pátek 23. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby K debatě o tom, proč byl odvolán Roman Prorok a propuštěn Zdeněk Šámal:
 • Odpověď nepřišla (Jiří Hodač) Na okraj 3. mediálního pokračování kauzy ÚSIS:
 • Obecní blb, manipulace a profesionalita veřejnoprávní televize (Štěpán Kotrba)
 • Odpověď Patrika Kaizra: ČT nezískala materiál až z Neviditelného psa
 • Výměna názorů Kaizr - Kotrba Reakce:
 • Šámal popřel sám sebe a porušil zákon ještě víc, než čím obviňuje své šéfy (František Pillman) Případ Kavan:
 • Kato, Příběh opravdového člověka: Některé na mne dotírající FAQ (Petr Bradáč) Češi a Romové:
 • Romové, informace a důvěra (František Roček)
 • Malý dotaz paní Bánomové (Miloš Zahradník) Léčitelství:
 • Alternativní léčba v nebezpečí (Jiří Čehovský) Česká politika:
 • Senát o volební novele (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Výměna názorů Kaizr - Kotrba

  Poznámka JČ: Upozornil jsem pana Kaizra na překlep v datu a na to, že Štěpán Kotrba nevydával časopis Mladý demokrat, ale Pražský demokrat a v žádném případě to nebyl časopis sociálně demokratický, ale nezávislý a  svého času byl v sociálnědemokratické straně dokonce na indexu. Odpovědi Patrika Kaizra a Štěpána Kotrby viz níže.

  Patrik Kaizr

  Pane Čulíku,

  omlouvám se za špatné datum, samozřejmě je to 15.6. 2000. S Pražským demokratem máte pravdu. Pokud si ale dobře pamatuji, tak to byly noviny pražské organizace ČSSD. Jen bych Vás ještě poprosil o doplnění mého dopisu.

  Vážený pane Kotrbo,

  je velmi směšné a z tohoto důvodu o tom nemíním s Vámi polemizovat, že by si mou reportáží redakce zpravodajství vyřizovala účty s Radou České televize. Na poradách jsme se o ní a o podílu Jiřího Kratochvíla, jehož neschopnost nezpochybňujete ani vy, bavili už v pátek 16.6.2000. Tedy opět drahnou dobu před výsledkem jednání Rady ČT.

  Poznámky Štěpána Kotrby k dopisu Patrika Kaizra

  Samozřejmě k věci zveřejníme každý další případný komentář Patrika Kaizra.

  Materiál jsem dostal od svého zdroje v Poslanecké sněmovně a  o jeho existenci vím už od čtvrtka 15.7. 2000. Tedy drahnou dobu před tím, než byl uveřejněn na Neviditelném psu.

  To je překvapující odhalení... :)))

  Nicméně zveřejněn byl poté, co se objevil na NP, pochází od pana Suchara a to, že vám byl dán někým ve sněmovně (tvrdíte vy), mne jenom utvrzuje v přesvědčení, že se ČT stala (jako obvykle) loutkou ve hrách někoho jiného. Loutkou v politikaření a vytváření virtuální politiky. Neboť základní pravidlo kritické žurnalistiky tvrdí, že je nutná MAXIMÁLNÍ OSTRAŽITOST A KRITIČNOST, když vám do ruky někdo cpe nějakou denunciaci.

  Vážený pane Kotrbo, pokud by jste byl skutečně novinář, za kterého jste se považoval jako šéfredaktor stranického týdeníku ČSSD Mladý demokrat,

  Odpověď veřejnoprávnímu Radiu Jerevan (ČT):

 • Nebyl to týdeník, ale měsíčník.

 • Nejmenoval se Mladý Demokrat, ale Pražský Demokrat.

 • Nebyl stranický ale můj, a byl k ČSSD daleko kritičtější, než si můžete představit. Mohu dotvrdit archivními výtisky. Milerád dodám pro vaši objektivnější informovanost.

 • Nedělal závěry z dojmů, ale byl respektovaným zdrojem informací a publicistiky pro akteéry profesionální politiky - poslance i senátory všech stran.

  nedělal byste závěry ze svých dojmů a přání, ale zeptal by jste se mě odkud jsem materiál získal.

  Což byste mi (respektuji vykání) zajisté - jako profesionální novinář - prozradil... No sláva. Tak od koho?

  Mně ale stačí, že matriál byl neoprávněně vynesen panem Sucharem, jím tendenčně okomentován a poté propašován k dalšímu politickému použití do Sněmovny (jak tvrdíte vy) a do NP. Pan Suchar asi jednal v rozporu se svým zaměstnavatelem a zřejmě tím překročil své pravomoci. Což pro něj může mít velmi nepříjemné pracovněprávní, občanskoprávní či trestněprávní důsledky.

  Cestu doktora Kofránka do Argentiny jsem do svého příspěvku zařadil proto, abych upozornil na stranická propojení a kamrádšofty v Úřadu pro státní informační systém.

  Osvětlil jsem vám pozadí této cesty myslím dostatečně, kdybyste se zeptal, když jsme spolu mluvili, dozvěděl byste se to. Berte mé vyjádření k této věci jako věc objasňující a osvětlující různé pochybné a nepodložené dohady - Vaše.

  Jak jistě víte, prací novináře je přinášet informace veřejnosti.

  ÚLOHOU VEŘEJNOPRÁVNÍHO NOVINÁŘE (opravil bych: dobrého novináře s integritou, jehož lze respektovat, pozn. JČ, představa, rozšířená v ČR, že komerční média si mohou lhát jak chtějí, protože jsou komerční, je mylná) JE PŘINÁŠET OVĚŘENÉ - OBJEKTIVNÍ A NEZKRESLENÉ INFORMACE V KONTEXTU. Nikoliv zkreslené a tendenčně upravené výňatky z nějakého dokumentu, o jehož úplnosti či pravosti lze tím pádem pochybovat. Sestříhaný na změť izolovaných postřehů. Notabene bez vyjádření druhé strany - v tomto případě p. Kofránka. TO JE BULVÁR A DEZINFORMACE, NIKOLIV TELEVIZE VEŘEJNÉ SLUŽBY.

  Není tedy mojí chybou, že NKÚ drží tuto zprávu jako neveřejnou. Lze se jen domnívat proč tomu tak je.

  Mé vysvětlení vám nestačilo? Bude zhruba stejné, jako vám poskytne šéf NKÚ... Ale proč jste se ho jako objektivní novinář nezeptal?

  Proč například poslanci projednávali zprávu v rozpočtovém výboru neveřejně. Proč si neustále stěžují, že jim současný šéf ÚSIS Alexander Kratochvíl nesděluje (úmyslně či neúmyslně) výsledky kontroly , kterou na ÚSIS provedlo Ministerstvo financí. Až mi špičky ČSSD a Alexander Kratochvíl odpoví na tyto otázky , pak je sdělím veřejnosti.

  Protože by to třeba mohlo narušovat práci orgánů, činných v trestním řízení. Ale proč se nezeptají poslanci formou, kterou mají ze zákona - interpelací na resort řídícího ministra? Nemyslíte, že jste v tuto chvíli za "snaživého blbce"? Jinými slovy - skočil jste na politický lep, jat svatým nadšením...

  Ona sama si pak dokáže udělat obrázek o tom, jak ÚSIS skutečně fungoval a funguje.

  Ale já nepopírám, že fungoval tak špatně, že hůř to snad ani nešlo. Za pana Dubna stejně, jako za pana Berky. To přiznal i ministr Březina na jednání SPISu i v Senátu na veřejném slyšení k ITC.

  A právě tito pánové, více než já by se měli zabývat tím jakou práci odvádějí proto tuto zemi. Jakou práci odvedli konkrétně na ÚSIS je dokladem zpráva NKÚ. Kromě toho, že prošustrovali zbytečně za rok 98 a 99 více než 62 milionů porušovaly i zákony České republiky a měli by za to nést plnou zodpovědnost

  Mě nejde o to chránit pana Berku (i když je ČSSD), kterého považuji odpovědného za naprosto diletantské řízení ÚSIS po celou dobu, kdy byl ve funkci. V tom jsme a byli jsme vždy zajedno. Pouze jsem na rozpacích z předčasné, neautorizované publikace určité části materiálu NKÚ bez komentáře NKÚ a jeho účelového použití určitými politickými skupinkami.

  S úctou

  Patrik Kaizr

  redaktor zpravodajství České televize

  S nemenší úctou

  ak.soch. Štěpán Kotrba • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|