Britské listy


pátek 14. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká televize a česká politika:
 • Kdo jsou noví členové Rady ČT (Tomáš Pecina) Česká politika:
 • Sněmovna o bydlení (Ivan Hoffman)
 • Hokej a spekulace s horníky (Ivan Hoffman) Česká společnost:
 • Jaképak češství na maděru ? (Václav Pinkava)
 • Bratr Paleček, Čechy a komunisti (Stanislav Reiniš) Sdělovací prostředky, zkušenost z Francie:
 • Rozmanitost politického vysílání už dělá starosti i státu (Petr Bradáč) Hradní politika v ČR:
 • Jak (nechtěně?) blamovat nadstranického prezidenta (Miloš Štěpánek) Autoobilismus - kritika Václava Pinkavy:
 • Sir Winston by valil oči.. (Lubomír Ptáček) Reakce:
 • Jsem nespokojen s redakční politikou Britských listů (Martin Hrbek) Česká politika:
 • Proč nemám "blbou" náladu (Jiří Bakala) Rasismus:
 • J. Pospíšilovi: Statistiky o vzdělání nevypovídají o "chytrosti" či "hlouposti" ras (Ondřej Stehlík)
 • Jak to ale bude, až naši inteligenci budou hodnotit předem, geneticky? (Jan Nekovář)
 • Jakou barvu má IQ (Jaroslav Pour) Češi v Americe:
 • Dobře utajený Jan Kavan v Kalifornii (Jiřina Fuchsová)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Sir Winston by valil oči...

  Ad: Václav Pinkava, Nehodovost v Británii a v České republice

  Lubomír Ptáček

  Winstonu Churchillovi se připisuje výrok, že věří jen těm statistikám, které si sám zfixluje. Kam až lze takové fixlování dovést, jsme si mohli přečíst ve včerejším článku pana Václava Pinkavy. Začněme jeho závěrem: Asi bude kombinace českého piva v českých palicích a zahraniční volanty v českých rukou nebezpečnější než pro seveřany Scotch, byť požívaná v množství větším než malém...

  Nehledě na scestnost takového úsudku, že totiž opilý Skot řídí lépe než opilý Čech, pan Pinkava se pustil do exaktního řešení úlohy, kterou si sám zadal, neboť pominul otázku položenou tamtéž Josefem Fronkem ("Kolik to asi hodí nehod v celém Glasgow za rok?") a hledal odpověď na vlastní zadání: kolik je v Glasgow nehod na milion vozokilometrů.

  Matematicky správně vyhodnotil nehodovost na jednomílovém, zřejmě přehledném úseku čtyřproudé silnice, kolem něhož chodí pan Fronek už dvacet let, a počet nehod na tomto úseku odhaduje na 3 až 4 ročně. Dospěl k výsledku 0,7 nehod na jeden milion vozokilometrů v průběhu 20 let. Poté vzal údaj o relativní nehodovosti ze statistik Ústavu dopravního inženýrství za rok 1998 pro celou Prahu se všemi křivolakými uličkami, jejich rozmanitými povrchy a křižovatkami řízenými i neřízenými, který činí 8,3, pokud je ovšem použita stejná metodika. Nakonec následoval impozantní závěr: V České republice je pětadvacetkrát více autonehod než v Británii a poté vyzdvihl řidičskou způsobilost opilého Skota nad stejnou schopnost jeho českého kolegy, viz citát shora.

  Vyhodnocování tedy začalo na jednomílovém úseku, překvapivými extrapolacemi jsme se dostali přes celý Glasgow až na úroveň Británie a podobně z Prahy k České republice.

  Prohlašuji místopřísežně, že bydlím v tiché brněnské čtvrti a v naší ulici dlouhé 250 m jsem za dvacet pět let neviděl ani jednu nehodu. Ráno po ní jdu do práce, večer z práce, v zimě zametám sníh z chodníku, občas pohlédnu z okna. Zajímal by mne počet nehod na jeden milion vozokilometrů na Moravě.

  Poznámka JČ: Ale podle českého policejního prezidenta, jak ho 12. 4. citovaly Lidové noviny, jsou Češi "nejhorší řidiči na světě" - ať už tento výrok znamená cokoliv...

  Je pravda, že silnice v Británii jsou stavěny daleko bezpečněji než v ČR.V Británii jsou nyní skoro všude na křižovatkách, a v každém případě na křižovatkách frekventovaných silnic, kruhové objezdy: na nich se řidič při vjíždění na křižovatku může dívat jen jedním směrem, zda něco nejede: v ČR je nutnost dívat se na křižovatce zároveň všemi směry, nebezpečná a nepříjemná, i když jsem slyšel, že čeští řidiči nemají s kruhovými objezdy zkušenosti a tam, kde jsou konstruovány,dochází k nehodám.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|