středa 15. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Romové v ČR:
 • Bude někdo sponzorovat CD ROM o životě romského obyvatelstva? (Ján Bajus)
 • Radio Praha zpřístupnilo na Internetu doménu www.romove.cz Věda:
 • Ženy nemusejí mít menstruaci Bývalá Jugoslávie:
 • Všichni vědí, že teď bude v Srbsku občanská válka. Je to cítit ve vzduchu (Guardian) Sdělovací prostředky:
 • Zpravodajské studio ITN vyhrálo proces ohledně údajně zfalšovaných záběrů z Bosny Česká politika:
 • Premiér a ministři (Ivan Hoffman) Středoevropské investice:
 • Původní Czech Republic Fund - nynější Central European Value Fund stoupl v ceně - ale hlavně investicemi v Polsku (Josef Schrabal) "Není to střet zájmů":
 • Jak jsem se z etického hlediska vyrovnal se svojí "dvojrolí" hudebníka a člena RRTV (Petr Štěpánek, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) Sdělovací prostředky:
 • Ad Nad posledním číslem Mediažurnálu, zpravodaje Syndikátu novinářů ČR (Daniela Macháčková) Reakce:
 • Reakce na pány Jírovce a Kotrbu (Ferdinand) Český jazyk:
 • Zasedl jsem napsat Vám svůj názor na češtinu (Jiří Janeček) Obrana:
 • Chvála na pana Motla (Jan Kyncl)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Zasedl jsem napsat Vám svůj názor na češtinu

  Jiří Janeček

  Zatímco pan Motl dodržuje v tomto případě pravidla slušného chování, když píše o něčem, před čím má úctu, já si dovolím být méně slušný.

  V první větě jsem záměrně použil vazbu s infinitivem po významovém slovese. To proto, že pouze jakýsi jazykový cit může být dotčen, ale významu všichni rozumíme. Útloprse vykřikujeme, když se něco dotkne našeho citu, ale nevadí nám, když čeština neřeší případy, kdy může docházet k nedorozumění.

  Řekneme-li např.: "Psaníčko kolovalo mezi rusovlasými děvčaty a chlapci", tak není jasné, zda se jedná o rusovlasá děvčata a všechny chlapce nebo pouze o rusovlasá děvčata a rusovlasé chlapce. Přesto český jazyk nenařizuje, kdy smí a kdy nesmí být použito zjednodušené vazby jednoho větného členu k více slovům - v uvedeném případě jednoho přívlastku k více předmětům.

  Jednou z příčin je jistě to, že příliš nasloucháme těm, kteří usilují o jakousi pofiderní čistotu jazyka, a přitom neřešíme situace, které našemu jazyku bezesporu škodí. Nejsme ochotni zavést revoluční změny do pravopisu tak, jak to např. učinil Jan Hus, když zavedl diakritiku, kterou nám všichni závidí.

  Např. je v dnešní době anachronismem, že si hýčkáme naše "ch" jako jedno písmeno, ač jde o dva znaky. Což toto písmeno chápat vskutku jako dva znaky a takto také třídit slovníky, když už např. nechceme zavést přeškrtnuté "h" nebo nějaký jiný znak, který by tuto souhlásku v podobě jednoho znaku vyjadřoval.

  O příčestí minulém a vybraných slovech se snad nemá ani cenu zmiňovat. Jistě se najde mnoho našinců, kterým při zmínce, že by zbytečné komplikace z našeho jazyka měly být odstraněny, vstávají hrůzou vlasy na hlavě.

  Bohužel ke škodě nás všech. Musíme pak sledovat jak se naše slova píší, a o to méně přikládáme váhu jejich významu.

  Jiří Janeček  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|