pátek 14. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Špionážní služby sledují bedlivě vaše e-maily:
 • Systém Echelon provozuje dohled nad světem Ze zrušeného sloupku Jana Čulíka v Literárních novinách:
 • "Postfašismus" v Maďarsku a jinde?
 • V nejchudších zemích světa umírá každou hodinu téměř 200 dětí
 • Chovají se Spojené státy agresivně a neodpovědně? Česká televize:
 • Ještě k projektu ekonomického vysílání Jany Bobošíkové (Jaroslav Štemberk) Diskuse:
 • Ještě k Václavu Žákovi: stojí dosílání e-mailů pár halířů? (Tomáš Pecina) Reakce:
 • Redakční politika Jana Čulíka má vlastnosti divokého letu neřízeného letadla (Milan Šmíd) Reakce:
 • Do voleb je daleko (Dalibor Matušínský)
 • Do voleb je daleko! - Článek pana Aklába je bezcenný (Vojtěch Polák) Odpor proti Temelínu:
 • Nedivte se vždyť je středověk... (Jiří Hradil) Přistěhovalectví:
 • Stěhování národů (Jaroslav Teplý)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Ještě k projektu ekonomického vysílání Jany Bobošíkové

  Jaroslav Štemberk

  V materiálu pí Bobošíkové mě zaujal nabízený model spolupráce: broadcaster (ČT ) kupuje pořad od producenta (Polyconsult), producent (Polyconsult) objednává výrobu pořadu u ČT.

  Je takový postup běžný v BBC? V ČT zřejmě ano a s největší pravděpodobností vede k tomu, že podstatná část koncesionářských poplatků se zbytečně přelévá do kapes soukromých firem. Zákonnost tohoto postupu je problematická.

  Televizní tvorba je hlavní úkolem ČT. Podle § 1 odst. 6 zákona č. 1/1991 Sb. v platném znění: "Právnická nebo fyzická osoba je povinna plnění běžných úkolů vyplývajících z předmětu její činnosti zajišťovat svými zaměstnanci, které k tomu účelu zaměstnává v pracovních vztazích podle zákoníku práce; to neplatí o plnění běžných úkolů, které fyzická osoba zajišťuje sama nebo s  pomocí svého manžela nebo dětí anebo právnická osoba prostřednictvím svých společníků nebo členů."

  Produkční činnost je v ČT nepochybně běžným úkolem, tedy by si ji měla zajistit svými zaměstnanci a neměla objednávat u soukromých firem.

  (Jiný případ by byl, pokud by Polyconsult chtěl vyrábět pořad, který by nabízel nejen ČT, ale i dalším broadcasterům a ČT by kupovala hotový pořad.)

  Z výše uvedeného vyplývá, že pokud pí Bobošíková chce v jí navrhovaném rozsahu, tedy intenzivně a dlouhodobě, pracovat pro ČT a pokud má ČT o její projekt zájem, neměla by být pí Bobošíková zaměstnána u Polyconsultu, ale v  ČT.

  Poznámka JČ: Od roku 1982, kdy vznikl ve Velké Británii kulturní komerční televizní okruh Channel Four, existuje systém soukromých televizních producentů, nabízejících své projekty televizním stanicím na základě kontraktu. Tento systém se posléze rozšířil i na BBC a vláda zavedla klauzuli, podle níž musí 25 procent pořadů BBC vyrábět v rámci plurality nezávislé produkční společnosti.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|