pátek 21. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká televize:
 • Rozhovor, který vyrazil dech: Usilují reportéři ČT Vítek a Schmarz o titul Autor nejhloupější novinářské otázky roku? Srovnání: Odpovědi dvou šéfů Rady České televize:
 • Miroslav Mareš: Utajovaná zpráva ředitele ČT je interní pracovní podklad
 • Illusion deja vu: Jan Jirák, Rada ČT: Na veřejnou kontrolu stačíme sami (21. 10. 1998) Vojenská politika ČR:
 • Kam bude vlast posílat lidi na popravu ? (Jaroslav Pour) Česká politika:
 • AD: Štěpán Kotrba: Polemika s prázdnem (Jaroslav Sever) Jaderná energie:
 • Energetické zdroje bychom měli posuzovat podle exaktních vlastností a ne podle názvu (Vladimír Wagner)
 • Předvídat a investovat do výzkumu (Pavel Trtík)
 • Obnovitelné zdroje energie nebudou stačit (Milan Cihlář)
 • Zavile se stavím proti ekologickým aktivistům (Miloš Zahradník) Reakce:
 • Jak je to s tím kritickým outsiderem (Ferdinand)
 • Ještě k privatizaci (Ferdinand)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Miroslav Mareš: Utajovaná zpráva ředitele ČT je interní pracovní podklad

  Odpovědi Miroslava Mareše, předsedy Rady České televize, na 
  otázky Tomáše Peciny.

  1. V době předsednictví Jana Jiráka dovolila Rada ČT, aby po rok a půl zůstal neveřejný vítězný projekt ředitele, a bylo to jedním z faktických důvodů, proč ji poslanecká sněmovna odvolala. Současná Rada řediteli Chmelíčkovi dovolila utajit zprávu o plnění projektu. V čem se přístup obou Rad liší a z čeho usuzujete, že sněmovna nebude postupovat stejně i tentokrát?

  Odpověď: Předpokládám, že Váš dotaz má vazbu na bod 2) "Zprávy z jednání Rady České televize ze dne 11.7.2000", v němž se uvádí, že se Rada ČT seznámila s dokumentem GŘ "Projekt ČT v roce 2000 a nejblíže následujících letech po čtyřech měsících praxe", který GŘ poskytl Radě ČT na minulém zasedání. Dále je zde konstatováno, že Rada předpokládá další projednávání této záležitosti.

  Tento dokument vypracoval ředitel Chmelíček na žádost Rady. Slouží jako interní pracovní podklad pro jednání Rady i pro následné jednání Rady s ředitelem ČT o plnění jeho projektu. S ohledem na charakter dokumentu a vzhledem k probíhajícímu vyhodnocování jeho obsahu Rada doposud neuvažovala o jeho zveřejnění. Na základě dokumentu a příslušných jednání budou vypracovány závěry, které budou pravděpodobně zahrnuty do pravidelné výroční zprávy Rady o činnosti a hospodaření České televize. Nejedná se proto o dokument srovnatelný s projektem ředitele ČT. V tomto kontextu se mi srovnání, požadované ve druhé části Vašeho dotazu, nejeví jako vhodné.

  2. Bez ohledu na obsah tajné zprávy, jaký je Váš názor na prvních pět měsíců působení pana Chmelíčka ve funkci?

  Odpověď: Ředitel Chmelíček se rozhodl realizovat poměrně zásadní reformu struktury České televize, která (pokud nenaruší zákonné poslání ČT) je plně v jeho kompetenci. S ohledem na rozsah prováděných změn je hodnocení jejich celkového přínosu po pěti měsících předčasné. Současná Rada České televize doposud nikdy nerozhodla o tom, že by díky řediteli Chmelíčkovi došlo k narušení poslání České televize. V rámci komunikace mezi ředitelem a Radou nevyvstaly žádné zásadnější problémy. Aktuálně však Rada předpokládá jednání o plnění projektu pana ředitele Chmelíčka.

  3. Když jsem se v rozhovoru pro BL zeptal ředitele na reformu zpravodajství, odpověděl poměrně vyhýbavě. Tento týden provedená změna na postu šéfredaktora zpravodajství se rovněž na první pohled nejeví jako reformní krok. Spokojí se Rada ČT s pokračováním dosavadního trendu nebo bude vyžadovat nastoupení reformního kursu, a v jakém časovém horizontu se diváci dočkají výsledků reformy na obrazovce?

  Odpověď: Nesouhlasím s pojmy a hodnocením, které jsou obsaženy ve Vaší otázce ("odpověděl vyhýbavě", "nejeví jako reformní krok" atd). Proto odpovídám pouze v širším kontextu jejího obsahu.

  Rada ČT je orgánem kontrolním, a proto v současnosti nehodlám úkolovat ani termínovat nového šéfredaktora redakce zpravodajství. Nejprve musí Rada v delším časovém horizontu zhodnotit úroveň zpravodajství, resp. to, jakým způsobem je v jeho rámci naplňováno poslání ČT. S ohledem na vyhodnocování kvality zpravodajství v současnosti členové Rady primárně předpokládají jednání navazující na materiál "Metodika kontinuální externí nezávislé analýzy agendy zpravodajských, diskusních a publicistických pořadů ČT", který Rada od ředitele obdržela 30. 5. Na základě těchto jednání budou upřesněny další kroky.

  Záležitosti, které se týkají zpravodajství a vyplývají z projektu ředitele Chmelíčka, však budou diskutovány v průběhu jednání o jeho plnění.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|