Britské listy


pátek 5. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká televize:
 • ČT nebyla nikdy objektivní (Vladimíra Al-Malikiová, MŠMT)
 • Zákon jsme my? (Ivo Železný)
 • Jsme svědky intenzivního vymývání mozků (Ivo Pokluda)
 • Právní otázky a odpovědi (Dialog Václav Pinkava - Tomáš Pecina)
 • Jiří Hodači a páni senátoři, odstupte! (Martin Stín)
 • Malý národ pod vlivem velkých emocí řídí herci (Leoš Kopecký)
 • Novináři proti novinářům (Pavel Prachař)
 • Musíme vkládat naději do mladých novinářů v ČT (Miroslav Bezděk)
 • Občané nejsou blbí: Rada ČT notně smrdí (Dalibor Jandura)
 • Svobodný tisk trpí bolestmi zubů (CNN)
 • Oznámení: Redakce zpravodajství ČT Brno je šokována, že Zdeněk Drahoš přijímá funkci programového ředitele ČT
 • Výzva k podpoře zákonnosti a právního řádu (Strana demokratického socialismu)
 • Když se za "svobodou informací" skrývá Moc: Richard Falbr je pokrytec (Jindřich Lukáš) Dokument:
 • Zpráva Rady ČT o situaci v České televizi Projevy na mimořádné schůzi PSP ČR:
 • Václav Klaus (ODS)
 • Petra Buzková (ČSSD)
 • Vojtěch Filip (KSČM)
 • Ivan Langer (ODS)
 • Pavel Dostál (ČSSD)
 • Petr Matějů (US)
 • Miloš Zeman (ČSSD)
 • Miloslav Kučera st. (ČSSD)
 • Miroslav Mareš (předseda Rady ČT)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Vystoupení na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny

  Projev Pavla Dostála (ČSSD)

  Vážený pane předsedající, pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, napřed mi dovolte dvě faktické poznámky k projevu pana místopředsedy Langera. Tomu se na divadle říká repríza, protože co tady pan Langer říkal, jsme už jednou včera všichni slyšeli. (Hlasy ze sálu: Ne všichni!) (Potlesk z divácké tribuny.) I já mu také na jeho příměr o spacácích na Ministerstvu kultury odpověděl, že příměr kulhá na obě nohy a znovu to vysvětlovat nebudu, protože bych zdržoval většinu těch, kteří tady byli. Promiňte, ale to je spíš žert.

  Pokud se týče druhé poznámky, jedná se o vystoupení předsedy poslaneckého klubu KSČM pana Filipa. Já jsem nikdy nikde neřekl, že neuznávám zákony této země. Já jsem dokonce nikdy nikde nezpochybnil volbu ředitele České televize. Já jsem pouze řekl, resp. napsasl, že bych přivítal, kdyby pan Jiří Hodač rezignoval na svoji funkci, a to z důvodu, že jeho přítomnost ve funkci nebo vykonávání této funkce eskaluje napětí v této zemi.

  Vážení pane předsedo, dovolte mi, abych vám prostřednictvím řídicího této schůze vzkázal, že i jako ministr snad mohu něco přivítat a něčím nebýt naden. Pokud, pane předsedo, nepředložíte sněmovně důkazy o tom, že jsem někde řekl, že neuznávám zákony této země, pokud nepředložíte důkazy o tom, že jsem zpochybnil volbu, pak vás žádám, abyste se mi veřejně v této sněmovně omluvil. Ale vy to zřejmě neičiníte, pane předsedo, protože vy jste se mi za 11 let neomluvil za to, že moje děti za vaší vlády nemohly lstudovat ani učební poměr s maturitou. (Potlesk na divácké tribuně.) A nyní dovolte, abych komentoval projev předsedy Poslanecké sněmovny pana Václava Klause. Já se nebudu věnovat první části projevu, protože oba víme, že se v hodnocení problému, pokud se týče krize v ČT, zásadně lišíme a lišit zřejmě i nadále budeme. Mé názory jsou navíc také všeobecně známé a je tedy zbytečné, abych je tady opakoval. Budu se ale věnovat druhé části projevu pana předsedy, tedy jeho teorii o jakémsi veřejnoprávním hybridu, jak řekl, tedy teorii, která podporuje mé informace o tom, že krize ČT je vlastně zástupný problém. Hlavním problémem je privatizace České televize a obchodní zájmy privátních televizních společností. Zdůrazňuji, že v žádném případě nepodezírám Václava Klause, že by se v této věci angažoval v zájmu těchto společností. To prosím zásadně nahlas odmítám. Ale neodmítám názor, že stratégové tohoto plánu s takovouto reakcí Václava Klause, tedy s návrhem na privatizaci, počítali a kalkulovali s ní.

  Vy se tedy, vážení kolegové a kolegyně, opravdu domníváte, že pan Beznoska byl do České televize přijat, aby pomohl budovat moderní, svobodné, demokratické veřejnoprávní médium? Dovolte mi, abych o tom zapochyboval. Existuje totiž společnost CRF. Tuto společnost založila IPB a převedla do ní klasifikované a další problémové úvěry. Před nástupem do ČT pracoval pan dr. Jindřich Beznoska jako místopředseda představenstva. Mimo to měl účast v dalších společnostech ovládaných IPB.

  V této souvislosti s panem Beznoskou spolupracovaly a podle mne i nadále spolupracují osoby spojené se společnostmi provozujícími privátní média, např. představitelé společnosti Domeana, s. r. o. Tuto společnost založila IPB, uklidila do ní část svých aktivit. Mimo jiné je dnes tato společnost vlastníkem FTV Premiéra, s. r. o, tedy držitelem licence na celoplošné vysílání Televize Prima.

  Existuje další společnost v této souvislosti, ta se jmenuje GES-holding. Tato společnost je dnes vlastníkem společnosti Domeana. Jejím představitelem mimochodem je Ivan Zach. Propojení Ivana Zacha na média je známé. Další společnost v této souvislosti, jmenuje se MEF-holding. Jedná se o společnost, která ovládá CET 21, s. r. o.

  Držitele licence tedy na celoplošné vysílání televize Nova. Představitelem této společnosti je Jiří Šmejc. Tato společnost rovněž ovládá společnost Česká produkční 2000, akciová společnost, která je servisní, tedy hlavní servisní organizací televize Nova. Její fungování a tím zapojení do TV Nova umožnila IPB úvěrem ve výši cca jedné miliardy, který byl poskytnut v červnu 1999. Zatento úvěr ručí svým prohlášením mimochodem jiné i CET 21. Poslední společnost, kterou bych v této souvislosti jmenoval, je společnost Bankovní holding. Jedná se opět o společnost založenou IPB, resp. jejími akcionáři, do které měla být v budoucnosti převedena aktiva IPB včetně společnosti Domeana, tedy včetně společnosti, která provozuje televizi Prima.

  Myslím si, domnívám se, že z uvedeného vyplývá, že skupina osob ovládajících společnosti vlastnící licence na soukromé celoplošné televizní vysílání v České republice má ne náhodou přímé kontakty na nově jmenovaného finančního ředitele pana doktora Beznosku, který byl jejich spolupracovníkem a je veden v jejich společnostech jako statutární orgán. Domnívám se, že je to velice alarmující. Domnívám se, že je to velice společensky nebezpečné, ale naštěstí je v našich rukou tomuto plánu zabránit např. tím, že bude přijat nový zákon o České televizi, který jasně stanovuje, že Česká televize má přidělené dva kanály a tedy příslušné kmitočty.

  Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|