Britské listy


středa 3. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká televize:
 • O klucích a holkách ze škol na nábřeží a České televizi (Ondřej Čapek)
 • Odpolitizování televize je fikce (S Fedorem Gálem hovoří Štěpán Kotrba)
 • Václav Havel v pasti (Jan Paul)
 • Jiří Hodač v palbě ostrých otázek své vlastní televize: "Nikdo nejsme tak dokonalý, abychom nemohli být lepší!" (přepsal TP)
 • Nezávislost a stranictví (Martin Stín)
 • Nestrannost a profesionální odstup: Novinář z ČT - bývalý anarchista Patrik Kaizr udal demonstranta (Jakub Trnka)
 • Nejde o Hodače, ale o politickou moc (Jan Mazánek)
 • Bída české žurnalistiky ( bez lesku) (Dalibor Žůrek)
 • Proč se počítačový lid připojil na stranu vzbouřenců? (Jaroslav Vejvoda)
 • Návrh na řešení situace v České televizi (Otakar Kosek)
 • Svědomí kontra poslušnost (Václav Pinkava)
 • Výstupy jako projev Saši Gedeona před Návratem idiota, to je konec (Radek Batelka)
 • Krize kolem České televize - příležitost pro demokracii? (Milan Valach)
 • V ČR přestal platit zákon (Petr Jánský)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jiří Hodač v palbě ostrých otázek své vlastní televize

  Nikdo nejsme tak dokonalý, abychom nemohli být lepší!

  Bobovize, Události, 2. 1. 2000:

  Před vchodem ČT, neidentifikovaná reportérka (drmolí): Je 14 hodin a 40 minut a v budově České televize právě začalo jednání Rady ČT za účasti pana generálního ředitele Hodače.

  Ženský hlas (devótně): Pane řediteli, jaká je vaše nová koncepce veřejnoprávní televize?

  Jiří Hodač: Koncepce veřejnoprávní televize není zase nic tak nového. Ve světě samozřejmě existují veřejnoprávní televize, dobré veřejnoprávní televize... Jde o to, zkušeností ze světa uplatňovat způsobem takovým, aby odpovídal českým podmínkám. Já jsem dělal 11 let v britské BBC, takže bych řekl, že některé ty principy mám zažité až do morku kostí, nicméně si velmi dobře uvědomuji, že Británie není Česká republika, že spousta věcí se musí tady dělat poněkud jinak. Jinak, můj vzoreček na veřejnoprávnost je, myslím, velmi jenoduchý. Je to v tom, věci, které jsou obecně důležité, dokázat prezentovat takovým zajímavým způsobem a tak, aby člověk chápal, že jsou důležité i subjektivně. Dokázat, právě tady sladit tu objektivní důležitost s tím pocitem, že je to důležité i pro toho jednotlivce. A to je, myslím, princip veřejnoprávnosti.

  Ženský hlas: Předložil jste tuto koncepci Radě ČT?

  Jiří Hodač: Ano, já jsem předložil ten materiál, který byl požadován k tomu výběrovému řízení, takže Rada se měla možnost s ním docela podrobně seznámit, a samozřejmě potom při tom ústním pohovoru jsme některé věci rozebírali velmi podrobně - třeba to byla právě otázka zpravodajství. Mě osobně velmi zajímá otázka další profesionální přípravy pracovníků televize, což je věc, které se chci také velmi věnovat - těch aspektů byla řada.

  Ženský hlas: Co by se teda mělo změnit konkrétně v České televizi?

  Jiří Hodač: Já bych nepředbíhal v tuto chvíli, nicméně jedna právě z těch věcí, které, myslím, a kterým je potřeba věnovat pozornost, je právě ta příprava, další příprava, protože nikdo nejsme tak dokonalý, abychom nemohli být lepší a myslím, že tady právě chybí takový systém profesionální přípravy, která se zmocní toho nově příchozího od prvního okamžiku a vede ho vlastně potom v průběhu celého toho pracovního působení v televizi. To, myslím, že je věc, kterou bychom měli vybudovat a na tom bychom měli stavět, protože televize je dobrá ne tak, jak je dobrá technika - to vidíme právě ve vašich podmínkách, že děláte vaše zprávy v tuto chvíli na koleně a neděláte je zase tak problematicky, aby to tahalo vysloveně za oči - ale důležité je to, jak dobří jsou lidé, jak kvalitní jsou lidé. A tak je dobrá televize!

  Ženský hlas: Myslíte si, že má televize své rezervy ve smyslu produktivity?

  Jiří Hodač: Rezervy jsou vždycky, to bude samozřejmě věc, na kterou se budeme zaměřovat. Já jsem velmi rád, že právě dnes nastoupil nový finanční ředitel, resp. odborník, který je zatím pověřen výkonem té funkce, a otázka produktivity bude samozřejmě jednou z klíčových věcí, nad kterými se budeme zamýšlet.

  Ženský hlas: A váš osobní pocit v tuto chvíli?

  Jiří Hodač: Osobní pocit v tuto chvíli je celkem dobrý, protože jsem se právě vrátil ze zasedání Rady ČT. Myslím, že jsem odpověděl na otázky, které mi byly položeny. Některé z těch otázek, musím říct, vůbec nebyly příjemné, musel jsem některé věci vysvětlovat. Učinil jsem tak podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale na co jsem byl hrdý, že jsem skutečně představil tam několik členů nového managementu České televize, a myslím, že ti lidé zapůsobili velmi dobrým dojmem a přesvědčili Radu, že jsou schopni udělat kus práce, a na to jsem skutečně hrdý v této chvíli!

  (Celková délka: 3 minuty 20 sekund)


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|