pátek 28. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Dopis ministru vnitra:
 • Stanislave Grossi, zasáhněte proti dětské prostituci (Bohdana Marvalová) Ještě naposledy k případu Epicentrum:
 • Dopis Jana Čulíka Syndikátu novinářů k případu Štětina Literárním novinám: Žádost o právo na odpověď v rámci tiskového zákona:
 • Je nutno udržovat odstup mezi aktivismem a nezávislou novinářskou prací (Jan Čulík) Dvojí ceny:
 • Dvojí vstupné na Karlštejně je ekonomicky správné (Jan Hošek)
 • Pár poznámek k článku Jana Hoška o Karlštejně (Jan Čulík)
 • Češi mají nárok na levnější vstup do státního hradu Karlštejn, neboť si to dotují z daní (Karel Wichs, Český rozhlas)
 • Lumpárna dvojích cen v Čechách - korespondence s Památkovým úřadem, Praha (Josef Veselý, Vídeň) Spolana Neratovice: Děti Země o nás šíří nepřesné informace
 • Výroba PVC produkuje jen naprosté minimum dioxinů, zlomek povolené normy (Spolana Neratovice) Jsou lidé příliš hloupí na to, aby směli hlasovat v referendech?
 • Michalu Pavlatovi: Myslela jsem, že prohlašování lidí za luzu je pryč (Juliana)
 • Britské listy zastupují svými názory miliony blbců - spodiny České republiky (Luboš Motl)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Dvojí vstupné na Karlštejně je ekonomicky správné

  Jan Hošek

  V tematickém archivu Britských listů je pod heslem společnost, česká, dvojí ceny více než dvacet článků na toto téma. JČ.

  Ne zcela jsem pochopil (patrně hlavní) zprávu z komentovaného přehledu. Nevím, zda více vadí rozlišení dvojí ceny číslicemi pro cizince (rozuměj: lidi kteří nerozumí česky) a slovy pro domácí návštěvníky, nebo dvojí cena sama o sobě. Předpokládám však, že je to spíše to druhé, neboť to je principiální otázka, zatímco to první je jen technická záležitost.

  Na úvod trochu teorie. Účtování dvojích (a v našem případě dokonce čtvero) cen různým subjektům se v ekonomii nazývá cenová diskriminace prvního stupně. Cena se stanoví podle toho, kolik je daný jedinec ochoten za zboží nebo službu zaplatit.

  Ideální (pro poskytovatele zboží) je účtovat každému jednotlivému spotřebiteli právě tuto maximální cenu a tak převést veškerý přebytek užitku (rozdíl mezi subjektivní hodnotou zboží a jeho cenou) ve formě zisku do kapsy podnikatele. (Pokud někdo nesouhlasí s podnikáním nebo s definicí, že podnikání je činnost za účelem dosažení zisku, nemá význam, aby pokračoval ve čtení tohoto příspěvku).

  Perfektní cenová diskriminace však není možná, proto se zákazníci podle určitých kritérií dělí do několika málo skupin a pro každou je vykalkulována zvláštní cena.

  V dalším budu termín cenová diskriminace zkracovat a používat pouze pojem diskriminace.Přesto žádám čtenáře, aby si uvědomil, že tento pojem má čistě ekonomický obsah a nemá nic společného s rasovou, náboženskou či jinou sociální diskriminací - barvu kůže si totiž nemohu zvolit avšak mohu se zcela svobodně rozhodnout, zda si koupím nebo nekoupím zboží za nabízenou cenu.

  Za tuto poznámku se omlouvám, ale z mnoha (jednostranných) příspěvků v tisku jsem došel k názoru, že tento fakt není jasný ani mnohým lidem s ekonomickým vzděláním. Dokonce i ve výroku jednoho českého soudu je tento ekonomický problém překroucen na problém etický.

  Argumenty uváděné proti diskriminaci jsou nejrůznější. Namátkou: je to české specifikum, stydím se, že jsem Čech. (Konkrétně autor popisoval, jak byl s přítelem z ciziny na obědě a bylo mu trapně, když kamarád musel zaplatit více jen proto že se chudák nenarodil v Česku).

  Diskriminace je neetická, neslučitelná s morálkou vyspělé civilizované země (důkaz: i Evropská unie ji nedávno zakázala. Budeme-li takto pokračovat, přestanou k nám cizinci jezdit. Jedná se o stejné zboží, tak má mít stejnou cenu.

  Náklady na zboží jsou stejné (BL) a tak není důvod pro různou cenu. Jsou diskriminováni i lidé, kteří zde žijí a berou české platy, popřípadě Východoevropané, kteří jsou ještě chudší než Češi. Představte si že by vás někdo takhle diskriminoval na Západě. A asi by se dalo pokračovat.

  Zkusím na těchto pár zjednodušených argumentů poskytnout stejně jednoduché protiargumenty.

  Stydíte-li se že jste Čech a že platíte méně než přítel z Německa, požádejte číšníka, aby i vám účtoval vyšší cenu. Za pár korun si tak můžete vykoupit čisté svědomí. Navíc můžete být klidní, není to české specifikum a už vůbec český výmysl. Tato praktika je popsána v každé, opakuji každé, učebnici mikroekonomie, která se zabývá tržní ekonomikou.

  (Dřívější socialistické učebnice tuto kapitolu nepotřebovaly, neboť v socialismu se tvoří cena na jiném principu). Jak se zmíním později, je technicky diskriminace prováděna na základě výše příjmu (i když ten se jen odhaduje).

  V EU se příjmy napříč jednotlivými státy do značné míry vyrovnávají (nějakých plus mínus 40 % je zanedbatelné oproti rozdílu nominálních českých příjmů v řádu stovek procent) a je těžké pak dělit lidi podle tohoto kritéria.

  Nicméně v době, kdy rozdíly byly větší, diskriminace zde existovala přesto že tyto státy byly považovány i tehdy za vyspělé a civilizované.

  Dnes už prostě tato ekonomická praktika ztratila své opodstatnění a tak byla zrušena, čímž se vlk (čestná veřejnost s neekonomickým vzděláním) nažral a koza (asociálové myslící ekonomicky) zůstala celá.

  Někteří cizinci možná přestanou jezdit, ale pro naši ekonomiku (ta ve značné míře určuje blahobyt a životní úroveň českých občanů) je důležitější, kolik tady ten zbytek utratí.

  Rozhodující kritérium by měla být výše příjmů z cestovního ruchu, nikoliv počet uspokojených návštěvníků.

  Je pravda, že v dokonale konkurenčním prostředí se cena odvozuje od nákladů. Dokonalá konkurence ve většině podnikatelských aktivit však neexistuje, takže toto uvažování je spíše přežitkem marxistické ekonomie.

  V případě hradů a jiných kulturních památek pak ani náklady nelze vyčíslit a většina těchto objektů je provozována s dotacemi státu, čili ceny vstupenek jsou hluboce pod náklady.

  Otázka na ohodnocení průvodců (zda ten co provádí v němčině má větší plat než ten co provádí v češtině) byla naprosto legitimní, nesouvisí však vůbec s dvojí cenou.

  Pokud průvodci, kteří umějí jen česky, mají stejný plat jako ti, kteří ovládají i další jazyk (a já tomu nevěřím), je to problém jejich a jejich zaměstnavatele.

  Spíše ale předpokládám, že jsou placeni za svou kvalifikaci a ne za konkrétní práci, kterou právě vykonávají.

  Je pravda, že např. v Praze žije poměrně velká komunita Američanů (a jiných cizinců), jejichž plat pravděpodobně odpovídá spíše tuzemské úrovni. Při delším pobytu se však člověk většinou přizpůsobí a není důvod chodit do dané restaurace, když v okolí existují desítky restaurací, orientovaných převážně na domácího spotřebitele, a ty nemají důvod praktikovat cenovou diskriminaci. Stejně se mohou chovat všichni méně movití cizinci. Navíc Američané si zakládají své vlastní restaurace (a nepatří právě k nejlevnějším).

  A konečně - nebojte se že vás bude takto diskriminovat někdo na Západě. Pokud by totiž tento systém chtěl uplatnit podnikatel např. v Itálii, musel by vám dát slevu, nikoliv účtovat vyšší cenu. Diskriminace totiž není trest za to, že se někdo narodil v jiné zemi.

  Takže shrneme-li celou otázku, lze konstatovat, že se nejedná o morální či etický problém, ale o čistě tržní chování. Navíc o tržní chování opodstatněné a žádoucí.

  Je chybou se domnívat, že cena zboží se má odvozovat pouze od (mezních) nákladů. Cena se odvíjí od poptávky a nabídky a dokonalá konkurence ji může teoreticky stáhnout až k nákladům (např. u českého piva i pod náklady).

  Maximální cena, kterou je spotřebitel ochoten za dané zboží zaplatit, se většinou odvíjí od jeho příjmů. Mám-li vyšší plat, jsem ochoten za návštěvu divadla zaplatit více než člověk, který miluje divadlo úplně stejně, ale má menší příjem.

  Dostanu-li lístek za stejnou cenu, pak mám (alespoň podle teoretické ekonomie) z představení větší přebytek užitku než kolega. Jediný problém je, že prodávající většinou není schopen přesně odhadnout majetkové poměry kupujícího.

  Proto se používá pouze hrubého a v průměru všeobecně platného dělení. Klasickým případem je: dospělí 80,- a studenti a důchodci polovic, děti zdarma. Je divné, že tato diskriminace nikomu nevadí. Je to snad tím, že je naprosto stejný princip interpretován opačně: na jedné straně plná cena, sociální případy se slevou.

  Takže rada pro ty, kteří chtějí uvažovat racionálně ale mají morální zábrany: Plná cena 200,- a Češi a ostatní sociální případy polovic. Je na tom něco divného?

  Vstupenka do londýnského Toweru stojí přes deset liber, tedy bratru 500,- Kč. Je skutečně Karlštejn tak mizerný, že je 200,- Kč za vstupenku zlodějna? Jsou skutečně čeští kuchaři tak neschopní, že jejich výrobky musí mít zlomek hodnoty jídla připraveného kolegou v bohatší cizině? Ať si každý odpoví sám.

  Já osobně si myslím že při porovnání srovnatelných produktů je rozdíl ceny větší než odpovídá rozdílu v kvalitě. Přitom materiálové náklady jsou prakticky porovnatelné.

  Obhájce cizinců namítne: ale cena práce je tam mnohem vyšší. A jsme u toho. Těm rádoby altruistům nevadí, že chudák Čech musí stejnou službu cizinci poskytovat za zlomek toho, co by ten musel zaplatit svému krajanovi, ale cítí se trapně, když vidí jak ubohý cizinec s pětinásobným platem musí zaplatit dvojnásobnou cenu než domácí zákazník.

  Vyzývám proto ochránce cizích zájmů: snažte se být aspoň trochu objektivní. Bojujte i za práva dělníků ve Škodě Mladá Boleslav. Oni jsou prokazatelně stejně produktivní jako jejich kolegové ve Volkswagenu, ale za jejich peníze by německý nezaměstnaný nešel ani na úřad pro podporu v nezaměstnanosti.

  Bohužel je to tak. Výkonnost naší ekonomiky je nižší, ale platy jsou ještě mnohem nižší. A budeme-li (anti)jánošíkovsky chudým brát a bohatým dávat, situace se bude zlepšovat jen velmi pomalu. Važme si své práce, pokud je kvalitní, požadujme za ni cenu obvyklou ve vyspělém světě, a pokud nám zbude ještě volná kapacita, vyrobme pro domácího spotřebitele se slevou.

  Pokud se tedy neuživí restaurace pouze z cizinců, může se přeci pomocí slevy (některé restaurace to řeší formou zákaznické karty, kterou si můžete na počkání nechat vystavit) snažit přilákat i domácího zákazníka, který prokazatelně na dané jídlo za "obvyklou" cenu nemá.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|