úterý 6. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Češi a Romové:
 • Pražská Lucerna během romského festivalu: "Toto místo je rezervováno pro bílé" (Thomas Acton)
 • "Nezabili slepici, ale člověka. Chci spravedlnost." Smrt Tibora Danihela a český tisk (Anna Šabatová)
 • Školačka se stala v Bělehradě terčem rasistického útoku (RomNews Network) Reakce:
 • Suďme podle ovoce, ne pohnutek (Václav Pinkava)
 • O komentářích Jana Čulíka a jeho stoupenců v BL 2. června 2000 (Jaroslav Teplý)"
 • Různá práva, různé povinnosti (Josef Pospíšil) Česká politika:
 • EU- Referendum (Ivan Hoffman) Sport:
 • 200 centimetrů (Ivan Hoffman) Sdělovací prostředky a zdražování:
 • Čím se od sebe odlišuje růst cen benzínu, nájemného a cena jízdného na drahách (Jaroslav Polák) Reakce - Vladimíře Boškové:
 • Návrh zákona o veřejném zdraví bez předsudků (Dalibor Žůrek) Česká televize:
 • Nedělní “V pravé poledne” jako recidiva (Černého) Debaty (Miloš Štěpánek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • O komentářích Jana Čulíka a jeho stoupenců v BL 2. června 2000

  Jaroslav Teplý

  Nemohu nereagovat na komentáře Jana Čulíka, Juliány a další čtenářky BL jejíž jméno a adresa jsou JČ známy.

  Začnu Juliánou:… Rasismus je vědecky neodůvodnitelný.. .

  Jde v případě nazírání na Romy opravdu o rasismus, když jsou indoevropského původu stejně jako Češi?

  V témže čísle odpovídá Juliáně čtenářka, jejíž jméno a adresa je redakci BL známa: …Problém je téměř vždy líčen jako rasový (a to rasisty), ale podle mě jde o spíše komplikovaný případ sociální.

  J.T.: Bravo neznámá či spíše redakci známá čtenářko, to je i můj názor a velmi pravděpodobně názor valné většiny českého obyvatelstva, včetně těch, kteří píšou v tomto smyslu do BL a jsou za to vydavatelem BL standartně obdařeni nálepkou "rasista". Tento názor nemám ode dneška. Napsal jsem např. roku 1997 článek o Romech do časopisu Polygon (č.7/1997), z něhož cituji:

  Není možno je (Romy) házet do stejného pytle, i když těch, kteří se z vlastního popudu snaží se plně adaptovat na společnost, ve které žijí, je bohužel příliš málo a navíc narážejí na nepochopení jednak své vlastní komunity, která jim vyčítá, že přeběhli ke " gádžům", jednak té společnosti, kterou je možno přesvědčit teprve pádnými důkazy ve větším počtu. Individuelní příklad je možno uvést např. z článku "Nájemníci si připlácejí, aby si udrželi romského domovníka" (MF Dnes, 30.8.97), podle kterého nájemníci jednoho českobudějovického domu dobrovolně mezi sebou vybírají peníze, aby si udrželi romského domovníka. Ten tvrdí, "že když chce Rom gádžům ukázat, že všichni Cikáni nejsou stejní, musí pracovat více než oni", což je ostatně princip dobře známý emigrovavším českým gádžům, když se chtěli uplatnit mezi gádžy západními. Názor jedné nájemnice: "Je nás tady 84 partají a naprosté většině z nás je jedno, jestli máme bílého, černého nebo pruhovaného domovníka. Hlavně, že je tu konečně pořádek" jasně naznačuje, že Romové nejsou rasovým, ale sociálním problémem… (Ten domovník stále prosperuje, nedávno se o něm psalo v českých novinách, což je ovšem podle JČ neprůkazné)

  V jednom dodatku píše JČ: "To, že se údajně asociálně chovají někteří Romové, neznamená, že je možno přenášet břemeno viny na všechny. To je rasismus. Je nutno zkoumat a řešit, proč se někteří Romové chovají asociálně.

  To je voda na můj mlejn. Ve shora zmíněném článku jsem napsal:

  "Genetické porovnání původního obyvatelstva s Romy by možná mohlo přinést aspoň částečnou odpověď na naléhavou otázku, jak je možné, že se Romům během třinácti století nikdy a nikde nepodařilo dobře se adaptovat na nějakou společnost či se do ní integrovat.

  Dnes bych si ovšem kladl podmínku, že výsledek porovnání nesmí být znám předem. Pan doktor Koukolík (kterého jsem rovněž citoval) napsal totiž do Magazinu LN 29.8.97 že…Výzkum genetického pozadí násilného chování u lidí v současnosti naráží na bouřlivé, někdy velmi útočné protesty skupin "aktivistů", přesvědčených, že je násilné chování výlučným důsledkem sociálních vztahů. Tyto skupiny mluví o "genetickém rasismu". Zapomínají nebo nechtějí vědět, že snad vše lidské je důsledkem vztahu genů a prostředí…

  Kdyby JČ přestal mávat tím rasismem, diskuse by dostala klidnější ráz, ale to od něho nemůžeme čekat.. V jedné věci však zašel příliš daleko. V dalším ze svých dodatků v onom pátečním vydání BL píše: "Přeložím příspěvek pana Pospíšila do angličtiny pro Central Europe Review a požádám čtenáře o reakce. Nevím ovšem, zda to nebude kontraproduktivní, protože podle článků v Central Europe Review si vytvářejí různé západní vládní organisace svou politiku vůči střední Evropě…

  Neohrožený bojovník za lidská práva, žalobníček, vyděrač? Názor o tom si každý musí utvořit sám. Já teď začínám chápat, proč si divoké barbarské kmeny vařily polévku z příliš horlivých misionářů. O tom, podle čeho si různé západní vládní organisace vytvářejí svou politiku vůči střední Evropě nemám ilusí už desítky let. Jen se podívejte, jak to dopadlo v Kosovu a nepište mi, že Kosovo není ve střední Evropě. Ačkoliv Čechy skutečně leží ve středu Evropy, jsou Češi na západě běžně nazýváni Východoevropany, snad protože patřili za komunismu do východního bloku. Nebo je možná dost těch, kteří ještě dnes si nejsou jisti zeměpisnou polohou českého státu.

  Nakonec k dodatku JČ k mému vlastnímu textu:

  Dodatek JČ: Za nevědeckou metafyziku já naopak označuji rasistické teorie pana Teplého o celkovém, podřadném étosu celých "jiných" kultur, založené na několika nereprezentativních citacích - je to asi, jako kdybych označoval celý český národ za rasistický na základě podpůrných reakcí na včerejší článek Josefa Pospíšila v Britských listech. Podobně jako citace z českého tisku za naprosto neprůkaznou považuji citaci jakéhokoliv materiálu z bulvárního Neviditelného psa. Spíše než pseudoteorie o podřadnosti a hrozivosti kultur jiných národů (jak to, že pana Teplého pustili do Holandské z té podřadné a hrozivé východňárské české komunistické kultury, neměli ho raději v zájmu zachování své civilizace nechat venku za dráty?) zastávám přesvědčení o společném lidském dědictví většiny národů, které se zdá být lépe zdokumentováno než náhodně vybrané bigotní citáty ze západního tisku. Evropa bude potřebovat z ekonomických důvodů ročně více než deset milionů přistěhovalců a na lidi odjinud si bude muset zvyknout. Právě přistěhovalci se většinou silně snaží o to, uchytit se a být úspěšní v nových zemích. Před druhou světovou válkou bylo přistěhovalectví do západní Evropy daleko vyšší než dnes a "etnicitu" západoevropských národů to nijak nenarušilo.

  Musím se přiznat, že ta nevědecká metafysika byla z mé strany taková legrácka, kterou mohli ocenit jen ti dříve narození a ještě ne všichni. Krátce po vítězství pracujícího lidu 1948 pomocí tohoto výrazu bojovali partajní kádry proti buržoasní ideologii. Nám hochům, kteří tehdy spolu chodili, tento šťavnatý, leč zcela prázdný výraz tak imponoval, že jsme ho na nějakou dobu převzali do svého slovníku k vyjádření kritiky nebo nesouhlasu. Nevědeckou metafysikou mohla být po analyse např. příliš hazardní a proto neúspěšná licitace v mariáši nebo bridži. Podobně bychom se byli o dnešní situaci, kdy západní státy kritisují situaci Romů v ČR a současně přijímají opatření, aby se Romové nestěhovali k nim, v našem tehdejším politickém slangu vyjádřili, že ony státy "zapadají do bahna oportunismu", to byl další výraz, kterého jsme běžně používali. To tady vysvětluji jen proto, aby Juliána nebo nějaký profesor filosofie mi nepřispěchali vysvětlit, jak to s tou nevědeckou metafysikou je.

  Jinak ovšem mi není nic známo o mých vlastních rasistických teoriích o celkovém podřadném étosu jiných kultur, které za mne JČ vytvořil, aby mě mohl jak se patří zkritisovat. To je ovšem tím, že toho má moc, všechno moc rychle čte a pak mu unikají zajímavé detaily. To Bashy Quraisky psal o tom, že prý dánští politici ministryně Jespersen, premier Rasmussen a šéf největší socialistické strany Nielsen označili veřejně menšiny za primitivní a jejich normy a hodnoty za inferiorní, nikoliv pan Teplý, který zásadně nevkládá cizím lidem do úst své myšlenky a velice by si už nejméně po druhé přál, aby to jiní nečinili jemu..Citace z českého tisku považuje JČ za neprůkazné - v mém příspěvku byla jedna z LN, které ovšem převzaly rozhovor se Soyinkou z Los Angeles Times. Neviditelný pes je bulvární - jak pak navázat a udržovat dialog s "domácími" Čechy?

  JČ zastává přesvědčení o společném lidském dědictví většiny národů, které se zdá být lépe zdokumentováno než náhodně vybrané bigotní citáty ze západního tisku. Jen kratičký pohled na tuto větu. Společné lidské dědictví - co to vlastně je? Každý to může chápat jinak. Většiny národů? Kterých vlastně? Kdo do té většiny patří a kdo ne a proč? Kde je to zdokumentováno a jak? Ale ono to možná vlastně zdokumentováno není, pouze se zdá, že je to lépe zdokumentováno. To je krásný příklad nic neříkající moderní komunikace, něčeho, co by se snad hodilo do nějaké řeči Václava Havla, až bude zase přebírat nějakou cenu. Museli bychom si napřed definovat pojmy, abychom vůbec věděli, o čem mluvíme. Proč jsou mé citáty bigotní, to nevím, to by měl vysvětlit JČ, zdá se, že v Glasgowě mají na význam tohoto slova jiný názor než třeba v Praze. Pochybuju ovšem, že by se dánští ministři vyjadřovali tak, jak to Bashy Quraishy píše. Básnická licence zvláště islamských přistěhovalců je téměř neomezená.

  Nelíbí se mi páně Čulíkova formulace, že si Evropa bude muset zvyknout třeba na těch 10 milionů přistěhovalců ročně. Já bych byl proto, aby si nezvykala, boj mezi národy o místo na slunci už totiž začal. Pokud by si nějaký " appeasement" v tomto ohledu Evropa dovolila, mohl by to být její poslední.

  Nevím, zda skutečně bylo před válkou přistěhovalectví do západní Evropy daleko vyšší než dnes. Docházelo k němu spíše asi v horizontálním směru, to jest z východu na západ (Poláci, Rusové, Ukrajinci a j.). Že etnicita západoevropských národů nebyla narušena, je snadno pochopitelné, protože šlo lidi na rozdíl od těch dnešních přistěhovalců dobře integrovatelné. Mimo to nedostali nic zadarmo a nemohli třeba několik generací žít ze sociální podpory.

  J.T. 5.6.2000

  P.S. To slovo jiné než rasismus pro jev, kdy jsou jedinci přisuzovány vlastnosti společenství, ze kterého vzešel, po kterém se dnes poptává Jindra Pařík, by mohlo být GENERALISACE.

  Poznámka JČ: To je zajímavé, jak se někteří autoři tak strašně obávají přenesení této diskuse do angličtiny. Pokud jsou jejich argumenty nosné, jistě je obhájí i na mezinárodním fóru - přece by bylo pod jejich úroveň se skrývat jen v "tajném" českém jazyce. Pan Jaroslav Teplý je posedlý genetikou, ale existují dosti přesvědčivé studie, psali jsme o nich v Britských listech, že je genetický mix evropského obyvatelstva tak nesmírně rozrůzněný, a barvu kůže ovlivňuje jen asi jeden ze sta tisíc, že určovat vlastnosti podle genetiky je zřejmě velmi nepravděpodobné. Totéž platí o Africe, kde se lidská civilizace zrodila, takže obsahuje daleko větší genetickou rozrůzněnost než ostatní kontinenty.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|