úterý 15. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Nekvalitní, aktivistická novinářská práce?
 • "Dokážu to?" Česká televize nespravedlivě zdiskreditovala náš projekt (Petr Vinš)
 • Otevřený dopis řediteli ČT: Proč hrubě zkreslila ČT naši práci? (Ivo Jupa)
 • Dopis redaktoru Ovečkovi
 • Rozbor pořadu Klekánice: Nepodloženými insinuacemi zničila ČT pověst dobrému projektu Reakce:
 • Jaromír Štětina demonstraci v Brně v roce 1996 neorganizoval, organizoval jsem ji já (Dušan Stuchlík, bývalý redaktor MFD)
 • Aktivismus Jana Čulíka: pořád kritizuje (Václav Pinkava)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Nepodloženými insinuacemi zničila ČT pověst dobrému projektu

  Příloha č. 3: ROZBOR DALŠÍCH ÚDAJŮ A VÝROKŮ Z POŘADU KLEKÁNICE - DOKÁŽU TO?

 • Komentář: "V rámci dětského domu Labyrint v Kladně vznikl před časem ve spolupráci s akciovou společností Tabák projekt Prožít mládí bez Tabáku."

  Není pravda, že projekt Prožít mládí bez tabáku vznikl v Labyrintu - je zcela jednoznačně doložitelné a jasné, že projekt byl v prvním roce své existence zcela realizován komerční agenturou Hill&Knowlton.

  V roce 1999 byl v rámci hospodářské činnosti Labyrintu SVČVS realizován projekt "Dokážu to?".

  V roce 2000 je projekt "Dokážu to?" realizován občanským sdružením AISIS.

  V současném Labyrintu SVČVS se projekt "Dokážu to?" nerealizuje v souladu s plánem práce na školní rok 1999-2000. Vzdělávání pedagogů již v Labyrintu není prováděno. Podle našich informací tam není zaměstnán jediný pedagog nebo organizační pracovník, který by projekt realizoval. Zcela prokazatelné je, že ze zhruba desetičlenného týmu, který se v Labyrintu projektem v roce 1999 zaobíral, tam dnes již nepracuje nikdo.

  Komu prospělo, že projekt byl v reportáži podáván jako činnost, která byla od začátku činností státního zařízení, ze kterého byl "vytunelován"? Jedná se o nepochopení, nebo zlý úmysl?

 • Hrách: "Akce Prožít mládí bez tabáku, byla velice jaksi negativně hodnocena ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a na ní, v lednu, měl navázat projekt "Dokážu to?"

  O jakém hodnocení je řeč? Žádné hodnocení prvního ročníku - kromě prvního výzkumu agentury STEM/MARK neproběhlo.

  Bylo prohlášení J. Hrácha vytrženo z kontextu, nebo bylo nepravdivé?

 • Komentář: "Následoval tedy projekt "Dokážu to?". Jeho hlavním tvůrcem měl být tehdejší ředitel Labyrintu Jaroslav Jindra."

  Jaroslav Jindra jeho hlavním tvůrcem skutečně byl.

  Proč je matoucím způsobem používáno formulace "měl být"? Je jí naznačováno jenom to, že J. Jindra autorem ve skutečnosti nebyl, nebo má i jiná opodstatnění?

 • Choděra: "Firma, která vyrábí tabák a současně sponzoruje nějaké vzdělávací pořady, působí poněkud zvláštně."

  Proč je zrovna tabáková firma, která podporuje vzdělávání zvláštní? Je to vytržené z kontextu, je to podle scénáře, je to dáno literou nějakého zákona, nebo se tak - čistě osobně - domnívá JUDr. Choděra?

  V případě, že JUDr. Choděra vyjadřuje svůj osobní názor, proč je manipulativně podsouván jako pohled právníka a tudíž pohled práva?

 • Komentář: "Řada hezkých názvů, ale co se vlastně v projektu odehrávalo. Prý kde co. Od různých slavností v hotelích, přes podivné toky peněz, až to vše zakončila a utnula ministerská kontrola."

  Z čeho redaktor vycházel, když takto manipulativně formuloval větu? Nejdříve téma shrnul podle svého názoru. Aby snad posluchač netápal při dalších výpovědích v reportáži a logicky tím celá další pasáž budila dojem "černobílé" pravdy?

  V projektu se odehrávalo přesně "TO", co bylo v hospodářské smlouvě.

  Přesně "TO" bylo změřeno a zhodnoceno rozsáhlým sociologickým výzkumem mezi účastníky - jedná se již o druhý výzkum nezávislé agentury, který byl v reportáži zcela ignorován.

  Kontrola nic "neutnula". Z mnoha kontrol, které v Labyrintu od jara 1999 proběhly, byla ta poslední (o které je zřejmě řeč) ukončena až po uzavření projektu 1999. Její výsledky (ČT je má k dispozici, protože dokument přímo vysílala) jsou jistě datovány. Stejně tak je jistě datováno závěrečné vyúčtování a závěrečná zpráva o projektu v roce 1999. Redaktoru Ovečkovi byla písemně nabízena spolu s dalšími informacemi.

  Lze formulaci v komentáři porozumět jinak, než že "hezké názvy", byly jen prázdné formulace autorů projektu, za které schovaly slavnosti v hotelích, které musela zatrhnout až ministerská kontrola?

  Lze uvedený komentář (pro jeho prokazatelnou nepravdivost) vyložit jinak, než jako jasné osočení projektu a znevážení jeho jména a kreditu?

  Je možné vnímat takovéto napadení činnosti jako její přímé ohrožení, nebo přinejmenším výrazné ztížení jejího provozování, jak z hlediska obsahového, tak i hospodářského?

 • Burešová: Došlo k velkým neshodám mezi zřizovatelem teda zastoupeným mnou a ředitelem Labyrintu ... a došlo i k jistým signálům, že hospodaření tohoto státního zařízení není úplně v pořádku.

  Jedná se pořád o projekt "Dokážu to?", nebo o další z neshod ředitelky Burešové s ředitelem právního subjektu - tentokrát s panem Jindrou?

  Měl redaktor k dispozici konkrétní fakta, nebo mu postačily "...jisté signály"?

 • Ovečka: Je pravda, že probíhaly různé rauty, takzvané, ať už je to v hotelích, ať je to Fit&Fun v Harrachově nebo Holiday Inn v Praze a podobně?

  Hrách: Ano, to vám mohu potvrdit.

  Je možné považovat za manipulaci a polopravdu, když není uvedeno, že tzv. rauty v hotelu Fit&Fun byly běžné standardní večeře podávané formou švédského stolu, kde kromě účastníků semináře bylo i cca 200 dalších hotelových rekreantů?

  Je možné za manipulaci považovat rovněž to, že byla zamlčena (nebo zamlžena) skutečnost, že raut v hotelu Holiday Inn byl pro více než 300 lidí a nepřesáhl cenu 500 Kč na osobu?

  Je český učitel tím, kdo si nezaslouží pozvání na oběd v ceně poloprázdného kanystru benzínu?

 • Ovečka: Je pravda, že tam byly vyplaceny obrovské, statisícové částky na tyto akce?

  Hrách: Ano, to vám také mohu potvrdit.

  Představme si akci, kde je tři sta lidí, kteří se celý den stravují, dopoledne využívají sál pro 300 osob a odpoledne jsou rozděleni do 5-8 sekcí v jednotlivých saloncích.

  Představme si jinou akci, kde je sedmdesát lidí, kteří se od čtvrtka do neděle stravují (plná penze + káva, minerálka a zákusky), tři noci spí v hotelovém pokoji a společně využívají velký sál nebo tři malé salonky.

  Statisícových částek (tedy sumy 100 000,- Kč a vyšší) se dopočítáme v prvním případě při nákladech 333,- Kč na jednoho účastníka za celodenní program se stravou, ve druhém případě jde zhruba o 1400,- Kč na jednoho účastníka za čtyřdenní pobyt na semináři. Oba tyto "denní náklady" byly samozřejmě vyšší. Tímto výpočtem jen dokreslujeme, že možnosti byly dvě.

  První - předložit divákovi představu, jak se několik vyvolených účastní rautu za statisíce.

  Druhá - ukázat divákovi, že za "statisíce" pracovalo sedmdesát lidí čtyři dny v kongresovém vzdělávacím zařízení.

  Je možné považovat za manipulaci, když otázka redaktora na statisícové částky padla bezprostředně po otázce na rauty a tudíž odpověď je logicky jen s rauty spojována?

  Jak je možné vysvětlit si skutečnost, že v reportáži je ze dvou výše nabízených možností neomylně použita ta první?

 • Burešová: Viděla jsem, v podstatě, vyúčtování této akce podle mého názoru tam byly příliš ... ,dejme tomu, opulentní slavnosti...

  Co je opulentní slavnost? Proč ředitelku Burešovou trápí, že někdo pozval zaměstnance jejího resortu na večeři? Kam je směřováno touto replikou - měla být porušena smlouva a v tělocvičně na žíněnkách realizovat cosi méně opulentního - třeba párek s kaší z várnice?

  Je možné považovat za manipulaci, když bezprostředně po slovech "byly tam příliš opulentní slavnosti" následuje střih a I. Jupa říká "... to bylo podstatou projektu"?

  Účastnil se někdy redaktor Jiří Ovečka vzdělávací akce ČT - státní instituce. Jedl tam a spal tam "opulentně"? Nebo - zcela přirozeně - v kulturních podmínkách?

  Poukazuje - li ČT na "opulentní" utrácení v projektu "Dokážu to?", mám právo ptát se jako koncesionář a daňový poplatník, jak a v jakých podmínkách probíhá vzdělávání profesionálních zaměstnanců ČT?

 • Komentář: Reakce na telefonát J.Jindry - "Vadit to sice nevadilo, ale výsledek byl v podstatě nulový. Pan Jindra se odmítl vyjádřit. Asi věděl proč. V rámci Labyrintu, či samého projektu se prý využíval nelegální software, vyplácely se prapodivné faktury, bylo asi zapotřebí 12ti milionový sponzorský dar Tabáku nějak odčerpat."

  Pokud dobře počítám, jedná se o telefonát ze čtvrtku 25.5.. Jaroslav Jindra měl zavolat v sobotu nebo v neděli (27., 28.5.) Prý nezavolal?

  Proč má J. Jindra z následujícího týdne na záznamníku mobilního operátora zaevidovaný vzkaz pana Ovečky, ve kterém se redaktor omlouvá, že ON nezavolal, a že se ještě ozve?

  Proč I. Jupovi pan Ovečka v pátek 26.5. říkal, že potřebuje nutně natočit rozhovor do konce týdne, protože potom už nemá k dispozici štáb?

  Lhal pan Ovečka I. Jupovi (rozhovor do konce týdne, příští týden není štáb), nebo panu Jindrovi, se kterým se domlouval na natáčení v týdnu, kdy už neměl mít k dispozici štáb?

  Je v České televizi k dispozici rozpis přidělení natáčecích štábů jednotlivým redaktorům a lze z tohoto rozpisu zodpovědět předcházející otázku?

  Software nějak souvisí s projektem? Jak prosím? Nebo je třeba významně ukázat, ale nic nepovědět?

  Zvláště ve chvíli, kdy se kauza software začíná jevit jako jedna velká bublina? Jedná se o spěch v duchu taktiky "...stihněme to, něž bublina splaskne"?

  Proč redaktor zařadil v tuto chvíli střih, kde informuje o sdělení obvinění J. Jindrovi? <ú>

  Bylo cokoli z obvinění prokázáno?

  Proč jsou o obvinění v reportáži používány jen příspěvky zaměstnanců žalující strany?

  Finance Tabáku nebyly sponzorským darem - účetně i daňově je to naprostý rozdíl - viz výše.

  Co přesně jsou prapodivné faktury?

  Jedná se o faktury v rozporu se smlouvou, se zákonem? (které to prosím jsou?)

  Nebo o faktury v rozporu s dobrými mravy a etikou? (které to prosím jsou?)

  Nebo snad o faktury, které jsou v rozporu se snahami některých odpůrců projektu?

  (Ano - to vím, které jsou. Zde odpověď nežádám.)

 • Komentář: Na celé akci je poněkud zvláštní především to, že přestože byla určena především dětem, prý se jí děti ani nezúčastnily.

  Na celé akci je od počátku zcela jasné a veřejně deklarované, že se jedná o vzdělávání pedagogů.

  Odkud pramení lživá informace o původním určení projektu přímo dětem?

  Proč nebylo vzato v potaz vysvětlení I. Jupy o cílech projektu, ani písemná nabídka jeho podání?

  Odkud pramení lživá informace, že se projektu děti neúčastnily?

  Proč nebylo vzato v potaz vysvětlení I. Jupy o účasti dětí, nabídka náhledu do třídních knih dobrovolných setkání i do seminárních prací plných fotografií?

 • Burešová: Fakt je, že přímo k dětem se asi žádné zvláštní finance nedostaly...

  Viz. předchozí vysvětlení - Na celé akci je od počátku zcela jasné a veřejně deklarované, že se jedná o vzdělávání pedagogů.

  Jak konkrétně mají vypadat ony peníze, které dojdou přímo k dětem? Měla J. Burešová na mysli něco konkrétního?

  Je pravda, že tato informace je ve světle faktů, která měl redaktor k dispozici, zcela zavádějící?

  Je pravda, že již potřetí byla zařazena zcela osobní, nekonkrétní a nesouvisející úvaha J. Burešové (1. Jisté signály... 2. Opulentní slavnosti... 3. Finance k dětem...), která má vzhledem k tématu nulovou validitu, nicméně je ji možno považovat za účelovou manipulaci?

 • Ovečka: A naučili se komunikovat. (skupinky kantorů a dětí)

  Hrách: Bohužel, k tomu vám nemohu nic říct, nevim, to byla v podstatě jediná akce...

  J. Ovečka i J. Hrách měli k dispozici kromě jiného i výsledky druhého rozsáhlého výzkumu agentury STEM/MARK

  J. Hrách byl od srpna 1999 ředitel zařízení, které projekt realizovalo.

  Proč redaktor uveřejnil tuto odpověď, přestože věděl, že není pravdivá?

  Odpověděl J. Hrách nepravdu, nebo byla jeho odpověď vytržená z kontextu?

 • Hrách :V podstatě naši pedagogové se tohoto projektu vůbec nezúčastnili, takže dopad na naše pedagogy místní, teda Labyrinťácký - ani dospělý nebyl

  To je prokazatelná lež.

  Skutečně to takto J. Hrách řekl, nebo byla věta vytržena ze širšího kontextu?

  Je možné považovat toto tvrzení za matoucí?

 • Kvalita ovšem vítězí, projekt převzala jiná firma stejného názvu - Labyrint, kterou pan Jindra prozíravě přejmenoval na AISIS a peníze teď tečou nikoli do Labyrintu, ale do AISIS, který je teď nositelem projektu. Labyrint tak zchudl o půl milionu, o které se teď s Tabákem soudí.

  Projekt nyní realizuje nezisková organizace - občanské sdružení AISIS. Základní rozdíl mezi občanským sdružením a firmou je ten, že v občanském sdružení - i v případě, že vytvoří zisk, nemůže být podíl na tomto zisku rozdělen mezi podílníky nebo členy, ale musí být použit k realizování činností souvisejících s posláním sdružení.

  Občanské sdružení Labyrint existovalo vedle Labyrintu SVČVS již od roku 1988. Jedná se o praxi zcela běžnou - například řada "sdružení rodičů" při školách, sportovních oddílů nebo zájmových skupin má statut občanského sdružení.

  Labyrint SVČVS jasně deklaroval, že některé činnosti do roku 1999 realizované budou utlumeny, nebo převedeny - např. konkrétně vzdělávací středisko, které mělo k realizaci projektu nejblíže.

  Někteří pracovníci se tehdy rozhodli přejít svým pracovním poměrem pod Labyrint Kladno - občanské sdružení. S ohledem na dlouhodobě vytvářený kredit jména Labyrint, i s ohledem na to, že odešlo téměř kompletní vedení Labyrintu SVČVS (pět lidí ze šesti) měli zájem na udržení jména Labyrint. K přejmenování došlo po jasných signálech ze strany nového vedení Labyrintu SVČVS (J. Hrách), ze kterých bylo patrné, že "státní" Labyrint si rozhodně nepřeje aby jméno občanského sdružení zůstalo i nadále Labyrint Kladno ( doložit je jistě možné zápisy z porad vedení Labyrintu SVČVS té doby, nebo přímým osobním svědectvím zúčastněných). V důsledku těchto skutečností, z důvodů předejití dalším konfliktům a v konečné snaze vybudovat si nový kredit a image, došlo k přejmenování občanského sdružení Labyrint Kladno na AISIS.

  Pan Jindra občanské sdružení Labyrint přejmenovat nemohl, to stanovy nepřipouštějí.

  Smlouva s Philip Morris na realizaci projektu v roce 2000 byla uzavřena až několik měsíců po tomto přejmenování s plným vědomím financující strany kdo je jejím smluvním partnerem.

  Ano, je pravda, že finance teď na rozdíl od roku 1999 "tečou" do AISIS.

  AISIS ale - na rozdíl od Labyrintu SVČVS - uzavřel na tento rok s Philip Morris smlouvu.

  Na rozdíl od Labyrintu SVČVS neplánuje AISIS soudní spor s Philip Morris, ale vždy se snažil i snaží o všech nejasnostech korektně jednat.

  AISIS je v tomto roce schopen profesionálně zabezpečit chod projektu na požadované odborné i organizační úrovni.

  Stejně tak je pravdou (ovšem v reportáži již nezmiňovanou), že v roce 1999 "tekly" peníze do státního Labyrintu namísto do komerční firmy - jak tomu bylo rok před tím.

  Poslední finanční pravdou, nebo spíše domněnkou je to, že v roce 2001 díky reportáži v pořadu Klekánice peníze s vysokou pravděpodobností nepotečou odnikud nikam, nebo jich bude méně - což se v tuto chvíli jeví jako jeden ze zcela konkrétních dopadů pořadu.

  Je pravda, že v obecném povědomí je slovo firma vnímáno jako komerční subjekt a že se v souvislosti s občanským sdružením jednalo o manipulativní výrok?

  Bylo lživého tvrzení o "přejmenování firmy" Jaroslavem Jindrou použito vědomě, nebo se jednalo o neznalost redaktora?

  Jak souvisí nové smluvní finanční toky v roce 2000 (do AISISu) s nejasnostmi, o kterých se dohadují Labyrint SVČVS a Philip Morris, a které se týkají finančních nejasností dvou právních subjektů (různých od AISISu) z roku 1999?

  Proč je v pořadu použito formulace "... Labyrint tak zchudl", ze které vyplývá, že nějaké peníze, které mají být v Labyrintu jsou v AISISu?

  Proč nebyly výše uvedená fakta a informace brány v reportáži v potaz, přestože je měl redaktor prokazatelně k dispozici a navíc mu byly písemně nabídnuty? • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|