pátek 5. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Železný versus Lauder:
 • Proč český stát najednou kontroluje placení daní CET 21 a ČNTS (Milan Šmíd)
 • Oznámení: Exkluzivitu vztahů CET 21 a ČNTS potvrdil soud (Donath-Burson-Marsteller) Diskuse v Glasgow:
 • Spisovatel Jiří Kratochvil: Svět obrazu vytlačuje svět slova. Budoucí spisovatelé budou už jen televizní scénáristi K mezinárodní petici o svobodě slova:
 • Nikdo přece nesmí pomlouvat či hulvátsky urážet činitele státní správy (Jaroslav Štemberk) Soudní rozhodnutí:
 • Policejní zásah proti londýnským demonstrantům za Tibet byl nezákonný Ekonomika:
 • Slabé Euro (Ivan Hoffman) Nad stránkami Práva:
 • Češi a Kosovo - pokus o analýzu jejich "nedobrého" přístupu k akci NATO (Jiří Jírovec) Ještě Kosovo:
 • Návrh dohody z Rambouillet: Appendix B (anglicky)Reakce:
 • Juliana je intelektuálně nepoctivá (Taťána Zajícová) Ekologie v ČR:
 • Emise dioxinů přístupné na internetu pro ekologickou komisařku EU (Děti Země)
 • České ekologické organizace Margot Walstroemové: vláda změkčuje ekologické zákony Postscript:
 • Milostný virus (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • České ekologické organizace Margot Walstroemové: vláda změkčuje ekologické zákony

  Na dnešním setkání s Margot Wallström nevládní ekologické organizace upozornily na snahu změkčovat progresivní právní úpravy v oblasti životního prostředí přijaté počátkem 90. let na úroveň minima evropských direktiv, které jsou politickou reprezentací mylně chápány jako nepřekročitelný strop. Nepochopitelné je to zvláště v případech, kdy nově vznikající české zákony ignorují vývoj v EU a striktně se drží doporučení, které v blízké budoucnosti ztratí v EU platnost a budou nahrazeny novými (např. zákon o geneticky modifikovaných organismech).

  Nevládní organizace upozornily na  neprůhlednost rozhodování a nedostatek veřejné diskuse při přípravě koncepcí a strategických plánů, což snižuje jejich kvalitu a umožňuje prosazovat i projekty nepříznivé z hlediska ochrany životního prostředí (kanál Dunaj-Odra-Labe, jaderná elektrárna Blahutovice). Poukázaly také na příklady nekompetentních postupů orgánů státní správy a samosprávy a nedostatečnou legislativu předcházející konfliktu zájmů, jež dohromady vytvářejí korupční prostředí umožňující vydávat rozhodnutí poškozující životní prostředí (EIA, územní plány, spalovny).

  Nedostatečná je také politická podpora účasti veřejnosti. Projevuje se to při přípravě nových zákonů (např. o geneticky modifikovaných organismech, o posuzování vlivů na životní prostředí - EIA, geologického zákona a dalších), snahami novelizovat v neprospěch veřejnosti a občanských sdružení zákon o ochraně přírody a krajiny, neochotou ratifikovat Aarhuskou konvenci a Espoo konvenci, které již Česká republika podepsala.

  Pro svoji netransparentnost a odmítání informací byla kritizována také Evropská investiční banka.

  Bližší informace: Občanské sdružení Zelený kruh - Zuzana Drhová: 22 51 71 43


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|