středa 24. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Moderátor Jednadvacítky připravil veřejnost o důležité informace:
 • Diskriminace pacientů s Alzheimerovou chorobou (Bohdana Marvalová) Ministerstvo zdravotnictví ignoruje občanské petice:
 • Proč nesmí být schopný a čestný lékař nadále šéfem špičkového pracoviště? (Jitka Slaměníková) Romové a Češi:
 • Rasistické úlety pana Pospíšila (Karolina Bánomová, Kanada)
 • Žalujete? Sami sebe žalujte, Romové! (Josef Pospíšil)
 • Otázky ohledně Romů v ČR (Petr Možný)
 • Rasismus? (Ladislav Jodlovski) Česká televize:
 • Dvě poznámky ke znepokojivému vývoji v Radě ČT (Tomáš Pecina) Česká společnost:
 • Neziskový sektor - nevstupujte bez vyzvání! (Martin Prokop) Diskuse:
 • Internetové stránky a rakovina prsu: má cenu kritizovat chyby v tisku? (Ladislav Dušek, Daniela Macháčková)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Proč nesmí být schopný a čestný lékař nadále šéfem špičkového pracoviště?

  Ministerstvo zdravotnictví na občanské petice nereaguje a dělá si, co samo chce

  Jitka Slaměníková

  Vážený pane Čulíku,

  líbí se mi Váš trefný pohled na současné dění a hodnocení nejen politické situace a protože se kolikráte lidské jednání některých jedinců, které moc vynesla až do vrchol nedá akceptovat slušnými lidmi, obracím se na Vás s prosbou o pomoc, eventuelně o zveřejnění petice pacientů a dopisů ministru zdravotnictví prostřednictvím Vašich internetových Britských listů.

  Jde mi o špičkové pracoviště léčby a výzkumu onkologických onemocnění v České republice - Masarykův onkologický ústav v Brně, kde jsou léčeni pacienti z celé naší republiky. Jeho ředitelem je MUDr. Josef Drbal, kterého znám osobně již z doby, kdy se svědomitě a obětavě staral o mého manžela, který se do jeho odborné péče dostal bohužel pozdě. A přesto léčba jím vedená mu umožnila prožít zbytek života, ještě 6 let, s přijatelnou bolestivostí a rozumnou kvalitou lidského žití.

  Musím Vám napsat, že za celých svých 54 let jsem nepoznala lékaře, který by s takovou citlivostí duše přistupoval ke každému pacientovi a rodinným příslušníkům a bez ohledu na svůj volný čas se pacientům věnoval o sobotách, nedělích i svátcích. Ve funkci ředitele neměl za 9 let ani den dovolené a veškeré své úsilí věnuje MOÚ, jeho vysoké odborné úrovni a pacientům. Je to člověk vysoce čestný, pevných morálních zásad, které zřejmě některým lékařům, kteří z důvodu porušení a poškození dobrého jména MOÚ ve vztahu k pacientům museli odejít, vadí. Za jeho ředitelování byla vybudována nová moderně vybavená část nemocnice a stará část zmodernizována vše s citlivým přístupem a ohledem na pacienty.

  A nový pan ministr zdravotnictví prof. MUDr. Bohumil Fišer si ani neověřil, na čí straně je pravda, a urychleně vypsal konkurs na nového ředitele MOÚ s podmínkami, aby se ani stávající ředitel nemohl konkursu účastnit a obhájit své jednání.

  Přitom je MOÚ při hodnocení nemocnic vyhodnocen jako jedno z pěti nejlépe prosperujících zdravotnických zařízení v České republice. Zcela se ztotožňuji s peticí pacientů a s dopisy, které byly panu ministru zdravotnictví a petičnímu výboru pro lidská práva zaslány. Na petiční archy se už podepsalo cca 1200 osob a podpisy stále přibývají. Ale jak je vidět, čestný a slušný člověk na vysoce profesionální a morální úrovni u nás nemá ani v roce 2000 šanci zůstat ve funkci ředitele prosperující nemocnice. Cožpak osobní zájmy mocných mají přednost a zelenou i ve zdravotnictví? Ptám se a se mnou mnoho slušných lidí a nedostáváme odpověď.

  Jde přece o to nejcennější, co každý z nás potřebujeme k aktivnímu a plnohodnotnému životu - zdraví, jeho uchování , léčbu…. A pokud existují lékaři na svém místě, ať jsou i nadále prospěšní tam, kde mají plnou důvěru pacientů a okolí...  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|