pátek 14. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Špionážní služby sledují bedlivě vaše e-maily:
 • Systém Echelon provozuje dohled nad světem Ze zrušeného sloupku Jana Čulíka v Literárních novinách:
 • "Postfašismus" v Maďarsku a jinde?
 • V nejchudších zemích světa umírá každou hodinu téměř 200 dětí
 • Chovají se Spojené státy agresivně a neodpovědně? Česká televize:
 • Ještě k projektu ekonomického vysílání Jany Bobošíkové (Jaroslav Štemberk) Diskuse:
 • Ještě k Václavu Žákovi: stojí dosílání e-mailů pár halířů? (Tomáš Pecina) Reakce:
 • Redakční politika Jana Čulíka má vlastnosti divokého letu neřízeného letadla (Milan Šmíd) Reakce:
 • Do voleb je daleko (Dalibor Matušínský)
 • Do voleb je daleko! - Článek pana Aklába je bezcenný (Vojtěch Polák) Odpor proti Temelínu:
 • Nedivte se vždyť je středověk... (Jiří Hradil) Přistěhovalectví:
 • Stěhování národů (Jaroslav Teplý)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Nedivte se vždyť je středověk...

  Jiří Hradil

  Strhl se opět křik kolem atomové energie.

  Připomíná mi to středověk. Kdysi i mé město nechtělo, aby tudy vedla železnice a ve 20.století se z něj stala provinční vesnice.

  Tak zvaně ekologické organizace spustily křik a bubnovou palbu. Podívejme se na jejich aktivity v minulosti a položme si otázku kdo je financuje a komu tedy slouží?

  Za komunistické éry byla organizace Greenpeace financována komunistickými zeměmi, aby rozvracela život na západě.

  Komunisté v naší zemi po roce 1989 dostali instrukce, aby se angažovali v ekologických hnutích. Nechci to generalizovat, ale znám případ člověka ze seznamu agentů STB, kterému se podařilo v prvních svobodných volbách kandidovat do místního zastupitelstva za toto hnutí.

  Dnes se situace změnila. Dnes rozvoj atomové energie jde na příklad proti zájmům uhelných společností. A nejedná se jen o společnosti národní ale i nadnárodní. Jen z Rakouska dostaly ekologické organizace milióny.

  Jednodušší lidé a lidé s humanistickým vzděláním, kteří nedovedou věc kvalifikovaně a objektivně posoudit, jsou pak v těchto hnutích manipulováni, i když si myslí, že slouží svaté věci. Nepřeceňoval bych v této souvislosti inteligenci rakouských sedláků. Myslím, že technický rozvoj v naší zemi si zachoval svou převahu od dob Rakousko-Uherska v této oblasti dodnes.

  Problémem této země je, že v politice, na vedoucích místech a ve sdělovacích prostředcích nejsou lidé s technickým vzděláním. Nedostatečně technicky vzdělaní lidé, budou mít vždycky z nové techniky strach spojený s přirozeným strachem z neznáma, který vyúsťuje v hysterické reakce. Hromadné sdělovací prostředky jsou navíc manipulováni svými vlastníky (mnohem více než tomu bylo v komunistické éře) podobně jako nejrůznější hnutí svými mecenáši.

  Mnohem lépe se presentují tragické scénáře, než zodpovědná technická řešení. Humanisticky vzdělaní lidé dovedou své názory lépe presentovat a řekl bych "srozumitelněji okecat". Technicky vzdělaní lidé dosti často nemají tyto schopnosti a navíc jejich znalosti jsou v oblasti pro humanisticky vzdělané lidi naprosto nepochopitelné. Mají jiný jazyk. Humanisticky vzdělaní lidé mají za zlé, když někdo nezná Shakespearův sonet, a chlubí se tím, že neznají trojčlenku a nechtějí maturitu z matematiky.

  Uvědomme si, že ve Francii tvoří atomová energie 70% celkové elektrické energie. A pracuje k úplné spokojenosti.

  Nebuďme, prosím vás, jak středověcí náboženští fanatici, a věřme v technický pokrok. Nemáme v naší zemi příliš mnoho nových technologií z oblasti Hi-Tech. Jaderná energie je jednou z nich.

  Jiří Hradil

  Atomové reaktory ve světě v roce 1986 a v roce 1998

  V roce 1986

  USA

  SSSR

  Francie

  Velká Británie

  Japonsko

  SRN

  Kanada

  Švédsko

  Jednotky

  99

  50

  49

  38

  35

  21

  18

  12

  Tisíce MW

  84

  27

  44

  10

  25

  19

  11

  9

  V roce 1998

   

   

   

   

   

   

   

   

  Jednotky

  219

  124

  51

  43

  48

  26

  21

  12

  Tisíce MW

  107

  100

  53

  13

  37

  23

  13

  9,4

  Poznámka JČ: Syndrom Svobodné Evropy. Poznámka pana Hradila, že "za komunistické éry byla organizace Greenpeace financována komunistickými zeměmi, aby rozvracela život na Západě" je nepodložená a ilustruje velmi pěkně syndrom myšlení Svobodné Evropy,který se v české společnosti rozšířil k její škodě pod vlivem vysílání této stanice. Výstižně o tom psal před časem Tomáš Pecina na tomto místě Britských listů (též v knize ...jak Češi jednají, str. 420 - 424):

  Bipolární vidění světa mělo pozoruhodné důsledky. Protože občané západních zemí žili v nejlepším z možných světů, byl jakýkoliv protest ve formě stávek, bouří nebo pouhého "levicového" světového názoru nejen nesprávný, ale i nemorální, zhusta podnícený nekalými rejdy komunistických tajných služeb.

  Jistěže se tajné služby východoevropského bloku pokoušely proniknout do západních společností, ale měly tam vliv povýtce zcela mizivý. Demokracie je diskuse a je založena na často velmi kontroverzním sváření nejrůznějších konceptů a myšlenek - na podvracení konvenčních názorů. To dělá i Greenpeace - je to hrdá a nezávislá mezinárodní organizace, která v žádném případě nepotřebuje závislost na nějakých režimech či ideologiích a nikdy by ji ani nepřijala - nebezpečí diskreditace by bylo příliš velké. Ne, všechno nelze vysvětlit antikomunistickým spiknutím.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|