pátek 23. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby K debatě o tom, proč byl odvolán Roman Prorok a propuštěn Zdeněk Šámal:
 • Odpověď nepřišla (Jiří Hodač) Na okraj 3. mediálního pokračování kauzy ÚSIS:
 • Obecní blb, manipulace a profesionalita veřejnoprávní televize (Štěpán Kotrba)
 • Odpověď Patrika Kaizra: ČT nezískala materiál až z Neviditelného psa
 • Výměna názorů Kaizr - Kotrba Reakce:
 • Šámal popřel sám sebe a porušil zákon ještě víc, než čím obviňuje své šéfy (František Pillman) Případ Kavan:
 • Kato, Příběh opravdového člověka: Některé na mne dotírající FAQ (Petr Bradáč) Češi a Romové:
 • Romové, informace a důvěra (František Roček)
 • Malý dotaz paní Bánomové (Miloš Zahradník) Léčitelství:
 • Alternativní léčba v nebezpečí (Jiří Čehovský) Česká politika:
 • Senát o volební novele (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Alternativní léčba v nebezpečí

  Jiří Čehovský

  Léčitelství bylo nedávno novelou živnostenského zákona vyřazeno ze seznamu živností. To znamená, že bylo elIminováno jako zákonná činnost, čímž se stává jaksi mimozákonným, odkázáno kamsi do stínu.

  Tichou cestou a přísně úřední logikou by mělo být zrušeno něco, co souvisí ze životním stylem a filosofickým přesvědčením velmi značné části obyvatelstva, která léčitelství buď využívá, nebo je schvaluje.

  Je třeba si uvědomit, že léčitelství náleží k určitému přístupu k životu i ke zdraví, spojuje se s termíny jako je New Age nebo vodnářský věk a v naprosté většině svých oborů se hlásí k tomu, že pracuje se spirituální, duchovní sférou člověka, jíž je fyzická úroveň podřízena. Tomu odpovídají mnohé léčitelské techniky, spočívající v meditaci, podávání "duchovních potencí" přírodních látek, šamanských praktikách (ať už původu keltského, buddhistického, védického nebo latinskoamerického), masáži zvláštních bodů, stimulaci aury atp.

  Léčitelství tudíž v žádném případě nepůsobí ve sféře zdravotnictví, kde se podle zákona 20/1966 Sb. léčí podle "dostupných poznatků lékařské vědy". Naopak, léčitelství je přísně nevědecké a spočívá na idealistických základech.

  Zejména v léčbě chronických, školní medicínou často nevyléčitelných chorob, má často vynikající výsledky. A lidé, kteří si jej vybrali jako doplněk k lékařské péči nebo jako výhradní léčbu, k tomu mají své důvody. Jednají podle svého filosofického (v širším smyslu snad dokonce religiosního) přesvědčení.

  A toto přesvědčení bylo nyní prohlášeno za něco v podstatě nezákonného. Jedná se nepochybně o porušení čl. 2 listiny základních práv a svobod a tedy naší ústavy. Tam se praví, že stát nesmí být ovládán ideologií. Ale je to právě vědecký materialismus, k němuž se novelou živnostenského zákona vláda přihlásila. Neboť duchovní metody léčby podle ní neexistují a nelze je praktikovat.

  Léčitelé mají zákonnou lhůtu do 28.2.2001, aby ukončili svou činnost.

  Chceme vstoupit do rodiny t.zv. rozvinutých zemí, jako jsou USA, Kanada, Velká Británie, Švýcarsko nebo Německo - ale tam všude je léčitelství povoleno a je masově využíváno i praktikováno. Je tam rovněž vysoko ceněna svoboda filosofického přesvědčení. Zamysleme se nad tím, proč léčitelství vzniklo.

  Zda z vůle léčitelů, kteří chtějí léčit, či na základě společenské poptávky. Odpovězme si, zda je demokratické zahnat do ilegality (už to tu jednou bylo) léčitele a zároveň říci deseti milionům obyvatel: k léčitelům už chodit nebudete.

  Vláda má ještě možnost zařadit znovu léčitelství mezi volné živnosti. A pokud to neudělá, budou se mnozí z nás ptát: žijeme opět v totalitě, zarámované vědeckým materialismem?

  Mgr. Jiří Čehovský  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|