čtvrtek 27. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká televize:
 • Stížnost Radě ČT na ředitele České televize: Uveďte postavení organizace Člověk v tísni do souladu se zákonnými požadavky (Tomáš Pecina)
 • Nezdvořilá poznámka o tom, kterak obcovati s Radou České televize, aneb Posílám poníženou supliku... - v informačním věku (Tomáš Pecina) Politický agitátor v Radě Českého rozhlasu?
 • Nestraník Michal Pavlata: Jste hlupáci, nechtějte rozhodovat, důvěřujte ODS! Syndikát novinářů varuje:
 • Čeští novináři ztratili nezávislost. Je to pravda? (Ivan Sosna) Sdělovací prostředky:
 • Mathé byl prozíravý, že nešel do Novy! (Václav Špaňhel) Věda, demokracie a budoucnost:
 • Ještě jednou k démonizaci genetiky Vladimírem Špidlou (Juliana, Jiří Šoler) Právo a televize Nova:
 • Neexistuje právní výklad, podle kterého by Američané byli spoluvlastníky televizní licence (Iva Peringerová)
 • V několika detailech nesouhlasím s Čulíkovou kritikou Práva (František Pillman) Politika:
 • Jakou diskusi ke konsensu (alespoň v zahraniční) politice konsensuální? (Miloš Štěpánek)
 • Ještě k americké nótě - dodatek ke "strašákům a fikcím" versus přemítání Fr. Ročka (Miloš Štěpánek) Alternativní poezie pro návštěvníky pražského metra?
 • Smradlavá Praha (Václav Pinkava)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Televize Nova: V několika detailech nesouhlasím s Čulíkovou kritikou Práva

  František Pillman

  Vážený pane Čulíku,

  vaše výtka o zaujatosti Práva ve prospěch Železného je celkově oprávněná. Nicméně v několika detailech nesouhlasím:

  1) Tak jak to líčíte, to vypadá, že Právo píše zcela černobíle 100% pro CET 21 a Železného, 0% pro CME a Laudera. Ale ono tak úplně není, je to "pouze" zhruba 90:10.

  Píšete že redaktorku vůbec nenapadlo uvést názory protistrany. Ale redaktorka jen udělala rozhovor s jednou stranou, a bylo věcí vedení Práva poslat někoho, třeba opět ji, za protistranou. Nicméně na jiném místě této strany Právo uvedlo z názorů protistrany aspoň to nejpodstatnější - že CME tvrdí, že neudělala nic nezákonného, uvádí jejich motivy a jejich závažné obvinění proti Železnému. Problém není v tom, že "vůbec", ale v tom, že Právo Železného verzi dává nepoměrně větší prostor a tiskne v rozhovoru jeho aktuální názory, kdežto od protistrany uvádí jen archivní výroky.

  2) Právo nepoužívá metodu My o koze, oni o voze. Dalo by se souhlasit s tím, že se pokouší Vaše téma přehlušit jiným. Nicméně k tomu hlavnímu, co BL přinesly, čili k tomu, že CEDC byla dle Korteho "přímým účastníkem řízení", se vyjadřuje, a výchozí výrok Korteho nezkresluje. Souhlasím ovšem, že by bylo vhodné uvést že jde o BL, a nikoliv psát jen o "diskusi na internetu", stejně jako si nikdo netroufne napsat : "noviny otiskly" nebo "rozhlas hlásil" nebo "v televizi jsme viděli".

  3) Nevidím důvod, proč by se mělo Právo nebo kdokoliv jiný zabývat podrobněji skutečností, že Železný nebyl v době udělení licence ještě ve hře. To je spíš kuriozita, nikoliv podstatný fakt.

  F.Pillmann

  P.S. Je zajímavé, že Právo (a to dlouhodobě, nejen v úterý) fandí Železnému (což se dá vysvětlit ideologicky, jak píšete, averzí k cizáckému kapitálu). Ale proč naopak "německá" MFDnes píše dlouhodobě asymetricky ve prospěch "americké" CME ( i když jemněji ), to už se ideologicky vysvětlit nedá.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|