čtvrtek 27. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká televize:
 • Stížnost Radě ČT na ředitele České televize: Uveďte postavení organizace Člověk v tísni do souladu se zákonnými požadavky (Tomáš Pecina)
 • Nezdvořilá poznámka o tom, kterak obcovati s Radou České televize, aneb Posílám poníženou supliku... - v informačním věku (Tomáš Pecina) Politický agitátor v Radě Českého rozhlasu?
 • Nestraník Michal Pavlata: Jste hlupáci, nechtějte rozhodovat, důvěřujte ODS! Syndikát novinářů varuje:
 • Čeští novináři ztratili nezávislost. Je to pravda? (Ivan Sosna) Sdělovací prostředky:
 • Mathé byl prozíravý, že nešel do Novy! (Václav Špaňhel) Věda, demokracie a budoucnost:
 • Ještě jednou k démonizaci genetiky Vladimírem Špidlou (Juliana, Jiří Šoler) Právo a televize Nova:
 • Neexistuje právní výklad, podle kterého by Američané byli spoluvlastníky televizní licence (Iva Peringerová)
 • V několika detailech nesouhlasím s Čulíkovou kritikou Práva (František Pillman) Politika:
 • Jakou diskusi ke konsensu (alespoň v zahraniční) politice konsensuální? (Miloš Štěpánek)
 • Ještě k americké nótě - dodatek ke "strašákům a fikcím" versus přemítání Fr. Ročka (Miloš Štěpánek) Alternativní poezie pro návštěvníky pražského metra?
 • Smradlavá Praha (Václav Pinkava)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Nezdvořilá poznámka o tom, kterak obcovati s Radou České televize, aneb Posílám poníženou supliku... - v informačním věku

  Tomáš Pecina

  Že komunikace s úřadem, či dokonce Úřadem, není v České republice snadnou věcí, psaly Britské listy mnohokrát. Poznali jsme instituce, které na dopisy občanů neodpovídají vůbec (Policejní prezidium, zmocněnec pro lidská práva Petr Uhl), jiné, které se odhodlají k reakci až po velkém urgování a prošení (Úřad vlády), a další, které se sice stížnostmi zabývají, ale o výsledku svého rozjímání často opomenou vyrozumět stěžovatele. Do této poslední kategorie patří i Rada České televize.

  Od dubna 2000 jsem této instituci poslal (kromě včerejší) celkem tři stížnosti na generálního ředitele, datované 12. května, 8. června a 18. června. Dosud jsem obdržel pouze odpověď na první z nich, a to 6. července. Další stížností, týkající se propuštění Zdeňka Šámala, se Rada podle zápisu (opravuji: zprávy z jednání) prokazatelně zabývala, ale vyrozumět mě o výsledku se rovněž dosud neobtěžovala.

  Zejména faxové spojení s Radou má přitom charakter bojové hry: někdy během května se změnilo faxové číslo Rady ČT, ale tajemnice Rady Jana Kamicová nové číslo zhruba tři týdny neznala a až přibližně do minulého týdne nebylo uvedeno ani na webové stránce ČT.

  Výhodou Rady ovšem je, že měří všem stejně, řadovému občanovi jako poslanci. Když se poslankyně Kateřina Dostálová (ODS), poté, co se marně pokoušela odfaxovat Radě žádost o zaslání zápisů z jednání, rozhodla poslat své dva dopisy na hlavičkovém papíře e-mailem, vyplísnil ji místopředseda Rady Václav Erben těmito slovy:

  Vážená paní poslankyně,

  Vaši žádost jsem vzal s členy Rady ČT na vědomí a dovoluji si Vám sdělit, že Vaše přání bude Radou ČT projednáno na nejbliižším jednání Rady t.j. 15.8.2000. Zároveň Vás prosím kdybyste své přípomínky a podněty Radě sdělovala písemně, protože dosud neexistuje úředně ověřitelný elektronický podpis.

  Toto stanovisko sdílí i předseda Rady ČT M. Mareš.

  Se srdečnym pozdravem

  Václav Erben

  mistopředseda Rady ČT

  A propos, uznává-li Rada faxem přijatá podání, neexistuje důvod, proč by neměla akceptovat elektronickou korespondenci: padělat fax, včetně podpisu a hlavičkového papíru, je stejně jednoduché jako poslat fingovaný e-mail. Bude-li si Rada přát, mohu jí na důkaz poslat např. faxovou a/nebo emailovou resignaci ředitele České televize, v případě faxu dokonce na oficiálním hlavičkovém papíře a s autentickým ředitelovým podpisem.

  Nelze odvynalézt počítač a není rozumné lpět na formálních požadavcích doby před třiceti lety. Spíš než o formu tu jde o cosi jiného: svou žádostí se poslankyně Dostálová dotkla tématu cenzury zápisů, které je neuralgickým bodem této Rady ČT, a pak je každý klacek dobrý.

  PS: Rád budu své dopisy a faxy Radě ČT opatřovat elektronickým podpisem, který ostatně používám víc než tři roky. Otázkou je, bude-li Rada technicky kompetentní podpis vůbec ověřit.

  -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA1

  Není-liž pravda, pane místopředsedo...?

  -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
  Version: PGPfreeware 6.5.2 for non-commercial use http://www.pgp.com

  iQA/AwUBOX6rWpbLmu0hgUI6EQLOdgCg9EBZcF1u607kJvO5Ei75/2dpypkAnj3C +h6KJCj8w2A7vzcjiiGZS3+P
  =xXiB
  -----END PGP SIGNATURE-----  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|