úterý 6. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Češi a Romové:
 • Pražská Lucerna během romského festivalu: "Toto místo je rezervováno pro bílé" (Thomas Acton)
 • "Nezabili slepici, ale člověka. Chci spravedlnost." Smrt Tibora Danihela a český tisk (Anna Šabatová)
 • Školačka se stala v Bělehradě terčem rasistického útoku (RomNews Network) Reakce:
 • Suďme podle ovoce, ne pohnutek (Václav Pinkava)
 • O komentářích Jana Čulíka a jeho stoupenců v BL 2. června 2000 (Jaroslav Teplý)"
 • Různá práva, různé povinnosti (Josef Pospíšil) Česká politika:
 • EU- Referendum (Ivan Hoffman) Sport:
 • 200 centimetrů (Ivan Hoffman) Sdělovací prostředky a zdražování:
 • Čím se od sebe odlišuje růst cen benzínu, nájemného a cena jízdného na drahách (Jaroslav Polák) Reakce - Vladimíře Boškové:
 • Návrh zákona o veřejném zdraví bez předsudků (Dalibor Žůrek) Česká televize:
 • Nedělní “V pravé poledne” jako recidiva (Černého) Debaty (Miloš Štěpánek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Různá práva, různé povinnosti

  Josef Pospíšil

  Která komunita by měla mít více rozumu, ptá se pan Čulík, zda ta „ vyspělejší “ česká anebo ta „ nedospělá “ romská? Myslím si, že stejně. A hlavně stejně zodpovědnosti. Jestliže připustíme hypotézu „ vyspělejší “ české komunity, pak na komunitu romskou musí působit dle zásad spravedlivé výchovy. Pokud budeme mladšího sourozence hýčkat a všechny jeho výstřelky a úlety vůči sourozenci staršímu omlouvat tím, že je malý a že malým se ubližovat nemá, i když si začali, vyroste z něj arogantní rozmazlený zmetek, který je ze zkušenosti skálopevně přesvědčen, že je mu vše dovoleno a že mu vše projde. A romská komunita by zase měla pochopit, že jejich boj proti rasismu je cestou prosté negace, politikou boje proti následkům a zamlžování jejich příčin, pokud nebude svázán s velice širokou kampaní směřovanou právě na Romy - důležitost vzdělání, sexuální výchova, škodlivost drog, prevence kriminality. Bez této protiváhy se celá halasná protirasistická kampaň stává prachsprostou buzerací. Musíte je mít rádi. Musíte je milovat jako Sovětský svaz. Vy bílí jste vším vinni. Romové nemohou za nic. Fakt si myslíte, že tohle zabere?

  Hledání důvodů, proč něco nejde, je nejsnazší způsob, jak něco neudělat. Svalování vlastní lenosti, nevzdělanosti a neschopnosti na vnější faktory je politováníhodné. Romové jsou ( převážně ) nevzdělaní. Důvod - rasisti je nechtějí vzdělávat.

  Romové mají vysokou kriminalitu. Důvod - to je taková jejich forma třídního boje proti rasistům.

  A tak dále zajisté, za vším hledej rasismus.

  Panu Čulíkovi připomínám nacistu. Myslíte tím, jak jsem se velmi přesvědčeně zastával Židů? Nemáte to trochu popletené? Nebo Vám připomínám polovičního - tzv. selektivního nacistu? Nacistu specialistu?

  O Romy v zahraničí nemá nikdo příliš velký zájem a nikdo o nich příliš mnoho neví Poslechněme si tedy, co Romům radí pan Čulík ve svém článku zveřejněném v Britských listech dne 10.11.1997: Kdy se to změní? Až budou Romové vyrábět vynikající zboží, atraktivní a prodejné po celém světě. Pak budou o nich lidé vědět, a budou Romové ve světě skutečně populární, jako jsou Švýcaři hodinkami, Francouzi sýrem, a Japonci, Tajwanci, Jihokorejci a Číňané ( v poslední době ) - vším. Stoprocentně souhlasím. Přesně to si myslím, pane Čulíku! I když jsem Váš výrok nepatrně pozměnil, Vy jste mluvil o Češích celkově. Romové jsou však česká podmnožina a nevidím jediný důvod, proč by se na ně nemělo vztahovat to, co na celek. Vy ano?

  K Vaší informaci, že se v  Helsinském výboru amerického Kongresu bude konat oficiální slyšení „ Lidská práva romské menšiny “ bych se chtěl dotázat - to je skutečný název této párty? V čem se lidská práva romské menšiny liší od lidských práv ostatních menšin či většin natolik, že je zapotřebí konat na jejich téma konferenci? Věru se obávám, že je takový název politicky nekorektní, ba co dím, přímo rasistický! Doufám, že paní Bánomová zasáhne!

  V analýze Unicef - zveřejněno v Britských listech dne 10.11.1997 - se píše „ ( Romský ) Tradiční vztah k rodině je narušen. V kojeneckých ústavech a dětských domovech tvoří romské děti polovinu osazenstva, upozorňuje analýza.“ Naštěstí pan Čulík považuje citace z českého tisku za naprosto neprůkazné, natožpak z nějakých internetových bulvárů. Jak se vyrovná s tím, že tuto informaci zveřejnil sám, jsem zvědav. A já bych na ni rád navázal - to právě prokazuje tu převládající ( nikoliv vlastní celému etniku, podotýkám pro méně chápavé čtenáře ) nezodpovědnost romského etnika. V zmíněné analýze se mimo jiné píše: „ Podíl Romů na celkovém počtu českého obyvatelstva činí asi 1,5 procenta. “ Takže jestli 1,5% se co do počtu odložených dětí dokáže plně vyrovnat většině, nemohu se zbavit dojmu, že ony romské tradice, kultura, totožnost a hodnoty pěstované po staletí, o nichž tak dojímavě píše paní Bánomová ( BL 28.4.2000 ), buď doznaly v poslední době dosti razantních změn anebo -. Anebo co paní čtenářko, státní zaměstnankyně? Vysvětlete nám, zaslepeným, neznalým, patologické články píšícím, jakou skrytou zákulisní formou nutí český rasismus romské matky zbavovat se vlastních dětí v takovéto míře. Hezky si zakopulovat a děti dát do výchovy k rasistům. Logické. (?)

  Tam kde končí ušlechtilost prakticky realizovaná a začíná ušlechtilost verbální, mění se tato na cosi ne již tak hodnotného. Tak kolik romských dítek si adoptujete, abyste dokázala tomu, jak píšete - rasistovi Pospíšilovi, že to s Vašimi ideály myslíte vážně ? Udělejte přece sama něco „ pro výchovu a vzdělání dětí z problémových rodin !“ Půjdete-li příkladem, připojí se další, dítka budou prospívat! Fakt to nechcete zkusit? Paní Juliana? Nic? Styďte se, české matky! Inu nevadí, tak zase příště v Britských listech, pokud pan Čulík dovolí.

  Josef Pospíšil

  Poznámka JČ: V rasistických článcích Josefa Pospíšila, jako je i tento, dochází ke zmatení myslí.

 • Proč pořád odlišovat českou komunitu od romské? Není možno reagovat jako na lidi? Polovina rasismu by se rozplynula, kdyby se přestalo používat etnického nálepkování.
 • Proti židům dnes pan Pospíšil nic nemá, skoro žádní v ČR nežijí. Kdyby žili, jistě by se něco "nepřijatelného" na jejich způsobu života našlo, že... To už je ale stará kapitola.
 • Ano, Češi i Romové budou ve světě populární, až budou vyrábět něco moderního, po čem bude celosvětově poptávka. Jenže, jak včera přesvědčivě zdůvodnil Vít Novotný, i když to dosud neumějí, neznamená to, že jim smí být odpíráno právo na existenci ve vlastní zemi.
 • Pan Pospíšil demagogicky argumentuje, že snad zastávám názor, že by občané, kteří se dopouštějí trestných činů, neměli být trestání, snad jen proto, že jsou to Romové. Nevím, kde to vzal. Každému by mělo být měřeno podle jeho individuálního chování.
 • Neustálé poukazování na to, že "Romové jsou hnusní, asociální, kradou" atd. nikam nevede a nepovede. Mnozí z nich jistě vytvářejí ztraumatizovanou, zpatologizovanou komunitu, na jejím vzniku se velkou měrou podílela česká většinová společnost (přesvědčivě to ukázal jinak nedokonalý, nudný film Marian). Většinová, údajně sofistikovanější společnost se musí nad problémem zamyslet a hlavně ona vyvinout iniciativu, jak romský problém řešit. Jsem přesvědčen, že zbaví-li se česká společnost své nenávisti vůči Romům (a právě na ní, na zralejší části obyvatelstva ČR to záleží) dojde k podstatnému snížení asociálního chování romské populace, které je bezpochyby (je to zřetelně vidět) u mnohých Romů demonstrativním protestem proti statu quo. Ten protest projevy lidí, jako je pan Pospíšil, jen posilují. • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|