úterý 2. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká televize:
 • Jiří Hodač: "Debatu je třeba odvysílat, i když politik odmítne účast." Rozhovor s nově jmenovaným ředitelem zpravodajství ČT (Tomáš Pecina)
 • Veřejnoprávní nebo opozičně-smluvní? Zamyšlení nad dalším osudem České televize (Tomáš Pecina)
 • Rozbor rozhovoru s Jiřím Hodačem: Noví lidé v České televizi - diplomaticky opatrná snaha o pokrok? (Jan Čulík) "Antikapitalistické" protesty:
 • Násilí při protestech v Londýně. Papež Jan Pavel II. oslavil První máj a varoval před globalizací Česká politika:
 • Podzimní volby do senátu se blíží: Pithart, Šlouf a Štěpánek (Petr Jánský) Radiožurnál: Ozvěny plus ze soboty 29. 4:
 • Jejich kritika Jiřího Vyvadila nebyla přesvědčivá (Jan Čulík) Reakce na stížnost Ivo Mathého na TV Nova Radě pro vysílání:
 • Rada pro vysílání není soud (Petr Štěpánek, RRTV) DOŠLO PO UZÁVĚRCE: Odpověď Petru Štěpánkovi:
 • Má držitel licence TV Nova právo na monolog? (Tomáš Pecina)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Rada pro vysílání není soud

  Petr Štěpánek

  Ať hledám, jak hledám, nikde jsem v dopise Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), adresovaném Ivu Mathé, nenalezl formulaci, která je v materiálu otisknutém BL uvedena v uvozovkách jako citace Rady, dokonce přímo v samotném titulku. (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání: „Vladimír Železný možná neposkytuje pořadem Volejte řediteli objektivní a vyvážené informace, ale důvod k odnětí licence to není.“)

  Je to zjevně vykonstruovaný nesmysl. Rada se totiž k pravdivosti jednotlivých výroků, ať už je na obrazovce vyslovil kdokoli a ať už je stěžovatelem ten nebo onen, nikdy nevyjadřuje. A je to tak jedině správně, protože Rada ze zákona nemá žádné pravomoci provádět šetření, jestli měl pravdu pan X nebo pan Y. Zcela správně proto stěžovatele odkazuje, aby svůj problém řešil soukromoprávní cestou u soudu. Teprve, když poškozený uspěje tam, může se Rada případem zabývat.

  Úplně jiná věc je, že zákon o vysílání Radě ukládá, aby sledovala kromě jiného i vyváženost vysílání. I v minulosti ji však Rada vždy chápala jako vyváženost v delším časovém období, nikoli jako vyváženost jediného odvysílaného pořadu. Jedinou sankcí za takové porušení zákona je odnětí licence. Když v minulosti Rada se společností CET 21 takové řízení vedla, stalo se tak na základě analýzy všech (!) zpravodajských a publicistických pořadů za období několika týdnů. Obdobná analýza v loňském roce porušení zákona v tomto smyslu neprokázala. Jedna či dvě kontroverzní věty z úst ředitele oním důvodem nejsou. Návrh na odnětí licence přesto padl a Rada o něm hlasovala. Pro zahájení správního řízení hlasoval jeden člen Rady.

  Je komické, když se tak vážné věci, jakou zahájení správního řízení o odejmutí licence jistě je, opakovaně domáhá kvůli jednotlivému výroku Jan Vávra, který ještě jako šéfredaktor zpravodajství Novy na půdě parlamentu v minulých letech vehementně argumentoval zcela opačnými stanovisky. Je smutné, když se téhož dopouští bývalý ředitel České televize a kancléř prezidenta republiky Ivo Mathé. Tak zkušený mediální odborník, jakým Ivo Mathé je, totiž jistě ví, že se obrací na zcela nesprávný orgán a že adresátem by měl být soud. Potom se lze jen domýšlet, že tak nečiní kvůli samotnému vyřešení věci, nýbrž pro doprovodný mediální efekt. Ivo Mathé také jistě ví, že Nova je z čistě právního hlediska jen název TV stanice a že odpovědnost za vysílání nese držitel licence CET 21, respektive šéfredaktor. To, že taková osoba dnes v případě pořadu Volejte řediteli existuje, je právě jedním z výsledků tlaku, který v minulosti vyvinula Rada. Ivo Mathé také jistě ví, že právní postavení servisní firmy Novy, České produkční 2000, je dnes zcela jiné. V minulosti byla vlastníkem práv servisní ČNTS, nikoli držitel licence CET 21. Dnes je vlastníkem práv - a tedy má i jednoznačnou právní odpovědnost - CET 21, nikoli servisní firma. I to je výsledek minulých správních řízení, jež Rada vedla.

  Poněkud mě zaráží umanutost některých žurnalistů. Jejich představa, že kvůli jednotlivému výroku bude regulační orgán odebírat licenci, se sice někomu může jevit docela sympaticky, zvláště když oním postiženým by měla být televize Nova, ve skutečnosti je to cesta do pekel. Uvědomují si pisatelé podobných názorů, že takto nasazený metr by platil pro všechna rádia a televize? Pan Xaver oznámí Radě, že pan Ypsilon o něm řekl na tom a tom rádiu, že je zloděj, a nenechal jej naopak říct totéž o panu Ypsilon. Bác, Rada odejme rádiu licenci! Uvědomují si jakou destrukci by takováto praxe způsobila na mediální scéně? A jak je to zneužitelné? Berou vůbec v potaz Listinu základních práv a svobod a její čl. 17 o svobodě projevu? To je první, čím bude argumentovat protistrana a o co se bude zajímat soud. A kde berou tu automatickou jistotu, že pan X lže a pan Y má pravdu? Od toho je tu přeci soud, aby určil, kdo pochybil a kdo má pravdu. Proč tolik lidí opakovaně tlačí regulační orgán do věcí, které mu - zcela správně a logicky - nepřísluší?

  Pokud jde o samotný pojem slova vyváženost, jak ji chápat, zda a jak její nedodržování sankcionovat, velmi uvítám širší diskusi na toto téma. Na rozdíl od Jana Čulíka však daleko větší problémy vidím v České televizi. Působení některých jejích redaktorů ve službách konkrétních politických subjektů pokládám za naprostý výsměch poslání veřejnoprávní instituce.

  Petr Štěpánek

  P.S.

  Podnět, se kterým se na Radu obrátil Tomáš Pecina, je na pořadu zasedání Rady 2. 5. 2000.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|