úterý 15. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Nekvalitní, aktivistická novinářská práce?
 • "Dokážu to?" Česká televize nespravedlivě zdiskreditovala náš projekt (Petr Vinš)
 • Otevřený dopis řediteli ČT: Proč hrubě zkreslila ČT naši práci? (Ivo Jupa)
 • Dopis redaktoru Ovečkovi
 • Rozbor pořadu Klekánice: Nepodloženými insinuacemi zničila ČT pověst dobrému projektu Reakce:
 • Jaromír Štětina demonstraci v Brně v roce 1996 neorganizoval, organizoval jsem ji já (Dušan Stuchlík, bývalý redaktor MFD)
 • Aktivismus Jana Čulíka: pořád kritizuje (Václav Pinkava)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Česká televize nespravedlivě zdiskreditovala náš projekt

  Petr Vinš

  Vážený pane Čulíku,

  (...) chtěl bych vám napsat o jednom případu zneužití celostátního média (v našem případě České televize) k manipulaci a šíření nepravdivých informací.

  Nejprve mi dovolte stručně představit sebe a organizaci, jménem které se na vás obracím. Jmenuji se Petr Vinš a mám na starosti oblast public relations v občanském sdružení AISIS. Občanské sdružení AISIS se sídlem v Kladně se mimo jiné zaměřuje na kvalitní vzdělávací aktivity v českém školství.

  Naší "parketou" jsou především nové směry, které můžou naše školství posunout od klasického "biflovacího" pojetí k pojetí, kde se kromě dějepisných dat a matematických vzorců dbá také na žákovu duši, jeho schopnost komunikace s vrstevníky i dospělými, jeho roli v kolektivu nebo orientaci v nástrahách dnešní doby (drogy, kriminalita, parta atd.)

  Reprezentativním pilířem naší práce je celostátní pedagogický projekt "Dokážu to?", který pořádáme třetím rokem a který se setkal s velkým ohlasem učitelů, rodičů i žáků. V současné době je do něho zapojeno kolem 1200 pedagogů z celé republiky, kteří dále pozitivně ovlivňují kolem 30 000 žáků.

  O jeho kvalitách svědčí i výsledky loňského nezávislého průzkumu agentury STEM/MARK, které máme k dispozici.

  Projekt má silného partnera - Philip Morris, který ho celý finančně zajišťuje a my tak máme možnost poskytnou českým učitelům nadstandardní podmínky. Od špičkových lektorů a poradců až po organizační servis (kvalitní ubytování, metodiky, relaxace po seminářích atd.).

  Dá se říci, že úrovní podmínek pro účastníky a poznatků, které si odnášejí, patří projekt ke špičce nejen u nás, ale v rámci podobných projektů, které Philip Morris podporuje v 60 zemích světa, byl projekt vyhodnocen jako nejlepší v Evropě a jeden ze dvou nejlepších na světě.

  A nyní se už dostávám k jádru problému.

  Bohužel tak trochu patří k české povaze, že pokud je něco dobré, ba dokonce vynikající, setká se to dříve či později se závistí, negativními kampaněmi, pomluvou, poukazováním na podezřelé manýry. Stejně tak i náš projekt má své odpůrce. Ani ne tak z profesního (pedagogického) pohledu, neboť v této oblasti se projektu dá málo co vyčíst. Jedná se spíše o vyřizování osobních účtů. Na protitahy našich odpůrců jsme si celkem zvykli a to, že se projekt neustále rozrůstá a byl dokonce prezentován i na mezinárodní úrovni, svědčí o tom, že se nám je poměrně úspěšně daří odrážet.

  Chci se vám však zmínit o posledním útoku na projekt, jejímž nástrojem se stala bohužel veřejno-právní Česká televize. Dne 26.7.2000 uvedla v rámci pořadu Klekánice reportáž "Dokážu to?", která měla rozkrýt údajné praktiky uvnitř projektu (reportáž se hemžila opulentními slavnostmi, nelegálním vyplácením peněz a to vše bylo rámováno výmluvnými prostřihy na popelník plný nedopalků - zřejmě narážka na účast tabákové firmy).

  Jsme přesvědčeni, že byla odvysílána zcela jednostranně zaměřená reportáž s již dopředu napsaným scénářem, s cílem diskreditovat v očích veřejnosti projekt "Dokážu to?" a jeho organizátory. Již v průběhu natáčení pořadu v nás rostla obava, že jeho tvůrci jsou ovlivněni skupinami odpůrců projektu, kteří se již delší dobu snaží projekt napadat. O tom nás přesvědčil obsah pořadu, kde byla přípustná a žádaná jen určitá, předem vybraná kontroverzní témata a pokládány jen ty "správné" a jednostranné otázky.

  Z pozice tvůrců byla odvedena amatérská práce, neboť reportáž byla sestříhána tak aby splnila kritéria senzačního pořadu, byla plná nepřesností, polopravd i vyložených lží. V reportáži vystupovaly některé osoby nekompetentní vyjadřovat se k problematice a obsahu projektu (naopak takřka nulový prostor byl dán druhé straně - organizátorům, účastníkům, rodičům apod.), čímž společně s necitlivým a manipulativním sestřiháním projevů dalších vystupujících došlo k jeho zkreslení. Tvůrci se špatně orientovali v problematice, jen velmi povrchně se zajímali (nebo se nechtěli zajímat) o skutečný obsah a přínos projektu pro učitele a žáky a důsledně se vyhýbali všemu pozitivnímu.

  Jedna z nepravdivých informací z úst redaktora divákům sdělila, cituji: "Na celé akci bylo zvláštní především to, že přestože byla určena především dětem, prý se jí děti ani nezúčastnily.". Podobných lží, polopravd a nepodložených domněnek bylo možno v pořadu nalézt mnoho (jen v upoutávkách na internetu a v televizi jich bylo možno napočítat šest).

  Chci vás ujistit, že tento projekt je detailně sledován financující stranou, že veškeré prostředky byly vynaloženy ve prospěch projektu a všechny vynaložené výdaje byly odsouhlaseny. Domnívám se, že pokud se najde někdo, kdo učitelům, lektorům i organizátorům nabídne nadstandardní podmínky, které si svým posláním zaslouží, měl by být spíše oslavován než pranýřován.

  (...)

  Jsem přesvědčen, že právě zmíněný pořad je ukázkou amatérismu a tendenčnosti jeho tvůrců, o etickém kodexu novináře ani nemluvě. Také se mi ani nechce vyslovit myšlenku, která mě bohužel napadá a to, jak dalece je možno některé redaktory veřejno-právní televize "ovlivnit" k vytvoření likvidačního pořadu v zájmu jiné skupiny. Zhlédnutí zmíněné Klekánice a další signály z různých zdrojů mě bohužel tuto myšlenku nepomáhají z hlavy vyhnat.

  Vážený pane Čulíku, v tomto dopise jsem vám pouze stručně nastínil problém, se kterým se v těchto dnech v AISISu potýkáme. Pokud byste měl zájem, jsme připraveni vám poskytnout podrobné informace o projektu, ukázat vám zmíněnou reportáž a vysvětlit a uvést na pravou míru všechna nepřesná a nepravdivá tvrzení v  ní. Vy sám pak posuďte úroveň práce tvůrců pořadu. Necitlivé a tendenční zacházení s tématem tak, jak to předvedli redaktoři pořadu Klekánice, může být návodem a nebezpečnou zbraní pro kohokoliv, kdo se rozhodne pošpinit nebo zlikvidovat snažení druhých lidí.

  S úctou

  Petr Vinš

  vedoucí odd. public relations a marketingu

  AISIS Kladno, o.s.

  P.S. Jako přílohu vám zasílám otevřený dopis ředitele AISISu Iva Jupy, adresovaný gen.řediteli ČT, Radě ČT, Komisi pro sdělovací prostředky PSP ČR a řediteli ČT Ostrava, kde je reportáž podrobně rozebrána.

  Informace o AISIS a projektu najdete také na www.aisis.cz, resp. "www.doto.cz  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|