středa 15. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Romové v ČR:
 • Bude někdo sponzorovat CD ROM o životě romského obyvatelstva? (Ján Bajus)
 • Radio Praha zpřístupnilo na Internetu doménu www.romove.cz Věda:
 • Ženy nemusejí mít menstruaci Bývalá Jugoslávie:
 • Všichni vědí, že teď bude v Srbsku občanská válka. Je to cítit ve vzduchu (Guardian) Sdělovací prostředky:
 • Zpravodajské studio ITN vyhrálo proces ohledně údajně zfalšovaných záběrů z Bosny Česká politika:
 • Premiér a ministři (Ivan Hoffman) Středoevropské investice:
 • Původní Czech Republic Fund - nynější Central European Value Fund stoupl v ceně - ale hlavně investicemi v Polsku (Josef Schrabal) "Není to střet zájmů":
 • Jak jsem se z etického hlediska vyrovnal se svojí "dvojrolí" hudebníka a člena RRTV (Petr Štěpánek, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) Sdělovací prostředky:
 • Ad Nad posledním číslem Mediažurnálu, zpravodaje Syndikátu novinářů ČR (Daniela Macháčková) Reakce:
 • Reakce na pány Jírovce a Kotrbu (Ferdinand) Český jazyk:
 • Zasedl jsem napsat Vám svůj názor na češtinu (Jiří Janeček) Obrana:
 • Chvála na pana Motla (Jan Kyncl)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jak jsem se z etického hlediska vyrovnal se svojí "dvojrolí" hudebníka a člena RRTV

  Petr Štěpánek

  Vážený pane Čulíku,

  jednomu každému novináři, který se mnou na ono téma hovořil, jsem zcela jasně a srozumitelně vysvětlil, jak jsem se z etického hlediska vyrovnal se svojí "dvojrolí" hudebníka a člena RRTV.

  Že mnozí z nich skoro nic z toho posléze nezveřejnili, není ani tak moje vizitka, jako spíše jejich. Přesto mě při našem posledním telefonickém rozhovoru docela překvapilo, že ani k  vydavateli Britských listů, kde se do značné míry koncentruje diskuse o českých médiích, nedorazilo z  těchto informací vůbec nic. Naposledy se o  mě v  této souvislosti opět otřel Jaroslav Jírů v Nedělní partii na TV Prima 12. 3. (Ten se ovšem vůbec nenamáhal zeptat přímo u  zdroje, jak se věci ve skutečnosti mají.)

  V příloze proto Britským listům zasílám dopis(y), které jsem předsedovi sněmovní komise pro sdělovací prostředky Ivanu Langerovi napsal již loni na podzim, t.j. čtvrt roku (!) před vydáním nového CD a dávno před tím, než kterýkoli žurnalista tuto jistými zájmovými kruhy docela šikovně vyprefabrikovanou kauzu zaznamenal.

  Za  zvláště úsměvné pak pokládám, že z týchž úst, která hudebníkovi v  Radě pro vysílání vytýkají, že se chová jako hudebník, lze obvykle slýchat také názor, že mediální rady je třeba odpolitizovat a nominovat do nich zástupce profesních svazů a organizací. Již dnes musím konstatovat, že vzhledem ke svým zkušenostem tímto potencionálním způsobem zvoleným budoucím členům mediálních rad opravdu nezávidím.

  Jeden každý z nich totiž bude moci být - až se to někomu bude hodit a bude-li si o to navíc dotyčný koledovat například tím, že bude o svých názorech hovořit příliš otevřeně -, obviněn ze  střetu zájmů. Ono se totiž nějaké to dílko, na kterém se spolupodílel, dříve či později v éteru objeví.

  A ještě pár slov k mé možné kandidatuře do Senátu. (Pan Jírů se o ni také otíral.)

  O střetu zájmů - vzhledem k členství v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání - nemůže být ani řeč. Zákon zcela jasně vymezuje, že nelze být členem rady a  zároveň poslancem či senátorem. Zákon to nazývá neslučitelnost funkcí, nikoli střet zájmů.

  Tuto neslučitelnost funkcí však lze z logiky věcí řešit až v okamžiku, kdy skutečně (a pokud vůbec) nastane.

  Podobné úvahy jsou tedy stejný nesmysl, jako kdyby někdo obviňoval ze střetu zájmů poslance, který hodlá kandidovat na úřad prezidenta.

  I v tomto případě zákon (dokonce přímo Ústava) obdobně pamatuje na vzájemnou neslučitelnost těchto funkcí.

  Přesto! Kdyby někdo hovořil o střetu zájmu v souvislosti poslanec - prezident, bude vypadat jako pitomec.

  Když o tomtéž někdo mudruje v  rovině radní - senátor, kdekdo jej ještě považuje za bdělého strážce etiky a práva.

  Petr Štěpánek

  14. března 2000


  MUDr. Mgr. Ivan Langer


  místopředseda PSP ČR


  předseda Stálé komise pro sdělovací prostředky


  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR


  Sněmovní 1


  P r a h a  1


   

   

  Vážený pane místopředsedo,

   

  dopisem ze dne 1.11.1999 jsem Vás dopředu informoval o svých uměleckých aktivitách. Pro připomenutí cituji to podstatné z tohoto dopisu:

  "Skupině Unisono, jejímž jsem členem, vychází nové CD nazvané Nebezpečný svět. Vydává je renomovaná společnost Monitor EMI. Tato firma není ani vlastnicky, ani jiným způsobem spojena s žádným z elektronických médií regulovaných Radou ČR pro rozhlasové a televizní vysílání. S  uvedením nové desky na trh budou spojeny mediální promo-aktivity svým rozsahem zcela běžné pro tuto zemi. Honoráře za  televizní vystoupení věnuji na dobročinné účely."

  Dle svého nejlepšího vědomí a  svědomí jsem postupoval přesně tak, jak by zodpovědný veřejný činitel měl postupovat, totiž zcela transparentně. Přesto jsem v posledních dnech zaznamenal několik útoků na  svou osobu, kdy je má umělecká činnost vydávána za  střet zájmů s výkonem funkce člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

  Dovoluji si proto připomenout, že před pěti lety jsem byl do tohoto orgánu zvolen jako hudebník a taktéž každá výroční zpráva tento údaj opakuje. Nikdo tehdy nevyslovil ani zmínku o tom, že by členství v radě mělo znamenat přerušení či omezení uměleckých aktivit. Za střet zájmů ve smyslu znění zákona o  Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání nebylo označeno žádné z mých obdobných televizních a  rozhlasových vystoupení v  průběhu minulých pětilet. Dále připomínám, že publikační, pedagogická a umělecká činnost je v  celém civilizovaném světě vyjmuta ze sféry střetu zájmů, což výčtově uvádí i náš zákoník práce.

  Vzhledem k výše uvedenému mám proto neodbytný dojem, že v celé věci nejde ani tak o mé umělecké aktivity, jako spíše o záminku jedné strany sporu o TV Nova, jak vyřadit z hlasování radního, jehož názory na danou věc jsou všeobecně známé, protože jako jeden z  mála je otevřeně - chcete-li transparentně - publikuje. Dovoluji si proto také vyslovit podezření, zda ve střetu zájmu nejsou naopak někteří z těch, kdo se do tohoto tažení aktivně zapojili. Lze totiž spekulovat, zda tak nečiní na něčí objednávku. Tato tvrzení je možné doložit.

  Na druhou stranu si však uvědomuji, že takto citlivý problém nelze odbýt ani odkazem na  zákoník práce, ani poukazem na účelovost a  prvotní zdroj obvinění. Celou věc chápu jako obecný problém a jako předsedu Stálé komise pro sdělovací prostředky vás proto žádám, abyste inicioval proces, který by vedl k jednoznačnému vymezení pravidel hry. Bez nich totiž v budoucnu může být obdobným nařčením vystaven kdokoli jiný. Navíc jsem přesvědčen, že by bylo ke škodě věci, kdyby rigorózní výklad zákona pro příště de facto uzavřel možnost práce v mediálních radách osobnostem z umělecké sféry.

  Jako úvod do diskuse nabízím několik otázek, jejichž odpovězení může vést k vymezení potřebných mantinelů. Pro ty, jichž se celá věc netýká, bude možná překvapující, kolik rovin a nuancí tento zdánlivě jednoduchý problém má.

   

 • Mohou být v mediálním věku aktivní výkonní umělci
 • hudebníci, herci atp.
 • členy mediálních rad?

 • Mohou být v mediálním věku aktivní autoři
 • hudební skladatelé, textaři, spisovatelé atp.
 • členy mediálních rad?

 • Znamená jejich členství automatický zákaz vstupu do éteru?

 • Pokud ano, bude tento zákaz kompenzován?

 • Pokud ano, jak?

 • Mohou rádia a  televize hrát písně, jejichž autorem je člen mediální rady?

 • Může v obrazové podobě písně
 • klipu
 • účinkovat člen mediální rady?

 • Mohou rádia a televize uvádět filmy nebo jiná umělecká díla, na nichž se autorsky či jiným způsobem podílel člen mediální rady?

 • Může se člen mediální rady podílet na realizaci nového filmu či jiného uměleckého díla ve spolupráci s elektronickými médii?

 • Může za to být honorován?

 • Může člen mediální rady hovořit v rádiu či v televizi o  své (nové) písni, desce, knížce, filmu atp.?

 • Bude takové vystoupení
 • u  kulturních produktů jako jsou knížky, filmy a  desky zcela běžné
 • považováno za  standardní promotion?

 • Nebo bude považováno za skrytou reklamu?

 • Pokud ano, proč nejsou za  skrytou reklamu (ve smyslu znění zákona) považovány obdobné promo
 • aktivity ostatních umělců?

 • Pokud se člen mediální rady nesmí podílet na promo
 • aktivitách spojených s  jeho novým produktem, může v  rádiu či televizi vystupovat v jiných pořadech?

 • Mohou rádia či televize uvádět reklamu na produkty, na nichž se podílel člen mediální rady?

 • Může být člen mediální rady honorován za  své jednorázové umělecké vystoupení v televizi či rozhlase?

 • Může v rádiu či televizi vystupovat člen mediální rady, pakliže se jeho vystoupení dotýká jeho "civilní" profese (historik, psycholog, právník atp.)?

 • Může být za takové vystoupení honorován?

 • Pokud budou pro členy mediálních rad platit přísná omezení, neměla by být obdobná kritéria použita i  na ústavní činitele, kteří se podílejí na legislativním procesu?

 • Nepovede rigorózní výklad zákona k  tomu, že z  členství v mediálních radách budou posléze de facto vyloučeni nejen umělci, ale i  všechny profese, které mají něco společného s vysíláním?

   

  Vážený pane místopředsedo, bylo by možné klást další a další otázky. Jsem připraven spolupracovat s  Vámi i s dalšími poslanci při hledání odpovědí a vymezení mantinelů. Cílem by měla být jasně stanovená pravidla hry, která pro příště znemožní libovolnou účelovou interpretaci zákonů, umožňující osočování nepohodlných osob, a která napomohou při vytváření nové přesnější legislativy. Jsem přesvědčen, že jasná, rozumná a transparentní pravidla hry uvítají všichni zainteresovaní. Takováto pravidla jsem připraven beze zbytku respektovat.

  S pozdravem,

  Mgr. Petr Štěpánek,

  člen RRTV

   

  V Hradci Králové 15.12.1999

  Na vědomí: Josef Josefík, předseda RRTV

  členové RRTV • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|