čtvrtek 20. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká televize:
 • Reakce členky Rady ČT: Chmelíčkova zpráva "není utajována" (Tomáš Pecina)
 • Pozor na reakce politiků: zpětně ovlivňují dojem z novináře (Tomáš Pecina) Monopolní PR jedné komerční televize?
 • Jak jsem se - marně - pokusil o reportáž, jak funguje televize Nova (Zdeněk Fekar) Německo, USA a česká zahraniční politika:
 • Americká nóta a vzpomínka na rok 1996 (František Roček) K článku Milana Šmída:
 • Kdo je vlastně internetový žurnalista? Je podvraťák? (Ivan Sosna) "My hoši, kteří spolu mluvíme" - novináři v ČR:
 • Blbci, blbci, blbci aneb Krocení novinářů v Česku (Ivan Sosna) Televize Nova:
 • K licenci TV Nova: Bylo vyloučeno, aby byla udělena cizinci (Jaromír Janeček) Oznámení ČNTS:
 • Podle Městského soudu v Praze smí ČNTS zveřejňovat rozporné Železného výroky  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Reakce členky Rady ČT: Chmelíčkova zpráva "není utajována"

  Tomáš Pecina

  V souvislosti s utajením zprávy o naplňování projektu ředitele ČT (viz titulní strana dnešních BL) Tomáš Pecina položil člence Rady ČT Janě Dědečkové a předsedovi Rady Miroslavu Marešovi následující dotazy:

  1. V době předsednictví Jana Jiráka dovolila Rada ČT, aby po rok a půl zůstal neveřejný vítězný projekt ředitele, a bylo to jedním z faktických důvodů, proč ji poslanecká sněmovna odvolala. Současná Rada řediteli Chmelíčkovi dovolila utajit zprávu o plnění projektu. V čem se přístup obou Rad liší a z čeho usuzujete, že sněmovna nebude postupovat stejně i tentokrát?

  2. Bez ohledu na obsah tajné zprávy, jaký je Váš názor na prvních pět měsíců působení pana Chmelíčka ve funkci?

  3. Když jsem se v rozhovoru pro BL zeptal ředitele na reformu zpravodajství, odpověděl poměrně vyhýbavě. Tento týden provedená změna na postu šéfredaktora zpravodajství se rovněž na první pohled nejeví jako reformní krok. Spokojí se Rada ČT s pokračováním dosavadního trendu nebo bude vyžadovat nastoupení reformního kursu, a v jakém časovém horizontu se diváci dočkají výsledků reformy na obrazovce?

  Odpovědi Jany Dědečkové:

  1. Situace dnes je diametrálně odlišná.Vítězný projekt ředitele Chmelíčka byl zveřejněn a současná Rada o mnoho víc komunikuje s veřejnosti, než tomu bylo v minulosti. Nepopírám, že jsou velké rezervy v tom, jak tuto otevřenost zkvalitnit a já se stále nevzdávám myšlenky na veřejná zasedání, ale uskutečnění této zásadní změny v práci Rady lze předpokládat až na základě konsensu všech členů.

  Rovněž nevidím důvod, proč by zpráva GŘ o plnění projektu měla být utajena a kdo Vám tuto mylnou informaci poskytl (Pozn. TP: Šlo o oficiální informaci mluvčího ČT Jiřího Trávy). V současné době se členové Rady seznámili s jejím obsahem a vzhledem k tomu, že GŘ nebyl přítomen poslednímu jednání Rady a nemohl osobně vysvětlit některé otázky členů Rady, odložilo se projednání této zprávy na jednání 15.8.2000. Jakmile Rada přijme usnesení k této zprávě, nevidím žádný důvod k tomu aby zpráva nebyla zveřejněna. A tím jsem vlastně odpověděla na Vaši otázku o rozdílnosti Rady současné a minulé.Liší se v otevřeném přístupu.

  2. Působit pět měsíců ve vrcholové manažerské funkci je dlouhá doba na krátkodobé cíle, které si pan ředitel sám stanovil ve svém projektu, a ve kterých vidím jen částečné plnění. Ale i to bude obsahem jednání v srpnu.Jak bude naplňovat cíle dlouhodobé je otázkou budoucnosti a bude záležet i na práci Rady, jak nekompromisně bude vyžadovat, aby projekt byl plněn. Pokud si jednotliví členové Rady i sám GŘ budou vědomí toho, že jejich hlavním posláním je zastupovat zájem koncesionářů, bude to především k prospěchu nás všech, kteří se na ČT díváme.

  3. Četla jsem Váš rozhovor s ředitelem Chmelíčkem a nenalezla jsem v něm vyhýbavost.Jak mohu pozorovat já osobně, k zahájení reformy již došlo. Prvním krokem byla změna struktury redakce zpravodajství na tři útvary. Byl jmenován ředitel Hodač, kterému jsou podřízení šéfredaktoři těchto útvaru a ti by měli být zodpovědni za strukturování svého útvaru. Tam pan ředitel postupuje v souladu se svým projektem. Prozatím však nedošlo k přenesení odpovědnosti za výslednou podobu konkrétních pořadu ( Události, Události plus, 21 atd.) na nižší stupeň řízení tak, aby byli jmenování stálí šéfredaktoři se stálými týmy lidí a moderátory, kteří budou tyto prestižní pořady připravovat. Nemohu hovořit za celou Radu, ale já osobně budu vyžadovat urychlení těchto reformních kroků, protože dokud nebude vnitřní struktura zpravodajství koncipována ve vazbě na jednotlivé typy zpravodajských relací, nedojde k vyprofilování konkrétních titulů zpravodajských pořadů a  diváci jen ztěží zaznamenají rozdíl.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|