středa 5. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby České školství:
 • Chystaná státní maturita je špatná (Oldřich Botlík) Česká televize:
 • Veřejní služebníci nebo volená vrchnost? Krize veřejnoprávní televize a její souvislosti (Tomáš Pecina) Stát a bankovnictví:
 • Jak je to se státním zachraňováním bank? (Petr Novotný, Jaroslav Plesl) Česká politika:
 • Žádní mafiáni (Ivan Hoffman) Velká Británie:
 • Radikální změny v BBC Hitler a svoboda projevu:
 • Mein Kampf a podstata demokracie (Jason Gilliam)
 • Několik poznámek k nacismu (Martin Mevald) Reakce:
 • Trápí mě ubíjení elit v Čechách (Oldřich Maděra) Fejeton:
 • Madeleine Albrightová: Kandidatura na prezidenta České republiky (Lubomír Ptáček) Oznámení:
 • Děkujeme, přijďte! Pozvání pro zájemce o křesťanskou demokracii  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Děkujeme, přijďte!

  Pozvání pro zájemce o křesťanskou demokracii

  V roce 2000 přijal Junior klub Praha následující usnesení:

  1/2000

  Děkujeme, přijďte!

  Členové Junior klubu křesťanských demokratů Praha s potěšením konstatují zvýšený zájem mladší generace o politiku a veřejné dění obecně, který se projevil mj. i výraznou podporou občanských aktivit "Impuls" a "Děkujeme, odejděte". Signatáři těchto hnutí se mj. vyslovují pro kultivaci stranického prostředí.

  Jejich cíl byl vždy i naším cílem.

  Junior klub Praha, který úzce spolupracuje s KDU-ČSL a v jehož řadách je i mnoho členů této strany, se již dva roky snaží vedle vzdělávacích aktivit i o kritický pohled na dění v KDU-ČSL. Junior klub Praha se kromě jiného zabývá i problémy, které přirozeně vyvstávají v životě politické strany, jako např. vnitřní demokratizací, zpětnou vazbou vedení - členstvo, kontrolou hospodaření, otevřeností vůči veřejnosti.

  Víme, kolik energie vynaloží každá demokratická politická strana, aby fungovala v rámci dohodnutých pravidel, ke spokojenosti občanů, voličů a členů strany. Dokážeme si představit, o co více energie je nutné vynaložit při zakládání nové politické strany, která chce skutečně dostát svým předsevzetím.

  V této souvislosti bychom rádi pozvali ty, kteří sympatizují s křesťansko-demokratickou politikou a kterým je pod 35 let k setkání a diskusi nad otázkou, jak měnit atmosféru v politických stranách a zejména v KDU-ČSL.

  2/2000

  Shromáždění JK Praha pověřuje Výbor JK Praha, aby zajistil místnost ke konání této akce, zveřejnil výzvu v médiích a rozeslal ji zmíněným dvěma občanským iniciativám.

  3/2000

  Shromáždění JK Praha pověřuje Martina Plíška přípravou semináře na téma "Přímá volba starosty - ano, ne, proč?". Tento seminář se odehraje do června 2000.

  4/2000

  JK KD Praha sdílí s předsedou KDU-ČSL Janem Kasalem znechucení ze skutečnosti, že někteří lidovečtí politici informují novináře o dění ve straně, aniž by přitom vystoupili z anonymity. Základním rysem politika KDU-ČSL musí být odvaha stát si za svými názory a nést za ně odpovědnost. JK Praha je přesvědčen, že KDU-ČSL je otevřená a vnitřně demokratická strana, která respektuje právo na odlišný názor a ve které není třeba se uchylovat k podobnému jednání.

  5/2000

  JK Praha schválil výroční zprávu za rok 1999.

  Výroční zpráva o činnosti Junior klubu Praha

  JK Praha se v roce 1999 sešel na 7 krajských shromážděních a to 28. ledna, 4. března, 22. dubna, 30. září, 21. října, 25. listopadu, 16. prosince.

  Vedení pražského Junior klubu bylo zvoleno 10. prosince 1998. Předsedou byl zvolen Jan Czerný, místopřededy Martin Plíšek, Zbyněk Němeček, Monika Štěpánková a Vít Šorm.

  V roce 1999 byli přijati za členy JK: Jan Cieslar, Zdeněk Hlaváč, Josef Horálek, Ondřej Jakob, Jiří Jokeš, Libor Ambrozek, Markéta Lindnerová, Miloslav Soukup, Martin Zborník. Z Junior klubu Praha vystoupili Zbyněk Němeček, Aleš Doležal a Petr Jelínek. Na konci roku 1999 tedy měl pražský JK 28 členů, proti stavu z roku 1998 to tedy znamená nárůst o 6 členů.

  Shromáždění JK Praha jsou otevřena i členům JK z jiných krajů (nejčastěji se zúčastňují členové středočeského JK) a dále na jednání zveme i sympatizanty, kteří projevili o činnost JK zájem. Na poslední, prosincové shromáždění, bylo rozesláno celkem 36 pozvánek.

  JK Praha stanovil členské příspěvky v následující výši: 100 Kč studenti, vojáci, nezaměstnaní; 200 Kč ostatní. Členské příspěvky zaplatilo 21 členů, dvěma členům přijatým na konci roku byl členský příspěvek odpuštěn. Členové, kteří dosud členský příspěvek nezaplatili, budou upozorněni v dopise, že pokud nezaplatí členský příspěvek do konce února 2000, přestanou být plnoprávnými členy JK Praha.

  Normalizovanou přihlášku dosud nepodepsalo 5 členů. I oni budou vyzváni, aby přihlášku vyplnili a neučiní-li tak do konce února 2000, jejich plnoprávné členství v JK zanikne.

  11 členů JK Praha souhlasilo s tím, že vstupují do občanského sdružení JK křesťanských demokratů a prohlásili, že písemná přihláška, kterou podali do JK KDU-ČSL je platná i pro členství v JK křesťanských demokratů.

  Součástí shromáždění JK Praha byly velmi otevřené diskuse s politiky KDU-ČSL. Členové tak měli možnost debatovat s Jaroslavem Orlem, Martinem Bursíkem, Vladimírem Říhou, Mariánem Hoškem ("Praha před komunálními volbami a po nich - leden), dále s Jaroslavem Kopřivou (duben), Cyrilem Svobodou (leden, říjen) a Petrem Pithartem (listopad). Prosincové setkání s Miroslavem Kalouskem se neuskutečnilo - pan Kalousek i přes jasnou domluvu oznámil tři hodiny před konáním shromáždění, že se musí zúčastnit jiné akce.

  V rámci tzv. "Lidoveckých kotlíků" se uskutečnila velmi bouřlivá debata s Alenou Hromádkovou, bývalou předsedkyní DEU (únor).

  JK Praha uspořádal pro své členy seminář o veřejném vystupování a prezentaci, jenž se konal 17. dubna v Brně.

  JK Praha přijal následující usnesení:

  1. JK Praha poukazuje na skutečnost, že většina kandidátů na přední místa ve stranické hierarchii dosud nepředložila členům JK své představy o budoucím vývoji KDU-ČSL. JK považuje absenci "programových prohlášení" za vážnou chybu a opatrnictví a žádá proto znovu kandidáty, aby své záměry v co nejkratší době předložili k diskusi. (4. března)

  2. JK Praha žádá vedení KDU-ČSL, aby mu poskytlo informace o plánovaném využití a dalším rozvoji ústřední budovy strany na Karlově náměstí v Praze. JK se domnívá, že palác Charitas by měl být především centrem společenského, kulturního a politického života. (4. března)

  3. JK Praha pověřuje Jana Maršála tvorbou webovských stránek JK Praha. Za jejich obsah nesou odpovědnost členové výboru JK Praha. Za formu prezentace je odpovědný Jan Maršál. (4. března)

  4. Junior klub KDU-ČSL Praha se důrazně distancuje od výroku lidoveckého poslance Pavla Tollnera, který zazněl při středečním projednávání zákona o registrovaném partnerství v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Junior klub je přesvědčen, že poslanci KDU-ČSL by měli zachovávat základní normy slušnosti, vystupovat s úctou vůči každému člověku a vyvarovat se jakéhokoliv náznaku nespravedlivé diskriminace. Junior klub v této souvislosti vyzývá poslance Tollnera, aby se vzdal svého poslaneckého mandátu.(2. dubna)

  5. JK Praha podporuje zachování statutu JK KDU-ČSL jakožto klubu, který působí ve smyslu §9, odst. 9 stanov KDU-ĺSL. (22. dubna)

  6. JK Praha doporučuje svým zástupcům v CV JK, aby vyžadovali dodržení přijatých zásad pro určení počtu delegátů sjezdu JK KDU-ČSL v jednotlivých krajích. (22. dubna)

  Junior klub Praha dále zaslal dopis pražskému primátorovi, ve kterém upozornil na kritický stav pražské taxislužby a žádal podání určitých informací. Primátor odpověděl podrobným vysvětlujícím dopisem.

  Pravidelnou součástí programu zasedání se staly informace ze života KDU-ČSL a informace o chystaných akcích všeho druhu. Tyto "ohlášky" budou napříště poskytovány členům v písemné podobě v průběhu krajského shromáždění, tak jak se již stalo na prosincovém setkání JK.

  Červnového sjezdu JK KDU-ČSL se účastnilo 8 delegátů za JK Praha. Martin Plíšek byl zvolen místopředsedou JK křesťanských demokratů. Členy celostátního výboru jsou dále Jiří Řehák a Zdeněk Hlaváč.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|