pondělí 17. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Jaderná energetika:
 • O Temelínu: vážné nezodpovězené otázky o jaderné energetice v ČR (Oldřich Maděra) Dotaz do pořadu Volejte řediteli:
 • Jak je to s agenty StB v TV Nova? (Tomáš Pecina) Jak anglosaské špionážní služby odposlouchávají civilní internet:
 • Důkaz existence tohoto odposlechu Debata:
 • Britské listy a umění diskuse (Miloš Štěpánek) Velká Británie:
 • Jak se britská vláda snaží bojovat proti rozčarovanosti voličů Postavení žen:
 • Britové vymysleli před padesáti lety soutěž Miss Word, nyní na ni pohlížejí s rozpaky Sdělovací prostředky:
 • Právo, list ponížených (Tomáš Pecina) Česká politika:
 • Miloslavu Výbornému: proč jste o Baštovi nehlasoval podle svého přesvědčení? (Jiří Wagner) Ekologie:
 • Sdělí lokální podniky informace o životním prostředí? (Děti Země Zlín) Oznámení:
 • Hnutí Duha podalo trestní oznámení pro zavážení jaderného paliva do Temelína  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Chceme vědět, co nám přichází pod nos

  (Sdělí lokální podniky informace o životním prostředí?)

  Děti Země, Zlín

  Právo na informace o životním prostředí by mělo být v demokratické společnosti samozřejmostí. Česká republika zavedla v roce 1998 zákon o právu na informace o životním prostředí. Ten se však vztahuje pouze na poskytování informací občanovi ze strany státních institucí. Proto jsme se rozhodli vyzkoušet jak jsou na tom s poskytováním informací průmyslové podniky v našem regionu. Požádali jsme o informace o chemických látkách, které vypustily do ovzduší, do vody anebo předaly na skládku či do spalovny za uplynulý rok (viz připojený text dopisu).

  Snažíme se touto cestou uplatnit právo na informace, které je nejen ve vyspělých zemích již každodenní samozřejmostí. V České republice by takovéto právo na informace o toxických látkách a jejich pohybu mohl uzákonit nový zákon o integrovaném registru toků nebezpečných látek (anglicky PRTR). Ministerstvo životního prostředí však s jeho prosazením zatím váhá.

  V těchto dnech Děti Země Zlín společně s několika jednotlivci podaly žádost o informace na několik dobře známých místních podniků. Očekáváme od nich, že nemají před veřejností žádné tajnosti a náš dotaz nám bez problémů zodpoví tak, jak to dělají například tisíce amerických firem. Výsledky hodláme zpracovat a zveřejnit.

  Víte, co je to PRTR ?

  PRTR (= Pollution Release and Transfer Register) znamená registr úniků a přenosů znečišťujících látek. Jde o databázovou evidenci ročních množství toxických látek unikajících z průmyslu do životního prostředí. Firmy používající stanovené chemikálie vyplňují každoročně jednoduchý tzv. ohlašovací formulář pro každou sledovanou látku.

  Hlášení obsahuje základní identifikační informace o zdroji úniků (jméno podniku, adresa, typ ekonomické činnosti), o znečišťující látce (číslo CAS) a o roční množství látky, které uniklo do ovzduší, vody nebo se stalo součástí pevného odpadu. Ohlašovatel musí též udat přesné umístění výrobního zařízení, což vytváří předpoklady pro případnou analýzu zátěže území a hodnocení rizik v dané lokalitě.

  Prakticky veškeré informace obsažené v registru jsou pak komukoli bezplatně dostupné. Podle zahraničních zkušeností jsou data shromážděná prostřednictvím PRTR využívána vládou, průmyslem i ostatní veřejností. Častými uživateli informací z PRTR jsou např. novináři, zdravotníci, občanské iniciativy, odboráři atd. Ze zahraničních zkušeností (např. USA, Kanada, Mexiko, Holandsko, Velké Británie) vyplývá, že výčet použití dat z PRTR je velmi široký. Mezi nejčastější patří např.: havarijní plánování, epidemiologické studie, zavádění čistějších technologií, porovnávání podobných výrobních zařízení, vyjednání občanů s průmyslem, příprava legislativy, předinvestiční analýzy, průzkumy trhu, prevence znečištění a snižování produkce odpadů atd.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|