pondělí 5. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Proč je rasismus Josefa Pospíšila nepřípustný:
 • Romové, Češi, xenofobie, svoboda projevu a Mein Kampf (Vít Novotný) Česká televize: Pořad "Ta naše povaha česká":
 • Nevyváženým pořadem o sexuálním obtěžování žen porušila Česká televize princip veřejnoprávní služby (Kateřina Bílková) Vojenská služba, ministr Karel Březina a Úřad vlády:
 • Dopis z Úřadu vlády: Jindřich Marek se za své jednání omlouvá (Libor Rouček) Reakce Tomáše Peciny na dopis z Úřadu vlády:
 • Libor Rouček: "Nic jsem nedostal a nic vám neřeknu" (Tomáš Pecina) Karel Březina v MFD o Úřadu vlády:
 • MFD: "Karel Březina: Když je někdo v našem úřadě nemocen, úřad neodpovídá na dopisy"
 • V zájmu vlastní důvěryhodnosti by měl ministr Karel Březina vysvětlit, proč nebyl na vojně (Michal Škop, Martin Maděra, JČ) K nedělnímu pořadu ČT V pravé poledne:
 • K čemu novináři, stačíme si sami! - Veřejnoprávní televize nebo parlamentní věstník? (Tomáš Pecina)
 • Sílící nacionalismus Václava Klause (Kostas Zgafas) Rasismus v ČR:
 • Kostky jsou už vrženy a Češi se tohoto rasismu budou muset zbavit (Petr Somogyi)
 • Pokrytecká senzacechtivost Britských listů, aneb Ta naše povaha česká ... (Václav Pinkava)
 • Pan Pospíšil není rasista, je jen pragmatik (Mike Jarolím)
 • Nechci problém popisovat, chci jej řešit (Jaroslav Hradecký)
 • Až po letech života v USA jsem si uvědomil, že jsem byl rasista (Milan Kohout)
 • Nesouhlasím s Pospíšilem (Mára Dvořák)
 • Poučná debata o rasismu "Proti všem" (Vojtěch Polák)
 • Kolektivní vina je běžně uplatňována v mezinárodní politice (Ludvík Vavřina)
 • Mohou se obě strany shodnout? (Petr Možný)
 • Pan Pospíšil nehází všechny Romy do stejného pytle (Zdeněk Maštalíř)
 • "Jak rozeznáte přejetého cikána od přejetého černého kocoura? Před kocourem je vidět brzdná dráha" (Jindřich Pařík)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Tak znovu úplně od začátku: pokrytecká senzacechtivost BL, aneb Ta naše povaha česká ...

  Václav Pinkava

  Už ksakru dost. Pořád aby člověk četl (nejčastěji na adresu nějaké TV) jak je důležité kritizovat podřadnou žurnalistiku. (třeba zde) Tak padni komu padni. Dost bylo nápomoci zviditelňování záporných a odporných příkladů svobody projevu. Oponenti názoru pana Pospíšila se prý nehlásí do BL. Nemohlo by to být tím, že se rozumní slušní lidé až na (bázlivé) výjimky nenechali vyprovokovat, že rasismus vyvolených bleďochů nechtěli zviditelňovat dál, po minulé zkušenosti. Když se někdo s odpuštěním vysere na veřejnosti, proč do toho šlapat a rozmazávat to? A proč tvrdit že je to hovno znatelně české ? Už dříve jsem se nad tím pozastavoval loni zde (v souvislosti se zásadní polemikou Jana Čulíka zde se mnou zde ) Ale svět je kulatý a vrací se.

  Kdopak to v BL napsal "Přeložím příspěvek pana Pospíšila do angličtiny pro Central Europe Review a požádám čtenáře o reakce. Nevím ovšem, zda to nebude kontraproduktivní, protože podle článků v Central Europe Review si vytvářejí různé západní vládní organizace svou politiku vůči střední Evropě. ..." (zvýrazňuji já)

  Že by toto byl napsal seriózní novinář, znalý západních poměrů, který má skutečně nárok kritizovat ostatní za jejich ubohou senzacechtivost a povrchnost?

  Angličtina, která má na všechno alespoň jedno slovo, má slovo i na tohle. Disingenuousness. Značí to falešnou prostoduchost a simulovanou nevinnost, v tomto případě typickou intelektuálskou alibistickou účast na postrkování zla, v zájmu vyšší pravdy . Skutečně nevíte, pane Čulíku, zda to nebude kontraproduktivní? To jste mne teda hluboce zklamal. Však vy to víte dost dobře, jen to nezvládáte v sobě zkrotit.

  Víte co je to bulvární novinář, pane Čulíku? To je novinář, který své svědomí nezatěžuje důsledky svého jednání, protože chce způsobit jen co největší poprask, odhalit něco když už ne masivní tak alespoň masové. A pokrytecky hlásat že veřejnost má právo vědět jaké podvlíkačky nosí královna.

  Pochybuji, že ve Vašem překladu opomente zmínit jako jistotu předpokládaný rasový původ pana Pospíšila (který skutečně z internetu není znám). Vězte tedy, hypoteticky a preventivně, že pan Pospíšil, třebas hrdě se hlásící k bílému češství je doopravdy česky píšící mimozemšťan, nebo jeho názory jsou provokací dezinformačního útvaru východních informačních služeb, a vy jejich loutka. Třeba. Je pan Pospíšil "redakci znám"? Existuje vůbec? Tak o kterých Češích to budete psát ukázkový článek? Nebudou náhodu fiktivní? Rasisté? No jistě. Jenže nerasista by to na vašem místě napsal tak, že jde o názor jednoho rasisty, libovolného původu a etnika a nepsal by to do CER coby specificky český rys či objev, dokonce za něj, přeloženo bez honoráře - prostě dobrovolná služba špatné věci.

  Bulvární novinařina se moc neliší od pyromanie, záměrného podpalování. Pyroman se obvykle přijde podívat na své dílo, kochá se popraskem který požár způsobil, a leckdy z toho má sexuální vzrušení. A když je polapen, tak třeba tvrdí, že je vlastně lidumil, že chtěl jen názorně poukázat jak hořlavé jsou domy, jak nebezpečné. Jak pravil jeden americký filosof - neřesti jsou jen pokroucené a deformované ctnosti. Je to jako přísloví "The road to hell is paved with good intentions" cesta do pekel je vydlážděna dobrými úmysly. Pokud ovšem nepodezíráme překládání pana Pospíšila do CER z jiné motivace, pod megalomanickým heslem Účel světí prostředky?

  Pane Čulíku, vyzývám Vás, kroťte se. Nabízejte názorové kolbiště, moderujte, komentujte, ale nepřilévejte do ohně takhle poťouchle přičinlivým způsobem. Anebo se přiznejte k podstatě bulváru, neohánějte se novinářskou etikou a profesionalitou.

  Pořád voláte po hlubší analýze, a kde ji nabízíte? O co snažší je přece populisticky hledat posilu v předvídatelném západním veřejném mínění a kroutit nad tím vším hlavou s hlasitým pomlaskáváním. Bať, bať.

  BL jsou čím dál bulvárnější.

  Například

  Například to Vaše nedávné opakování konvenčních pohledů na lechtivá sexuálních témata, s pokrtyeckou povýšeností.

  Jaképak obtěžování žen? Zákoník práce ve své novele nemluví o sexuálním útisku žen od mužů, a přebujelém feminismu, tak jak byl interpretován českými médii, například pořadem "Ta naše povaha česká". Ten pořad byl špatný, ale zcela v souladu se svým nadpisem - představoval nám české názory, většinou úděsně blbé. Ale o tom zákonu to vlastně nebylo, bylo to o bublině kolem něj - díky té naší české povaze, která spěje k soudům bez elementárního kritického myšlení a nezávislého ověření faktů.

  Návrh změn v jeho doufám aktuálním znění najdete zde. - s trochou trpělivosti. O tomhle jste přece měl alespoň bokem referovat, když jste kritizoval pořad "Ta naše povaha česká", s tím, že takový pořad zkresluje situaci. On ji skutečně zkresluje, jako celá česká média, ale jinak než jste si všiml.

  Pro pohodlné cituji z návrhu:

  4. V § 7 odstavec 2 zní:
  "(2) Nikdo nesmí výkonu práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů zneužívat na újmu jiného účastníka pracovněprávního vztahu nebo k ponižování jeho lidské důstojnosti. Za ponižování lidské důstojnosti se považuje i nežádoucí chování sexuální povahy na pracovišti, které je nevítané, nevhodné nebo urážlivé, nebo které může být druhým účastníkem pracovněprávního vztahu oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí, která ovlivňují výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů.".

  5. V § 7 se za odstavec 2 doplňují odstavce 3 až 6, které znějí:
  "(3) Zaměstnavatel nesmí zaměstnance jakýmkoliv způsobem postihovat, nebo znevýhodňovat proto, že se zákonným způsobem domáhá svých práv a nároků vyplývajících z pracovněprávních vztahů.
  (4) Dojde-li v pracovněprávních vztazích k porušování práv a povinností vyplývajících z rovného zacházení s muži a ženami, nebo k nežádoucímu sexuálnímu chování na pracovišti, má zaměstnanec právo se domáhat, aby bylo upuštěno od tohoto porušování nebo chování a aby byly odstraněny následky tohoto porušování nebo chování a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění.
  (5) Pokud byla ve značné míře snížena důstojnost zaměstnance nebo jeho vážnost na pracovišti a nebylo postačující zjednání nápravy podle odstavce 4, má právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích.
  (6) Výši náhrady podle odstavce 5 určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práv a povinností došlo.".

  Kde máte nějakou zmínku, že by šlo o ochranu žen aby je neobtěžovali muži ? Srovnejme reakci (žen) v tisku například zdezde.

  Naopak, § 7 odst 2, bod (4) takovou zúženou interpretaci přímo vylučuje.

  Když už do úvah o tomto tématu plynule komponujete zmínky o znásilňování - neboť v BL máme (od Vás?) nepodepsaný článek (s autorstvím v množném čísle) zde kde zaznívá věta "Někteří právníci prostě nevěří, že je určitý druh znásilnění vůbec trestným činem." Proč i toto nepodrobit trochu střízlivé analýze. Neshledáváte vůbec nic zcestného na tom, že v (nejen) britském zákoně existuje definice znásliňování tak nejapná, že k naplnění skutkové podstaty je nutná penetrace vaginy penisem, a že třeba muž či žena atakován-a čímsi jiným-jinou-jinam znásilněni nikdy nebyli? Proč se spíš trestní stíhání nezakládá na fyzickém napadnutí člověka člověkem (assault), případně s poraněním do krve (grievous bodily harm) a kategorie 'rape' se neodloží jako nepoužitelná, eo ipso diskriminující ženy a stresující pro oběť při výpovědi. A proč se neřeší sexuální útisk na pracovišti "sexual harrassment" jako prostý nátlak (coercion). Není to dost čtivé a lechtivé pojetí věci, sledovanost by zajisté klesla.

  Možná stojí za povšimnutí, že ta myšlenka 'znásilňování jako právní pojem je blbost, a má to být považováno za ublížení na zdraví', to není z mé hlavy, to řekla před dvaceti lety v britské televizi americká autorka a feministka Germaine Greer !

  Ale vzdám ten průhledný pokus odvést diskusi trochu jinam. Vraťme se k tématu pře(d)kládání rasistických blbců světu coby středoevropské nóvum.

  ---

  Ubohost a zaujatost argumentace pana Pospíšila a jemu podobných není hodna toho, abyste je naservíroval v jakémkoli překladu, (navíc bez autorizace v duchu názoru který vyjádřil pan Možný zde, že "dopisy zasílané e-mailem jsou věcí veřejnou, i  když je pisatel považuje za soukromé" ?!) To zase bylo v jiné původně populistické cause, pátrání proč Březina nebyl na vojně, ze které se vyvinula, zcela právem causa proč pan vládní mluvčí je hulvát.

  Ale od BL, psaných v zemi, kde není povinná vojenská služba, bych třeba rád viděl zamyšlení méně zlomyslné a populistické než proč se Březina "vyhnul" vojenské službě (jako Clinton). Proč by měl každý Březina být na vojně, zatímco Březinová nikoli ? Proč buď nenásledujeme israelský model (vojáci všichni a všechny) nebo britský (profesionální armáda). Proč ksakru má český muž (v případě války) povinnost zabíjet a česká žena ne? To není jako rodit děti. To je prostě společenská asymetrie, která nepatří do moderního světa kde se válčí stiskem knoflíků. Proti tomu je asymetrie sexuálního harašení v praxi úplná prkotina, pravím já. Nemá náhodou novela zákoníku práce za následek, že v okamžiku vytvoření profesionální armády u nás mají ženy automaticky nárok vojančit?

  Vida, další nebulvární téma pro BL, potažmo CER.

  Proč raději zprostředkovávat a vnucovat jako representativní rasistické názory výmluvných neznámým polovzdělancům, rasisticky projikujícím své vlastní problémy do střední Evropy ? Ano, byť je to názor pana Pospíšila, a dalších, nechť si jej podá v angličtině do CER sám, má li k tomu chuť, jazykovou dovednost a ať to vyjde jeho jménem za předpokladu přízně redakční rady CER.

  Ale nesimulujte nám pane Čulíku, že nevíte o úrovni skutečného chápání souvislostí ve střední Evropě od leckterých vlivných západních čtenářů. Já znám případ, že americký business superšéf přiletěl do Prahy přes nejbližší jemu známé město a dál jel taxíkem, který mu zařídila asistentka. (Přistál v Bruselu)

  "Češi nejsou rasisti!", platí stejně jako "Romové nejsou pakáž". Nejsme homogenní národ Pospíšilů, víme. A vůbec, máme tu Ku Klux Klan? Vymlátili jsme Indiány? Ať se ostatní věnují svému rasismu doma, a my si ho budeme řešit tady.

  Souhlasím s Julianou v tom, že za nás pan Pospíšil nemluví, a podotýkám, že já nemluvím za něj.

  Ale když se Vy s tou emigrantům podsouvanou morální povýšeností strefujete do řad spousty normálních lidí na základě ukázkových pablbů, když propagujete takovou 'pseudoobjektivitu' já nic, já pozorovatel novinář, já překladatel, tak to je teda docela ubohé. Disingenuous. Nezapomeňte tedy v zápětí, v zájmu vyváženosti a národního porozumění, do BL přeložit nějaký ten rasistický dopis, který je pravidelně k vidění v britském tisku.

  Podle posledního průzkumu veřejného mínění (viz teletext ČT - ano, taky existuje tento zdroj informací prostřednictvím veřejnoprávní televize), jen 10% české populace považuje romskou otázku za hlavní téma dne, a daleko přes 70% vnímá jako hlavní problém hospodářskou korupci a kriminalitu ve velkém, a přibližně stejné procento není spokojeno s politickou scénou.

  Spousta námětů, o kterých referovat do CER - ale lidská blbost a nesnášenlivost je evergreen a plevel, nejen českých luhů a hájů. Nerozsévat.

  Poznámky JČ:
 • Ano, pan Pinkava ví z předchozích diskusí, že považuji za pokrytecké skrývat problémy do "tajného" českého jazyka.
 • Nenapsal jsem ani tento týden v CER, že jsou snad "Češi" "homogenním národem Pospíšilů". Četné reakce, s panem Pospíšilem souhlasící a odsuzující Karolinu Bánomvou mě však, přiznám se, šokovaly. Proč bych to měl tajit v češtině?
 • Naopak od pana Pinkavy je disingenuous, když předstírá, že se zákonné ustanovení, umožňující se bránit před sexuálním obtěžováním, navzory jeho neutrální formulaci, netýká především obtěžovaných žen. Prosím, pane Pinkavo, kolik vlivných stárnoucích českých ředitelek podniků si dovedete představit, jak obtěžují mladé muže, své podřízené? Odváděním pozornosti je i poukaz na to, že v Británii existují nedokonalosti v zákoně o znásilnění - o nedokonalém soudním řízení při případech znásilnění v Británii jsme ostatně psali v pátek v Britských listech. Kolikrát mám opakovat, že apriori neprosazuji žádnou ideální britskou praxi, ale dobrou praxi.
 • Pozornost odvádějící jsou v tomto kontextu i liché argumenty, proč že zjišťujeme, zda byl či nebyl ministr Březina na vojně (když jeho životopis uvádí, že aktivně sportuje), protože, jak píše pan Pinkava, by snad povinně na vojnu měly chodit i ženy.
 • Nepřijatelný je i  argument o "poučovací aroganci": kdyby záleželo na tom, co kdo kritizuje odkud a nikoliv jak, nikdy by nedošlo k pokroku.
 • Pro novináře by bylo neetické potlačovat některé informace nebo se jim vyhýbat jen proto, aby nějak manipuloval či ovlivňoval skutečnost. Moderní společnost je nadto tak složitá, že důsledek zveřejnění určité informace je stejně zcela nepředvídatelný. Přesto jsem přesvědčen, že zveřejnění diskuse o rasismu v ČR v angličtině celé věci jen prospěje. A kromě toho, proč se stydět říct na veřejnosti názory, které mnozí z nás volně říkáme česky doma?
 • Domívá se snad pan Pinkava, že by pan Karel Březina měl záležitost svého vyhnutí se vojenské službě přede veřejností tajit - když aktivně sportuje?
 • Na obviňování z "bulvárnosti", když Britské listy přinesou závažnější téma, jsem zvyklý. Tvrdit však, že zabývat se způsobem, jakým pojednala Česká televize nové ustanovení o sexuálním obtěžování na pracovišti, anebo ptát se, proč nebyl sportovec Karel Březina na vojně, je "bulvárnost" - je podle mne, odpusťte, nehoráznost.

 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|