pátek 11. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Sílí kontroverze ohledně monitorování internetu policií a špionážními agenturami:
 • Špión ve vašem serveru Novinářský aktivismus:
 • Dotaz Jaromíru Štětinovi: neděláte trochu víc, než že vozíte z Čečny dopisy? (Tomáš Pecina) Rasismus:
 • A cenu za příspěvek k rasové nesnášenlivosti dostává... Hanuš Hanslík, Česká televize (Tomáš Pecina) Nová pozoruhodná kniha o české historii:
 • Politické překrucování faktů jako podstata lidské zkušenosti (Vít Novotný) Česká obrana:
 • Kandidát Bush, české tanky a svět 21. století (František Roček) Svět:
 • Pilíře ekonomické globalizace (Slavomír Tesárek) Básnický postskript:
 • Hybris Catholica (Václav Pinkava)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Underground

  Václav Pinkava

  Nabízím ke zveřejnění báseň 'v metru' u příležitosti páteho výročí úmrtí autora (13.8.1995). Tento sonet jsem vybral z rukopisné sbírky "100 sonetů aneb zplanělé formalismy", jsa inspirován ukázkovým sledem básně Jana Skácela, opomíjeného mistra českého sonetu, a následné reflektivní vertikální prosy od Préverta - (ovšemže v překladu.)

  Pro sobě podobné nedovzdělané podotýkám, že v předposlední strofě je narážka na verš jiného básníka, "májovce", zmíněného například v článku Jana Čulíka v BL zde. A v tom je další pikanterie, neboť dotyčný byl spíše odpůrcem poesie 'národní' na  rozdíl od vlasteneckého patosu níže uvedeného.

  Hybris Catholica

  Povznášíte nosy, důležitě strozí,
  že prý, konajíce božské umění
  spolupracujete v stálém stvoření
  a až dokoná se, stanou se z vás bozi.

  Nudí, nudí vaše vertikální prosy,
  beznadějně prázdné, nudí k  zbláznění,
  jen slov sprostých občas pádné zabzdění
  zasmrdí z té nudy jako lejno kozí.

  Odňal, odňal, odňal, odňal nám Bůh zpěvy
  není pochyb, není, že jsme zhřešili,
  není básníků, jen atrap pyšné zjevy,

  ať se nikdo, nikdo, nikdo nemýlí:
  Všechna poesie zmizí za chvíli
  z národa, jenž svoje pěvce ctíti neví.

  (Jan Křesadlo)


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|