pondělí 18. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Všichni jsme ochotni páchat zlo:
 • Tupá loajalita vůči naší sociální skupině a slepá poslušnost znamenají, že tyranie může vzniknout kdekoliv (experiment britských vědců) K Blairovým přeúslužným výrokům na adresu prezidenta G.W. Bushe:
 • "Speciální" britsko-americké přátelství bylo vždycky jen iluzí (Observer) Vláda a sdělovací prostředky:
 • BBC vykázala vládního činitele z předpremiérového promítání TV pořadu pro novináře ČR a Evropská unie:
 • Vstup do Evropské unie jako lék na chabost národa? (Ondřej Hausenblas)
 • Nacionalismus, ČR a Evropská unie: Proč se posmíváte Ludvíku Vaculíkovi? (Lubomír Ptáček) Fotoreportáž:
 • Demonstrace proti vyklizení statku Ladronka, Praha 14. 12. 2000 (Tomáš Pecina, Štěpán Kotrba) Sdělovací prostředky:
 • Právo a ČTK: konkurenci kredit nedáme (Jaroslav Plesl)
 • O reklamě a ředitelích sdělovacích prostředků (Juliana)
 • Emil Zátopek v Katovně (Petr Jánský) Kontroverze kolem brněnského studia ČT:
 • Chmelíček byl špatný ředitel, podporuji Drahoše (František Schildberger)
 • Kdo je tady nevolníkem? Otvřený dopis producentovi ing. Florianovi (Monika Rychlíková)
 • Reaguji na lež brněnských televizních producentů (Zdenek Plachý) Praha:
 • Reforma státní správy v Praze - cui bono? (Josef Vedral)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Kdo je tady nevolníkem ?

  Otevřený dopis producentovi ing. Florianovi, jednomu z autorů textu v BL

  Monika Rychlíková

  Vážený pane inženýre,

  dovoluji si Vám a ostatním producentům poskytnout text, který je reakcí na článek Kdo je tady nevolníkem, uveřejněný v Britských listech. S jednotlivými podpisy producentů a přišpendleným textem jsem se také měla možnost seznámit na nástěnce přímo v budově ČT Brno, proto jsem se také rozhodla následující dopis dát na vědomí i ostatním zaměstnancům. Po důsledném přečtení výše zmíněného jsem byla upřímně ráda, že žiji v této zeměpisné poloze a v r. 2000, a ne v Číně v době "kulturní revoluce", a ulevilo se mi, že se veřejně nemusím vzdávat svých rodičů a přiznat chyby, kterých jsem se nedopustila.

  Ale proč se obracím nejvíce na Vás, když, vedle Vás, je dalších osm podpisů ? Protože jste pro mě vždycky znamenal jistou mravní konstantu v brněnském studiu, protože jsem si Vás vážila za vstup do podzemní církve, v té době tak riskantní pro Vás i Vaši rodinu. Už samotná vážnost kněžského poslání přece garantuje žití v pravdě a nabádání téhož nejen věřícím.

  Protože jsem do poslední chvíle nevěřila, že byste byl schopen tvrdit, že jsem Vám odevzdávala "totálně nepřipravené pořady", jak uvádí text, když jsem Vám odevzdávala scénáře naprosto v pořádku, což mohou dosvědčit ti, s kterými reálně pracuji - totiž asistenti produkce. Nikdy jste mě přece neupozornil, ústně, ani písemně, na jakýkoli nedostatek, týkající se mé práce, nikdy jste nezpochybnil moje dramaturgické záměry a jednotlivé náměty pro pořady cyklu Čas pro rodinu. Jste tentýž pan Florian, který rozhořčeně komentoval chování producenta Roberta Fuksy vůči mé osobě ? Tehdy bylo podle Vás na úrovni až nepochopitelné osobní nenávisti.

  Dovoluji si tvrdit, že jsme vytvořili s Bohuslavem Rychlíkem "tandem" s poměrně prokazatelnými tvůrčími úspěchy - viz. existující pořady o Ludvíku Kunderovi, čtyřdílný dokument s Ludvíkem Vaculíkem, dokumenty z cyklu Intolerance? o rasově motivovaných vraždách apod., a nepamatuji si, že by nás kdy někdo a proč měl varovat, ani z jakého důvodu by nám měl dávat novou příležitost ( viz text producentů). Dodnes je pro mne otázkou , proč jste spolu s ostatními producenty ( navíc s paní Kučerovou, p. Tučkem, p. Levovou, p. Souchopem a p. Aujezdským jsem pracovně nikdy nepřišla do styku!) připojil svůj podpis pod tuto větu, cituji: " Mýlil by se ovšem ten, kdo by se domníval, že B. Rychlík přistoupil k práci s minimální pokorou, že by se pokoušel zvládnout základní postupy dramaturgické přípravy pořadu, že by vyvinul byť minimální aktivitu v úsilí o poznání televizních technologií. Místo toho vytvořil s manželkou ( posléze rovněž zaměstnankyní ČT) tandem." Tímto tvrzením jste zpochybnili výsledky porot domácích i zahraničních , které práci režiséra Rychlíka hodnotí podstatně jinak, o čemž svědčí jejich rozhodnutí udělit mu ceny právě za dramaturgický přínos a svébytné režie. Dokonce jednu mezinárodní cenu přivezl právě Vaší redakci a ještě nedávno jste mu nabízel spolupráci, která se měla týkat dokumentu o zemřelém opatu Opaskovi!

  Přestože jsem manželkou režiséra Rychlíka, což bylo v textu na rozdíl od jiných rodinných vztahů ve studiu patřičně zdůrazněno , musím Vás pro pořádek upozornit také na to, že v říjnovém infu se o B. Rychlíkovi a mých projektech píše dokonce několikrát, mj. i to, že, cituji, "cyklus Intolerance? se za necelé dva roky vysílání stal jedním z pilířů veřejné služby.a.ke spolupráci se podařilo získat špičky české okumentaristiky." nebo " cenu města Českého Krumlova převzal garant a dramaturg brněnského publicistického cyklu Intolerance? Břetislav Rychlík za pořad Asanace paměti." atd. Je možné, že v jednom studiu mohou vedle sebe existovat tak naprosto protichůdné názory na práci svých zaměstnanců?

  Jakou výpovědní hodnotu má Váš společný text tváří tvář daným a nezpochybnitelným skutečnostem? A jakou morální hodnotu mají nyní Vaše podpisy ?

  A jak vnímám jednotlivé podpisy pod tímto textem já? Jako osobní selhání, jako projev pudu sebezáchovy . Ale neodsuzuji nikoho, protože nevím, jaké tlaky a okolnosti v tom sehrály roli. Jsem ráda, že jsem obstála sama před sebou a děkuji všem, kdo mně vyjádřili a vyjadřují podporu.

  Přesto všechno se těším na novou a důstojnější spolupráci v příštím roce 2001, kde mě čeká coby dramaturga celkem třináct dílů cyklu Času pro rodinu, dokonce zařazené na nedělní odpoledne na ČT 1 ( což považuji za úspěch brněnského studia ) a na další práci v cyklu Český cirkus.

  Tento dopis jsem nezamýšlela jako útok proti komukoli, je jen odrazem mé vnitřní potřeby obeznámit Vás i s mým náhledem na vzniklou situaci. Přeji Vám všem pěkné prožití svátku pokoje a míru.

  P.S. Dáno na vědomí rovněž Britským listům.

  15.12. 2000

  PhDr. Monika Rychlíková, dramaturg tvůrčí skupiny Jiřího Floriana, Česká televize Brno  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|