středa 5. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby České školství:
 • Chystaná státní maturita je špatná (Oldřich Botlík) Česká televize:
 • Veřejní služebníci nebo volená vrchnost? Krize veřejnoprávní televize a její souvislosti (Tomáš Pecina) Stát a bankovnictví:
 • Jak je to se státním zachraňováním bank? (Petr Novotný, Jaroslav Plesl) Česká politika:
 • Žádní mafiáni (Ivan Hoffman) Velká Británie:
 • Radikální změny v BBC Hitler a svoboda projevu:
 • Mein Kampf a podstata demokracie (Jason Gilliam)
 • Několik poznámek k nacismu (Martin Mevald) Reakce:
 • Trápí mě ubíjení elit v Čechách (Oldřich Maděra) Fejeton:
 • Madeleine Albrightová: Kandidatura na prezidenta České republiky (Lubomír Ptáček) Oznámení:
 • Děkujeme, přijďte! Pozvání pro zájemce o křesťanskou demokracii  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Několik poznámek k nacismu

  Martin Mevald

  Jiří Wagner 28. března napsal :

  Onen vydavatel mimochodem potvrdil, že chystá i vydání Marxova Kapitálu, "bible komunismu", a snad i Manifestu komunistické strany, tedy komunistického desatera, máme-li se přidržet církevní terminologie. Nad tím se nikdo nepozastavil, ale pokud policie prošetřuje vydání "bible fašismu", měla by stejně postupovat i u knih bolševických - vždyť komunismus je smrtelně nebezpečná totalitní ideologie stejně jako fašismus. Anebo se řiďme tím, co nám diktuje Deklarace lidských práv a proti vydání knihy s jakkoli temnou minulostí či obsahem neprotestujme.

  Nacismu ale výrazně pomohl antikomunismus.

  Anglický novinář Sydney Morell napsal v roce 1938 knihu "Viděl jsem ukřižování". Kniha vznikla krátce po mnichovské dohodě.


  Ukázky:

  Neboť jaká je anglická zahraniční politika v Evropě ? Bývala prostě taková, že Anglie nikdy nestrpěla, aby se stal některý stát silnější než mocnosti spojené proti němu. Říkali tomu politika rovnováhy. Abychom zachovaly tuto rovnováhu, spojili jsme se před více než sto lety s Prusy a bojovali jsme proti Napoleonovi. A roku 1914 jsme se spojili s Francouzi a porazili jsme Němce.

  Po roce 1919 ochabuje však tato politika a vytváří se politika nová. Budiž, když počali Francouzi zesilovat svou moc v Evropě, obrátili jsme se k Německu, namlouvajíce si, že cítíme vždy s tím, kdo je bit. Důvod však vězí hlouběji nežli věc Francouzů a je dále od Londýna než Paříž. Pravý důvod je třeba hledat v Moskvě a v bolševickém strašáku.

  Po válce se šířil v Německu socialismus. A někteří lidé v Anglii, kteří očekávali skoro denně, že se na ně už už přivalí bolševismus, poplašili se strachy o svůj život. První, co učinili, bylo že zachraňovali Německo od socialismu poskytnutím půjček, které nebyli nikdy splaceny. Když se pak uchopil moci Hitler jako bašta proti bolševismu, prokázal, že do toho vidí. Když třeštil ve svých řečech o nebezpečí bolševismu, nemluvil snad pro dobro svých nacistických posluchačů, znich většina (zrovna jako já) vůbec nečetla Marxův Kapitál, ale mluvil, aby byl slyšen těmi lidmi v Anglii, kteří se bojí bolševismu jako králík lasičky.

  Přejete-li si ještě další důkaz o tom, jak skvěle ovládal Hitler zahraniční politiku, jak znal psychologii Angličanů štvaných pomyšlením na bolševiky, vzpomeňte si jen na jeho první čin hned poté, když vyhlásil roku 1935 odvody: uzavřel s Anglií námořní dohodu, Zavázal se v ní, že Německo nebude nikdy stavět více než pětatřicet procent tonáže britského loďstva, kromě některých ponorek. Jinými slovy Hitler slíbil, že nikdy nenapadne britské impérium. Neboť ačkoliv jeho letadla mohla roztřískat Londýn napadrť, nemohl bez loďstva Anglii vyhladovět a přinutit tak ke kapitulaci.

  Hitler ponechal dobrovolně Anglii nadvládu na moři. A chcete-li vědět, kdy se pustí Anglie s Německem do války, povím vám to: jakmile začne budovat Hitler loďstvo, které by mohlo vážně ohrozit naše impérium.

  V té námořní dohodě se Hitlerovi neslibovalo nic za jeho záruky. Teď je však myslím úplně jasné, že když se Hitler vzdal zájmů o námořní svrchovanost, zřekla se Anglie svého zájmu ve střední Evropě.

  Za rok potom vpochodoval Hitler do Porýní a my jsme se stáhli zpět, když mu Francouzi chtěli zasadit ránu, která by ho rozdrtila. Byl jsem tenkrát za toho dramatického víkendu v Kolíně nad Rýnem a viděl jsem, jak se generálové Reichswehru ve svých holínkách klepali. Ale Hitler věděl mnohem více než oni. Znal dobře Anglii.

  (strany 36, 37)

  V Německu byla kdysi železná fronta. Byla to aliance sociálních demokratů, Reichsbanner, německých demokratů a centra. Spojili se v jednotnou frontu proto, aby uzavřeli Hitlerovi cestu k moci. Pro ně však byli větším nepřítelem - komunisté. Zachvácena strachem před komunisty, kapitulovala železná fronta před Hitlerem. To mělo ovšem svoje následky. Hitler nejenže rozdrtil komunistickou stranu, ale dal do klatby i železnou frontu a rozpustil její organizace. Hitler tento svůj zápas o získání moci doma přirovnával ke svému zápasu o získání zahraniční moci. Neřekl to, ale bylo to patrné, že na Anglii a Francii pohlíží jako na železnou frontu a na Rusko jako na německé komunisty.

  (strana 107)

  Ale v Anglii je poměrně malá vrstva lidí, která spatřuje svého úhlavního nepřítele v komunismu. Bojí se komunismu jako ničeho jiného na světe. Po mém soudu komunismus tehdy nebyl nic víc než jakýsi přízrak nepřítele v jejich obrazivosti. Ale obraz komunismu jim kreslil Hitler a bylo velmi snadné sledovat postup jejich myšlenek. Podporovat Československo znamenalo Hitlerův pád. Hitlerův pád znamenal komunismus v Německu. Komunismus v Německu znamenal - co znamenal ?

  (strany 107,108)

  Západní Evropa stále doufá, že Hitler obrátí svůj zřetel na východ, jak slíbil v knize 'Mein Kampf'. Pro Anglii a Francii je tu zřejmě ještě jeden možný odklad, věnuje-li Hitler pozornost polské Ukrajině, prvému kroku k bohaté obilnici ruské Ukrajiny.

  Nemyslím, že by někdo pochyboval - kromě snad Poláků samých - o Hitlerově schopnosti zmocnit se vlády nad polskou Ukrajinou, obrátí-li svou pozornost v tuto stranu. A co bude po polské Ukrajině ? Ruská Ukrajina ? Nikoliv, nevěřím tomu. Oč vhodnější a snazší by pak pro Hitlera bylo soustředit svou pozornost na západ. Jak snadné by bylo kdyby ovládal nedobytné pozice v Evropě, zbudovat loďstvo, jež by se se postavilo proti britskému válečnému loďstvu a poprvé by přímo ohrozilo britské impérium! Jako prý to řekl polní maršálek Goering za několik neděl po mnichovské dohodě, když spouštěl na vodu novou letadlovou loď Německa: "Moře jsou neomezeně přístupná jen silným."

  (strana 184)


  Britské listy byly také proti stíhání Vladimíra Skoupého, obviněného z propagace nacismu.

  Kdo je Vladimír Skoupý ?


  CAROLINA cislo 364, ctvrtek 24.unora 2000

  Ve stejny den (19.unora), kdy se ve Vidni konala nejmasovejsi demonstrace od konce valky, na ktere podle odhadu asi ctvrt milionu lidi protestovalo proti nebezpeci navratu nacismu v osobe Jorga Haidera, bylo do Prahy na  Vaclavske namesti svolano shromazdeni prislusniku a sympatizantu ultranacionalistickych seskupeni Narodni aliance (jeji zemsky vedouci Vladimir Skoupy upoutal pozornost 28.10. zpochybnovanim holocaustu a v minulosti byl odsouzen za napadeni romske zeny a jejiho ditete), Vlastenecka fronta a Narodni odpor, spojovanych s neonacismem a hnuti skinheads.


  Poznámka: Mělo by tam být správně napsáno "naziskinheads".

  Takže J. Čulík jednou píše o rasismu v ČR a pak hájí Skoupého.

  Martin Mevald  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|