středa 7. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Drobní občané, plačte!
 • Návrh zákona o rozhlasovém a televizním vysílání: Lex Železný - pohled stále jen zpět (Tomáš Pecina) Politika:
 • John Keane o nebezpečí moci (Listy č. 2/2000) České zdravotnictví:
 • Mají si lidi na zdravotnictví připlácet? (Peter Erbák)
 • Chtěl ministr zdravotnictví zkorumpovat mluvčí pacientů? (Vladimíra Bošková) K diskusi o rasismu:
 • Londýnská policie vyplatí zaměstnankyni milion liber odškodného za rasistické pronásledování
 • Londýnský atentátník chtěl usmrtit "homosexuály, protože jsou degenerovaní a perverzní, nejsou společnosti k ničemu a měli by být popraveni"
 • Občanský princip a menšiny (Petr Partyk)
 • Integrace Romů, ale jak? (Jaroslav Teplý)
 • Nikoho nenapadne zkoumat důvody, proč se někteří Romové chovají asociálně (Jan Lipšanský) Sdělovací prostředky:
 • Normalizační návyky pracovníků médií v důsledku opoziční smlouvy sílí (Jiří Pehe)
 • Ignorujme žabomyší spory kolem odvolání Romana Proroka (Tomáš Pecina)
 • Landová dostala ministra do kouta: Symbol "mediální policie" odchází (Václav Špaňhel) Restituce:
 • Za ČR proti ČR (Milan Hulík) Diskuse:
 • Přistěhovalectví vždy prospěšné? (V. Novák) Výstava a dva pavilóny:
 • Také Expo (Ivan Hoffman)
 • Ex Post (Václav Pinkava)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Chtěl ministr zdravotnictví zkorumpovat mluvčí pacientů?

  Vladimíra Bošková

  Nový ministr zdravotnictví Bohumil Fišer nastoupil do funkce letos v únoru.

  Vzápětí ho požádali o přijetí členové Občanského sdružení na ochranu pacientů. Podle předběžné dohody s ministrovým sekretariátem měl ministr přijmout tři zástupce tohoto sdružení pacientů. Nakonec začal ministrův sekretariát tak rychle měnit termíny přijetí, že se v nastalém spěchu mohla k ministrovi dostavit pouze předsedkyně sdružení (s ostatními členy sdružení nebylo možno se ihned časově zkoordinovat).

  Při schůzce ministra B. Fišera a předsedkyně sdružení pacientů V. Boškové byl přítomen mluvčí MZ O. Černý. Ten po setkání potvrdil redaktorce ČTK, že ministr nabídl předsedkyni Občanského sdružení na ochranu pacientů "smluvní práci pro ministerstvo", ale že to Bošková odmítla s tím, že je ochotna pracovat na zdokonalování zdravotnických zákonů zdarma.

  Ministr vybídl předsedkyni sdružení, aby zpracovala návrhy na zlepšení postavení pacientů a předala je právníkům MZ. V. Bošková tak učinila: zdarma, bez smluvního zavázání, zpracovala podle zahraničních zákonů sérii paragrafů, které by posílily postavení pacientů, ale také by zlepšily hospodaření zdravotních pojišťoven (zavedly by se účinnější prvky kontroly ve zdravotnickém systému). Tyto podklady předsedkyně sdružení předala jak ministrovi, tak jeho právníkům, částečně si tuto svou nabídku paragrafů nechala pro jistotu potvrdit přes podatelnu resortního úřadu.

  Jenže od té doby ministr, ani jeho právníci na iniciativu sdružení pacientů nijak nereagují - neozvali se ani telefonicky, ani písemně. Naopak, v pracovních verzích nových zákonů se objevily nové paragrafy pro ještě silnější potlačování práv občanů - pacientů (hospodaření se zdravotním pojištěním se rovněž neřeší).

  Nabízí se určitá vysvětlení: Nemá pro nového ministra práce zdarma žádnou hodnotu? Neuznává řešení, která jsou obsažena v zahraničních zákonech (jak tedy hodlá s českým zdravotnictvím vstoupit do EU)? Anebo nový ministr pouze chtěl "na smluvní bázi" umlčet nepohodlnou mluvčí pacientů? České zkušenosti totiž ukazují, že pokud politik včas zaplácne kritikům ústa nějakou veřejnou zakázkou, má na chvilku klid (ale co voliči v delším časovém horizontu zákonitě rozmrzelí z těchto svérázných přístupů k politice státu?).

  Osobně jsem přesvědčena o tom, že nový ministr zdravotnictví se mne pouze pokusil zaslepit vidinou finančního prospěchu z marného popisování hory papírů. K tomuto názoru mne vede i druhá zkušenost s B. Fišerem.

  Místopředseda vlády Vladimír Špidla vyvinul určité úsilí zajistit novému ministru zdravotnictví zkušenější poradce: nabídl Fišerovi pracovníka Fakulty sociálních věd UK, který je vyškolen zahraničními zdravotnickými organizátory a který pro nového ministra vytvořil malý poradní tým, v němž jsou zastoupeny odborné znalosti i "lidské" názory nezávislých jedinců, pracovníků zdravotních pojišťoven, lékařů i pacientů (předsedkyně sdružení pacientů přijala účast, opět zdarma). Členům tohoto malého poradního týmu však bylo od počátku podezřelé, že jsou izolováni od zaměstnanců ministerstva zdravotnictví horlivě sepisujících nové zákony bez komunikace s nezávislejšími poradci.

  Přikývl nový ministr zdravotnictví na vytvoření nezávislejšího poradního týmu, jehož schopnosti vůbec nevyužívá, jen proto, aby byl Špidla spokojen? Nebo proto, aby vedoucí poradního týmu z Fakulty sociálních věd (jméno nepíšu, je to v českých poměrech pro daného jedince riskantní), který by se svými odbornými kvalitami mohl být nepříjemným kritikem politiků ČSSD, byl posléze finančně "zaháčknut" a aby mlčel, i když postupem času bylo stále jasnější, že nové vedení MZ expertní podklady nehodlá využít? Je do "vodění za nos" odborných poradců namočen jen Fišer, anebo i Špidla?

  Bohužel, tyto manýry (uplatit kohokoliv, kdo by díky svým znalostem mohl před veřejností snadno rozkrýt špatné úmysly politiků) nejsou na české politické scéně ničím ojedinělým a nesouvisejí pouze s jednou politickou stranou.

  Jedním z léků by bylo prosazení zákona, jaký mají např. USA (jenže kdo z politiků by byl ochoten?), podle kterého by politik směl vytvořit své poradní orgány pouze pod veřejnou kontrolou. To znamená: ministr by musel vyhlásit veřejnou zakázku - téma k řešení, jedinci ochotní pracovat by se veřejně hlásili s důkazy o svých odborných kvalitách, ministr by pak veřejnosti sdělil, koho a proč si vybral. Poradní orgán by ovšem musel pravidelně veřejnosti sdělovat, za kolik peněz a na čem pracuje, zápisy ze schůzí by byly veřejné, případně i některé schůze poradního orgánu by byly veřejné.

  Taková praxe by se mi v ČR moc líbila, protože by mj. vylučovala libovolné rozhodování ministra, který nyní před veřejností zamlčí lepší podklady, které dostal k úvaze, a před občany předestírá pouze horší rady svých lobbisticky zaměřených známých a přátel. Občané se tak nedovědí možnosti vhodnějších postupů ve zdravotní politice a upadají dnes do skepse přesvědčeni o tom, že ani vyspělý svět zřejmě nezná lék na zdravotnictví, takže proč bychom se vůbec o něco zajímali...

  Vladimíra Bošková

  Občanské sdružení na ochranu pacientů  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|