Britské listy


pátek 5. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká televize:
 • ČT nebyla nikdy objektivní (Vladimíra Al-Malikiová, MŠMT)
 • Zákon jsme my? (Ivo Železný)
 • Jsme svědky intenzivního vymývání mozků (Ivo Pokluda)
 • Právní otázky a odpovědi (Dialog Václav Pinkava - Tomáš Pecina)
 • Jiří Hodači a páni senátoři, odstupte! (Martin Stín)
 • Malý národ pod vlivem velkých emocí řídí herci (Leoš Kopecký)
 • Novináři proti novinářům (Pavel Prachař)
 • Musíme vkládat naději do mladých novinářů v ČT (Miroslav Bezděk)
 • Občané nejsou blbí: Rada ČT notně smrdí (Dalibor Jandura)
 • Svobodný tisk trpí bolestmi zubů (CNN)
 • Oznámení: Redakce zpravodajství ČT Brno je šokována, že Zdeněk Drahoš přijímá funkci programového ředitele ČT
 • Výzva k podpoře zákonnosti a právního řádu (Strana demokratického socialismu)
 • Když se za "svobodou informací" skrývá Moc: Richard Falbr je pokrytec (Jindřich Lukáš) Dokument:
 • Zpráva Rady ČT o situaci v České televizi Projevy na mimořádné schůzi PSP ČR:
 • Václav Klaus (ODS)
 • Petra Buzková (ČSSD)
 • Vojtěch Filip (KSČM)
 • Ivan Langer (ODS)
 • Pavel Dostál (ČSSD)
 • Petr Matějů (US)
 • Miloš Zeman (ČSSD)
 • Miloslav Kučera st. (ČSSD)
 • Miroslav Mareš (předseda Rady ČT)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Otevřený dopis levicovým parlamentním stranám

  Výzva k podpoře zákonnosti a právního řádu

  Strana demokratického socialismu

  Vážení,

  se znepokojením sledujeme současný politický vývoj v ČR. Nejde nám o hodnocení vlastního "sporu o ČT", ale o postupující veřejně projevovanou neúctu k právu a zákonnosti, o pokusy destabilizovat celý demokratický politický systém ve jménu jakéhosi "vyššího principu mravního" a "nepsaného ducha zákonů", vykládaných pomocí a prostřednictvím masových demonstrací a dalších nátlakových akcí. Víme, že k obdobným krizím v určitém rozsahu došlo již několikrát, máme však obavu, že v tomto případě se poprvé státní moc chystá "zklidnit situaci" tím, že ustoupí a porušování právního řádu akceptuje.

  Žasneme nad tím, ze levicové strany v Parlamentu ČR nepostupují rozhodněji proti tomuto nebezpečí relativizace právního řádu a rozvratu zákonnosti. Jsme přesvědčeni, že dodržování zákonů a demokratického právního řádu koneckonců vždy chrání "slabší", tj. ty, na které se především obracejí Vaše volební programy a jejichž zájmy jste si předsevzali hájit. Soudíme, že zvláštní odpovědnost má v tomto směru zejména ČSSD jako vládní strana, protože k úkolům exekutivy patří prosazování zákonnosti a funkčnosti právního systému.

  Netajíme se tím, ze naše strana má mnohé výhrady ke stávajícímu uspořádání společnosti a že usilujeme o jeho změnu. Taková změna však musí probíhat systémově, na základě celkového rozboru a diskuse, a ne na nátlak omezených zájmových skupin a "případ od případu".

  Prvořadým požadavkem pro nás je přitom to, aby probíhala výhradně demokratickými prostředky - jsme přesvědčeni, že historická zkušenost ukazuje dostatečně přesvědčivě, ze nedemokratická manipulace společnosti "aktivní menšinou" vede nakonec vždy k nedobrým koncům, byť by snad pohnutky takového jednání byly sebeušlechtilejší.

  Vyzýváme Vás proto, abyste využili svého parlamentního potenciálu k prosazování zákonnosti a k hledání takových východisek ze stávající krize, která budou skutečně demokratická a budou plně v souladu s právním řádem České republiky.

  S pozdravem

  Předsednictvo Strany demokratického socialismu

  V Praze dne 4. ledna 2001


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|