pátek 16. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby IPB:
 • Reuter: Kožený chce koupit IPB za korunu; Barbora Tachecí: V pobočkové síti IPB běžný den
 • Zátiší s plechovou vaničkou a hlávkou zelí ve stínu třešně (o panu Z. nemluvě) (Jaroslav Pour) Zdravotnictví:
 • Chyby českých lékařů nadále tajeny před veřejností (Vladimíra Bošková) Český jazyk:
 • "Ostřelovač" a "odstřelovač": Některé útoky na Ústav pro jazyk český jsou zbytečné (Marcela Reslová) Sdělovací prostředky:
 • Česká televize v roce 00 (Martin Vadas pro Lidové noviny)
 • Role BBC "dále oslabena" - BBC nedokázala udržet krok s chtivostí fotbalových magnátů Zahraničí:
 • Evropská unie připravuje nové tvrdé zákony proti tabákovým společnostem
 • Německo přijímá program likvidace jaderné energetiky
 • Německo a jaderné elektrárny (Ivan Hoffman)
 • Ostrá mezinárodní kritika proti zatčení Gusinského postavila Putina do defenzívy
 • Spojené státy neustále zaměřují další a další jaderné střely Diskuse o Romech:
 • Romové: Nechci problém popisovat, chci jej řešit II. (Jaroslav Hradecký)
 • Ještě naposledy: Další dva příspěvky Josefa Pospíšila Reakce:
 • Neférové a extremistické Britské listy (Robert Izak)
 • Čeští fanoušci jsou daleko civilizovanější než holandští (Jaroslav Teplý) Oznámení:
 • "Vyhlášením konkursu na CET 21 hraje CME mediální hry" (CET 21)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Extremistické a neférové názory Britských listů

  Robert Izak

  "Všechno je v lidech, ne v zákonech", řekl mi dnes jeden erudovaný právník, se kterým jsem strávil chvíli nad rozborem jedné záležitosti. Opakuji, všechno je v lidech, pane Čulíku a já již přesně vím, proč nechci Britské listy. Protože už jim nevěřím a pochybuji o všem, co Vy zveřejníte. Proč? Vyzýváte mě, abych také definoval, čím se podle mě dříve Britské listy lišily od dnešních. Odpovídám slovy Karla Marxe: "Nejhorší lež je polopravda" a dodávám: úmyslné zkreslování. Nebo to tak bylo vždycky a teprve teď jsem si tom musel zažít na vlastní kůži?

  Za základ vezmeme můj článek s Vaším komentářem.

  Skutečnost, že "Romové - stejně jako všichni jiní lidé - mají plné právo na to, aby byla respektována jejich lidská důstojnost a aby nebyly přenášeny prostřednictvím kolektivní viny případné asociální přestupky na všechny Romy, jen proto, že všichni mají tmavou pleť" je princip se kterým naprosto souhlasím a ani v článcích které u vás vyšly a které jste odmítl, jsem nenašel opak. Zejména ale tady nikdo v celé polemice nemluvil o pleti. Naopak, mluví se o nepřijatelném životním způsobu který poškozuje nejen spoluobčany Romů - byť by byli pleti fialové s puntíkama - ale i Romy samotné. Tím, že používáte barvu pleti jako zástěrku pro vážné problémy, se ukazujete i nečestní vůči těm, které údajně obhajujete.

  Takže v tomto smyslu má Karolina Bánomová nulaprocentní pravdu. A právě proto, že "každý má právo na lidskou důstojnost" nemá právo p. Bánomová urážet druhé a označovat je za rasisty. Už proto že to vyžaduje od druhých.

  Tvrzení, které mi pan Čulík podsouvá "že Romové v ČR si slušné chování a zacházení od většinové společnosti teprve musejí zasloužit", je šokující zejména proto že je lživé. Nechť soudný čtenář porovná s originálním citátem: "Čili opět potvrzení jedné veledůležité zásady, že úctu si nelze vynutit, tu si lze pouze zasloužit." Takže ne zacházení, ale úctu pane Čulíku! Mohu s vámi zacházet pěkně ale úctu k Vám mít nemusím a obráceně. Vaše silná touha překrucovat je patrně hnána neschopností smířit se s jiným názorem. Vaše škoda.

  Rodině Giňových popřejeme pěkný pobyt v libovolné restauraci v Česku a jen podotknu, že nešlo o "vstřícné marketingové akce" anobrž o návrh a to ještě návrh k legraci, vtipu, nadsázce. Že jste to nepochopil Vám nevyčítám, utvrdil jste mě nicméně, že i kdybych mluvil jazyky andělskými, tak to není - pro Čulíky & Co. - vůbec nic platné.

  A přišla chvíle pro citát. Je tentokrát z politické závěti Českému národu od Františka Ladislava Riegera a hodí se vskutku pro občany všech pletí - takže nic tendenčního pane Čulíku:

  "...nedal svésti vášni ke křivdění komu jinému; přeji mu, aby dbaje vždy jen rady mužů ve všem čestných a skutky vlasteneckými osvědčených, nedbal na slova zvučná a hesla jalová, jeho samolibosti lichotící, jakáž pronášejí často lidé nezralí, mravnosti pochybné, anebo sobcové, zisku, populárnosti a moci politické žádostiví; radím mu aby důvěřoval hlavně vlastní síle - ovšem správně oceněné, aby nepřeceňoval sil svých a nepouštěl se do podniků pošetilých, samo bytí jeho ohrožujících, jsa toho vždy pamětliv, že jen poctivou prací duchovní i hmotnou, a i tu jen postupně sice, ale bezpečně založí si lepší budoucnost." (časopis Zlatá Praha, 1903, 20. číslo, str. 231)

  Nebudu v dalších úvahách pitvat jiné články z BL, neboť shora uvedený rozbor považuji za dostatečně průkazný, kterak vydavatel "zvažuje každé slovo, než je napíše". Současně to považuji i za zbytečné, neboť je plýtvání časem něco dokazovat aby to vzápětí bylo rozcupováno a překrouceno p. Čulíkem. Hledání pravd bylo vždy namáhavé ale obávám se, že v tomto případě i poněkud bezcílné. Jistě, zajímám se o to co se děje v mé zemi, ale nyní už se o to nezajímám prismatem Britských listů, ale třeba časopisu Reflex. A to je celé.

  To nejpodstatnější na závěr:

  Použil jste bez mého svolení článek, který jsem Vám poskytl a poslal ho dále, podle Vašich slov, Helsinskému výboru kongresu Spojených států amerických. Porušil jste tak nejen autorská práva, která jsem Vám neudělil, stejně jako jste se dopustil vážného prohřešku tím, že jste některé části článku přeložil svévolně, vyjmul části textu z kontextu a zvýraznil bez souvislosti Ty, které se Vám hodily. Považuji to za neoprávněnou manipulaci s mým autorským textem a žádám: a) Abyste poskytl p. Izakovi originální text zaslaný Helsinskému výboru kongresu Spojených států,

  b) Zveřejnil nejméně tuto část textu tohoto článku v nejbližším vydání BL,

  c) Omluvil se p. Izakovi a tuto omluvu zveřejnil v nejbliším vydání BL,

  d) Poskytl co nejdříve vysvětlující komentář Helsinskému výboru kongresu Spojených států včetně příloh jmenovaných výše.

  Robert Izak

  Poznámka JČ: Vážený pane Izaku, nebudeme se hádat o slovíčka - vy máte své názory a ty jste jasně vyložil ve svém předchozím i dnešním příspěvku, máte na ně samozřejmě právo. Já mám právo s nimi nesouhlasit a mám právo je i kritizovat - soudný čtenář si může srovnat moje i vaše texty a učinit vlastní závěr. - Text, který jsem zaslal v angličtině Helsinskému výboru a charakterizoval jsem ho jako jeden z příspěvků do Britských listů, je přesně uveden ve včerejším vydání BL. Je tam všechno podstatné, týkající se vašich názorů na romskou problematiku. Text jste jednou poskytl ke zveřejnění Britským listům a je ve veřejné doméně. Neexistuje, obávám se, "částečné zveřejnění" myšlenek, stejně jako neexistuje částečné těhotenství. Jak víte, že si americký Helsinský výbor texty z Britských listů do angličtiny sám nepřekládá - sleduje je docela bedlivě. Vy se snad, pane Izaku, za své názory stydíte? Pokud jste je jednou vyjádřil, tak byste snad za nimi měl stát? Zdá-li se vám, že jsem váš text při překladu zkreslil či vynechal něco podstatného, dejte mi prosím konkrétně vědět, kde s překladem nesouhlasíte, a já rád pošlu Helsinskému výboru vaše opravy. Přeji vám mnoho pohody při četbě týdeníku Reflex.

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|