středa 7. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Drobní občané, plačte!
 • Návrh zákona o rozhlasovém a televizním vysílání: Lex Železný - pohled stále jen zpět (Tomáš Pecina) Politika:
 • John Keane o nebezpečí moci (Listy č. 2/2000) České zdravotnictví:
 • Mají si lidi na zdravotnictví připlácet? (Peter Erbák)
 • Chtěl ministr zdravotnictví zkorumpovat mluvčí pacientů? (Vladimíra Bošková) K diskusi o rasismu:
 • Londýnská policie vyplatí zaměstnankyni milion liber odškodného za rasistické pronásledování
 • Londýnský atentátník chtěl usmrtit "homosexuály, protože jsou degenerovaní a perverzní, nejsou společnosti k ničemu a měli by být popraveni"
 • Občanský princip a menšiny (Petr Partyk)
 • Integrace Romů, ale jak? (Jaroslav Teplý)
 • Nikoho nenapadne zkoumat důvody, proč se někteří Romové chovají asociálně (Jan Lipšanský) Sdělovací prostředky:
 • Normalizační návyky pracovníků médií v důsledku opoziční smlouvy sílí (Jiří Pehe)
 • Ignorujme žabomyší spory kolem odvolání Romana Proroka (Tomáš Pecina)
 • Landová dostala ministra do kouta: Symbol "mediální policie" odchází (Václav Špaňhel) Restituce:
 • Za ČR proti ČR (Milan Hulík) Diskuse:
 • Přistěhovalectví vždy prospěšné? (V. Novák) Výstava a dva pavilóny:
 • Také Expo (Ivan Hoffman)
 • Ex Post (Václav Pinkava)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Přistěhovalectví vždy prospěšné?

  V. Novák

  Motto:
  Poznámka JČ: Přistěhovalectví všeho druhu je pro každou zemi ekonomicky i kulturně prospěšné. I Česká republika, stejně jako Evropa jako celek, bude zanedlouho potřebovat v důsledku stárnutí své populace, velký počet přistěhovalců.

  To je, promiňte, intelektuálský nesmysl.

  Předpokládejme, že Evropa bude skutečně potřebovat milióny cizinců. Předpokládejme, že ti odborníci, kteří to spočítali, vědí o čem mluví a zahrnuli i očekávatelný technologický vývoj a  rostoucí produktivitu práce. (Na začátku století by nikdo nečekal, že na jeho konci pár procent obyvatel Evropy dokáže vyprodukovat takové množství potravin, že nebudeme vědět, co s nimi. Že se bude platit zemědělcům, aby půdu neobdělávali. A je to tady.)

  Evropská ekonomika samozřejmě nebude potřebovat všechny přistěhovalce. Rozhodně nebude potřebovat a nepotřebuje ty, kteří jen rozšíří řady nezaměstnaných a nezaměstnatelných. Těch má Evropa už dnes dost.

  Aby bylo jasno, neobviňuji přistěhovalce - a už vůbec ne všechny - z  lenosti, nepřizpůsobivosti a neschopnosti. Ani ne všechny Marokánce, Turky, Araby nebo černochy.

  Byl jsem v Turecku, Tunisku, Maroku. Upozorňuji, že ne jako jeden z těch tisíců "turistů", kteří se nechají přepravit z klimatizovaného letadla klimatizovaným autobusem do klimatizovaného hotelu, kde pak pendlují mezi hotelovou pláží, bazénem a barem. Případně si nechají přivézt něco vymydleného, vydesinfikovaného a zglajchšaltovaného "folkloru".

  Ne, trochu jsem si ty země zažil. Viděl jsem (a naštěstí jenom viděl) práci měditepce v Marrákeši nebo koželuha ve Fezu. A zase, nejen toho měditepce, kterého předvádějí turistům, jak dlátky vyťukává vzory. Taky člověka, který v padesátistupňovém vedru v místnůstce zvíci skříně na šaty na plynovém hořáku mezi nohama vytváří polotovary pro onoho umělce. Chtěl bych vidět Čecha, který by to dokázal. Chtěl bych vidět českého zemědělce, jak se stará o háj datlových palem někde u Šott el Džeridu. Taková palma se totiž musí ořezávat, opylovat (sama to už nedokáže), mnohakilový trs datlí se musí uříznout a  opatrně snést na zem. To vše v deseti a více metrech nad zemí a  pochopitelně ručně.

  Ti lidé nejsou líní. Mnozí mají jiné pracovní návyky než my, jiné tempo, jiné rozvržení pracovního dne. Děláme si legraci ze  Siciliána, který přes poledne několik hodin odpočívá... Jenom severský blbec leze v létě na Sicílii v poledne na slunce! Případně český turista, který chce za  svoje peníze vidět a urvat co nejvíc. Rozumný člověk zaleze do stínu. Ještě dál na jih, třeba na Sahaře a pod ní, to už může být otázka přežití a místní hřbitovy jsou plné "pilných" bílých mužů.

  Ne, ti lidé opravdu nejsou líní, jsou často inteligentní a přičinliví. Ale přesto, co s nimi? Kolik se v Čechách uživí (tedy kolik česká ekonomika potřebuje) odborníků na palmy, měditepců, koželuhů, vazačů koberců? Málo, že? Evropa o  něco víc, ale také zdaleka ne všechny, kteří by chtěli. Takže co s nimi? Jejich odbornost je neuživí, nikdo ji tady nepotřebuje. Nekvalifikovaných má Evropa víc než dost. Mají se rekvalifikovat na  počítačové odborníky, jichž je naopak nedostatek? Kdyby to bylo tak jednoduché, rekvalifikovali by si Němci vlastní nezaměstnané a nelákali cizí (a navíc "rasově nevhodné", třeba Slovany).

  Jistě, někteří se přizpůsobí, jako třeba většina Vietnamců a Číňanů kdekoliv na světě. Někteří využijí národního svérázu a založí si etnické hospody (nejlepší kebab je od Turka a jarní závitek od Číňana, to mi nevymluvíte), butiky, cestovky. Jiní se uplatní v běžných zaměstnáních (Sikhové jako daňoví poradci v Londýně a poradci berňáku tamtéž), někteří vytlačí místní málo kvalifikované síly (ukrajinští vs. romští kopáči v  Česku).

  No, a někteří, (jak se ukazuje mnozí) půjdou na podporu, nechají se živit těmi pracujícími. Tito lidé rozhodně nejsou a nebudou pro ekonomiku přínosem. Jestliže evropská ekonomika bude potřebovat dalších 10 milionů pracujících, aby uživila své nepracující (důchodce, děti, studenty, nezaměstnané,...), pak další miliony nepracujících, nezaměstnaných a nezaměstnatelných ji nevytrhnou.


  S kulturním přínosem je to mnohem a mnohem složitější. Jsem dalek toho, abych glorifikoval naši euroatlantickou civilisaci a kulturu. Nikdy bych si nedovolil označit některou kulturu za méněcennou, jak J.Čulík rád podsouvá svým oponentům (např. v článku J.Teplého jsem slovo "méněcenný" nenašel, zato Čulíkův titulek a poznámka se jím přímo hemží). Velmi opatrný bych byl i s označováním kultur za vyšší a nižší. Podle jakých kriterií?

  Multikulturalismus je fajn, dokud se omezuje na folklor. Písničky, obrázky, obleky (nevěřili byste, jak pohodlná je taková džalaba), sošky,...

  A co takhle mnohoženství, nucené sňatky, upalování vdov, otroctví, ženská obřízka,... Taky kulturní obohacení? BBC se rozčiluje, proč britská vláda nepomáhá pákistánským Britkám, které jsou nuceny se vdát a zaujmout podřízené postavení. Ale to je součást paštuské kultury, stejně jako "zvěrstva" Talibanu vůči ženám. Máme bojovat (v Pákistánu) proti jevům, které se nám nelíbí a doma je akceptovat, protože jsme multikulturní?

  Pro mnoho kultur je běžné oddělovat přísně "své" a "cizí". Jeden čtenář zde dokládal, že v mnoha jazycích je to vyjádřené i jménem etnika. "Naši" jsou lidé a chováme se k nim nějak, "cizí" jsou nepřátelé a chováme se k nim jinak, obvykle hůř. Trvalo nám v Evropě taky hezkou řádku staletí, než jsme se této koncepce zbavili. Alespoň někteří. Máme nutit Hutua přijmout nepochopitelné tvrzení, že Tutsi je taky člověk, nebo je necháme v rámci multikulturalismu se řezat mačetou, jak jsou zvyklí ze své domoviny?

  Ženská (sudánská, faraonská) obřízka je součástí kultury národů od Egypta přes Sudán až do subsaharské Afriky. Je to zmrzačení takového charakteru, že např. Kanada uděluje automaticky asyl ženám, které prokáží, že jim hrozila. (Od Kanady je to hezký a laciný trik. Obřízka se provádí dívkám někdy kolem nástupu menstruace, takže kolik takových Sudánek má možnost požádat z tohoto důvodu v Kanadě o asyl?) Máme ji na jedné straně odsuzovat, ale na druhé straně (doma) v rámci multikulturalismu akceptovat? Francie to zatím vyřešila razantně a  nemultikulturně: je zakázána a kdo ji provádí, jde si na dlouho sednout. Jsem zvědav, kdy proti tomu nějaký inteletuál začne bojovat.

  Dobrá, to je příliš drastické (a to jsem ještě nepopsal, v čem ženská obřízka spočívá). Ale podřízené postavení žen, vědomí, že žena je méněcenný tvor patří k mnoha kulturám. Budeme toto akceptovat nebo přimějeme (třeba i násilím a pod hrozbou sankcí) přistěhovalce přijmout náš koncept?

  Ne, skutečně nechci glorifikovat naši kulturu. Vytvořila sice spoustu dobrých věcí, zaručuje stále většímu počtu lidí žít stále lépe a  pohodlněji, ale taky způsobila obrovská vraždění. Lidožrout Bokassa by musel žít tisíce let, aby dostihl "civilizovaného" Mengeleho nebo Eichmanna.

  Jenže lidé, kteří se k nám chtějí nastěhovat, ji z nějakého důvodu preferují. Třeba prchají před etnickými konflikty, před náboženským, rasovým a politickým násilím. Před bídou a hladomorem. To, že naše kultura tyto jevy potlačila (nedokonale, velmi nedokonale), ji ctí. Ale především si nesmíme nechat vniknout zadními vrátky to, co jsme snad překonali a před čím ti lidé prchají. Protože pokud to neuděláme, budeme brzy prchat také.

  Ale kam?

  V.Novák  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|