pátek 28. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Dopis ministru vnitra:
 • Stanislave Grossi, zasáhněte proti dětské prostituci (Bohdana Marvalová) Ještě naposledy k případu Epicentrum:
 • Dopis Jana Čulíka Syndikátu novinářů k případu Štětina Literárním novinám: Žádost o právo na odpověď v rámci tiskového zákona:
 • Je nutno udržovat odstup mezi aktivismem a nezávislou novinářskou prací (Jan Čulík) Dvojí ceny:
 • Dvojí vstupné na Karlštejně je ekonomicky správné (Jan Hošek)
 • Pár poznámek k článku Jana Hoška o Karlštejně (Jan Čulík)
 • Češi mají nárok na levnější vstup do státního hradu Karlštejn, neboť si to dotují z daní (Karel Wichs, Český rozhlas)
 • Lumpárna dvojích cen v Čechách - korespondence s Památkovým úřadem, Praha (Josef Veselý, Vídeň) Spolana Neratovice: Děti Země o nás šíří nepřesné informace
 • Výroba PVC produkuje jen naprosté minimum dioxinů, zlomek povolené normy (Spolana Neratovice) Jsou lidé příliš hloupí na to, aby směli hlasovat v referendech?
 • Michalu Pavlatovi: Myslela jsem, že prohlašování lidí za luzu je pryč (Juliana)
 • Britské listy zastupují svými názory miliony blbců - spodiny České republiky (Luboš Motl)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Spolana Neratovice: Děti Země o nás šíří nepřesné informace

  Výroba PVC produkuje jen naprosté minimum dioxinů, zlomek povolené normy

  Spolana Neratovice

  Nevlamujme se do otevřených dveří, využívejme platných zákonů, diskutujme, ale nestrašme lidi!

  K informacím , které se objevily v tisku od různých aktivistů a Dětí Země po úniku chloru ve Spolaně bychom chtěli uvést následující informace.

  Vycházíme z předpokladu, že Děti Země vědí o povinnostech emitentů znečištění předávat informace o vypouštěném znečištění.

  Tyto povinnosti jsou dány v oblasti ochrany ovzduší zákonem 389/91 v úplném znění zákona 212/94 Sb a Vyhláškou MŽP 117/97, kterými se důsledně řídíme. Znečištění vypouštěné v odpadních vodách bylo vykazováno ve smyslu Nařízení vlády č. 35/79, od roku 1999 pak podle zákona 58/98 Sb. Informace jsou v předepsaných termínech předávány příslušnému Oblastnímu inspektorátu ČIŽP. Ze zákona o právu na informace mají Děti Země i ostatní možnost vyžádat si např. tyto informace právě od ČIŽP.

  Dodejme, že od roku 1995 vydává Spolana a.s. Výroční zprávu o svém vlivu na životní prostředí. Vedle emisí jsou zde i popsány mimořádné události, vnímání názorů nejbližšího okolí a podobně. Vedení Splany se k programu Responsible care nejen slovně hlásí, ale jeho zásadami se i řídí!

  Proto k aktivitě Dětí Země v souvislosti se Spolanou se lze ptát: „proč se s fanfárami vlamujeme do otevřených dveří ?“

  Další části sdělení Dětí Země považujeme za závažnější a záměrně zkreslující skutečnosti.

  Spolana a.s. z mnoha důvodů neakceptuje názor některých ekologických iniciativ, včetně Dětí Země, že výrobu PVC a snad veškerou chlorovou chemii je nutné zastavit.

  Vraťme se k části internetového sdělení, které pro jistotu citujeme (http:/www.britskelisty.cz): „Nebezpečný pro životní prostředí je v případě Spolany bohužel i její produkt: PVC. Jeho spalováním dochází ke vzniku nebezpečných dioxinů. Nejlépe to dokládá samotná spalovna odpadů umístěná uvnitř Spolany, která podle měření z roku 1998 vypouštěla do ovzduší až 96krát více dioxinů než povoluje norma, jež vstoupí i pro tuto spalovnu v platnost v roce 2003.“

  V roce 1998 byly měřeny dioxiny na roštové spalovně typu SP 3202, kde skutečně byla naměřena hodnota 9,6 ng/m3. Buď z neznalosti či záměrně je Dětmi Země dávána tato spalovna do souvislosti s výrobou PVC. Domníváme se, že elementární znalosti technologie výroby VCM a PVC a s tím souvisejících odpadů (plynné a kapalné) v porovnání s konstrukcí spalovny typu SP 3202 nepřipouštějí tuto souvislost.

  Odpověď na to, jak se Spolana vypořádá s emisním limitem na této spalovně je jednoduchá. Po zjištěných skutečnostech byl provoz tohoto zařízení k 31.12.1998 zastaven a je využíváno externích kapacit na odpovídající technické úrovni. I tuto skutečnost si může kdokoliv lehce ověřit před tím, než začne tvrdit nepravdivé údaje.

  Nyní k vlastní problematice výroby PVC. Spolana a.s. vyrábí vinylchlorid monomer (VCM) a PVC. V technologickém procesu vznikají plynné a kapalné odpady, většinou chlorované sloučeniny. Na počátku 90. let jsme si uvědomili nedokonalost jejich zneškodňování. O naší prozíravosti a našem environmentálním uvědomění svědčí to, že již v březnu 1994 jsme podepsali s konsorciem KTI Rome, Klöckner Duisburg kontrakt na vybudování termického zpracování plynných a kapalných odpadů z výroby VCM a PVC (TZO) s požadavkem na garanci emisí dioxinů 0,1 ng/m3. Dne 1.7.1997 byl povolen zkušební provoz tohoto zařízení, pro potřebu dořešit dílčí problémy byl 15.12.1998 prodloužen a 29.6.1999 byl zahájen trvalý provoz. Povolení trvalého provozu bylo samozřejmě podmíněno i dodržením limitu pro dioxiny 0,1 ng/m3. Pro upřesnění dodejme, že od 3.2.1998 do 30.3.1999 bylo nezávislou laboratoří provedeno 6 měření dioxinů s maximem 0,039 ng/m3 a aritmetickým průměrem 0,0192 ng/m3.

  TZO vybudované ve Spolaně patří ke světové špičce a jeho výstavba stála Spolanu více než 1 mld.Kč ! Dodavatelé technologie prezentují instalaci ve Spolaně jako svoji referenční jednotku i pro případné další zákazníky.

  Ochrana životního prostředí zajímá nás všechny a ne jen určitou skupinu lidí. Vedení společnosti je dostatečně erudované a schopné a umí se s problémy v rámci možností kvalifikovaně vypořádat. Je zbytečné zpochybňovat toto úsilí i výsledky, kterých bylo dosaženo.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|