středa 15. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Romové v ČR:
 • Bude někdo sponzorovat CD ROM o životě romského obyvatelstva? (Ján Bajus)
 • Radio Praha zpřístupnilo na Internetu doménu www.romove.cz Věda:
 • Ženy nemusejí mít menstruaci Bývalá Jugoslávie:
 • Všichni vědí, že teď bude v Srbsku občanská válka. Je to cítit ve vzduchu (Guardian) Sdělovací prostředky:
 • Zpravodajské studio ITN vyhrálo proces ohledně údajně zfalšovaných záběrů z Bosny Česká politika:
 • Premiér a ministři (Ivan Hoffman) Středoevropské investice:
 • Původní Czech Republic Fund - nynější Central European Value Fund stoupl v ceně - ale hlavně investicemi v Polsku (Josef Schrabal) "Není to střet zájmů":
 • Jak jsem se z etického hlediska vyrovnal se svojí "dvojrolí" hudebníka a člena RRTV (Petr Štěpánek, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) Sdělovací prostředky:
 • Ad Nad posledním číslem Mediažurnálu, zpravodaje Syndikátu novinářů ČR (Daniela Macháčková) Reakce:
 • Reakce na pány Jírovce a Kotrbu (Ferdinand) Český jazyk:
 • Zasedl jsem napsat Vám svůj názor na češtinu (Jiří Janeček) Obrana:
 • Chvála na pana Motla (Jan Kyncl)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Ad Nad posledním číslem Mediažurnálu, zpravodaje Syndikátu novinářů ČR

  Daniela Macháčková

  Včera jsem obdržela e-mailem reakci na svůj článek, který vyšel v Britských listech v pátek 3. března. Autorkou je Ivana Hudcová, předsedkyně redakční rady Mediažurnálu a členka Správní rady SN ČR.

  Přiznám se, že první, čemu jsem se nad jejím textem podivila, je vůbec fakt, že svou reakci napsala. Nejenže její článek nevysvětluje mnou vytýkané nedostatky Mediažurnálu, on totiž mé výhrady ještě potvrzuje!

  Jako řadová členka Syndikátu novinářů (a řadových členů je, milá paní členko Správní rady stejné organizace, většina) nemohu tušit, že tiráž měsíčníku Mediažurnál je nepravdivá.

  Jak jinak si mám vysvětlit fakt, že v tiráži nacházím následující kolonky: Odpovědný redaktor - Tomáš Osladil; Redakční rada - Ivana Hudcová, Ivo Horváth, Miroslav Hucek, Marie Šotolová.

  Nezdá se Vám poněkud nefér uvádět v závazných údajích, jakými snad tiráž musí být, nepravdivé informace, jak vyplývá z Vaší reakce na můj článek?

  Podle Vás totiž na podobě časopisu pracuje jen p. Osladil, ale podepsaných pod ním je pět osob včetně Vás, takže obyčejný čtenář předpokládá, že i Vy máte na podobě periodika svůj autorský či organizační podíl a dovoluje si Vás zahrnout do osob zodpovědných za to, jak Mediažurnál vypadá.

  To je první výhrada, kterou mám vůči textu paní Hudcové. Další je všeobecná a týká se celkové struktury Mediažurnálu.

  Koho z čtenářů zajímají platové podmínky odpovědného a jiných redaktorů?

  Je pěkné, že paní Hudcová ve svém textu uvedla informace o finančních potížích redakčních pracovníků, ale já stále nechápu vztah "finanční potíže redaktorů kontra mizerná úroveň časopisu".

  Samozřejmě chápu praktický význam tohoto vztahu (tedy že bez peněz se pracuje těžko), ale naprosto mi uniká, proč by se těmito vnitřními záležitostmi měl zabývat čtenář a na jejich základě omlouvat hrubé nedostatky ve svém odborném periodiku.

  Vybavuje se mi absurdní představa lékaře, který bez ohledu na to, že nemá nezbytné vybavení, vyoperuje slepé střevo, a když mu pacient umírá, tak argumentuje tím, že místo skalpelu musel užít kuchyňský nůž.

  Stejně jako by zřejmě lékař bez vybavení poslal pacienta za jiným, lépe vybaveným doktorem, aby neohrozil zákrok, by snad měla redakce Mediažurnálu přenechat své zcela zbytečné redakční aktivity skupině lidí, která na ně buď peníze sežene, nebo je bude dělat zdarma, ale s tím, že i přes možné obtíže bude odvádět slušnou práci na odborné úrovni.

  Nemohu tušit, že oněch pár stovek, posílaných ročně na účet Syndikátu novinářů jako členský poplatek, nenachází své částečné uplatnění ve financování redaktorů. (V této souvislosti mě napadá, jak jsou tedy členské příspěvky využívány a do čeho jsou investovány? Zatím to vypadá, že platíme kvůli průkazce se jménem a fotografií, která u pořadatelů řady akcí navíc ani nemá adekvátní platnost.)

  Naprosto také nechápu závěrečnou informaci z reakce p. Hudcové o tom, že Správní rada Syndikátu novinářů má 46 členů, z nichž dvě třetiny členské základny tvoří důchodci.

  Za sebe a své regionální kolegy-kamarády z novinářské branže mohu říci, že nikdo z nás nebyl nikdy vyzván k tomu, aby se svou organizací (rozuměj SN) spolupracoval.

  Neříkám, že by se ke spolupráci hlásili všichni, ale určitě by se našlo pár aktivních novinářů, kteří by se do práce zapojili. Totéž platí i o práci pro Mediažurnál.

  V novinářské branži je tolik problémů (a mnohé z nich se liší okres od okresu, vážená pražská rado!), že se tím struktura článků v Mediažurnálu zdá být o to trapnější. Za daných okolností se mi chce říci, že by bylo nejlépe prodělečné (jak píše paní Hudcová) vydávání neinformativního a špatného měsíčníku (jak si zřejmě myslí většina jeho čtenářů) Mediažurnál zastavit.

  A ještě jedna poznámka: Pokud jsme v Syndikátu novinářů došli tak daleko, že nad jeho strukturou, aktivitami a neprofesionalitou naříká už i členka jeho Správní rady, dá se to myslím definovat jako patová situace.

  Kdo jiný (a chce se mi napsat hergot) než Správní rada SN by měl tuto organizaci šlechtit a budovat tak, aby fungovala a aby peníze tahané ročně na členské příspěvky z řadových členů nebyly jen zbytečným vhazováním prostředků do nefunkční a mrtvolné struktury bezcenné organizace?


  O základních principech novinářské práce

  Ivana Hudcová

  Praha 13.3.2000

  Milá kolegyně,

  je nikoli dobrým zvykem,

  ale nejzákladnějším principem novinářské práce vycházet z faktů, nikoli z domněnek. Váš text v Britských listech ovšem staví pouze na Vašich představách o poměrech v Mediažurnálu a ne na tom, jak se věci skutečně mají.

  Tak za prvé nic, čemu by se dalo říkat redakce, ve spojitosti s Mediažurnálem neexistuje. Je tu jen nešťastný pan Osladil, který kdysi se svým projektem vyhrál výběrové řízení na šéfredaktora.

  To ovšem netušil, že mu vedení Syndikátu (byť sama syndička pro jeho projekt hlasovala) nebude schopno či ochotno (to se mi přes veškerou snahu nepodařilo zjistit) poskytnout to, co ve svém projektu požadoval - na mysli mám finance.

  Chudák Tomáš Osladil nemá dodnes ani smlouvu, jež by vymezovala jeho povinnosti a plat. A tak přestože je jediným šéfredaktorem, redaktorem, korektorem, grafikem, technikem atd. ap., jenž zajišťuje naprosto vše kolem Mediažurnálu obsahem počínaje a technicko-organizačním zabezpečením výroby konče, může být jedině v napětí, zda každý měsíc skutečně aspoň něco dostane.

  Že se ono něco svou výší či spíše níží zdaleka nepodobá platu a že tedy Mediažurnál nutně musí být jen jednou z pracovních aktivit dotyčného, si teď už možná domyslíte.

  Ještě tristnější je kapitola jménem redakční rada. O její "moci" či možnosti Mediažurnál nějak ovlivnit nejlépe svědčí fakt, že jen málokdo je v tomto periodiku vláčen a napadán tak často, jako předsedkyně jeho vlastní redakční rady (aniž by bylo byť jen jednou dáno slovo i druhé straně).

  Abyste rozuměla - panu Osladilovi to vše za zlé nemám. Od nás by totiž nemohl dostat ani onen směšný peníz, který zatím nakonec vždycky dostal od paní syndičky. Má tedy svoji logiku, že poslední slovo má u něj vždy paní syndička. A mně tohle alespoň umožnilo znovu sledovat mechanismy, na nichž fungovala normalizace. Ani tenkrát přece žádné oficálně vydané zákazy, že ten či onen nesmí to či ono, neexistovaly, a přece vše fungovalo, jako kdyby ano...

  Tolik tedy na vysvětlenou aspoň k zlomečku špíny, spojené s organizací českých novinářů. Leccos o ní možná napoví i takové detaily, jako že její správní rada má při plném obsazení 46 (slovy čtyřicet šest) členů, a že dvě třetiny členské základny tvoří důchodci (tohle, doufám, nechápete asociálně, ale jako důkaz přínosnosti tohoto spolku skutečně aktivním novinářům). S pozdravem

  Ivana Hudcová, předsedkyně Redakční rady Mediažurnálu a členka Správní rady SN ČR  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|