Britské listy


středa 3. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká televize:
 • O klucích a holkách ze škol na nábřeží a České televizi (Ondřej Čapek)
 • Odpolitizování televize je fikce (S Fedorem Gálem hovoří Štěpán Kotrba)
 • Václav Havel v pasti (Jan Paul)
 • Jiří Hodač v palbě ostrých otázek své vlastní televize: "Nikdo nejsme tak dokonalý, abychom nemohli být lepší!" (přepsal TP)
 • Nezávislost a stranictví (Martin Stín)
 • Nestrannost a profesionální odstup: Novinář z ČT - bývalý anarchista Patrik Kaizr udal demonstranta (Jakub Trnka)
 • Nejde o Hodače, ale o politickou moc (Jan Mazánek)
 • Bída české žurnalistiky ( bez lesku) (Dalibor Žůrek)
 • Proč se počítačový lid připojil na stranu vzbouřenců? (Jaroslav Vejvoda)
 • Návrh na řešení situace v České televizi (Otakar Kosek)
 • Svědomí kontra poslušnost (Václav Pinkava)
 • Výstupy jako projev Saši Gedeona před Návratem idiota, to je konec (Radek Batelka)
 • Krize kolem České televize - příležitost pro demokracii? (Milan Valach)
 • V ČR přestal platit zákon (Petr Jánský)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Návrh na řešení situace v České televizi

  Otakar Kosek

  Rada ČT okamžitě odvolá (nebo přijme rezignaci) současného GŘ ČT Jiřího Hodače.

  Rada ČT jmenuje do funkce GŘ ČT konsensuální osobu (dále jen GŘ), která je schopna okamžitě se ujmout řízení ČT, a to profesionálním způsobem ve všech souvislostech při naprostém a nezpochybnitelném dodržování statutu nezávislosti veřejnoprávní televize.

  Nově jmenovaný GŘ se veřejným prohlášením zaváže, že ukončení svého funkčního vymezuje okamžikem schválení nového zákona o ČT a na základě jeho právní dikce zvolením nové Rady ČT, jejíž další kroky budou vedeny zájmem o posílení nezávislé veřejnoprávní televize bez jakýchkoli vnějších vlivů.

  Zaměstnanci ČT se zaváží, že celá kauza „ČT“ přestane být medializována a jakýmkoli byť sebemenším způsobem ventilována ve vysílání veřejnoprávní ČT. Její řešení se vrátí výhradně na půdu ČT.

  Platnosti budou zbavena všechna dosavadní rozhodnutí současného GŘ Jiřího Hodače.

  Všichni zaměstnanci ČT se od okamžiku jmenování nového GŘ vrátí bezvýhradně ke svým pracovním povinnostem, které vyplývají z jejich pracovních smluv a popisů práce.

  Dojde k plnému obnovení vysílání ČT v rámci zákona a o obnovení všech funkcí na všech pracovištích ČT, tak, aby divákům - plátcům koncesionářských poplatků - byla poskytnuta služba vyplývající z gesce veřejnoprávní televize.

  Následně bude se zaměstnanci ČT, kterých se týká podezření z porušení pracovních smluv s ČT uzavřených, jednáno v rámci respektování zákoníku práce a za účasti zástupců NOO.

  Rada ČT schválí rozpočtové provizorium předložené nově jmenovaným GŘ ČT a ekonomickým ředitelem ČT, aby mohla být okamžitě zahájena výroba podle současného schváleného vysílacího schématu. Zároveň bude ekonomický ředitel pověřen vypracováním přehledu ztrát, ke kterým došlo během posledních dnů, a kolegiu GŘ bude předložena diskuse o úpravách rozpočtu, aby mohlo dojít k definitivnímu schválení rozpočtu CT a zahájena regulérní výroba.

  Česká televize se okamžitě podrobí forenznímu auditu.

  Otakar Kosek a Jaroslav Růžička, členové výkonného výboru FITES

  Praha 2. ledna 2001

  Poznámka JČ: Návrh má několik sporných bodů, z nichž vyjímáme:

 • Rebelující novináři zlikvidovali svým propagandistickým vysíláním svou profesionální pověst stejně, jako to učinila Jana Bobošíková. Už nikdy nebudou moci vystupovat na obrazovce jako novináři. Budou-li interviewovat Václava Klause, na každou jejich otázku se bude moci Klaus oprávněně zeptat: "Ještě u vás přespává Buzková?"

 • Hodač je možná neschopný, ale právo stávkou zlikvidovat ředitele podniku, protože ho zaměstnanci "nechtějí", není pokud vím zakotveno v českých zákonech. Likvidace Jiřího Hodače by musela být politická a byla by protiprávní.

 • Vzbouřenci jsou podle práva odpovědni za vzniklé škody ve výši více než 12 milionů Kč. To za ně zaplatí televizní koncesionáři? Proč?

 • Potíž je, že systém dohližitelských televizních rad, jejichž členové jsou známé nepolitické osobnosti, nominované mj. nepolitickými organizacemi a zájmovými sdruženími, se v českém prostředí okamžitě zvrtne v systém lobbistický. Činitelé "zájmových organizací" budou do televizní rady prosazovat vlastní "koně". Proto bude tato reforma asi v parlamentu neprůchodná.
 • Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|