středa 16. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká televize:
 • Včera zasedala Rada ČT: S Chmelíčkem se to houpe (Tomáš Pecina) Televize Nova: Dotaz Radě RRTV podle zákona o svobodném přístupu k informacím:
 • Komu patří soukromé české televize? (Tomáš Pecina) Literární noviny mají jediný možný recept na porozumění skutečnosti:
 • Jakub Patočka: Čulíkův text v plné verzi nezveřejním kvůli názorům, které jsou v něm obsaženy Svoboda projevu je nedělitelná: Jaké názory se nehodí Literárním novinám:
 • Být "angažovaný objektivní novinář" je nesmysl (Jan Čulík) Reakce:
 • K projektu "Dokážu to?" V jeho prvním roce došlo k nesrovnalostem (Jiří Ovečka, ČT) Dotaz a odpověď:
 • Giňa a Augustová: jak jste to mysleli? (Tomáš Pospíšil, TP) Byty v ČR:
 • Neplatiči nájemného budou dopadeni (František Roček) Oznámení:
 • Petice za úctu členům odbojové skupiny bratří Mašínů (Martin Vadas)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Dotaz Radě RRTV podle zákona o svobodném přístupu k informacím:

  Kdo je vlastníkem společnosti CET 21?

  Tomáš Pecina

  Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání
  Fax: 02-7810885
  V Praze dne 15. srpna 2000

  Re: Žádost

  Vážení,

  protože podle § 1, odst. 3, zákona č. 103/1992 Sb. vykonává Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání státní správu v oblasti vysílání, usuzuji, že je rovněž povinným subjektem ve smyslu ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb.). Na základě uvedeného zákona zasílám Radě následující žádost o informace:

  1. Kdo je v současné době konečným vlastníkem nebo kdo vykonává v konečném efektu kontrolu nad společností CET 21, spol. s r. o., provozovatelem televizní stanice Nova? Aby se předešlo pochybnostem, žádám o výčet společníků CET 21, spol. s r. o., a o informaci, jaká hlasovací nebo rozhodovací práva podle platného usnesení příslušného statutárního orgánu jednotlivým společníkům přísluší.

  2. Kdo je v současné době konečným vlastníkem nebo kdo vykonává v konečném efektu kontrolu nad provozovatelem vysílání TV Prima?

  3. Kdo je v současné době konečným vlastníkem nebo kdo vykonává v konečném efektu kontrolu nad provozovatelem vysílání regionální stanice TV3?

  Ve všech příkladech jde navíc o otázku veřejného zájmu, protože není možné, aby veřejnosti nebylo známo, který subjekt ovládá provozovatele televizních stanic využívajících v součtu nemalou část disponibilního kmitočtového pásma, jež je národním bohatstvím České republiky.

  Děkuji za Vaši odpověď.

  S pozdravem,

  Tomáš Pecina  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|