pátek 11. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Sílí kontroverze ohledně monitorování internetu policií a špionážními agenturami:
 • Špión ve vašem serveru Novinářský aktivismus:
 • Dotaz Jaromíru Štětinovi: neděláte trochu víc, než že vozíte z Čečny dopisy? (Tomáš Pecina) Rasismus:
 • A cenu za příspěvek k rasové nesnášenlivosti dostává... Hanuš Hanslík, Česká televize (Tomáš Pecina) Nová pozoruhodná kniha o české historii:
 • Politické překrucování faktů jako podstata lidské zkušenosti (Vít Novotný) Česká obrana:
 • Kandidát Bush, české tanky a svět 21. století (František Roček) Svět:
 • Pilíře ekonomické globalizace (Slavomír Tesárek) Básnický postskript:
 • Hybris Catholica (Václav Pinkava)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Britské listy talks to decision makers in the Czech Republic.

 • Zde je adresa Britských listů.

 • Andrew Stroehlein rediguje kulturně politický týdeník Central Europe Review.

 • Tady je minulé vydání Britských listů.

  Co je nového v České republice

  Jiří Hodač, ředitel zpravodajství ČT, rezignoval na svou funkci a obvinil Českou televizi z kamarádšoftských spiknutí

  K tomu jsme dostali tento komentář:

  Pane Čulík posílám Vám rezignaci Hodače. Je snad na ČTK, ale ti ji prozatím nezveřejnili v této podobě. Dostal jsem rovněž zprávy, že pracovníci zpravodajství Hodače obcházeli a chodili se vším za GŘ.Ten jim naslouchal, aby byl pro všechny pěkný a neměl snahu Hodače podržet. Mluvil jsem s někým, kdo má v ČT vysoké postavení a Hodače si nesmírně váži. Řekl mi, že Hodač vysoce převyšuje úroveň pracovníků ČT. Neměl žádné rozhodovací pravomoci. Instalace Mrnky, Klepetka a Šímy je rozhodování GŘ se kterým nesouhlasí, ale které neměl možnost ovlivnit.

  V pátek odpoledne byl Jiří Hodač odvezen do nemocnice.


  Resignační dopis Jiřího Hodače

  Vážený pan
  Dušan Chmelíček,
  generální ředitel České televize,
  Kavčí hory,
  Praha

  Praha, 11. srpna 2000

  Vážený pane generální řediteli,

  žádám o uvolnění z funkce ředitele zpravodajství České televize.

  V pondělí 7. srpna 2000 jsem Vám předal "Koncepci rozvoje Ředitelství zpravodajství České televize", která má zásadní význam. V rozhovoru s Vámi, který byl publikován 29. června 2000, jste o přípravě koncepce ředitelství zpravodajství hovořil s tím, že nebude utajována. Nicméně včera jste ji odmítl zpřístupnit i členům nejužšího vedení ČT tak, jak byla ředitelstvím zpravodajství v originální verzi předložena včetně otevřené analýzy současného stavu a jeho příčin. S materiálem hodláte sám něco dělat, aniž jste to blíže specifikoval. Považuji to za degradaci veřejně zadaného úkolu, s níž nemohu souhlasit.

  Nemohu se smířit s tím, že v ČT začínají nabývat velkého vlivu lidé mimo oficiální strukturu managementu, kteří získávají stále více faktické moci a zasahují už i do každodenního chodu instituce, aniž za své činy nesou odpovědnost před očima veřejnosti. Jak víte, patřím mezi ty manažery, kteří se tomu brání z principiálních důvodů.

  Nesouhlasím ani se způsobem, jakým se řešily další otázky, které vzhledem k obsahu pojmu veřejnoprávnost považuji za zcela zásadní. Svůj názor jsem Vám v některých případech sdělil ústně i písemně a bohužel jsme nedošli ke shodě. Aniž zpochybňuji Vaše právo dělat konečná rozhodnutí, jsem si vědom i toho, že jako ředitel zpravodajství bych byl za důsledky některých akcí, s nimiž se neztotožňuji, činěn spoluodpovědným v očích těch, kteří neznají celé pozadí. A to je hranice, kterou nemohu překročit.

  Děkuji za rychlé vyřízení všech potřebných formalit.

  S pozdravem

  Jiří Hodač

 • Ředitel zpravodajství ČT Hodač rezignoval na svou funkci. Ředitel zpravodajství České televize Jiří Hodač v pátek požádal generálního ředitele veřejnoprávní televize Dušana Chmelíčka o uvolnění z funkce. Hodač svůj krok zdůvodnil tím že Chmelíček odmítl zpřístupnit členům nejužšího vedení ČT Hodačovu verzi Koncepce rozvoje ředitelství zpravodajství ČT (to je genitivů!! pozn JČ). Hodač to uvedl v dopise Chmelíčkovi Hodač rovněž odmítá to, že v  ČT začínají nabývat velkého vlivu lidé mimo oficiální struktury managementu, kteří získávají stále více faktické moci a zasahují už i do každodenního chodu instituce, aniž by za své činy nesli odpovědnost před očima veřejnosti. - Jiří Hodač učinil tímto gestem první odvážný čin od svého příchodu do České televize v dubnu 2000. I jako mnozí před ním (Ivan Kytka, Jana Bobošíková) poskytuje svědectví o tom, že se Česká televize stala pašalíkem soukromých zájmů, že v ní vládnou neformální struktury, které se nezodpovídají nikomu. Je to zneužívání koncesionářských poplatků od veřenosti, protože přirozeně veřejnoprávní televize má právo na poplatky od veřejnosti pouze potud, pokud se zodpovídá z toho, co za ty poplatky dělá. - Je snad zbytečné poukazovat na to, že Britské listy píší o tomto stavu věcí v České televizi už přes dva roky. Nové veřejné potvrzení tohoto stavu však není pro nás důvodem k uspokojení či samolibosti ("vidíte, my jsme to říkali už dávno") ale spíše ke smutku.

 • I když zřejmě neměl Jiří Hodač vynikající manaželské schopnosti, jeho prohlášení při odchodu z ČT potvrzuje dojem, který si z ČT odnesl Ivan Kytka. Kytka konstatoval: "ČT je v ČR považována za přirozenou součást bezpečnostní informační služby, z podstaty jejíž definice vyplývá, že v tak málo demokratické zemi, jako je ČR, chrání stranické, ekonomické a individuální zájmy lidí, kteří jsou u moci, bez jakékoliv povinnosti se zodpovídat."


  Chmelíček uvedl, že se Jiří Hodač na schůzku v pátek odpoledne nedostavil a prostřednictvím svého sekretariátu oznámil, že byl převezen do nemocnice.

  Chmelíček připustil, že se příští týden bude možná zabývat i tím, zda funkci ředitele zpravodajství nezruší. Uvedl, že pozice ředitele byla jiná při jeho nástupu a v nedávné době, kdy byly učiněny "velmi úspěšné konkursy" na šéfredaktory zpravodajství a publicistiky, kterými se stali Bohumil Klepetko a Martin Mrnka. "To jsou pánové, kteří jsou naprosto kompetentní a schopní plnit své úkoly," uvedl Chmelíček.

  Hodač svou rezignaci zdůvodnil tím, že Chmelíček odmítl zpřístupnit členům nejužšího vedení ČT Hodačovu originální verzi Koncepce rozvoje ředitelství zpravodajství ČT. Chmelíček prohlásil, že chtěl pouze některé body koncepce s Hodačem nejprve osobně prokonzultovat a ve zveřejnění materiálu "problém nevidí".

  Chmelíček považuje Hodačovu rezignaci za jeho manažerské selhání. Podle Chmelíčka "nebyl Hodač od dubna, kdy do nově ustavené funkce ředitele zpravodajství nastoupil, schopen navázat se svými podřízenými kontakt a vytvořit si potřebnou autoritu".


  Srovnání:

  Dušan Chmelíček: Jiří Hodač "nemá problémy s komunikací, je schopen řídit svou pozici v ČT"

  Rozhovor s Dušanem Chmelíčkem, Britské listy 29. června 2000:

  Dušan Chmelíček: Jedním z mých prvních kroků byla stabilizace, která se podle mého soudu podařila. Dalším z kroků, který byl vlastně jeho součástí, bylo personální obsazení klíčových míst odborníky ve svém oboru, kteří jsou respektováni i svými podřízenými. To se podařilo.(...)

  Tomáš Pecina: Jedním z rozhodujících postů v ČT, který byl nově vytvořen, byl obsazen Jiřím Hodačem. Vidím určitý problém v tom, že na tak vysoké místo v České televizi by měl přijít člověk, který má za sebou manažerskou kariéru s konkrétními manažerskými úspěchy. U pana Hodače, jak jsem se informoval u jeho spolupracovníků z BBC, v tomto směru existuje určité manko.

  Dušan Chmelíček: Já mám samozřejmě informace jiné, a to je moje odpověď na tuto otázku. Výběr člověka se neřídí podle toho, kolik lidí řídí, ale také podle toho, jestli je schopen řídit pozici, kterou zastává v České televizi. Podle mě pan Hodač tyto požadavky splnil.

  (...)

  Tomáš Pecina: Je Vám známo, že problémem pana Hodače v BBC byla právě komunikace?

  Dušan Chmelíček: Myslím si, že pan Hodač nemá problémy s komunikací.


  Poznámka JČ: Buď byl Jiří Hodač opravdu schopný, jak Chmelíček tvrdil ještě koncem června 2000, tak proč teď ve zlém z televize odchází? Anebo byl opravdu neschopný, jak tvrdí Chmelíček nyní, proč tedy ještě koncem června Chmelíček tvrdil, že je Hodač schopný a proč ho do funkce jmenoval? Je možno brát vážně člověka, který říká každých pár týdnů něco jiného?
 • Objevující se a náhle mizející webové stránky České televize. V pátek odpoledne byly na internetových stránkách České televize zveřejněny informace o budoucím debatním politickém pořadu Naostro, spolu s PR "rozhovorem" s budoucím moderátorem Šímou. Po devatenácté hodině zase zmizely. Možná je to jen technické nedopatření, nebo někdo řekl, že se projekt bude ještě měnit? Nebo že by to znamenalo, že plánovaný pořad bude zrušen? - Jiří Hodač byl proti tomu, aby nový pořad moderoval Šíma. - Pozamenává TP: Ty stránky tam zůstaly (http://www.czech-tv.cz/i-noviny/naostro01.htm; http://www.czech-tv.cz/i-noviny/naostro02.htm), jen zmizely linky z titulní strany.


 • Poezie pro cestující. Co takhle vystavit v pražském metru tuto báseň?

  Už na jih odlétá
  sto letek ptáků tažných
  Rok minul bez léta
  Jen něco nocí vlažných
  nám dvěma daroval
  A rána postříbřená
  v nichž jsem tě miloval
  má Země zaslíbená

  Z barevných portrétů
  jež podzim do vod kreslí
  vane stesk po létu
  Slavíci nepřinesli
  než trávu zešedlou
  a ani nezpívali
  když láskou posedlou
  my dva se milovali

  Křídlovým baletem
  jenž jenom ptáci znají
  ulétli za létem
  Jeřáby červenají
  ruměncem nachovým
  jako by žalovaly
  zrníčkům hrachovým
  že jsme se milovali

  (Karel Kryl)

 • Senát vrátil Poslanecké sněmovně vládní novelu zákona o pozemních komunikacích. Navrhl včlenit do zákona návrhy, které se týkají povinnosti řidičů svítit za jízdy, přepravy dětí v autosedačkách a povinnosti cyklistů nosit za jízdy přilbu. O definitivní podobě novely by měla sněmovna jednat na zářijové schůzi. Podle Senátu nebudou muset mít automobily rozsvícená světla pořád. Automobilisté by měli mít podle senátorů rozsvícena světla za snížené viditelnosti, a povinně i v období, kdy platí zimní čas. Motocykl by měl mít rozsvícená světla neustále.

 • Gross nechce pustit do ČR některé demonstranty. Někteří aktivisté, kteří se chystají v září do Prahy na protestní demonstrace během výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky by nemuseli být do České republiky vpuštěni, řekl ministr vnitra Stanislav Gross.

 • Asi 220 000 korun dluží za letošní rok plzeňskému pracovnímu úřadu práce lidé, kteří neoprávněně pobírali podporu v nezaměstnanosti. Většinou jde o případy, kdy se přihlásili do evidence úřadu a přitom pracovali, řekl vedoucí kontrolního oddělení Úřadu práce Plzeň-město Pavel Očkay.

 • Místo toho, aby se Rada České televize zabývala kvalitou zpravodajství ČT, bude měřit čas. To je ovšem daleko jednodušší než inteligentní analýza zpravodajství, jenže je to k ničemu. Rada České televize se rozhodla nechat vypracovat analýzu všech publicistických pořadů a zpravodajství, ze které má být patrné především to, jak velký časový prostor ČT dává jednotlivým politickým stranám a zda ho mezi ně rozděluje spravedlivě. - (Jana Dědečková z Rady České televize podotýká, že tato tisková zpráva není přesná a že analýza jednotlivých pořadů bude daleko podrobnější.)

 • Dva roky vězení hrozí spoluzakladateli nekonformního klubu Biograf 33 v Adolfovicích na Jesenicku Miroslavu Pihlíkovi za leták nazvaný Jak se nedat zavřít. Třiadvacetiletý mladík ho v únoru umístil v Jeseníku ve skříňce, kterou si klub pronajal od města. Text letáku obsahoval rady, jak se vyhnout postihu při pěstování, kouření nebo prodeji marihuany. Autorem článku je Jiří X. Doležal, který ho publikoval na internetu a v časopise Hustler.

 • Orlando finto pazzo. Ceska Haendelova spolecnost, Pamatkovy ustav strednich Cech v Praze a Italsky kulturni institut v Praze si Vas dovoluji pozvat na novodobou svetovou premieru opery Antonia Vivaldiho

  Orlando finto pazzo

  (Roland aneb Predstirané silenstvi; Benatky 1714)

  Scenicke provedeni

  Zamecke divadlo v Mnichove Hradisti, okres Mlada Boleslav

  Pátek 8. zari, sobota 9. zari, nedele 10. zari, pondeli 11. zari 2000

  Zacatek vzdy v 16.00 hodin

  Rezervace vstupenek od 1. cervence 2000 na zamku v Mnichove Hradisti, telefon: 0329-773098 (8.00-16.00 hod. krome pondeli); fax: 0329-772198; e-mail: mhradiste@pusc.cz

 • Komu byla v r. 1993 udělena licence TV Nova. Soubor důležitých dokumentů z RRTV, z nichž zřejmě vyplývá, že právní předchůdce firmy CME, společnost CEDC, se přímo podílel na správním řízení v rámci udělování licence pro TV Nova (na rozdíl od Vladimíra Železného), je v Britských listech na tomto místě.

 • Úřad vlády mlčí; to, že existuje jakýsi zákon o  přístupu k informacím je mu jedno? V zájmu vlastní důvěryhodnosti by měl vedoucí Úřadu vlády, ministr Karel Březina Britským listům vysvětlit, z jakých důvodů byl osvobozen od povinné vojenské služby, když podle oficiálního životopisu sportuje. Tiskový mluvčí Úřadu vlády Libor Rouček je Britským listům - také podle zákona o přístupu k  informacím - dlužen odpověď na otázku, jaký má plat zaměstnanec Úřadu vlády Jindřich Marek.

 • Druhý výbor z  Britských listů ...jak Češi jednají (Milenium Publishing, Chomutov, 580 stran) lze objednat v internetovém knihkupectví Kosmas přímo na této adrese.

  Dosti podstatná část nového výboru z Britských listů se zabývá dosud nepříliš úspěšnou reformou zpravodajství v České televizi, dále kniha pojednává mj. o reakcích českých intelektuálů na analýzu Václava Havla v pojetí Johna Keana, o české politice a kultuře, o české byrokracii a  českých postojích obecněji. Předmluva ke knižnímu svazku - stručně vysvětlující, co v knize je - je zde, podrobný obsah knihy je zde, obálka je tady. (První výbor z Britských listů ...jak Češi myslí, Milenium Publishing, 1999, je rozebraný.)

 • Proč píší Jaromír Štětina a Petra Procházková takto zaujaté články ve prospěch Grigorije Javlinského? Je k dispozici finanční audit "agentury Epicentrum" Jaromíra Štětiny a Petry Procházkové, aby bylo zjevné, jak je financována? Britské listy požádaly Jaromíra Štětinu o rozhovor, aby tyto skutečnosti objasnil. Jaromír Štětina rozhovor odmítl, protože jsou Britské listy "neseriozní", a namísto toho hodlá Jana Čulíka žalovat. Ochota podrobit se nezávislému kritickému zkoumání Britských listů v rozhovoru s nimi však autoritu interviewované osoby posiluje, neochota ji naopak oslabuje.

 • TEMATICKÝ ARCHÍV BRITSKÝCH LISTŮ je na adrese http://www.britskelisty.cz/xz/.

 • Přehled anglicky napsaných článků od Jana Čulíka a  Andrewa Stroehleina o aktuálním vývoji v České republice najdete zdezde.

 • Hudba a zvuk - Každé úterý: Týdenní přílohu věnovanou vážné hudbě (archív textů i zvukových ukázek) píše a rediguje v Neviditelném psu Lubomír Fendrych na adrese http://pes.eunet.cz/hudba/hudba.htm.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://www.britskelisty.cz /prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britské listy.

 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a  hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).

 • Zde jsou užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku.

 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.


  Výběr textů z posledních dní:


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|