pátek 14. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Špionážní služby sledují bedlivě vaše e-maily:
 • Systém Echelon provozuje dohled nad světem Ze zrušeného sloupku Jana Čulíka v Literárních novinách:
 • "Postfašismus" v Maďarsku a jinde?
 • V nejchudších zemích světa umírá každou hodinu téměř 200 dětí
 • Chovají se Spojené státy agresivně a neodpovědně? Česká televize:
 • Ještě k projektu ekonomického vysílání Jany Bobošíkové (Jaroslav Štemberk) Diskuse:
 • Ještě k Václavu Žákovi: stojí dosílání e-mailů pár halířů? (Tomáš Pecina) Reakce:
 • Redakční politika Jana Čulíka má vlastnosti divokého letu neřízeného letadla (Milan Šmíd) Reakce:
 • Do voleb je daleko (Dalibor Matušínský)
 • Do voleb je daleko! - Článek pana Aklába je bezcenný (Vojtěch Polák) Odpor proti Temelínu:
 • Nedivte se vždyť je středověk... (Jiří Hradil) Přistěhovalectví:
 • Stěhování národů (Jaroslav Teplý)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Stěhování národů

  Ad Otevřte dveře BL.21.6.2000

  Jaroslav Teplý

  Nedávná tragická smrt 58 čínských ilegálních přistěhovalců ostře zvýraznila situaci kolem ilegální emigrace ze států chudých do států bohatých. Alan Travis ve svém článku "Otevřte dveře" v Guardianu 20.června t.r.konstatuje všeobecně známou věc, že lidé, kteří se do bohatších států snaží dostat proto, aby mohli lépe žít, se vydávají za politické uprchlíky, protože vystěhovat se normální cestou je pro velkou většinu z nich nemožné. Neskrývá také, že možnost existovat pro ty, kterým se to povede, je založena na dvojím porušení zákona. Oni sami pobývají na území cílového státu ilegálně a svou existenci zakládají na "černé" t.j. ilegální práci umožněné místními zaměstnavateli, kteří jejich slabé posice rovněž ilegálně zneužívají. Soudí, že problémy asylu musí být řešeny nástroji asylu a problémy migrace nástroji migrace.

  So far so good bych řekl na základě svých skromných znalostí angličtiny. Potíž je v tom, že Travis uznává, že kdyby nějaká britská vláda zrušila veškerá imigrační omezení (můžeme si např. představit, že na základě doporučení Jana Čulíka), dlouho by u moci nevydržela. Nicméně jedním dechem pokračuje, že politika otevřených dveří by ochromila mezinárodní pašerácké gangy a byla by v britském hospodářském zájmu.

  S obdobným názorem přišel také (a asi nebyl první) excentrický profesor ekonomie z Harvardu Robert Barro v oblasti drog. Domnívá se, že proti obchodu s drogami je nutno zakročit ekonomicky, t.j. zbavit ho ziskovosti. Toho by se dosáhlo legalisací drog a jejich zdaněním. Račte si představit, že by např. americká vláda otevřela hranice, aby ochromila pašerácké gangy podle Travise a současně legalisovala podle Barra drogy, aby připravila drogové barony o jejich obrovské zisky a dejte si vysvětlit následky, ale jen od profesionálního humanisty.

  Travis je stoupencem legální imigrace kvalifikovaných lidí ze zaostalých zemí, přestože se to zdá na první pohled neospravedlnitelné. Tito lidé totiž prý poskytují efektivnější pomoc rozvojovému světu než oficiální instance. Podle odhadu Mezinárodního měnového fondu (cituje Travis), posílali přistěhovalecké pracovní síly do domovských zemí počátkem devadesátých let do domovských zemí ročně 65mld dolarů, což bylo asi o 20 mld více než oficiální pomoc. (To jsou peníze na konsum, které nemohou strukturálně situaci významně ovlivnit - J.T.)

  Vychází asi ze svého pohledu na situaci v Británii, eventuelně v Evropě.. Bylo by tedy na místě se také podívat, jak to vypadá za oceánem O tom referuje Geri Smith v časopisu Business Week (5.6.2000) ve svém příspěvku "It's time for the U.S. to let in more Mexicans".

  Popisuje situaci na americko-mexické hranici. Zmiňuje se o rančeřích, kteří hlídkují z vlastní iniciativy na hranici a zadržují Mexičany až do příchodu pohraniční stráže. Dokonce se prý objevil leták, který vyzývá lidi na dovolené, aby se připojili k rančerským hlídkám a užili se "trochu legrace na slunci". Mexická vláda je pochopitelně pobouřena a najala si právníky ve Washingtonu, aby zjistili, zda je možno proti rančerům bez prodlení zasáhnout.

  Jenomže, píše Geri, Mexiko udělalo velmi málo, aby zastavilo proud ilegálních imigrantů. Na druhé straně Washington vydává ročně téměř jednu miliardu dolarů na umístění asi osmi tisíc pohraničních hlídek na přibližně 3.400km dlouhé hranici s Mexikem. Ročně je zadrženo a vráceno zpět do Mexika asi 1,5 milionu Mexičanů. Při tom dalším několika statisícům se podaří ročně proklouznout do USA.

  Když se jednalo roku 1993 o smlouvě o volném obchodu v severní Americe zvané NAFTA, slíbili činitelé ve Washingtonu a Mexico City, že dohoda zredukuje proud ilegálních imigrantů stimulací růstu a vytvářením nových pracovních míst v Mexiku. Mexické hospodářství skutečně rostlo posledních 5 let 5% ročně . Ovšem vytvářelo asi 700 tisíc pracovních míst ročně, což je jen trochu více než polovina počtu potřebného k uspokojení těch, kteří se poprvé objevují na trhu práce. Rozdíly ve výdělcích v USA a Mexiku jsou značné a lákají další ilegální imigranty. Mexiko samo bude nadále z velké části odkázáno na 6,5 mld dolarů ročně, které posílá asi 9 milionů Mexičanů zpět do Mexika každý rok . NAFTA nemůže vyřešit mexický demografický problém. I když Mexiko snížilo přírůstek obyvatelstva z 3,1% v šedesátých letech na 1,9% v devadesátých, počet Mexičanů vstupujících na trh práce zůstane vysoký (nejméně - J.T.) dvě další dekády, což znamená, že problém ilegální imigrace hned tak nezmizí. Podle Geri je potřebí nový a zlepšený program, aby dělníci mohli legálně přicházet do USA za prácí. (Mexiko mělo v roce 1995 asi 94mil. obyvatel, z nichž bylo 37% mladších než 14 let, počet porodů v témže roce byl odhadován na 26,64/1000 obyvatel, počet úmrtí 4,64/1000 obyvatel.V současné době přibývají ročně asi 2 miliony Mexičanů)

  K ilegální imigraci dochází proto, že je dnes poměrně snadná a bezpečná, protože t.zv. demokratické systémy vyspělých zemí jsou degenerované.

  Podle odhadů Observeru (BL 26.6.2000) vstupuje ilegálně do Evropy ročně asi 400 tisíc osob. Zřejmě to není obtížné a číselný odhad asi příliš nízký. Vzhledem k tomuto počtu je 58 nedávno zahynulých Číňanů (kteří ostatně své risiko znali) ze statistického hlediska asi málo významné číslo. Na americké-mexické hranici je risiko ještě menší. Podle Geri Smith tam bylo v posledních 15 měsících postřeleno nejméně 6 Mexičanů a 3 zabiti, při čemž několik z těchto incidentů se přičítá rančerům (ve stejném období cca 1,8 mil. pokusů o ilegální přechod).

  Abychom nemluvili jen Mexičanech, Asiatech, Afričanech, podívejme se také na sebe. První vlna čs. emigrantů po roce 1948 odešla ještě než se podařilo komunistům neprodyšně uzavřít hranice. Druhá vlna odešla v době jejich dočasného otevření po ruské invasi. Nebýt toho, byla by zůstala velká většina z nás doma - já sám si nedovedu představit, že bych se byl pokoušel proniknout s manželkou a dvěma velmi malými dětmi sítí ostnatého drátu, min, samostřílů a různých jiných zařízení. Lidí v západních zemích bylo tehdy méně a místa tedy podstatně více než dnes. Emigranti z Českolovenska byli velkou většinou profesionálně i kulturně na takové úrovni, že nevzbuzovali odpor domácího obyvatelstva a zcela nehlučně se adaptovali na lokální podmínky. (Jen tak mimochodem: tehdejší (po 1968) levicová holandská vláda si dala udělat rozbor čs. uprchlíků či přistěhovalců, který je označil za "pravicové")

  Že se nedaří zvládnout imigraci civilisovanými prostředky, je způsobeno tím, že t.zv. humanisti stále kontrolují media a různé vlivné instituce a v posledních letech i levicové vlády a zabraňují přijetí realistických opatření. V článku Guardianu "Pevnost Evropa: čtyři kruhy očistce", který vyšel v překladu v BL pravděpodobně 21.10.1998. se dočteme m.j.:

  ...Rakousko (které předsedalo tehdy Evropské unii - J.T.) navrhlo plán, který nyní získává v západní Evropě širokou podporu (tučně J.T.). Navrhuje jednotnou imigrační a asylovou politiku Evropské unie, která by v podstatě udělala cár papíru z tradičního práva jednotlivých osob žádat podle ženevské konvence o politický asyl (tučně možná Guardian, ale spíše Jan ?ulík)...(Tyto návrhy) vyvolaly velké znepokojení mezi evropskými aktivisty bránícími lidská práva...Hlavním cílem nového dokumentu je vymyslet způsoby, jak odradit budoucí vlny ilegálních přistěhovalců. Návrh zrušit základní lidské právo, právo na asyl p?i pronásledování, vyplývá z v?domí, ?e se Evropské unii nepoda?ilo zastavit "neustálý p?íliv ilegálních p?ist?hovalc?"...Rakouský dokument varuje, že je nyní velmi vážná situace v Africe. Je mnohem horší než ještě před deseti lety. "Každý rok dosáhne dospělosti v Africe 80 milionů lidí. 100 milionů lidí v této části světa se stěhuje do velkých měst, nemá však naprosto šanci, že by získali zaměstnání a spolehlivé živobytí.. Celkový počet přistěhovalců do EU je každoročně vyšší než 1,5 milionu osob. Je nutno přepokládat, že každý druhý přistěhovalec do EU je ilegálním přistěhovalcem."... (dodejme k tomu , že Population Reference Bureau odhaduje, že počet obyvatel afrického kontinentu vzroste ze současných 800 milionů na 1,8 miliardy v roce 2050 - a to vzdor vysokému výskytu nákazy virem HIV a onemocnění AIDS. Zatímco Afrika má nyní 13% světové populace, připadá na ni 69% světových případů HIV a AIDS - LN 24.6.2000)

  Dnes se už o tomto rakouském návrhu nemluví. Zato pod vlivem přijatých mezinárodních dohod musí mít uchazeči o asyl = všichni , kdo bez příslušných dokladů překročí hranice, zaručeno právo na svobodu pohybu a pobytu - nemohou tedy (aspoň v ČR) být do vyřízení trvale soustředěni v nějakém internačním středisku. Takže se mohou nerušeně připravit na další etapu své cesty, t.j. ilegální přechod do Německa. Němci ovšem investují velké peníze do své pohraniční stráže a jejího vybavení a stěžují si na laxní postup českých úřadů. O těch si nedělám nějaké iluse, ale dokud jim západní humanističtí kontroloři vnucují takové nesmysly, nelze v podstatě nic jiného očekávat.

  Jistě jste si shora všimli, že podle Guardianu získával rakouský plán širokou podporu. Nicolas Serriere z Mezinárodní organisace práce říká v již citovaném Observeru (BL 26.6.20000): "Všechny západoevropské země nyní zoufale potřebují zahraniční pracovní síly (??? Co těch 8 nebo 9 milionů nezaměstnaných jen v Německu? - J.T.). Ale ve většině zemí existuje obrovský odpor domácího obyvatelstva proti situaci. Vlády jsou ve velmi obtížné situaci".

  Tak jak je to s tou vůlí lidu a demokracií v západní Evropě? Ne tak úplně košer, u moci jsou většinou levicové strany, které mávají demokratickými hesly jen do té doby než se dostanou k moci. Redakční úvodník švýcarského týdeníku Zeit-Fragen (21.2.2000) o Rakousku píse, ?e...President EU Romano Prodi objasnil 11.února v Rize, ze...totalitární mocenský nárok na Evropu vůbec, i na tu rozšířenou, se bude upevňovat. Rakousko se stane pravidlem, oznámil bezostyšně, a mínil tím budoucí trestní opatření proti zemím, které nebudou volit politicky korektn?, tzn. doleva...

  Německý teletext 23.6.2000 referuje, jak německý ministr zahraničí Fischer obhajoval sankce proti Rakousku. Vůči deníku Bild- Zeitung prohlásil, že Evropa je "hodnotové společenství" (Wertegemeinschaft) a to snad nemusí bez odporu strpět účast pravicové radikální strany ve vládě (rakouské - J.T.). Dodejme, že pan Fischer je předním činitelem levicové radikální strany ve vládě německé.

  Současné levicové režimy v západní Evropě a USA pod tlakem svých teroristických humanistů nechtějí pochopit), že největší světový problém, který se musí co nejrychleji řešit všemi prostředky je zastavení populační explose v rozvojových zemích. Že každým dnem odkladu vzrůstá nebezpečí válek v ne tak docela vzdálené budoucnosti. Že to, co lze řešit teď nenásilnými prostředky, by mohlo být později řešeno neutronovými bombami, biologickými a chemickými zbraněmi. Že je možno si na prstech vypočítat, že země dosud nemající problém přelidnění (a to nemusí být jen země průmyslově vyspělé) nemohou do nekonečna odebírat od populačně explodujících zemí jejich přebytky, či spíše že už s tím zanedlouho musí přestat. Jak je možné, že třeba Australie vyhradila původním obyvatelům rozsáhlá území, na které mají jiní lidé přístup jen s písemným povolením vydaným "původními majiteli" pod pokutou $1000? Nebylo by třeba zavést tato opatření také v Evropě a i jinde? Podle zprávy U.N.Development Program report (July, 1999) žije 4,5 miliardy světových obyvatel v rozvojových zemích. 1,3 mld z nich nemá přístup k čisté vodě a 840 milionů je podvyživených. Povede se jim lépe, budou-li se množit ještě rychleji?

  Zmíněnou zprávu Spojených národů cituje ve svém dopise Business Weeku (5.6.2000) Mexičan Luciano J. Aimar-Reyes. Dopis je velmi zajímavý, autor se v něm m.j. zmiňuje o chýších (huts), ve kterých si Mexičané na venkově vaří na otevřeném ohni a vdechují tak stále kysličník uhelnatý (malá množství- J.T.). Odhaduje, že k tomu, aby si pořídili nějaký komín nebo získali někde ve městě přístup k čistším zdrojům energie , může z různých důvodů trvat tři generace, což zase může, jak sám říká, snadno znamenat 100% vzrůst počtu obyvatel.

  Právě v Mexiku se v současné době rozjíždějí programy mající zpřístupnit vzdělání širokým vrstvám obyvatelstva a vychovávat kvalifikované lidi pro moderní dobu. Programy jistě záslužné, ale velmi omezené hodnoty, nebude-li jejich integrální součástí výchova a reálná opatření k plánovitému omezení počtu dětí. Jinak se jejich autoři podobají oněm generálům, co se připravují na předcházející válku. Reálný vývoj totiž ukazuje, že je chybný předpoklad, že stoupnutím životní úrovně klesne populační přírůstek a že naopak platí, že situaci nepřiměřený populační přírůstek jakěkoliv zvýšení životní úrovně znemožňuje. Jinak řečeno: kdyby populačně explodující země neprodukovaly nic jiného, než ohromné přebytky kvalifikovaných lidí, nic by se nezměnilo. Už dnes totiž dokáže cca 800 mil. lidí vyrobit vše potřebné pro ostatních 5 miliard. Co s těmi ostatními? Kdo ví, ať odpoví.

  Máte-li (nebo vaše ratolesti) sympatie pro Greenpeace, nemohli byste laskavé upozornit jeho šéfy, že jejich někdy záslužné, někdy hloupé akce jsou a zůstanou jen absurdním, okrajovým a bezvýchodným kutěním, dokud se nezamíří na jádro problému, kterým je přelidnění zeměkoule. Jedině zastavení populační explose a postupné snižování počtu jejích obyvatel může přivodit zásadní obrat nejen v ekologické ale i v celkové situaci naší planety. Nepodaří-li se to - a je nejvyšší čas začít - nebude zeměkoule zelená a nebude žít v míru. I když vědci v současné době docházejí k názoru, že se snad vesmír stále roztahuje, naše zeměkoule nafukovací není.

  Poznámka JČ: Obrovské finanční částky, které přistěhovalci posílají ze západních zemí domů, zdaleka nejdou jen na spotřební zboží. Vedou často k rozsáhlé revitalizaci celých vesnic.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|