čtvrtek 23. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Týden ve světě:
 • Romové, tolerance a svoboda projevu (Jan Čulík) Je podnikatelská etika v postkomunistických zemí a na Západě stejná?
 • Kam míří tuneláři a jejich peníze (Jiří Jírovec) Česká společnost:
 • Proč lidi ignorují závažnost bytové otázky? (Václav Špíka) Chová se Západ "imperialisticky?"
 • Dávat s noblesou: Proč střední a východní Evropa nenávidí Západ (Sam Vaknin) Znovu o Petru Štěpánkovi:
 • Bohužel, Štěpánek neumí argumentovat (Jaroslav Plesl)
 • Pár otázek Petru Štěpánkovi (Jan Lipšanský) Reakce:
 • Ivan Hoffman psal o lidském genomu nepřesně (Juliana) Česká republika:
 • Hitlerův Mein Kampf v češtině (Ivan Hoffman) Diskuse:
 • Jaderná energetika a jaderné zbraně (František Sviták) Oznámení:
 • Informace o festivalu Ekofilm  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Dávat s noblesou

  Proč střední a východní Evropa nenávidí Západ

  Sam Vaknin

  Tento článek vyšel v anglické verzi v časopise Central Europe Review zde.

  Yankee Go Home. Nato is Nazo. American trash culture. (Americká odpadková kulktura).

  Tyto nápisy jsou skoro na všech zdech. Pohrdání se zdá být všeobecné. Amerika a Američané jsou považováni za odpornější než kdy předtím. Je to na hranici nenávisti a xenofobie.

  Hovoříme snad o Srbsku uprostřed jeho kosovského křtu ohněm? Ale nikoliv. Útoky na Spojené státy jsou, jak se zdá, jevem, který se týká bohatých (České republiky) i chudých (Makedonie) zákon respektujících (Řecko) i bezzákonných (Rusko), na západ orientovaných (Bulharsko) i zbožně slavofilských (Srbsko). Často se stávají Spojené státy a Británie (anglosaský společník Američanů) náhražkou a obětním beránkem za onoho těžko přesně definovatelného nepřítele, Západ. Jindy jsou rozdíly pociťovány přesněji a Francie nebo Skandinávie se například netýká všeobecný odsudek a rozhořčení.

  Američané - oni patriarchové politické propagandy, tzv. spin-doctoring a vytváření marketingových "image" si stěžují, že existuje ob rovský nesoulad mezi fakty a jejich vnímáním. Říkají, že Amerika je daleko nejvelkomyslnějším státe na světě (a to je pravda). Opakovaně riskují Spojené státy život svých vojáků a diplomatů ve službě chvályhodných kauz po celém světě. Často se musejí Američané vyrovnávat s vlastními hospodářskými škodami, když se snaží zkrotit a vychovat nezkrotitelné tyrany. Amerika musí vynakládat peníze na zbraně a musí riskovat ostrakizaci svého podnikání po celém světě. Americká agenda je důležitá a ctnostná.

  Spojené státy prosazují lidská práva, občanskou společnost a mír. Aktivně se angažují při prosazování těchto hodnot. Nikdy v lidské historii nevěnovala supervelmoc své schopnosti a svou sílu záslužnějším a nesobečtějším cílů. A je to všechno pravda.

  Dávejte si pozor na Američany přinášející dary

  Ale Amerika dává bez noblesy a bere beze studu. Je to národ, založený na kontraktech, na tom, jak ruka ruku myje, na smlouvání a na soudních sporech. Spojené státy jsou zosobněním mamonu, který se zbláznil, dodržování zákonnosti, z něhož se stala rakovinově se šířící posedlost a podnikání, které zešílelo.

  Peníze nahradily veškeré hodnoty a strach se stal nahrážkou svědomí. Americkými barony jsou zloději, američtí hromadní vrazi se stávají celebritami, američtí politikové jsou zkorumpovaní dvojí infekcí financování politických kampaní a úzkých politických zájmů. Americká diplomacie je nástroj, jehož prostřednictvím šíří Spojené státy své hrubé kovboje z Divokého západu, i svou kulturu krátkých mediálních štěků.

  A americká "pomoc" jde vždycky ruku v ruce s určitými podmínkami. I když to není výslovně stanoveno, splátky jsou okamžité a automatické. Zboží lze kupovat za americké peníze jen od amerických výrobců. Země přijímající americké dary jsou využívány jako smetiště pro americké přebytky, ať už jsou vojenské nebo zemědělské. Hejna poradců přijíždějí, aby zajistila americké zájmy a trhy, aby odrazila protivníky a aby intervenovala v místní politice, brutálně, pokud je to nutné.

  Důsledkem toho je skutečnost, že americká dobročinná činnost, ono bájné stvoření, se stává terčem posměchu jako nová forma amerického kolonialismu. Porušené sliby a ostré obchodní ochranářství jen zesilují pocit, že se Západ více zajímá o photo opportunities, příležitosti k reklamnímu fotografování, než o podnikatelské příležitosti. Zdá se, že se Západ méně zajímá o prospěch těm, jimž zamýšlí pomáhat, než o diety pomahačů. Peníze i proviant směřují nikoliv tam, kde je toho nejvíce zapotřebí, ale směrem čekajících televizních kamer.

  Nezdravé motivy

  I "domorodci" ze středovýchodní Evropy a z Balkánu akceptují, že západní diplomacie je prodlouženou rukou jejího podnikatelského společenství. Velmi obtížně však přijímají její dvojí morálku, pokrytectví, kazatelství a špatné a neinformované poradenství, které jim vnucují nekvalitní poradci třetího řádu a bankéři z třetího světa čtvrtého řádu. Odmítají pompézní politiky, jako je Tony Blair - jejichž vlasy jsou umělecky rozcuchány ve špinavých uprchlických táborech - kteří nabádají, kážou a zapřísahají, zatímco pohodlně zapomněli na přísliby, které učinili před nedávným časem.

  Středo a východoevropští "domorodci" jsou šokováni, když je Němci kritizují za politickou korupci, Francouzi za protekcionářství a Britové je poučují o tom, jak mají vést zdravotnictví. Anebo tím, když se Američané zapřísahají, jak jsou nesobečtí, objektivní a jak vůbec nemají skryté motivy. Amerika hraje podle jiných pravidel, je osvobozena od mezinárodního práva i od mezinárodních institucí. Krátce řečeno, domorodcům vadí, když jsou považování za idioty.

  "Multilaterální" instituce (jako je Mezinárodní měnový fond, Světová organizace pro obchod a Světová banka) jsou prodlouženou rukou Spojených států a v menší míře Evropské unie. Jsou to kluby pro bohaté lidi. Jejich hlavním cílem je podporovat rád zločineckých pošetilců, jímž je středovýchodní Evropa a Balkán. Tolerují zkorumpované politiky, kteří je poslouchají, a ignorují i porušování veškerých možných práv - pokud je dodržována bažinná stabilita. Jsou to monolity, vyjednávající tichým hlasem, které připravují jménem volného trhu a občanské společnosti cestu pro americké a západní podnikatele. Ta trocha dobra, kterou dělají, se ztrácí v jejich zaujatosti, nevědomosti a krátkozrakosti. Jsou poslušným hlasem svého pána.

  Možná že by se Západ měl pokusit - a nejvíce právě jeho anglosaská součást - o něco opačného než je bezbřehý narcismus. Možná, že by měl dávat Západ zadarmo a neměl by oplátkou přijímat nic, ani vděčnost. Možná, že by už Západ neměl nikoho k ničemu nutit a nikomu vyhrožovat, měl by dopustit, aby byly multilaterální instituce skutečně multilaterální, a měl by podporovat pluralismus prostřednictvím tolerance. Více vděčnosti i více podnikatelských příležitostí přichází směrem k těm, kteří je nevyhledávají.

  Omar al-Khayam, perský básník, řekl: "Chcete-li získat ptáka, pusťte ho na svobodu."

  Ale Spojené státy přece nebudou brát vážně nějakého Íránce, že?

  (Dr. Sam Vaknin je generálním ředitelem firmy Capital Markets Institute, Ltd., poradenské firmy, která působí v Makedonii a v Rusku. Je hospodářským poradcem makedonské vlády.)  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|