pondělí 17. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Jaderná energetika:
 • O Temelínu: vážné nezodpovězené otázky o jaderné energetice v ČR (Oldřich Maděra) Dotaz do pořadu Volejte řediteli:
 • Jak je to s agenty StB v TV Nova? (Tomáš Pecina) Jak anglosaské špionážní služby odposlouchávají civilní internet:
 • Důkaz existence tohoto odposlechu Debata:
 • Britské listy a umění diskuse (Miloš Štěpánek) Velká Británie:
 • Jak se britská vláda snaží bojovat proti rozčarovanosti voličů Postavení žen:
 • Britové vymysleli před padesáti lety soutěž Miss Word, nyní na ni pohlížejí s rozpaky Sdělovací prostředky:
 • Právo, list ponížených (Tomáš Pecina) Česká politika:
 • Miloslavu Výbornému: proč jste o Baštovi nehlasoval podle svého přesvědčení? (Jiří Wagner) Ekologie:
 • Sdělí lokální podniky informace o životním prostředí? (Děti Země Zlín) Oznámení:
 • Hnutí Duha podalo trestní oznámení pro zavážení jaderného paliva do Temelína  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Temelín: nepříjemné otázky o jaderné energii

  O Temelínu: vážné nezodpovězené otázky o jaderné energetice v ČR

  Oldřich Maděra

  Pan Hradile,

  nedá mi neodpovědět na Váš článek. Jsem absolventem VUT Brno, obor výroba, rozvod a využití elektrické energie. Léta pracuji jako projektant rozvodných zařízení. Nesdílím Váš názor, že jaderné elektrárny mohou posuzovat jen odborníci. Sám mám několik vysokoškolských zkoušek z této oblasti, ale neodvažuji se posuzovat globální dosah vlivu jaderné elektrárny a těžby uranu na životní prostředí. Myslím, že je to práce spíš pro tým lidí s se vzděláním v přírodních vědách - fyzika, chemie, biologie, botanika, ale také různých oborů lékařských.

  Stejně jako masové rozšíření DDT neprokázalo jeho užitečnost pro zdraví člověka, podobně tomu asi bude i s jadernými elektrárnami.

  Jako obyvatel Brna si kladu tyto otázky:

  1) Kolik bylo vytěženo tun uranu v Dolní Rožínce na horním toku řeky Svratky?

  2) Kolik je průměrný odpad z těžby jedné tuny uranu?

  3) Jak intenzivně září odpad z těžby uranu? S jakým poločasem rozpadu?

  4) Kolik radioaktivních sond po průzkumu uranu leží volně na Českomoravské vysočině?

  5) Kam tečou radioaktivní vody z výše uvedených hald hlušiny a průsaky z usazovacích nádrží v Rožínce?

  6) Netečou náhodou do řeky Svratky, která napájí brněnskou přehradu (zdroj pitné vody pro Brno)?

  7) Nejsou náhodou v brněnské přehradě usazeniny radioaktivních kalů, které činí tuto vodu mírně radioaktivní?

  8) Jestli ano, tak kolik - čísla.

  9) Má tato skutečnost vliv na prudce rostoucí počet nádorových onemocnění?

  10) Jestli ano, kolik - čísla.

  11) Jaká je expozice obyvatelstva při převozech štěpného materiálu do elektráren?

  12) Jestli vagony září, tak kolik - čísla.

  13) Jak září konečný mezisklad vyhořelého paliva v Dukovanech?

  14) Kolik - čísla.

  15) Nemá bazén s radioaktivní vodou v Dukovanech průsaky?

  16) Jestli ano, kolik - čísla.

  17) Jetli ne, kdo garantuje, že je nebude mít v nejbližších letech a jak?

  18) Kde bude konečný mezisklad vyhořelého paliva pro Temelín?

  19) Nebude zase v Dukovanech?

  20) Když je tak neškodný, nedal by se postavit třeba na Václaváku?

  Divíte se proč se tak hloupě ptám? Já jsem už o 1 a 1/2 své štítné žlázy přišel. Podle lékařů je to z 99% vliv radioaktivního jódu z Černobylu, který tady bude např. v houbách ještě stovky let. Případů rakoviny štítné žlázy jsou proti jednotkám případů v padesátých letech nyní stovky ročně.

  Zeptám se nyní z druhého soudku.

  1) Víte jaký je instalovaný výkon největší větrné elektrárny instalované na světě v letošním roce?

  2) Jaký je instalovaný výkon všech nově vyrobených větrných elektráren na světě v roce 1998?

  3) Jaký je meziroční index růstu tohoto výkonu?

  4) Kolik je to tedy v roce 2000?

  5) Jaký je instalovaný výkon větrných elektráren vyrobených za jediný rok v Dánsku v roce 1998?

  6) Nejsou tyto údaje hlavním důvodem pozastavení výstavby jaderných elektráren v Německu a jejich postupné likvidace?

  7) Nejsou Češi v očích Dánů s prominutím blbci, kteří stavějí jejich pětiměsíční produkci elektráren dvacet let za sto miliard korun s neodhadnutelnými dopady na životní prostředí?

  správné odpovědi:

  1) 2,5 MW

  2) 10 436 MW ( pro srovnání Temelín 2 000 MW)

  3) cca 1,4

  4) 20 454 MW ( pro srovnání Temelín 2 000 MW)

  5) minimálně 5 342 MW (čtyři největší dánští výrobci - NEG Micon, Vestas, Bonus, Nordex)

  6) a 7) odpovědi na tyto otázku ponechávám na čtenáři

  Zdroj informací: http://www.windpower.dk

  A to tu dále máme ještě vodní elektrárny na normálních tocích, přílivové, solární energii, enerii biomasy, biologický rozklad vody na vodík a kyslík a jiné technologie.

  Ing. Oldřich Maděra  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|