čtvrtek 27. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká televize:
 • Stížnost Radě ČT na ředitele České televize: Uveďte postavení organizace Člověk v tísni do souladu se zákonnými požadavky (Tomáš Pecina)
 • Nezdvořilá poznámka o tom, kterak obcovati s Radou České televize, aneb Posílám poníženou supliku... - v informačním věku (Tomáš Pecina) Politický agitátor v Radě Českého rozhlasu?
 • Nestraník Michal Pavlata: Jste hlupáci, nechtějte rozhodovat, důvěřujte ODS! Syndikát novinářů varuje:
 • Čeští novináři ztratili nezávislost. Je to pravda? (Ivan Sosna) Sdělovací prostředky:
 • Mathé byl prozíravý, že nešel do Novy! (Václav Špaňhel) Věda, demokracie a budoucnost:
 • Ještě jednou k démonizaci genetiky Vladimírem Špidlou (Juliana, Jiří Šoler) Právo a televize Nova:
 • Neexistuje právní výklad, podle kterého by Američané byli spoluvlastníky televizní licence (Iva Peringerová)
 • V několika detailech nesouhlasím s Čulíkovou kritikou Práva (František Pillman) Politika:
 • Jakou diskusi ke konsensu (alespoň v zahraniční) politice konsensuální? (Miloš Štěpánek)
 • Ještě k americké nótě - dodatek ke "strašákům a fikcím" versus přemítání Fr. Ročka (Miloš Štěpánek) Alternativní poezie pro návštěvníky pražského metra?
 • Smradlavá Praha (Václav Pinkava)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Stížnost Radě ČT na ředitele České televize: Uveďte postavení organizace Člověk v tísni do souladu se zákonnými požadavky

  Rada České televize
  Fax: 02-61213971
  V Praze dne 26. července 2000

  Věc: Stížnost na ředitele ČT

  Vážení,

  obracím se na Radu České televize ve věci obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni a jejích vztahů s Českou televizí. Pokud je mi známo, jedná se o charitativní organizaci zaměřenou na činnost v zahraničí, jejíž aktivity jsou z větší části hrazeny z prostředků státního rozpočtu.

  Vztah Člověka v tísni a ČT má dva aspekty: Česká televize jednak poskytuje této společnosti ekonomické a provozní zázemí, jednak jejích pracovníků často využívá jako expertů na zahraniční politiku ve svých zpravodajských a publicistických pořadech.

  Vzhledem k tomu, že platná legislativa o takové možnosti explicitně nehovoří, lze usuzovat, že jde o činnost nad rámec běžné činnosti média veřejné služby, a je tedy třeba v souvislostí s organizací Člověk v tísni zodpovědět následující otázky:

  1. Je v souladu se zákonem, aby veřejnoprávní Česká televize hradila z koncesionářských poplatků provozní náklady charitativní organizace, která svou humanitární činností de facto realizuje státní zakázky stanovované ministerstvem zahraničí?

  2. Je přípustné, aby pracovníci takovéto polostátní charity vystupovali ve zpravodajských a publicistických pořadech ČT jako političtí komentátoři, tedy novináři nebo analytici, u nichž je předpokladem naprostá nestrannost a nezávislost?

  Protože se domnívám, že odpověď na obě uvedené otázky zní "Ne", podávám tímto stížnost na ředitele České televize a žádám Radu, aby v rámci své pravomoci zajistila, že postavení organizace Člověk v tísni bude uvedeno do souladu se zákonnými požadavky.

  Závěrem si dovoluji upozornit, že Rada ČT mi stále dluží písemnou odpověď na dvě stížnosti; byl bych šťasten, kdybych se odpovědi dočkal v horizontu týdnů, nikoli měsíců nebo let.

  S pozdravem,

  Tomáš Pecina  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|