úterý 15. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Nekvalitní, aktivistická novinářská práce?
 • "Dokážu to?" Česká televize nespravedlivě zdiskreditovala náš projekt (Petr Vinš)
 • Otevřený dopis řediteli ČT: Proč hrubě zkreslila ČT naši práci? (Ivo Jupa)
 • Dopis redaktoru Ovečkovi
 • Rozbor pořadu Klekánice: Nepodloženými insinuacemi zničila ČT pověst dobrému projektu Reakce:
 • Jaromír Štětina demonstraci v Brně v roce 1996 neorganizoval, organizoval jsem ji já (Dušan Stuchlík, bývalý redaktor MFD)
 • Aktivismus Jana Čulíka: pořád kritizuje (Václav Pinkava)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Příloha č. 1: dopis redaktoru Ovečkovi

  Vážený pane Ovečko,

  v pátek 26.5. jsme společně hovořili o průběhu projektu "Dokážu to?", kterým se v rámci Vaší reportáže pro pořad Klekánice zaobíráte. Některé z Vašich otázek ve mně vzbuzovaly dojem, že existují pochybnosti o tom, zdali skutečně proběhly všechny plánované akce - jinými slovy zdali některé akce neprobíhaly jenom "na papíře". Projekt byl velmi rozsáhlý a určité riziko při tomto rozsahu existuje vždy a všude. Proto jsem ještě jednou po našem rozhovoru zpětně a důkladně analyzoval všechny jednotlivé akce, které měly proběhnout a proběhly.

  Oceňoval jsem Vaši otevřenost a Váš smysl pro "fair play" při našem jednání. Rád bych Vám tedy oplatil stejnou mincí. Budete-li mít potřebu ujistit se o některých konkrétních akcích, platbách, popřípadě vyložit jejich účelnost, jsem Vám kdykoli k dispozici.

  Velmi se totiž obávám toho, že případné nepřesné interpretace poškodí projekt, ale v konečném důsledku i kredit Vašeho pořadu. Jsem si jist, že v případě neúmyslného omylu nebo zamlčení důležité informace byste se nevyhnul konkrétní konfrontaci s fakty, na podkladě kterých bude Vaše interpretace působit prokazatelně nepravdivě.

  Chci Vás ubezpečit, že ke všem podkladům, které jsou součástí dokumentace projektu a které máte k dispozici, jsem schopen a ochoten podat Vám vysvětlení a komentář, zda vše proběhlo tak jak bylo dohodnuto a smluvně ošetřeno se zadavatelem a plátcem zakázky.

  Závěrem mi dovolte velmi stručné a srozumitelné shrnutí:

  Byl jsem osobně zřejmě u všeho, co se v projektu dělo.

  Já i celý tým lidí, který v tomto roce pracuje na projektu, jsme připraveni doložit Vám jakákoliv požadovaná fakta.

  Věříme, že projekt patří k tomu nejlepšímu, co je ve školství v současné době nabízeno a jsme připraveni ho jako celek hájit proti spekulacím a neprokázaným obviněním. Na druhé straně nehodláme popírat žádné nedostatky či chyby, jichž jsme se mohli dopustit a které budou korektně, jasně a jednoznačně prokázány.

  S přátelským pozdravem

  Ivo Jupa

  ředitel projektu Dokážu to? (v roce 1999 zaměstnanec Labyrintu SVČVS)  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|