středa 16. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká televize:
 • Včera zasedala Rada ČT: S Chmelíčkem se to houpe (Tomáš Pecina) Televize Nova: Dotaz Radě RRTV podle zákona o svobodném přístupu k informacím:
 • Komu patří soukromé české televize? (Tomáš Pecina) Literární noviny mají jediný možný recept na porozumění skutečnosti:
 • Jakub Patočka: Čulíkův text v plné verzi nezveřejním kvůli názorům, které jsou v něm obsaženy Svoboda projevu je nedělitelná: Jaké názory se nehodí Literárním novinám:
 • Být "angažovaný objektivní novinář" je nesmysl (Jan Čulík) Reakce:
 • K projektu "Dokážu to?" V jeho prvním roce došlo k nesrovnalostem (Jiří Ovečka, ČT) Dotaz a odpověď:
 • Giňa a Augustová: jak jste to mysleli? (Tomáš Pospíšil, TP) Byty v ČR:
 • Neplatiči nájemného budou dopadeni (František Roček) Oznámení:
 • Petice za úctu členům odbojové skupiny bratří Mašínů (Martin Vadas)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Ano, dokážu to

  Naše reportáž se nezabývala obsahem projektu Dokážu to

  Jiří Ovečka

  Nechci na těchto stránkách pitvat každičké slůvko v reportáži či v reakcích, které byly v BL zveřejněny. Nehodlám tedy přesně rozebírat zasvěcené rozbory pana Vinše, pracujícího jako vedoucí public relations pro společnost AISIS (a tím i pro projekt Dokážu to?), a který tak musí samozřejmě hájit zájmy svého klienta, i kdyby si myslel opak. Sám ale pana Vinše neznám (zatímco on mě asi ano, když mě tak směle soudí), a pevně věřím, že jeho výtky byly myšleny velice poctivě, i když vycházely z naprosté neinformovanosti. Zůstanu u stručného výčtu. Obávám se totiž, že kdybych měl rozebrat bod po bodu pana Vinše včetně jeho urážek, nestačilo by mi na to zřejmě jedno vydání BL a každého čtenáře bych naprosto unavil.

  Předem chci upozornit, že reportáž se nezabývala přímo obsahem projektu "Dokážu to?", a rozhodně nepopírám i kladný význam této akce pro pedagogy, a tím následně i pro děti. Co je však důležité, a co bylo z reportáže naprosto zřejmé, zabývali jsme se projektem jen v souvislosti s obdobím, kdy se projekt realizoval pod záštitou Domu dětí a mládeže Labyrint na Kladně (jako státní organizace!), tedy v jeho první fázi pod vedením pana Jindry. Další osud tohoto projektu vůbec nebyl tématem reportáže.

  Nepopírám, že další pokračování projektu se mohlo vyvarovat omylů, prohřešků či dokonce nezákonných kroků, k nimž došlo v oné první fázi, která byla předmětem zájmu reportáže.

  Rozhořčení, která jsou tedy směrována na hlavu mou a ČT, pocházejí z pocitu, že jsme ublížili současnému projektu. Je mi to líto, ale jestliže nese stejný název, za to opravdu nemůžu ani já, a zřejmě ani pan Vinš, který (nevím) v období kritizované první fáze projektu možná nevěděl, že nějaký takový projekt vůbec existuje.

  Podávám následující fakta, a nechávám na zvážení, zda jsou skutečně tak hodná opomíjení:

  1/ Jaroslav Jindra je obviněn pro trestný čin nelegálního užívání software v Labyrintu, který se užíval i v rámci projektu. Současně je i stíhán pro neoprávněné užívání státních prostředků a neprůhledné hospodaření.

  2/ Ministerská kontrola došla při šetření realizace projektu k závěrům, které ani dnes nezpochybňuje, a které byly dokonce podnětem k podání trestního oznámení.

  Cituji (závěry ministerské kontroly, str. 3):

  a/ "... projekt vykazuje řadu formálních i věcných nedostatků...",

  b/ "... Při kontrole proplácených faktur k této akci bylo zjištěno proplacení částky 95 300 Kč firmě Alias... .... Cena za vypracování projektu je výrazně vyšší než je obvyklé, což bylo potvrzeno i příslušným odborným útvarem č. 20 MŠMT...

  c/ ... faktury za ubytování v hotelích vykazují položky - např. za bowling, půjčovné, bary, které nesouvisí s předmětnou akcí...

  d/ ...faktura č. 01-03-99, vystavená MUDr. Petrem Ježkem na částku 50 000 Kč... ... MUDr. P. Ježek byl v inkriminované době zaměstnancem MŠMT... ...V personálních materiálech MUDr. Ježka nebyl nalezen souhlas k podnikání. Tím došlo k porušení ustanovení § 75, odst. 1 zákona č. 65/65 Sb. ...

  Tedy nemohu říct, že ten a ten konkrétní učitel se vzdělával ve prospěch dětí bowlingem, nemohu říct, že ten a ten konkrétní učitel ve prospěch dětí konzumoval alkohol.... Mohu však říct, že peníze určené pro projekt, a tedy pro děti, byly zčásti použity na bowling a na konzumaci alkoholu v baru. Nic víc, nic míň.

  3/ Pan Ivo Jupa, současný ředitel projektu a sdružení AISIS, byl hlavním koordinátorem projektu v dané první fázi. Proto je jeho odpovědnost za neetické, případně nelegální jednání v rámci projektu snad větší než u samotného ředitele Jaroslav Jindry. Musel totiž vědět o tom, že se za peníze určené pro projekt hraje bowling, musel vědět, že se účty baru hradí rovněž z peněz projektu. Je to v pořádku? Pro pana Vinše a hlavně jeho public relations asi ano. A samotní učitelé? Nepochybuji o tom, že mnozí z rozhořčených pedagogů o tom vůbec nevědí.

  4/ Co se problému sponzoringu a.s. Tabák týče, je skutečně diskutabilní a věcí názoru, zda je vhodné, aby takováto firma sponzorovala akce související se školstvím, dětmi a mládeží. A to už navíc s ohledem na výše uvedené skutečnosti, které se v rámci akce odehrály. Ale budiž. I když připustíme, že na tom není absolutně nic zarážejícího, tak se musíme ptát, proč tedy dluží Dětskému domu Labyrint, tedy státu, přes půl milionu korun za tuto akci, která se dnes realizuje v rámci jiné, zcela soukromé firmy? Chcete říct, pane Vinši a další, že finančně těžíte prostředky v rámci současného projektu na úkor státu, který se musí upachtěně soudit o půl milionu? Viz. závěry ministerské kontroly str. 4, podle níž "... organizace porušila ustanovení § 11 odst. 3 zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví... ...došlo k porušení ustanovení článku IV, odst. 4.2. Smlouvy o projektu, uzavřené dne 18.1.1999 a dodatku ke smlouvě, který byl uzavřen mezi smluvními stranami dne 4.3.1999. Nezbývá než dodat, že tento spor se nyní řeší soudně. Není tedy pravda, jak uvádějí mnozí učitelé či jiní neoblomní zastánci projektu (v jeho první fázi!), že tu není žádný problém mezi a.s. Tabák a Dětským domem Labyrint. Peníze, které na projekt Tabák poskytl smluvně (12 mil. Kč) a nezaplatil (zčásti), jsou zahrnuty do rozpočtu a musí se s nimi ze zákona zacházet jako se státními penězi. To, že si současný projekt "Dokážu to?" vesele prosperuje, je potěšující. A že za sebou zanechal spoušť - ze státního přece krev neteče.

  Nepopírám, že reportáž mohla být vystavěna jinak, jako kterákoli jiná reportáž. Možná v ní skutečně mohlo zaznít něco o smysluplnosti projektu. A musím se ptát, jak měl dětem posloužit bowling, který hráli pedagogové v hotelích, jak dětem posloužila konzumace alkoholu jejich pedagogů atd. Jestliže tedy někteří pedagogové obhajují svou účast na kritizované a již zrealizované části projektu, tak je naprosto chápu a rozumím tomu. A věřím, že oni sami se nepropůjčili žádným "neřestem". Ale měli by se tedy zeptat na kompetentních místech, jak to vlastně bylo. Proč ministerská kontrola došla ke kritickým závěrům? Proč říkala ředitelka Školského úřadu na Kladně paní Burešová to, co říkala (ani dnes nezpochybňuje nic z toho, co bylo v reportáži použito - o žádné manipulaci nemůže být ani řeč). A dokonce i výpověď současného ředitele Labyrintu pana Hracha je zmanipulovaná? Není to trochu moc? Prosím, jen se jich zeptejte na jejich názor a pak zvažte, kde se vlastně stala chyba. Vždyť my jsme v tomto případě jen reprodukovali oficiální zjištění. Jestli to někomu vadí, je mi to líto.

  Přes všechnu tuto rozporuplnost celému současnému projektu "Dokážu to?" opravdu zcela upřímně fandím, protože si myslím, že je málo takových akcí, které by měly podobné finanční zázemí.

  Jako přílohu posílám 3. a 4. stranu protokolu odboru rezortní kontroly MŠMT č.30462/99 ze dne 20.1.2000, která byla ministerstvem přijata bez námitek.

  V Praze 15.8.2000

  Jiří Ovečka, redaktor ČT

  Poznámka JČ: Fotokopie nemůžeme z technických důvodů hned zveřejnit, ale poskytneme je k dispozici na tomto místě dodatečně.

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|