čtvrtek 10. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Politikové:
 • Nixon ze sobeckých volebních důvodů "zabránil brzkému dosažení míru ve Vietnamu" Rasismus v zahraničněpolitickém zpravodajství?
 • Gorův kandidát na viceprezidenta: mělo se říkat, že je žid? (Jan Hora, Guardian) Reakce
 • K Petru Podanému: možná ČT dobrá je, ale proč její reportáže neutkvějí v paměti? (Juliana)
 • Německý a anglosaský postoj k "extrémismu" se liší. Jaký by měl být český? (Tomáš Pecina) Pozůstatky minulosti:
 • Václav Klaus: Kompas v nás (František Procházka) Televize:
 • TV 3 potřebuje nového investora (Václav Špaňhel) Globalizační protesty v Praze:
 • Nevalná Partie na Primě (Vlastimil Čich)
 • Z mezinárodních internetových stránek: 26. září 2000: Globální Den akce proti kapitalismu
 • Globalizace nás zotročuje (Slavomír Tesárek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Britské listy talks to decision makers in the Czech Republic.

 • Zde je adresa Britských listů.

 • Andrew Stroehlein rediguje kulturně politický týdeník Central Europe Review.

 • Tady je minulé vydání Britských listů.

  Co je nového v České republice

 • Poezie všedního dne a Literární noviny bojující. Poznamenává Juliana:

  Vážený pane Čulíku,

  přečetla jsem si v LtN č. 33 článek Jaromíra Štětiny "budu si klást otázky a budu si na ně odpovídat" a v okouzlení nad jednáním redakce vám posílám Poezii pro všední den.

  Zápas s andělem

  Nelez tam
  všechno je předem domluveno
  celý zápas je švindl
  a když on se objeví v ringu
  v magnéziových blescích
  tu všichni spustí z plna hrdla Te Deum
  a než stačíš zvednout se ze stoličky
  všemi zvony tě odzvoní
  hodí ti do tváře svěcenou houbu
  a nebudeš mít čas vletět mu do křídel
  vrhnou se na tebe
  a on ti dá ránu pod pás
  a sesypeš se
  s rukama pitomě zkříženýma
  do pilin
  a nikdy už nebudes moci milovat se.

  (Jacques Prévert)

  Život mezi anděly je náročný.

  Poznámka JČ: Možná, že Juliana hodnotí chování redakce Literárních novin příliš přísně. V dlouhém článku od Jaromíra Štětiny, nazvaném "Obrana angažovaného novinářství" argumentuje v Literárkách tento týden autor emocionálně, že nemůže než zaujímat angažované stanovisko a bojovat za lidi, kteří trpí. (Potvrzuje tedy, co o Štětinovi napsaly Britské listy, jenže autor je na to hrdý.) Článek je přímou reakcí na kritiku od Britských listů a od Jana Čulíka, které odsoudily apriorní novinářský aktivismus, v textu se však nevyskytuje ani jediný odkaz na tuto kritiku. Odpusťte, Jakube Patočko, ale připomíná to neblahé praktiky Rudého práva, kdy disidenti někde zveřejnili nějakou podvratnou myšlenku, Rudé právo ji necitovalo, ale snažilo se ji přehlušit opačnou argumentací, v obavě, aby ta podvratná myšlenka v myslích lidí náhodou nezakořenila. Jistě, možná je to jen nešťastná shoda okolností, ale Literární noviny už několik týdnů opakovaně argumentují proti myšlenkám, z nichž dosud od jejich autora zatím nezveřejnily ani jediné slovo! Myslím, že to podrývá jejich autoritu - je to v nejlepším případě neobratné (už když publikoval Jakub Patočka před časem svou první redakční poznámku v této věci, proč Jana Čulíka z Literárek "vyhostil", působilo by daleko autoritativněji a objektivněji, kdyby hned vedle toho otiskl Čulíkovo vyjádření k věci a nechal čtenáře, ať se sami rozhodnou, kde je pravda) - je to také neférové vůči čtenářům Literárních novin.

  A k Štětinově vášnivé obhajobě aktivistického novinářství (v níž necitoval svého kritika, kvůli němuž tuto obhajobu publikoval)? Nemohu než opakovat: Realita je mnohotvárná a velmi špatně čitelná. K pravdě pouze postupně aproximujeme, a to kritickým myšlením a zpochybňováním všeho, i sebe samých. Našemu poznání neposlouží, pokud se někdo, kdo si říká novinář, pod vlivem hrůzných událostí apriorně rozhodne podporovat určitou kauzu a pak o tom jako "nezávislý novinář" píše a účastní se nejrůznějších aktivistických akcí. Jistě, vyskytnu-li se na místě katastrofy, je mou lidskou povinností pomoci zraněným, atd. Nemůže to však převládnout nad mou povinností neustále kriticky zkoumat, co se děje, a nezúčastněně, analyticky a objektivně kriticky hodnotit situaci. - Pokud události Jaromíra Štětinu přesvědčí, že musí bojovat za určitou kauzu, nechť to dělá, ale ať si neříká novinář. Psaním ze zaujatého pohledu totiž své čtenáře manipuluje, bezpochyby i silným emocionálním podtextem. - V Literárních novinách měly být vedle sebe v rovnoprávném postavení otištěny články Jaromíra Štětiny a Jana Čulíka. Pokud Čulíkův článek nebyl včas k dispozici (Literárky si ho nevyžádaly, Čulík ho zaslal do listu až z  vlastní iniciativy, pak dostal reakci, že je třeba ten text zredigovat a zkrátit, protože je špatně napsaný) měl být Štětinův článek odložen, až Čulíkův text k dispozici bude. (Mimochodem Literárky dosud neotiskly ani Patočkovi zaslaný článek Jaroslava Poura, vážně zpochybňující Štětinovu autoritu na základě osobního svědectví - na nějž Štětina nereagoval,ač ho Britské listy o reakci výslovně žádaly...) - Je to celé apriorně aktivistické vidění světa, na základě subjektivního přesvědčení. Jakub Patočka hájí svými novinami své přátele z organizace Člověk v tísni, protože zastává subjektivní názor, že byli nespravedlivě kritizováni. Doufejme, že v brzké době Literární noviny zveřejní Čulíkův doplněný článek na toto téma.

 • Česká republika "praktikuje vůči Romům miniapartheid". Marc Bossuyt, činitel Výboru OSN pro odstranění rasové diskriminace, konstatoval, že se "segregace" romské komunity v  České republice rovná "miniapartheidu". Uvedl to v Ženevě, když jeho výbor zahájil hodnocení situace v České republice ohledně rasové diskriminace Pokázal na to, že Romové stále čelí vysoké nezaměstanosti a fyzickému ohrožení. Protidiskriminační opatření české vlády byly dosud "nedostatečné a neefektivní". Miroslav Somol, zástupce České republiky v Ženevě naopak uvedl, že se vláda snaží bojovat proti rasově motivované zločinnosti.

 • Zkušenosti z letního tábora. Byl jsem v minulých dnech s dětmi na letním táboře nedaleko Prahy. Při příležitosti odvolání Ondřeje Gini z Událostí České televize jsem si povšiml, že účelu bylo zřejmě dosaženo: široká publicita potvrdila u většiny přítomných, že Giňovo obvinění je jen dalším důkazem odpornosti Romů. Mluvilo se o tom trochu u táboráku. Jedna přítomná učitelka ze střední odborné školy tam nekompromisně vyjádřila názor, že jsou Romové jako celek mentálně zaostalí. Nikdo jí neoponoval. Nechtěl bych být Romem, který musí čelit české (středostavovské) společnosti. Nechtěl bych být v ČR ani černochem - na jednom výletě jsme se v zahradní restauraci v brdských lesích dali do řeči s jednou dívkou a jejím černošským přítelem, podnikatelem, zástupcem jakési izraelské firmy v Praze. Sama začala hovořit o tom, jak je nesmírně obtížné pro černocha žít v Praze - rasismus je velmi intenzivní. Zvlášť proto, je-li černoch z Afriky - to už je automaticky naprosto méněcenná bytost.

 • Senát schválil vládní návrh, aby pobýval v ČR britský vojenský a poradní tým v počtu 30 lidí. Britský tým by měl v ČR působit od 10. října, a to po dobu zhruba pěti let.

 • 23. září se na Pražském hradě sejdou zástupci MMF a Světové banky s lidmi, kteří odmítají globalizaci.

 • Orlando finto pazzo. Ceska Haendelova spolecnost, Pamatkovy ustav strednich Cech v Praze a Italsky kulturni institut v Praze si Vas dovoluji pozvat na novodobou svetovou premieru opery Antonia Vivaldiho

  Orlando finto pazzo

  (Roland aneb Predstirané silenstvi; Benatky 1714)

  Scenicke provedeni

  Zamecke divadlo v Mnichove Hradisti, okres Mlada Boleslav

  Pátek 8. zari, sobota 9. zari, nedele 10. zari, pondeli 11. zari 2000

  Zacatek vzdy v 16.00 hodin

  Rezervace vstupenek od 1. cervence 2000 na zamku v Mnichove Hradisti, telefon: 0329-773098 (8.00-16.00 hod. krome pondeli); fax: 0329-772198; e-mail: mhradiste@pusc.cz

 • Komu byla v r. 1993 udělena licence TV Nova. Soubor důležitých dokumentů z RRTV, z nichž zřejmě vyplývá, že právní předchůdce firmy CME, společnost CEDC, se přímo podílel na správním řízení v rámci udělování licence pro TV Nova (na rozdíl od Vladimíra Železného), je v Britských listech na tomto místě.

 • Úřad vlády mlčí; to, že existuje jakýsi zákon o  přístupu k informacím je mu jedno? V zájmu vlastní důvěryhodnosti by měl vedoucí Úřadu vlády, ministr Karel Březina Britským listům vysvětlit, z jakých důvodů byl osvobozen od povinné vojenské služby, když podle oficiálního životopisu sportuje. Tiskový mluvčí Úřadu vlády Libor Rouček je Britským listům - také podle zákona o přístupu k  informacím - dlužen odpověď na otázku, jaký má plat zaměstnanec Úřadu vlády Jindřich Marek.

 • Druhý výbor z  Britských listů ...jak Češi jednají (Milenium Publishing, Chomutov, 580 stran) lze objednat v internetovém knihkupectví Kosmas přímo na této adrese.

  Dosti podstatná část nového výboru z Britských listů se zabývá dosud nepříliš úspěšnou reformou zpravodajství v České televizi, dále kniha pojednává mj. o reakcích českých intelektuálů na analýzu Václava Havla v pojetí Johna Keana, o české politice a kultuře, o české byrokracii a  českých postojích obecněji. Předmluva ke knižnímu svazku - stručně vysvětlující, co v knize je - je zde, podrobný obsah knihy je zde, obálka je tady. (První výbor z Britských listů ...jak Češi myslí, Milenium Publishing, 1999, je rozebraný.)

 • Proč píší Jaromír Štětina a Petra Procházková takto zaujaté články ve prospěch Grigorije Javlinského? Je k dispozici finanční audit "agentury Epicentrum" Jaromíra Štětiny a Petry Procházkové, aby bylo zjevné, jak je financována? Britské listy požádaly Jaromíra Štětinu o rozhovor, aby tyto skutečnosti objasnil. Jaromír Štětina rozhovor odmítl, protože jsou Britské listy "neseriozní", a namísto toho hodlá Jana Čulíka žalovat. Ochota podrobit se nezávislému kritickému zkoumání Britských listů v rozhovoru s nimi však autoritu interviewované osoby posiluje, neochota ji naopak oslabuje.

 • TEMATICKÝ ARCHÍV BRITSKÝCH LISTŮ je na adrese http://www.britskelisty.cz/xz/.

 • Přehled anglicky napsaných článků od Jana Čulíka a  Andrewa Stroehleina o aktuálním vývoji v České republice najdete zdezde.

 • Hudba a zvuk - Každé úterý: Týdenní přílohu věnovanou vážné hudbě (archív textů i zvukových ukázek) píše a rediguje v Neviditelném psu Lubomír Fendrych na adrese http://pes.eunet.cz/hudba/hudba.htm.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://www.britskelisty.cz /prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britské listy.

 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a  hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).

 • Zde jsou užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku.

 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.


  Výběr textů z posledních dní:


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|