Britské listy


pondělí 15. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Nepotrestaná policejní brutalita:
 • Senát Parlamentu České republiky uvádí: Jak jsme se přísně vyšetřili aneb Pohádka o princi Stanislavovi (Grossovi) - na pravou míru věcnými důkazy uvedl právní expert OPH
 • Prezidentská kancelář "odpovídá" Tomáši Pecinovi
 • Policie se nevyznamenala (Jan Jařab, Rada pro lidská práva) Česká televize a česká společnost:
 • Otevřený dopis redakci zpravodajství ČT: Fotografie Klause a Bobošíkové vůbec nedokazuje jejich politickou spřízněnost! (Boris Šťastný) Etika a kultura české novinářské práce:
 • Petr Zídek: "Objektivita neexistuje." Mohou tedy novináři manipulovat, jak chtějí? (Juliana) Česká televize a česká politika:
 • Výzva bezvýznamného občana ke stávkujícím v ČT: Neberte nám, obyčejným občanům, naše práva (Martin Stín)
 • Vypočítavý duch opoziční smlouvy (Martin Stín)
 • Vzpoura průměrnosti v ČT: Česká televize a stav republiky (Miroslav V. Steiner, Mnichov)
 • Dokument: Prohlášení Jiřího Hodače - Odstupuji (11.1.01)
 • Bude 4K nyní organizovat politické procesy? Bude Hodač rituálně popraven na Václavském náměstí? (Jan Čulík)
 • Reakce: Deník Rovnost nic nepotlačuje, dopis pana režiséra Fatky otiskneme (Jaromír Pohan, Rovnost)
 • Poučení: Vyhoďte z redakcí lidi, kteří psali pro Hodače (Josef Štogr)
 • Poučení z krizového vývoje? (Jan Paul)
 • Stávkující redaktoři by měli dobrovolně odejít ze svých míst (Daniela Pilařová)
 • Podrobná odpověď: Jsem obviňován z korupce neprávem (Zdeněk Drahoš, ředitel TS ČT Brno, a spolupracovníci)
 • Stále požadujeme odvolání ředitele Zdeňka Drahoše (Krizový výbor ČT Brno) Mladí konzervativci:
 • Protestujeme proti útokům Josefa Brože
 • Krize v ČT je výsledkem zpochybňování významu politických stran
 • Nejsme neofašisté, jak tvrdí Josef Brož: Programové prohlášení Mladých konzervativců Reakce na článek Nikolaje Savického:
 • Česká televize a její apologeti (Jiří Svoboda) Nikolaj Savický reaguje na Jana Čulíka:
 • Důrazně se ohrazuji proti způsobu, jímž Jan Čulík interpretuje můj názor na krizi v České televizi Česká politika:
 • Cirkus zvaný parlament (Petr Jánský) Jak Jan Rejžek manipuluje ve Svobodné Evropě:
 • Protože si myslím, že je pan ředitel debil, neznamená to, že je špatný člověk (Jiří Sahula) Básnický postskript:
 • T.Č. (Václav Pinkava)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Podrobná odpověď: Jsem obviňován z korupce neprávem

  Zdeněk Drahoš, ředitel TS ČT Brno, a spolupracovníci

  Stanovisko vedení TS Brno ke kontrolní zprávě

  doplňující Stručné stanovisko ze dne 11.12.2000

  Ad 2) Dramaturgie

  Tato část kontrolní zprávy obsahuje tak nesmyslná a nelogická tvrzení, že s nimi nelze profesionálně polemizovat. Dramaturgií se kontrolní skupina vůbec nezabývala. Tato část kontrolní zprávy pouhými pomluvami celý nález degradovala a zvýraznila účelovost celé akce.

  Brněnské studio ČT tvoří jedno ze šesti producentských center ČT, v žádném z těchto center není zřízena funkce šéfdramaturga - jedině brněnskému centru se tento fakt vyčítá. Přičemž je zřejmé, že organizační řád celé ČT respektuje tzv. producentský systém. Nadřízeným všech producentů jsou šéfproducenti, ve studiích hlavní producenti. Pokud někde v Praze vznikl pocit, že brněnští zástupci nedostatečně komunikují, bylo v zájmu divácké obce a celé ČT tento jev okamžitě řešit a ne si jej ukrývat pro připravenou kontrolní akci.

  Samotný průběh spolupráce zástupců TS Brno a programového vedení ČT na tvorbě vysílacího schématu je popsán poněkud více než „stručně“, v mnoha aspektech, velmi nepřesně a někdy dokonce i nepravdivě. V každém případě se jedná o pohled velmi jednostranný, bez jakékoliv možnosti vyjádření TS Brno a svádí tak k přesvědčení, že v kontrolní zprávě se objevil velmi neobjektivní materiál, který může být i zcela neadekvátní reakcí na stížnost při brněnském zasedání rady ČT na nedostatečnou komunikaci při tvorbě VS 2001 (viz e-mail z 18.10. „Velmi stručně ke komunikaci“). Tak např. není pravda, že hlavní producent byl přítomen pouze v úvodní části schůzky dne 19. 5. v Brně. Zúčastnil se i závěrečného projednávání pořadů TS 34, kde místo řádně omluveného producenta K. Fuksy byl nominován Mgr. Šimáček a byl přítomen i B. Rychlík.

  Dodání pilotního dílu „Dětské soutěže“ rozhodně nebylo tvůrčí skupinou slíbeno do konce června (viz e-mail 13.9. „Dětská soutěž - rekapitulace“).

  Přihlášky pořadů byly do Prahy odeslány kompletně včetně nabídky pořadů TS 34. Kde ke „zmizení“ nabídky této skupiny došlo je nám nejasné, každopádně se tak stalo někde na ředitelství programu v Praze. (Průběžně pak bylo skutečně ještě několik málo přihlášek - jak pokračoval vývoj - odesláno).

  Pokud se zpracování nabídek jevilo jako nedostatečné, proč nebyla tato skutečnost kritizována okamžitě, jistě by hned došlo k rozšíření charakteristik, především u pořadů, o které by skupina jevila zájem. Totéž platí samozřejmě i u kritizovaného jednoslovního souhlasu ředitele studia. Od r. 1995 platilo, že jednoslovní souhlas odpovědného pracovníka znamená pouze to, že o této nabídce konkrétní zástupce programotvorného útvaru ví. Nebylo nikde povězeno, že se očekává něco jiného, nového, nějaký obsáhlý komentář.

  Vždy platilo, že nabídka převyšovala poptávku a tedy i kapacitní možnosti studia s tím, že pořady, které byly nakonec vybrány, byly pouze ty nejkvalitnější a v konečném výsledku i kapacitním možnostem odpovídající. U nabízených seriálů se vždy jednalo o předvýrobu pro další VS a záleželo spíše na finančních možnostech ČT výhledově.

  Na všech programových poradách byl přítomen zástupce Brna (otázka je, jak se komu jeví jeho kompetentnost) na žádné z nich (s výjimkou 22.8., kdy vznesla pí. Kalvodová dotaz, kdy bude schéma hotové) se však VS neprojednávalo. Možnost „lobbování“ po poradách se jeví poněkud nekoncepčně (v minulých dvou letech se vždy uskutečnilo větší množství porad výlučně k tvorbě VS). Vybrány by měly být pořady dle své kvality a schématové koncepčnosti a ne podle toho, kdo je umí (nebo neumí) mnohdy i na základě osobních vztahů prosadit. A v čem je písemný nebo telefonický kontakt komplikovanější?

  Spolupráce hlavního producenta z Ostravy s programovým týmem je zde vyzdvižena též velmi účelově. Nejednalo se o systémovou záležitost, ale o dočasné „nahrazení“ nemocné Aleny Müllerové v týmu. A opět stačilo naznačit, že by tým připravující vys. schéma o zástupce dramaturgického týmu TS Brno stál…

  Velmi podivná je i formulace, že TS Brno dalšími a dalšími požadavky bránilo ukončení tzv. výrobního úkolu. Proč tedy generální ředitel na KGŘ 12. 10. přislíbil (především Brnu) větší intenzitu komunikace? Dle přílohy kontrolní zprávy to mělo být vlastně obráceně. Zde se neubráníme konstatovat, že za sestavení výrobního úkolu je odpovědný kompetentní pracovník ČT Praha, letos tzv. programový tým, který zcela rekordně nesplnil původní termín vypracování výrobního úkolu do 20. října 2000, navíc - není splněn dodnes.

  Citace ze zápisu z Kolegia GŘ č.15 ze dne 11.září 2000:

  Přihlášky TS Brno do VS 2001 - s ohledem na jisté zklamání TS požádal Zd. Drahoš o zlepšení vzájemné komunikace. GŘ souhlasí, aby se poté, co bude VS na rok 2001 dokončeno, uskutečnila schůzka, na které pracovní skupina pro přípravu VS vysvětlí a obhájí před zástupci TS důvody své volby.

  Závěr: kolegium bere na vědomí

  Citace ze zápisu z KGŘ č.17 ze dne 12. října 2000:

  Shrnující informace o dění v TS Brno /P. Kaláb/

  V TS Brno se uskutečnila dne 11. 10. 2000 druhá koordinační schůzka věnovaná přípravě pořadu s pracovním názvem „Regiony“. Na závěr jednání bylo dosaženo konsensu. Rada pro RTV prohrála soudní spor vedený proti České televizi (uložení pokuty ve výši 500 000,- Kč za sponzoring). Dne 17. 10. 2000 proběhne v TS Brno jednání Rady ČT. P. Kaláb žádá pracovní skupinu pro přípravu VS o zlepšení komunikace s TS Brno.

  Citace ze zápisu z jednání Rady ČT ve dnech 17. a 18. října 2000:

  9) Jednání Rady ČT se zástupci TS Brno

  Rada ČT se na svém výjezdním zasedání setkala se zástupci televizního studia Brno a vyslechla jejich připomínky k současným problémům brněnského studia. Rada v diskusi s těmito představiteli shledala, že:

  a) jedním z hlavních problémů je váznoucí komunikace mezi TS Brno a vedením ČT Praha, zvláště v oblasti přípravy a tvorby vysílacího schématu a výrobního úkolu. Rada proto navrhuje GŘ, aby se pro zlepšení této situace na přípravě a tvorbě vysílacího schématu a výrobního úkolu přímo podílel také jeden zástupce televizního studia Brno a jeden zástupce studia Ostrava.

  b) dalším problémem, který Rada shledala, je nedostatek prostoru pro reflektování významných kulturních počinů regionu. Rada ČT proto doporučuje GŘ, aby se zasadil o navýšení vysílacího prostoru brněnskému studiu pro typ pořadu, který by koncepčně reflektoval významné kulturní počiny regionu. Jako optimální se po diskusi s představiteli ČT Brno nabízí formát o stopáži cca 40 minut se čtrnáctidenní periodicitou.

  Rada žádá GŘ o vyjádření k těmto doporučením.

  Můžeme doložit další více než desítkou konkrétních materiálů, že komunikace byla brzděna několika pracovníky programového ředitelství. Brněnské prosby a žádosti o komunikaci nebyly vyslyšeny.

  Přikládáme i vyjádření brněnských producentů k tomuto tématu:

  Naprosto odmítáme námitky, týkající se přípravy vysílacího schématu, kdy ředitel údajně zasahuje dramaturgům do jejich kompetencí nebo nepřipouští dialog o pořadu. Z našich zkušeností vyplývá, že je naopak vítána aktivita producentů a jejich dramaturgů, a úspěšné projekty jsou v Praze ředitelem studia osobně podporovány. To je koneckonců mnohdy také jediná cesta, jak kvalitní brněnské pořady v centrálním studiu a vysílání umístit. Co se týká nedostatečného předávání dramaturgických informací mezi vedením TS Brno a ředitelstvím programu ČT, máme zkušenosti i opačné - viz „ztráta“ kompletní nabídky TS publicistiky a dokumentaristiky do vysílacího schématu 2001, a naopak „přiložení“ osobní nabídky pouze jednoho dramaturga - Břetislava Rychlíka. I to svědčí o komunikaci a respektování kompetencí ve vztazích mezi TS Brno a ČT Praha.

  Podpisy: Pavel Aujezdský, Jiří Florian, Karel Fuksa, Marie Kučerová, Josef Souchop, Ivan Tuček

  Ad 3) Redakce zpravodajství

  Skrytá reklama ve vysílání RZ: pro stále aktuální, přetrvávající a zároveň se vyvíjející názor v oblasti reklamy, či skryté reklamy byl letos pořádán ČT odborný seminář na toto téma. Názor o skryté reklamě v našich zpravodajských pořadech zásadně odmítáme. Ve všech třech případech se jednalo o informace veřejně dostupné z ostatních médií, bez jakéhokoliv komerčního podtextu, či dopadu, k matení veřejnosti nedocházelo, předmět činnosti zmiňovaných subjektů nebyl uváděn. Zmiňované dva dokumenty připravila naše sloučená Redakce zpravodajství (a sportu), přičemž je zcela zřejmé, že obě vysílané události se v ničem nevychylují od obdobných sportovních akcí provázených stovkami log. Prvoplánové nájezdy, či dominantní záběry těchto log v našich pořadech nejsou. Rádi doplníme o dvě informace: oba dokumenty naše redakce připravila téměř zadarmo a oba se dočkaly ocenění na festivalu sportovních filmů. V průběhu uplynulých let jsme se v této oblasti s kritikou ze strany ČT Praha nesetkali a nebylo s námi vedeno správní řízení ze strany Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

  Ad 4) Tvůrčí skupina publicistiky a dokumentu

  Poznámka k cestovním a režijním aktivitám Karla Fuksy: je průkazné, že K.Fuksa zajistil množství cenných a pro veřejnoprávní obrazovku vhodných dokumentů. To vždy za výjimečně nízké výrobní náklady, zejména zajištěním vhodných koprodukčních partnerů - např. ORF, příp. STV. Z tohoto pohledu jsou jeho aktivity pro ČT nesporně přínosné. Přiznáváme, že tím docházelo k jistému oslabení jeho producentské pozice, což budeme řešit organizační změnou. Jeho aktivity schvaloval nadřízený, k porušení interních předpisů nedošlo.

  Ad 5) Odprodej a pronájem pozemku

  a) K závěrům kontrolní komise ohledně pronájmu nemovitostí v Židenicích na Kulkově ulici uvádíme: Nelze souhlasit s názorem, že závadou je údajně to, že nebyl doložen souhlas Rady ČT s pronájmem. Tato údajná zákonná podmínka dle zákona o České televizi v době uzavření smlouvy dne 30.3.1993 nebyla vyžadována. Plyne to z ustanovení § 12 odst.2 zákona ČNR č.483/1991 Sb. O České televizi. Ředitel televizního studia byl oprávněn uzavírat samostatným rozhodnutím smlouvy o pronájmech tak, jak tomu v tomto případě bylo. Byl omezen v tomto svém dispozičním právu toliko ve věcech zcizení a zatížení nemovitostí. Zcizením se v právním výkladu rozumí převod majetkového práva k nemovitostem na jiný subjekt, zejména kupní smlouvou. Zatížením nemovitostí se pak rozumí jejich zatížení např. břemenem či v zástavním právu apod. To, že tento výklad je správný pak jednoznačně plyne i z dikce zákona ČNR o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání č.36/1993 Sb. V čl. IV je pak uvedeno, že v § 9 zákona ČNR č. 483/1991 Sb. Se za odst. 1 vkládá nový odstavec 2 , který zní: „ K zatížení nebo p r o n á j m u  na dobu delší 3 měsíců nebo ke zcizení nemovitostí nebo jejich částí potřebuje ředitel předchozí souhlas Rady“. Toto ustanovení se pak netýká ředitelů televizních studií, jejichž práva jsou upravena v § 12, ale výhradně generálního ředitele České televize. Z toho plyne - byť poněkud paradoxně- , že zatímco v oblasti pronájmů byl generální ředitel ČT vázán splněním shora uvedené podmínky, ta se na ředitele televizních studií nevztahovala. Že terminologicky výrazy zcizení a zatížení nutno vykládat jen tak, jak je shora uvedeno, plyne pak jednoznačně z toho, že novela vkládá pojem pronájmu vedle pojmů zatížení a zcizení. Tedy jako pojem nový, dosud v zákoně neuvedený a obsahově mající svůj vlastní institucionální význam.

  O souhlas k pronájmu montážní haly a přilehlého pozemku jsme v roce 1994 žádali jednak z opatrnosti, kdy se správná interpretace zákonných předpisů teprve dotvářela a navíc v době , kdy do této situace vstoupil interní předpis ČT, který tuto oblast svým právním názorem interpretoval protichůdně.

  V souladu s  tímto naším právním názorem a  zákonnou úpravou jsme postupovali také v případě prodeje nemovitosti v Brně - Židenicích. Vzhledem k tomu, že jsme získali již v červnu roku 1994 předchozí souhlas ke zcizení, tedy prodeji zmiňovaných 1800 m čtverečních , nepovažovali jsme s ohledem na shora vyjádřený právní názor za nutné žádat o souhlas s pronájmem pozemku. To navíc v okamžiku, kdy máme souhlas k širší a závažnější právní dispozici, tedy k převodu vlastnického práva. Realizace kupní smlouvy proběhla až v lednu 1995 a tímto dnem přestaly být tyto pozemky předmětem nájmu.

  Podle našeho názoru jsme postupovali zcela v souladu s tehdy platnou zákonnou úpravou. Jakékoliv zmínky o nějakém negativním úmyslu a záměru jsou zcela liché a v naprostém rozporu s naším tehdejším postupem a právním názorem.

  Pokud se týká dalších připomínek kontrolní zprávy, pak jde o nedostatky zcela drobné či okrajové, svou povahou pak nikterak Českou televizi nepoškodily a neměly žádného hlubšího dopadu.

  V textu kontrolní zprávy se uvádí řada jmen pracovníků buď v ČT někdy pracujících, nebo s nimi rodinnými vztahy spřízněnými. K tomu uvádím, že tím nebyl nikdy dotčen žádný zákon ani předpis a tito lidé nám nezůstali nikdy nic dlužni.

  Co je a co není pro televizi výhodné je diskutabilní vzhledem k tomu, že je známo, že v ČT Praha jsou z těchto let 92 - 95 nedobytné pohledávky ve výši cca 50 mil. Kč, které nikdy nebudou uhrazeny a jsou odepisovány do nákladů ČT. To, že jsou některé úhrady za zboží a služby hrazeny zálohově dopředu si vyžádala celková ekonomická a právní situace tohoto státu a nebylo v silách managementu televizního studia tuto situaci jinak řešit.

  b) Nájemní smlouva na studio Netopýr byla uzavřena již v roce 1993 a byla vypracována na základě tehdy platných právních norem. Ve smlouvě je proto uvedena i valorizační doložka ve vazbě na DM, jak bylo tehdy obvyklé. Smlouva vznikla ve spolupráci s advokátní kanceláří pana JUDr. Sedláře. V kontrolní zprávě se však ( podle mého mínění záměrně) neuvádí, že nájemní smlouva nikdy valorizována nebyla, protože tato skutečnost byla pro ČT Brno jednoznačně výhodná.

  Nájemní smlouva na pronájem Lužánecké je standardní a opět i zde je naše úvaha o koupi celého objektu ČT.

  c) Prodej osobních automobilů firmě Spolstav v.o.s. je standardní. Kdyby byl vydán v ČT v Praze jakýkoliv předpis, který by postup prodeje upravoval, zcela jistě by TS Brno podle něj postupovalo. Soudní odhad znalce se mi jeví dostatečnou zárukou seriozního prodeje.

  d)Závěrem kontrolní skupina prohlašuje kupní smlouvy za platné a konstatuje, že právní předpis nebyl porušen.

  Ad 6) Personální oblast

  Kontrolní komisí nebylo zjištěno závad. Jsme přesvědčeni, že dohoda o provedení práce uzavřená s dr..Aujezdským na vypracování odborného posudku na scénář V.Chytilové nebyla součástí jeho pracovních povinností. Jednalo se projekt, který by mj. nebyl realizován „jeho“ tvůrčí skupinou. Závěry kontroly v personální oblasti pak vyznívají pro TS Brno jednoznačně pozitivně.

  Ad 7) Hospodaření

  a) Skladové hospodářství na rozdíl od stěžovatelů shledává kontrolní skupina „bez závad“. Konstatování kontrolní komise, že postup TS Brno ve skladovém hospodářství je řešen standardně, v souladu s interním předpisem ČT.

  b) Vyplácené honoráře jsou zpracovávány společným počítačovým programem v celé České televizi. Je jen nutno umět se v něm orientovat. V minulosti jsme měli lépe zpracovaný program na honoráře, ale museli jsme se podřídit a převzít program jednotný pro celou Českou televizi.

  c) evidence výpravných prostředků při výrobě pořadů podléhá ve studiu dvojí kontrole.

  - je sledována ve scénické technice

  - je evidována v účtárnách TS

  Tyto soubory jsou měsíčně porovnávány a pokud vykazují rozdíly je situace okamžitě řešena. Rozdíly mezi skutečným stavem a stavem evidenčním nebyly shledány ani samotnou kontrolní skupinou.

  d) Jde o základní nedorozumění v chápání odstavce ad) 5 ….“špatné skladové hospodářství“ v dopise řed. studia ze dne 27.10.2000 str. 7

  Ztráta hodinek nebyla předmětem kontroly. Příloha č. 9 Protokol o škodě byl pouze pro ilustraci že nedostatky jsou okamžitě řešeny a zároveň byl popudem pro celou řadu následných činností t.j. že nás upozornil na nutnost provést mimořádnou inventarizaci kostýmní výpravy na Četnických humoreskách a přijmout opatření na jejich odstranění.

  Když už se tato kauza objevila v kontrolní zprávě, dokladujeme:

  Dne 15.6.1999 si vypůjčila pí Chybíková (Kubíčková) pro natáčení Četnických humoresek 28 ks hodinek s termínem vrácení 30.7.1999 (doklad Ch-1).

  Po devíti měsících zápůjčky požadoval nájemce zaplacení nájemného za 15 ks + řetízky ve výši 5 000 Kč (Smlouva o nájmu věci movité - doklad Ch-2).

  Po telefonické urgenci nájemce p. Blažka u ved. scén. provozu (listopad 1999), že doposud nebylo vráceno 14 ks hodinek, zaslal nájemce fakturu na částku 39 000 Kč s podrobným oceněním jednotlivých kusů (doklad Ch-3). Částka byla nižší než původní ocenění (14 ks x 3 000Kč =42 000Kč). Tím se organizace dozvěděla o způsobené škodě. Paní Chybíková přiznala, že o ztrátě věděla již od ledna 1999.

  Již po telefonickém oznámení nevrácení hodinek byl sepsán protokol o škodě. Pro časový odstup od ztráty 10 měsíců nebyla ztráta hlášena Policii.

  Případ byl projedná v komisi pro posuzování škod dne 6.1.2000 (doklad Ch-4) a na zasedání Výkonného výboru odborové organizace ČT Brno dne 19.ledna 2000.

  Uznání škody a závazek uhradit škodu v plné výši podepsala pí Kubíčková (Chybíková) dne 19. ledna 2000 (dokladCh-5).

  Ke dni 9.11.2000 pí Kubíčková škodu ČT Brno za ztrátu hodinek v plné výši uhradila.

  Závěr:

  Při dotazu pracovníka kontrolní skupiny na předložení příslušných dokladů by nemohlo dojít k této nedůslednosti.

  Ad 8) Nákladné televizní seriály

  V tomto bodě se kontrolní skupina v podstatě zaměřila na popis producentského systému a konstatování obsahu výrobních složek vybraných pořadů. Honoráře režiséra Jiřího Sequense za náměty byly výjimečně zvýšeny vzhledem k tomu, že autor námětů měl výrazné výdaje při získávání a zpracovávání archivních informací a materiálů z první republiky. V producentském systému je nutno konstatovat, že celkové náklady na  cyklus nebyly překročeny. Dále se pak jedná se o formální nedostatky při kompletaci výrobních složek pořadů. Chybějící doklady (autorské smlouvy uloženy u E. Kubatíkové, rozpočet a  zpráva o výrobě pořadu u produkčního Pinkase, honorář kameramana zahrnut ve smluvní mzdě) budou do složek okamžitě po jejich vrácení zařazeny.

  Ad 9) Výběrová řízení

  Pojem výběrové řízení je otázkou názvosloví. ČT není ze zákona povinna výběrová řízení provádět. Odmítnutí vysvětlivek odpovědných pracovníků v TS Brno kontrolní skupinou ČT Praha umožnilo vytvoření špatných formulací ve zprávě uvedených.

  a) - úprava vstupu Běhounská 18

  Na základě rozšíření požadavku na úpravu vstupu Běhounská byl předložen dodatečný rozpočet. Porovnáním těchto rozpočtů, (které byly v předané dokumentaci), vyplývá dodatečné rozšíření podlahového vytápění vestibulu včetně úprav s tím souvisejících.

  b) - Dodávka lepeného skla pro vestibul Běhounská

  Zpráva tuto dodávku uvádí jako samostatnou akci. Ve skutečnosti se jedná o součást celé investiční akce „úprava vstupu Běhounská“, jak opět vyplývá z předložené dokumentace.

  c) - Změna užívání skladu na stolařskou dílnu.

  Z užšího výběru poptávkového řízení zůstaly jen 2 firmy s nízkou cenovou nabídkou.: Firma Punkt a Spolstav. Podle předložené dokumentace firma Punkt nesplňovala 5 ze 7 podmínek zadání. Proto byla vybrána firma Spolstav. Výše ceny není vždy jediným kriteriem pro výběr zakázek.

  Přikládáme fotokopii zápisu komise pro vyhodnocení nabídek na výběr firmy pro celou tuto investiční akci z níž je patrno, že tato akce byla z našeho pohledu vzorově ošetřena.

  Zálohy jsou firmám poskytovány ze dvou důvodů:

  a. jedná se o nedůvěru partnera v platební morálku (v případě obchodování s neznámými subjekty, které platila a platí obecně pro celou ČR. neznámých firem)

  b. hlavně však jde o ekonomickou úsporu ČT Brno. V případě milionových zakázek by každá firma použila k financování úvěru u peněžního ústavu. Rozdíl mezi vydanými a přijatými úroky v bankách je 12 %. Tyto prostředky TS Brno ušetřilo při financování akcí formou záloh. Každému ekonomovi této země je snad jasné, že úroky z bankovních úvěrů zaplatí v konečné fázi spotřebitel a tedy v daném případě investor TS Brno.

  d) - Modernizace depozitu APF

  I zde byla na vyžádání předložena kompletní dokumentace. Kontrolní zpráva však uvádí jinou akci s názvem „Oprava akustiky na záznamovém pracovišti TMZ 4“. Zde kontrolní skupina uznává, že nebylo nutné ani účelné provádět poptávkové řízení. Výsledek kontroly akce „Modernizace depozitu APF“ nám není znám.

  e) Uvedení objektu Netopýr do stavu k předání původnímu majiteli.

  Pro tuto akci byla zpracována nabídková cena firmou Ferebauer, cenové poradenství ve stavebnictví. Propočet nákladů stavby si rovněž kontrolní skupina nevyžádala, protože byl uložen u vedoucího ekonomiky a ISO ing. Vaňka, se kterým kontrolní skupina nespolupracovala. Propočet nákladů na akci dokládáme v příloze.

  f) Kanalizační přípojka

  Mnohaletá problematika zaplavování studia A Typos a tím vznik následných škod byla řešena nejnižší cenovou nabídkou firmy Spolstav, která našla způsob nové technologie provedení nové kanalizační přípojky a tím nejnižší možné náklady na celou akci. Pokles nákladů mezi nabídnutou cenou firmy Spolstav a  nabídkovými cenami ostatních firem (jejich nabídky byly rovněž kontrolní skupině předloženy) činil až 4 mil. Kč. Proto byla investiční akce zadána firmě Spolstav a tato ji realizovala. Navýšení ceny na 6,070 tis. Kč oproti původní 5,300 tis. bylo zdůvodněno problémy v hloubce 11 m pod povrchem, kdy bylo zařízení zastaveno pevnou překážkou. Podle zápisu ze stavebního deníku vyplývá, že kanalizace musela být budována o další 1m hlouběji, než udával projekt a celková situace byla velmi složitá. O tom svědčí mj. i zápisy z jednání a  zápisy ve stavebním deníku ( kopie přikládáme).

  g) Oprava sociálního zařízení Židenice I. a II. etapa.

  V rámci objednávky na běžnou údržbu bylo postupně opraveno sociální zařízení v areálu ČT v Židenicích.

  Tak jak se práce konkrétně realizovaly, byly akceptovány další požadavky jednotlivých uživatelů objektů. V nabídce prací z obhlídky byly obsaženy jen nejnutnější opravy havarijního stavu sociálního zařízení. V průběhu oprav byly od vedoucích pracovníků jejichž útvary v objektech sídlili dodatečně předkládány požadavky na zlepšení podmínek stávajících sociálních zařízení. Protože byly v TS Brno disponibilní finanční prostředky k provedení těchto zvýšených požadavků - byly akceptovány. V této lokalitě je soustředěn úsek techniky, ekonomiky a ISO, vnitřních služeb a samozřejmě jednotlivých pracovišť těchto úseků.. V rámci jedné objednávky tak byly vyřešeny komplexně problémy veškerého sociálního zařízení areálu. Tím došlo k navýšení objednávkou nasmlouvaných prací a tím i k překročení původní ceny.

  h) Opěrná zeď Židenice

  V roce 1998, kdy reálně hrozilo nebezpečí zřícení benzínové čerpací stanice do areálu ČT a tím vzniku nebezpečí škod na majetku ČT a životech pracovníků, bylo potřeba neprodleně jednat. Byla uzavřena smlouva o dílo na zajištění prací k odvrácení hrozícího nebezpečí s firmou Spolstav a na základě této smlouvy ze dne 27.3.1998 (jejíž fotokopii přikládáme) byla poskytnuta firmě záloha 1 mil. Kč. Práce na odvrácení nebezpečí byly okamžitě zahájeny. Teprve nyní začalo vedení studia jednat o opravě celé opěrné zdi a smlouva o dílo byla nahrazena řádnou smlouvou o 3 měsíce později, tak jak je popisována ve zprávě. Záloha pak byla proúčtována již v rámci celé stavební akce. V dané době neslo vedení ČT Brno značnou odpovědnost za bezeškodní průběh akce a  také se podařilo celý sesouvající se svah zadržet a tím zachránit milionové hodnoty TS Brno. Za nesprávné závěry uváděné ve zprávě kontrolní skupiny neneseme žádnou odpovědnost, protože skupina zcela opomněla doklady uložené u prvotní evidence v účetnictví televizního studia.

  i) Jednoznačně není pravda, že by byly účtovány a placeny faktury firmě Spolstav za služby předem. Děje se tak vždy na základě řádně vystavené faktury za uplynulé období. Přikládáme fotokopii namátkově vybraných dvou faktur z roku 1999 a 2000 za úklidové práce prováděné firmou Spolstav, které jsou pochopitelně hrazeny až za vykonané práce.

  Kontrolní skupina se zabývala pouze vybranými akcemi. Ve skutečnosti TS Brno spolupracuje v oblasti služeb, oprav a udržování s rozsáhlou škálou firem, specializovaných podle druhů udržovaných zařízení objektů a technologií.

  Zásadně odmítáme „zjištění“ o účelovém uzavírání dodatků smluv. Důvodem k uzavření dodatku je vždy výskyt nepředvídatelných skutečností, nepostihnutelných v projektu a vždy doložených zápisem ve stavebním deníku. V případě oslovení i jiných firem bychom museli stejné dodatky jistě uzavírat. Skutečnost, že smlouvy byly uzavírány se stavební firmou ještě před vydáním stavebního povolení považujeme za pozitivní jev. V našem studiu po všech snižování počtu pracovníků nedisponujeme odborným pracovníkem, který by se této problematice věnoval. Stavební povolení pak zajišťuje konkrétní firma v rámci uzavřené smlouvy - ČT tím ušetří finanční prostředky.

  Ad 10) Koncepce dislokace

  Kontrolní komise dospěla k závěru, že postup vedení TS Brno v dislokacích je koncepční. Konstatovala, že investiční akce jsou součástí „investičního plánu České televize“.

  V návaznosti na předchozí zprávu dále doplňujeme:

  2) Nákup vysokozdvižných plošin.

  Vysokozdvižné plošiny byly nakoupeny na leasing - tedy formou v dané době zcela obvyklou v celé ČT. Jsou ve studiu využívány v údržbě hospodářské správy, v autoprovozu a ve scénické technice. Tudíž na rozdíl od závěrů kontrolní skupiny nepovažuji jejich koupi za nehospodárnou.

  3) Prodej vozů firmě Spolstav je popsán v kontrolní zprávě již dříve a do této kapitoly se dostává jen proto, aby vznikl dojem, že závad je více.

  Závěr:

  Opětovně zdůrazňujeme, že kontrolní skupinou nebylo nalezeno žádných zásadních problémů tak, jak byly skandálně až s kriminalizujícím podtextem naznačeny. Nepotvrdil se tak střet zájmů, tunelování, neexistence technické koncepce,skandální nehospodárnost, výpověď pronájmu studia Netopýr, „černé duše“ rodinkaření, či porušování elementárních zásad v pracovně-právních vztazích.

  Zpráva obsahuje stanoviska od těchto útvarů ČT Brno:

  producentské centrum TS Brno - Petr Kaláb

  technické provozy TS Brno - Karel Soukup

  zaměstnanecký a právní útvar - Hana Grunová

  vnitřní služby - Pavel Kronika

  ekonomika a ISO - Ivo Vaněk

  ředitel TS Brno Zdeněk Drahoš

  V Brně dne 29.12.2000


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|