pondělí 4. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Výsledky ekonomického modelování:
 • Střední Evropa: bude v EU po dlouhá desetiletí chudými příbuznými (Guardian) Rozšiřování Evropské unie:
 • O čem se bude jednat tento týden v Nice? Lidská práva:
 • Britská tajná služba chce nahrávat všechny telefonní rozhovory a archivovat všechny e-maily občanů Svoboda projevu:
 • Televizní seriál Ronana Bennetta o  Irsku vyvolává v Británii kontroverzi, ještě než se začal vysílat Reakce:
 • Na obranu Libora Nováka (Tomáš Kurfiřt)
 • Nesouhlasím, jak Jana Dědečková kritizovala televizní konferenci (Jan Verl) Reportáž z Ameriky:
 • Protesty v Seattle 30. 11. 2000 (Mara Infidelious) Právní vědomí:
 • Vole, co blbneš, dyť můžeš někoho zabít (Jindřich Pařík) Děti Země:
 • Požadavek na zmenšení dobývacího prostoru Velkolomu Čertovy schody sílí Češi v zahraničí:
 • Krajanský život ve Švédsku (Jana Whitthed)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Děti Země - Ekologické informační centrum Český kras

  tel./fax: 0311/621 247, Husovo nám. 85, 266 01 Beroun

  e-mail: dz.beroun@iol.cz www.ceskykras.cz

  Požadavek na zmenšení dobývacího prostoru Velkolomu Čertovy schody sílí

  Ve věci nejzávažnějšího případu devastace chráněného území těžbou v ČR došlo v těchto dnech k dalšímu vývoji. Občanské sdružení Děti Země společně s obcemi Českého krasu zaslalo orgánům státní správy a těžebním organizacím dopis s důraznou výzvou k urychlenému řešení skandální situace kolem devastace Českého krasu.

  Ministr životního prostředí Miloš Kužvart se v pátek 1.12. 2000 sešel se zástupci obecních samospráv a občanských sdružení ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu. Hlavním bodem diskuse byl právě velkolom Čertovy schody. Ministr Kužvart i přítomný ředitel Správy chráněných oblastí ČR RNDr. František Pelc jednoznačně potvrdili, že budou prosazovat zmenšení dobývacího prostoru Velkolomu Čertovy schody o území celých II. zón chráněné oblasti. Ty v současné době představují asi 200 hektarů, čili zhruba polovinu dobývacího prostoru.


  Příloha: Otevřený dopis orgánům státní správy a těžařským společnostem

  Kontakty na adresáty otevřeného dopisu:

  Obvodní báňský úřad v Kladně - 0312-893318
  Správa CHKO Český kras - 0311 - 681713
  Správa chráněných krajinných oblastí ČR - 02 - 7936613
  Agentura ochrany přírody a krajiny - 02 - 83069111
  Ministerstvo životního prostředí ČR - 02 - 67121111
  Velkolom Čertovy schody a.s. - 0311 - 689615
  Českomoravský cement a.s. - 05 - 44226111

  Za Děti Země

  Michal Štingl, vedoucí Sekce za zachování přírody na Zemi, 0311/621 247
  Adéla Kubíčková, tisková mluvčí, 0606 72 79 42

  V Berouně 15. listopadu 2000

  Věc: Petice pro Český kras a českou krajinu

  Vážený pane ministře,

  obracíme se na Vás ve věci jednoho z nejzávažnějších případů devastace přírody těžbou nerostných surovin v Evropě a vůbec nejvážnějšího v ČR. Chráněná krajinná oblast Český kras je kriticky zatížena těžbou vápenců. Například za minulý rok to představuje neuvěřitelných 28.387 t/km2, přičemž za kritické je považováno již přesažení 10.000t/km2. U ostatních chráněných oblastí je toto číslo při nejhorším o řád nižší. Od roku 1995 výše těžby v Českém krasu neustále narůstá.

  Zdaleka největší hrozbu představuje Velkolom Čertovy schody, který je největším vápencovým lomem v Českém krasu, ale také v České republice. Jeho současná 100 hektarová rozloha je o to hrozivější, že dobývací prostor představuje bezmála 400 hektarů, které mohou nadnárodní společnosti vytěžit. Je třeba připomenout vyjádření předního geologa a člena čestné rady Sdružení obcí za záchranu Českého krasu Doc. Jiřího Kovandy: "Všechny plánované rekultivace a revitalizace nemohou nikdy nahradit přirozený a chráněný ráz krajiny (CHKO!) a její ekosystémy. Totéž platí o nenávratně a neekonomicky vytěžených zásobách zcela mimořádně vytěžené suroviny (stanovisko k povolování těžby ve VČS - západ, 14.9.2000)". S tímto stanoviskem se ztotožňujeme a zdůrazňujeme, že je třeba maximálně omezit těžbu ve Velkolomu Čertovy schody i v dalších těžebnách uvnitř chráněné oblasti.

  V případě Velkolomu Čertovy schody vidíme jako jediné reálné východisko odpis zásob vápenců z celého území II. zón chráněné oblasti, čímž by došlo k uchránění poloviny plochy dobývacího prostoru a přírodně cenné lokality. Zároveň dojde ke znemožnění dalšího postupu obřího lomu, ale zůstane dostatek suroviny pro šetrné využití.

  Rádi bychom upozornili, že pro odpis zásob vápenců z celého území II. zón CHKO je celá řada podstatných argumentů:

 • zákon č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny výslovně zakazuje provádět na území II. zón CHKO terénní úpravy značného rozsahu. O tom, že Velkolom Čertovy schody je terénní úpravou značného rozsahu, pravděpodobně nemůže nikdo soudný pochybovat.
 • stanovisko posuzování vlivů Ministerstva životního prostředí dává jako podmínku k další těžbě povinnost těžaři připravit během příštího roku odpis zásob z území II. zón CHKO
 • uvedený odpis zásob podporuje celá řada odborníků, osobností, obcí, občanských sdružení a v neposlední řadě veřejnost. Někteří odborníci a osobnosti jsou členy petičního výboru "Pro Český kras a českou krajinu", další dali své jednoznačné vyjádření v průběhu procesu EIA a řízení POPD v tomto roce. Petici pro Český kras a českou krajinu podpořili na valné hromadě všechny členské obce Sdružení obcí za záchranu Českého krasu. Pod uvedenou petici se dodnes podepsalo pět tisíc lidí.

  Žádáme Vás o zcela konkrétní vyjádření, jakým způsobem a v jakém termínu se Vaše instituce zasadí o provedení odpisu zásob vápenců dobývacích prostorů Koněprusy a Suchomasty z celého území II. zón CHKO Český kras.

  Na závěr nám dovolte připomenout, že již v roce 1995 dal územní odbor MŽP návrh na odpis zásob vápenců z celého dobývacího prostoru mimo lom. Odpis zásob pouze z I. a II. zón je tedy do značné míry kompromisní. Jistě tedy chápete, že tento požadavek je z hlediska ochrany přírody naprosto mezní a není z něho kam ustupovat.

  Děkujeme za pozornost tomuto problému a očekáváme odpověď.  Michal Štingl
  vedoucí Dětí Země Beroun

  Ing. Zdeňka Francová
  předsedkyně Sdružení obcí
  starostka obce Koněprusy

  Mgr. Věra Sklenářová
  Za záchranu Českého krasu

  Zasláno:

  Ministr životního prostředí
  Obvodní báňský úřad v Kladně

  Správa CHKO ČR

  Správa CHKO Český kras

  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

  Velkolom Čertovy schody a.s. + jeho hlavní akcionáři Českomoravský cement a Lhoist • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|