrovnat. Mezi jiným byl prohledán také byt známého aktivisty a romského předáka Ondřeje Gini.

  Události z 23. března jsou dosud nejextrémnějšími v kampani teroru proti Giňovi a dalším českým aktivistům. Policie a vládní činitelé pronásledují aktivisty v Rokycanech už několik měsíců.

  Podle místostarostky Rokycan M. Vykopalové došlo k tomuto:

  "Panu Ondřeji Giňovi mladšímu doručila policie do jeho domku v Mýtě okres Rokycany obsílku k soudu, kde měl vystupovat jako svědek. Svědčit měl ve prospěch svého otce pana Giňu staršího, který žaloval starostu města Rokycan z diskriminace apod. Pan Giňa mladší po obdržení obsílky okamžitě telefonicky informoval paní poslankyni Moniku Horákovou v Parlamentu ČR a oznámil ji, že v Rokycanech dochází k zatýkání Romů. Paní poslankyně se se mnou ihned spojila a žádala vysvětlení toho, co se v Rokycanech děje. Ujistila jsem ji, že u nás se nic takového nestalo - jde o nějakou fámu. Paní poslankyni tato odpověď nestačila žádala mne, abych jí celou věc vyšetřila a ihned oznámila do Parlamentu. Prosila jsem ji pokud si myslí, že zpráva je pravdivá, ať okamžitě do Rokycan přijede, budu se jí plně věnovat a na místě zjistíme pravý stav věci. Rozhodně odmítla a řekla, ať ji okamžitě podám zprávu. Do Parlamentu jsem volala okolo 12 hod. a oznámila jí, že v žádném případě k romských aktivistům nevstoupil nikdo ani z městské ani státní policie a prosila jsem ji, aby se přijela přesvědčit a zároveň zamezit šíření nepravdivých zpráv - měla jsem s tím velmi negativní zkušenosti. Odmítla znovu.

  Dne 25. 3. 1999 vyšel v Britských listech článek "Čeští Romové žádají o  podporu", který obsahoval naprosto nesmyslné a lživé údaje. O tom, že šlo o nepravdu, se v Rokycanech přesvědčila místopředsedkyně meziresortní komise a další romští činitelé, kteří případ šetřili. Dokonce mi vysvětlili, jak k celé nepravdě došlo.

  Následovaly ale dopisy z celého světa. Lživý článek hrubě poškodil jméno Rokycan a celé republiky ve světě. Na základě dalších výroků pana Gini staršího v českých novinách městské zastupitelstvo rozhodlo dát na něho podnět na Okresní státní zastupitelství v Rokycanech. Vyšetřovací spis koncem roku dostal praporčík Vlček ze Zbiroha. Domnívám se, že po přečtení zmíněného článku v Britských listech, o kterém má doklady, že je nepravdivý, obrátil se na pana Čulíka s dotazem..."

  Dopis státnímu zastupitelství

  Měšťanský dopis byl napsán 2. 6. 1999 a směrován k psacímu stolu JUDr. Františka Hrubého na Okresním státním zastupitelství v Rokycanech. V dopisu se píše:

  Z pověření městského zastupitelstva města Rokycan Vám sděluji, že deník Mladá fronta přinesl dne 21. dubna 1999 na straně 6 článek Romský aktivista svádí boj se starostou, v němž Ondřej Giňa bytem Rokycany, K řece 1001, prohlašuje, že "Romové jsou pronásledováni a ve městě pro ně existuje ghetto".

  V témže vydání Mladé fronty dnes potom na stejném místě Ondřej Giňa uvádí, že "ve městě existuje romské ghetto i plot, který jej odděluje od normálního světa" a dále uvádí "My to chápeme jako hranici, která odděluje Romy od ostatních lidí. Je tu jasný diskriminační záměr, který uzemí rozděluje na část určenou černým a část pro bílé."

  Výše uvedené informace pana Ondřeje Gini jsou nepravdivé, což pan Giňa jako bývalý člen bytové komise městské rady města Rokycan dobře ví a lze to prokázat, kromě jiného, i okolnostmi výstavby drátěného plotu u domů č.p. 549 a 550 a strukturou nájemníků v těchto a ostaních obecních domech v Rokycanech.

  S ohledem na skutečnost, že pan Ondřej Giňa je bývalý poslanec ČNR a romský aktivista požívající určité vážnosti mezi ostatními Romy, je nepochybné, že tyto jeho výroky učiněné navíc prostřednictvím sdělovacích prostředků jsou způsobilé vyvolat vážné znepokojení obyvatelstva a poškozují dobré jméno města Rokycan a v důsledku i České republiky doma i v zahraničí.

  Uvedené dávám státnímu zastupitelství na vědomí, přičemž další postup ponechávám na jeho úvaze. Současně si dovoluji požádat o vyrozumění ovýsledku provedeného řízení.

  S pozdravem v úctě Oldřich Kožíšek, starosta města Rokycany

  Příloha: kopie článků z MfD ze dne 21.4.1999

  (Podtržení jednotlivých pasáží dle originálu dopisu státnímu zástupci.)

  V souvislosti s prohlášením hamburských je zajímavé, že se mluví o ghettu a plotu v době, kdy bylo kolem Matiční ulice největší "maso" a tlak na vládu, aby se postavila proti stavbě bezvýznamného dvoumetrového plotuŠ

  Ještě k Britským listům

  Z výše popsaného vyplývá, že se nejedná o útok na BL, ale o zkoumání důstojnosti a mravopočestnosti Gini staršího aktivistického úřadem vyšetřování především na základě novinového článku z  MfD a další vyplývá z postupu vyšetřování - z mapování dalších informací obdobného typu, které Giňa, resp. kongresmani s Giňou, pustili do světa.

  BL byly jen jedním z mnoha otevřených nosičů oficiální tiskové zprávy hamburských kongresmanů. A tito dobrovolní kongresmani také zodpovídají za to, zda je tisková zpráva pravdivá či ne.

  Z tohoto hlediska až bude uzavřeno vyšetřování rokycanského podnětu, ve vztahu k BL nemůže být konstatováno nic negativního. BL jsou otevřeným informačním zdrojem, v němž strana, která se cítí poškozena, může uvést své protiargumenty.

  Jak si vyšetřovatel poradí s vlastním obsahem zprávy, mě samotného bude také velice zajímat...

  Poznámka JČ: Myslím, že není rozumné brát jako absolutní pravdu bez samostatného zkoumání ani údaje Romského národního kongresu, ani oficiální dokumenty české (případně jakékoliv jiné) vlády. - Tuším, že v Británii existuje jakýsi prokurátorský úřad, který rozhoduje, zda má být nějaké vyšetřování na základě podnětu veřejnosti vůbec zahájeno, aby nedocházelo k plýtvání policejním časem.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|