čtvrtek 31. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Zbrojení:
 • Připravují se Američané na třetí světovou válku? (Independent) K polemice o Americe:
 • Evropa naší jedinou nadějí? (Jaroslav Teplý) Radě České televize:
 • Stížnost na ředitele ČT: Proč v ČT pracuje Přemysl Čech? (Tomáš Pecina) K úternímu zasedání Rady ČT:
 • Otázky Janě Dědečkové a její odpovědi (Tomáš Pecina) Stížnost z deníků České slovo a Zemské noviny:
 • Proč posílá Jana Dědečková své články všude? Zdraví:
 • Vědci jsou na stopě všeobecné vakcíny proti rakovině České centrum, Londýn, oznamuje:
 • Česko-romská skupina bude v Londýně prezentovat projekt "Stories Exchange - Výměna příběhů" Reakce:
 • Zaprášená angličtina (Václav Pinkava) Reakce:
 • S oteplováním Arktidy je to asi složitější (Miloš Zahradník) Televize Nova:
 • CME zřejmě investovala dvacetkrát méně, než prohlašovala (Václav Špaňhel)
 • Společnost CET 21: "Železný za pochybnou investici do Novy vůbec nemůže"  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Společnost CET 21: "Železný za pochybnou investici do Novy vůbec nemůže"

  Veškerou odpovědnost za  nezákonný způsob navýšení základního jmění ve společnosti ČNTS nese podle jednatele CET 21 JUDr. Aleše Rozehnala většinový vlastník. "Jasně to vyplývá z § 125 odst.1e).Obchodního zákoníku, který říká, že pouze valná hromada rozhoduje o snížení, či zvýšení základního jmění nebo o hodnotě nepeněžitého vkladu", jako nejvyšší orgán společnosti, zdůraznil JUDr. Rozehnal.

  Dr.Vladimír Železný nenese žádnou odpovědnost za fiktivní navýšení základního jmění v ČNTS ze strany bermudské společnosti CME Ronalda Laudera. Naopak. V.Železný spolu se zástupcem České spořitelny už v roce 1994 několikrát upozorňovali na problematičnost celého kroku. Hlasování o navýšení na valné hromadě ČNTS bylo silným projevem vůle většinového vlastníka, který rozhodl o provedení navýšení. CME také dodala posudek auditora a  valná hromada na tomto základě pověřila Dr. Vladimíra Železného, aby jako výkonný jednatel společnosti nechal zapsat její rozhodnutí. Ten byl povinen vykonat vůli valné hromady.

  Konečnou instancí k posouzení právní a účetní podstaty navýšení základního jmění ve společnosti ČNTS měl být Krajský obchodní soud v Praze. Ten měl případně neprůkazné dokumenty odmítnout. To se však nestalo.

  Až letošní podrobná právní analýza nezávislých odborníků ukázala, že v základních dokumentech společnosti ČNTS jsou neprůkazné doklady k navýšení základního jmění ze strany CME.

  Proto na základě odborných posudků podala CET 21 u Krajského obchodního soudu v Praze návrh na zrušení ČNTS ze zákona, když zažalovala nesplacení základního jmění společnosti podle §69 b) Obchodního zákoníku.

  Poznámka JČ: Jestliže však bylo toto navýšení kapitálu od roku 1996 trestným činem, proč na ně už tehdy Vladimír Železný neupozornil policii a naopak ještě v lednu 1997 výmluvně hovořil o tom, jak obrovské částky firma CME v ČR investovala...?


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|