pátek 5. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Železný versus Lauder:
 • Proč český stát najednou kontroluje placení daní CET 21 a ČNTS (Milan Šmíd)
 • Oznámení: Exkluzivitu vztahů CET 21 a ČNTS potvrdil soud (Donath-Burson-Marsteller) Diskuse v Glasgow:
 • Spisovatel Jiří Kratochvil: Svět obrazu vytlačuje svět slova. Budoucí spisovatelé budou už jen televizní scénáristi K mezinárodní petici o svobodě slova:
 • Nikdo přece nesmí pomlouvat či hulvátsky urážet činitele státní správy (Jaroslav Štemberk) Soudní rozhodnutí:
 • Policejní zásah proti londýnským demonstrantům za Tibet byl nezákonný Ekonomika:
 • Slabé Euro (Ivan Hoffman) Nad stránkami Práva:
 • Češi a Kosovo - pokus o analýzu jejich "nedobrého" přístupu k akci NATO (Jiří Jírovec) Ještě Kosovo:
 • Návrh dohody z Rambouillet: Appendix B (anglicky)Reakce:
 • Juliana je intelektuálně nepoctivá (Taťána Zajícová) Ekologie v ČR:
 • Emise dioxinů přístupné na internetu pro ekologickou komisařku EU (Děti Země)
 • České ekologické organizace Margot Walstroemové: vláda změkčuje ekologické zákony Postscript:
 • Milostný virus (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • K mezinárodní petici o svobodě slova

  Nikdo přece nesmí pomlouvat či hulvátsky urážet činitele státní správy

  Jaroslav Štemberk

  Vážený pane Čulíku,

  Po přečtení prohlášení Koordinačního výboru organizací pro tiskovou svobodu bylo pro mě zpočátku obtížné se k němu vyjádřit seriózně, bez urážek na adresu jeho autorů, když v záhlaví je uvedeno, že se vztahuje na Českou republiku.

  Zajímalo by mě, na základě jakého právního rozboru výbor k takovému závěru dospěl. Nebo snad jde o soukromý názor paní E. Schlager?

  Nemohu souhlasit s tím, že by nemělo být prostředky veřejného práva trestáno, jestliže se ve sdělovacích prostředcích někdo projevuje nikoli jako seriózní novinář, ale jako hulvát non plus ultra. Pouze takové projevy mohou být podle českého práva trestné.

  Je sice pravda, že v současné době platí ustanovení § 154 odst. 2 trestního zákona, o kterém je snad z neznalosti možno se domnívat, že by mohlo být zneužitelné pro potlačování svobody slova :

  " Kdo hrubě urazí nebo pomluví státní orgán při výkonu jeho pravomoci nebo pro tento výkon, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem."

  Autorům prohlášení (či pí E. Schlager) asi není jasné, co se v  českém právu rozumí hrubou urážkou a pomluvou.
  Tohoto trestného činu by se totiž novinář dopustil jen tehdy, pokud by státní orgán
  a) hrubě urazil - tj. užil na jeho adresu takových slov, která vůbec nepatří do slovníku slušného člověka a tím méně do sdělovacích prostředků nebo
  b) pomluvil - tedy by úmyslně nepravdivě informoval o jeho činnosti, aby tak státní orgán před občany ostouzel

  Také si nemyslím, že by měla být považována za pouze soukromoprávní záležitost pomluva, která je definována v § 206 tr. zákona:

  "(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

  (2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným obdobně účinným způsobem."

  K tomu je nutno si uvědomit, že jde o trestný čin úmyslný, kde k  odsouzení nepostačuje nedbalost, tedy, aby byl novinář uznán vinným trestným činem pomluvy podle § 206 odst. 2 trestního zákona, musí mu být prokázán zlý úmysl, a to buď přímý - novinář věděl, že zveřejňuje dezinformaci nebo nepřímý - novinář zveřejnil neověřenou informaci, ač si uvědomoval nevěrohodnost zdroje a po zveřejnění se ukázalo, že šlo o dezinformaci.
  Pokud dojde ke zveřejnění dezinformace bez zlého úmyslu novináře, jde o záležitost soukromoprávní.

  Analogicky je tomu u tr. činu šíření poplašné zprávy podle § 199 tr. zák, kde je však možné podle § 200 i potrestání za nedbalost, to je však omezeno na dobu, po kterou je vyhlášen stav ohrožení státu nebo válečný stav.

   

  Tedy jsem přesvědčen, že je v ČR vyloučeno, aby se novinář při dodržení pravidel profesionální etiky dostal do rozporu s citovanými ustanoveními trestního zákona.


  Doufám, že Koordinační výbor organizací pro tiskovou svobodu netvrdí, že svoboda slova by měla být tak absolutizována, že by mělo být novinářům tolerováno úmyslné ostouzení občanů dezinformacemi ve sdělovacích prostředcích (jaké bylo praktikováno totalitním režimem vůči jeho odpůrcům.)

  Jsem hluboce přesvědčen, že demokratický stát musí nejen chránit svobodu slova, ale zároveň také bránit jejímu zneužívání.

  Proto Vás prosím, abyste pí E. Schlager požádal, aby se buď České republice omluvila nebo doložila, že v poslední době byl některý novinář v ČR nespravedlivě odsouzen.

  Se srdečným pozdravem

  Jaroslav Štemberk

  Poznámka JČ: Erica Schlager z amerického Kongresu hned ve čtvrtek večer odpověděla, že právě na této záležitosti pracuje a že se do několika dnů ozve s reakcí.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|