Britské listy


pondělí 15. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Nepotrestaná policejní brutalita:
 • Senát Parlamentu České republiky uvádí: Jak jsme se přísně vyšetřili aneb Pohádka o princi Stanislavovi (Grossovi) - na pravou míru věcnými důkazy uvedl právní expert OPH
 • Prezidentská kancelář "odpovídá" Tomáši Pecinovi
 • Policie se nevyznamenala (Jan Jařab, Rada pro lidská práva) Česká televize a česká společnost:
 • Otevřený dopis redakci zpravodajství ČT: Fotografie Klause a Bobošíkové vůbec nedokazuje jejich politickou spřízněnost! (Boris Šťastný) Etika a kultura české novinářské práce:
 • Petr Zídek: "Objektivita neexistuje." Mohou tedy novináři manipulovat, jak chtějí? (Juliana) Česká televize a česká politika:
 • Výzva bezvýznamného občana ke stávkujícím v ČT: Neberte nám, obyčejným občanům, naše práva (Martin Stín)
 • Vypočítavý duch opoziční smlouvy (Martin Stín)
 • Vzpoura průměrnosti v ČT: Česká televize a stav republiky (Miroslav V. Steiner, Mnichov)
 • Dokument: Prohlášení Jiřího Hodače - Odstupuji (11.1.01)
 • Bude 4K nyní organizovat politické procesy? Bude Hodač rituálně popraven na Václavském náměstí? (Jan Čulík)
 • Reakce: Deník Rovnost nic nepotlačuje, dopis pana režiséra Fatky otiskneme (Jaromír Pohan, Rovnost)
 • Poučení: Vyhoďte z redakcí lidi, kteří psali pro Hodače (Josef Štogr)
 • Poučení z krizového vývoje? (Jan Paul)
 • Stávkující redaktoři by měli dobrovolně odejít ze svých míst (Daniela Pilařová)
 • Podrobná odpověď: Jsem obviňován z korupce neprávem (Zdeněk Drahoš, ředitel TS ČT Brno, a spolupracovníci)
 • Stále požadujeme odvolání ředitele Zdeňka Drahoše (Krizový výbor ČT Brno) Mladí konzervativci:
 • Protestujeme proti útokům Josefa Brože
 • Krize v ČT je výsledkem zpochybňování významu politických stran
 • Nejsme neofašisté, jak tvrdí Josef Brož: Programové prohlášení Mladých konzervativců Reakce na článek Nikolaje Savického:
 • Česká televize a její apologeti (Jiří Svoboda) Nikolaj Savický reaguje na Jana Čulíka:
 • Důrazně se ohrazuji proti způsobu, jímž Jan Čulík interpretuje můj názor na krizi v České televizi Česká politika:
 • Cirkus zvaný parlament (Petr Jánský) Jak Jan Rejžek manipuluje ve Svobodné Evropě:
 • Protože si myslím, že je pan ředitel debil, neznamená to, že je špatný člověk (Jiří Sahula) Básnický postskript:
 • T.Č. (Václav Pinkava)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Současná krize v ČT je výsledkem zpochybňování významu politických stran

  Občanské sdružení Mladí konzervativci, sdružující pravicově orientované mladé lidi z celé České republiky, vyjadřuje v tento, pro další vývoj naší země, zásadní okamžik, své hluboké znepokojení nad masovým zpochybňováním základních pilířů fungování naší parlamentní demokracie. Za tyto pilíře považujeme zejména úctu k platným zákonům a  respektování mandátu vzniklého legitimním volebním aktem.

  Současná krize je výsledkem dlouhodobého zpochybňování významu a úlohy politických stran a hnutí, které mají ve všech vyspělých demokraciích světa své nezastupitelné místo. Hledání nejrůznějších postranních cest k prosazení politické vůle a získávání politické moci prostřednictvím “nepolitické politiky”, či zneužívání nerovného přístupu k informacím, považujeme za klamání občanů této země.

  Apelujeme na všechny ústavní činitele, aby se v současné napjaté situaci vyhrocené krize kolem České televize, zdrželi do budoucna jakékoliv podpory jedné či druhé strany sporu. Zároveň vyzýváme jak legálně a legitimně zvolené vedení ČT, tak protestující část redakce zpravodajství ČT, aby zanechaly veškerého protiprávního jednání a obnovily jednoznačné a nepřerušované vysílání naší České televize, tak jak jim to ukládá usnesení Rady ČT.

  Pevně věříme, že současnou atmosféru vyhrocené hysterie a pseudorevolučních nálad co nejdříve nahradí věcná diskuse nejen nad postavením České televize a Rady ČT, ale i, a to zejména, nad úlohou a postavením médií v české společnosti vůbec. Mladí konzervativci jako součást občanské společnosti se do těchto diskusí chtějí aktivně zapojit. Dle našeho názoru není možné posoudit situaci v České televizi bez důkladného forenzního auditu, mapujícího její hospodaření za několik posledních účetních období. Doufáme že nová podoba zákona o ČT povede k tomu, že vysílání České televize bude v budoucnu opravdu vyvážené a nestranné.

  5. ledna 2001

  Mladí konzervativci


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|